Új tagokkal bővült az MTA romániai külső tagjainak sora

Új tagokkal bővült az MTA romániai külső tagjainak sora

A 2019. május 7-én lévő 191. közgyűlésén az MTA tagjává választotta Gábor Csilla irodalomtörténészt, Nagy László fizikust, Pál Judit történészt és Vincze Mária közgazdászt. Így jelenleg az MTA romániai külső tagjainak száma 22.

Gábor Csilla egyetemi tanár, a kora újkori magyar irodalom szakembere. Nemzetközi elismertségét angol nyelvű könyve jelzi. Laus et polemia című kötete (2015) a magyar irodalom spirituális vonulatának elmélyült elemzése. Állandó résztvevője a nemzetközi szakmai konferenciáknak, példás együttműködést folytat a hazai szakmai fórumokkal. A REFO 500 nemzetközi projekt koordinátora volt. 2016-ban a Kolozsvári Akadémiai Bizottság A Tudomány Erdélyi Mestere Díjjal tüntette ki.

Nagy László egyetemi tanár, elsődleges kutatási területe az atomi ütközések fizikája. Kutatásaiban igen fontos eredményeket ért el több érdekes jelenség elméleti leírásában. Eredményeit az MTA 2004-ben Arany János-díjjal ismerte el. Több nemzetközi és román tudományos tanács, bizottság tagja. A BBTE-n oktatói és adminisztratív munkája egyaránt meghatározó.

Pál Judit egyetemi tanár, szakterülete Erdély 18–19. századi társadalom-, politika- és várostörténete, az interetnikus kapcsolatok múltja, különös tekintettel az örményekre. Szerzője hat és szerkesztője hét megjelent könyvnek. Munkái négy nyelven láttak napvilágot. Tudományos és tudományszervező munkáját a tudományos díjak (Hanák Péter-díj, 2003, Bolyai-plakett, 2009), valamint a többszöri Bolyai-ösztöndíj is jelzi.

Vincze Mária egyetemi tanár, a közgazdaságtan doktora és a Babeș‒Bolyai Tudományegyetem professor emeritája. Szűkebb szakterülete az agrárgazdaságtan, az agrárpolitika és a vidékfejlesztés. Gazdag és jelentős tudományos publicisztikai tevékenysége szerencsésen ötvözi az empirikus, kvantitatív megalapozottságot az ágazatipolitika-alkotással. A romániai magyar szellemi és tudományos élet meghatározó személyisége.

Új tagokkal bővült az MTA romániai külső tagjainak sora

A 2019. május 7-én lévő 191. közgyűlésén az MTA tagjává választotta Gábor Csilla irodalomtörténészt, Nagy László fizikust, Pál Judit történészt és Vincze Mária közgazdászt. Így jelenleg az MTA romániai külső tagjainak száma 22.

Gábor Csilla egyetemi tanár, a kora újkori magyar irodalom szakembere. Nemzetközi elismertségét angol nyelvű könyve jelzi. Laus et polemia című kötete (2015) a magyar irodalom spirituális vonulatának elmélyült elemzése. Állandó résztvevője a nemzetközi szakmai konferenciáknak, példás együttműködést folytat a hazai szakmai fórumokkal. A REFO 500 nemzetközi projekt koordinátora volt. 2016-ban a Kolozsvári Akadémiai Bizottság A Tudomány Erdélyi Mestere Díjjal tüntette ki.

Nagy László egyetemi tanár, elsődleges kutatási területe az atomi ütközések fizikája. Kutatásaiban igen fontos eredményeket ért el több érdekes jelenség elméleti leírásában. Eredményeit az MTA 2004-ben Arany János-díjjal ismerte el. Több nemzetközi és román tudományos tanács, bizottság tagja. A BBTE-n oktatói és adminisztratív munkája egyaránt meghatározó.

Pál Judit egyetemi tanár, szakterülete Erdély 18–19. századi társadalom-, politika- és várostörténete, az interetnikus kapcsolatok múltja, különös tekintettel az örményekre. Szerzője hat és szerkesztője hét megjelent könyvnek. Munkái négy nyelven láttak napvilágot. Tudományos és tudományszervező munkáját a tudományos díjak (Hanák Péter-díj, 2003, Bolyai-plakett, 2009), valamint a többszöri Bolyai-ösztöndíj is jelzi.

Vincze Mária egyetemi tanár, a közgazdaságtan doktora és a Babeș‒Bolyai Tudományegyetem professor emeritája. Szűkebb szakterülete az agrárgazdaságtan, az agrárpolitika és a vidékfejlesztés. Gazdag és jelentős tudományos publicisztikai tevékenysége szerencsésen ötvözi az empirikus, kvantitatív megalapozottságot az ágazatipolitika-alkotással. A romániai magyar szellemi és tudományos élet meghatározó személyisége.