Vallásnéprajzi konferencia Kolozsváron nemzetközi részvétellel

Vallásnéprajzi konferencia Kolozsváron nemzetközi részvétellel

A 2015 novemberében Balassagyarmaton a MNM Palóc Múzeumában tartott Erdélyi Zsuzsanna-emlékkonferencia zárásaként merült fel egy vallásetnológiai konferenciasorozat indításának igénye a Kárpát-medence iskolateremtő nagy tudósainak emlékére. A 2017 áprilisában Szécsényben a Kubinyi Ferenc Múzeumban, majd 2017 októberében a szlovákiai Komáromban a Fórum Kisebbségkutató Intézet és Selye János Egyetem által szervezett konferenciák után most, 2018 június 1-3-án Kolozsváron kerül sor a negyedik ilyen szakmai összejövetelre.

A konferenciasorozat a nagy elődök tiszteletének jegyében jön létre, de a konferencia célja nem egyszerűen a hagyományápolás és a múlt eredményeinek mában történő megjelenítése, hanem mindenekelőtt a tudományos múlthoz való viszony állandó aktualizálása.

Az elmúlt néhány évtizedben a vallásetnológiában is egymást követték, illetve egymás mellett éltek olyan tudományos paradigmák, amelyek egymástól eltérő módon fogalmazták meg a népi vallásosság lényegét, és mivel más-más módon tekintettek a közös vizsgálati tárgyra, ezért különböző módszerekkel és olykor eltérő forrásokkal dolgoztak. A szervezők azt szeretnék, ha a kolozsvári vallásetnológiai konferencia előadásaiban és az ezek nyomán kialakuló szakmai beszélgetésekben megjelenítődnének a tudományág mai legfontosabb paradigmái: azok, amelyek a vallásos megnyilvánulások spirituális vonatkozását hangsúlyozzák; azok, amelyek a vallásgyakorlásra mint társadalmi tényre tekintenek; azok, amelyek a vizsgálati tárgyat és eredményt a vizsgálat szempontjaitól és eszközeitől teszik függővé; azok a legújabb irányzatok is, amelyek a vallásos élet megnyilvánulásaira mint elektronikus adatbázisokban megjeleníthető "kemény" tényekre tekintenek stb.

A kolozsvári vallási néprajzi konferencia tervezett előadásai is - a sorozat előző rendezvényeihez hasonlóan - elsősorban az iskolateremtő és maradandót alkotó elődök által vizsgált témákat mutatják be az általuk teremtett iskolák szellemében vagy a mai paradigmák szerint.

A konferencia társszervezője a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Néprajzi és antropológiai szakbizottsága.
A részletes program itt tekinthető meg:

Program

Vallásnéprajzi konferencia Kolozsváron nemzetközi részvétellel

A 2015 novemberében Balassagyarmaton a MNM Palóc Múzeumában tartott Erdélyi Zsuzsanna-emlékkonferencia zárásaként merült fel egy vallásetnológiai konferenciasorozat indításának igénye a Kárpát-medence iskolateremtő nagy tudósainak emlékére. A 2017 áprilisában Szécsényben a Kubinyi Ferenc Múzeumban, majd 2017 októberében a szlovákiai Komáromban a Fórum Kisebbségkutató Intézet és Selye János Egyetem által szervezett konferenciák után most, 2018 június 1-3-án Kolozsváron kerül sor a negyedik ilyen szakmai összejövetelre.

A konferenciasorozat a nagy elődök tiszteletének jegyében jön létre, de a konferencia célja nem egyszerűen a hagyományápolás és a múlt eredményeinek mában történő megjelenítése, hanem mindenekelőtt a tudományos múlthoz való viszony állandó aktualizálása.

Az elmúlt néhány évtizedben a vallásetnológiában is egymást követték, illetve egymás mellett éltek olyan tudományos paradigmák, amelyek egymástól eltérő módon fogalmazták meg a népi vallásosság lényegét, és mivel más-más módon tekintettek a közös vizsgálati tárgyra, ezért különböző módszerekkel és olykor eltérő forrásokkal dolgoztak. A szervezők azt szeretnék, ha a kolozsvári vallásetnológiai konferencia előadásaiban és az ezek nyomán kialakuló szakmai beszélgetésekben megjelenítődnének a tudományág mai legfontosabb paradigmái: azok, amelyek a vallásos megnyilvánulások spirituális vonatkozását hangsúlyozzák; azok, amelyek a vallásgyakorlásra mint társadalmi tényre tekintenek; azok, amelyek a vizsgálati tárgyat és eredményt a vizsgálat szempontjaitól és eszközeitől teszik függővé; azok a legújabb irányzatok is, amelyek a vallásos élet megnyilvánulásaira mint elektronikus adatbázisokban megjeleníthető "kemény" tényekre tekintenek stb.

A kolozsvári vallási néprajzi konferencia tervezett előadásai is - a sorozat előző rendezvényeihez hasonlóan - elsősorban az iskolateremtő és maradandót alkotó elődök által vizsgált témákat mutatják be az általuk teremtett iskolák szellemében vagy a mai paradigmák szerint.

A konferencia társszervezője a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Néprajzi és antropológiai szakbizottsága.
A részletes program itt tekinthető meg:

Program