Válság, változás, perspektívák - konferencia

Válság, változás, perspektívák - konferencia

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara, Humántudományok Tanszékének Kultúraközi Kölcsönhatások Kutatóközpontja és a KAB háromnyelvű online konferenciát szervez Válság, változás, perspektívák / Crize, schimbări și perspective / Crisis, Change and Perspectives címmel, 2021. április 16‒17 között.

A válság folyamatosan változó világunk állandó összetevője, társadalmi rendszerek működésének szükségszerű velejárója. Mindazonáltal, az utóbbi időszak történései, nagyléptékű változásai – túlnépesedés, háborúk, társadalmi krízisek, politikai rendszerváltások, természeti-társadalmi egyensúlyfolyamatok megbomlása, illetve legújabban a pandémia – felerősítették az egyetemes válságtudatot.  A problémakör széleskörű aktualitására rezonálva, de a bölcsészettudományok szűkebb kereteire hangolva, konferenciánk azoknak a témáknak és kérdéseknek kíván fórumot teremteni, amelyek közösségi szinten tapasztalt válságjelenségekre, változási folyamatokra, illetve a válság kontextusában perspektívaként megmutatkozó elgondolások, stratégiák lehetőségeire reflektálnak az irodalomtudomány, nyelvészet, filmtudomány, kommunikációtudomány, nyelvoktatás és fordítástudomány területein. 

 

PROGRAM

 

 

Friday, 16 April

9:30-10:00

UTC+2

Megnyitó / Deschiderea conferinței / Conference Opening

 

10:00-10:50

PLENARY LECTURE

ANNA MENYHÉRT (UNIVERSITY OF JEWISH STUDIES, BUDAPEST – WIESENTHAL INSTITUTE FOR HOLOCAUST STUDIES, VIENNA):

TRAUMA IN THE DIGITAL AGE. THE REPRESENTATION, TRANSMISSION AND PROCESSING OF TRAUMA ON SOCIAL MEDIA

10:50-11:00

Coffee break

11:00‒12:30

A I: A menekülés narratívái

B I: Crize și perspective în mediu romanesc

C I: Crisis, Changes and Perspectives

 

Chair: Tapodi Zsuzsanna

Chair: Ingrid Tomonicska

Chair: Petteri Laihonen

11:00-11:20

Vallasek Júlia (Kolozsvár, Ro): Otthon? A Lehel-utcában? Menekültek megjelenítése a két világháború közti magyar regényben

Valentin Trifescu (Sibiu, Ro): Un roman atât de actual...: Molima de Ferenc Szemlér

Erika-Mária Tódor (Miercurea-Ciuc, Ro), László Csák (Miercurea-Ciuc, Ro): Crisis, Non-Crisis, Latent Crisis

11:20-11:40

Novák Anikó (Újvidék, RS): Adalékok a menekültirodalomhoz – Tolnai Ottó menekültügyei

Enikő Pál (Miercurea-Ciuc, Ro): Toposul carantinei în romanul tradus în România în anii ‘90 ai secolului trecut

Gabriela Tutunea (Brașov, Ro): Acquiring Intercultural Communicative Competence: How Virtual Exchange Can Help

11:40-12:00

Marinka Melinda (Debrecen, Hu): A háború válsága német nemzetiségi forrásokban és feldolgozásokban

Orsolya András (Cluj-Napoca, Ro): Crocodila și cutia de ciocolată. Crizele identității individuale și colective în romanul „ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat” de Alina Nelega

Enikő Tankó (Miercurea-Ciuc, Ro): Pandemic-triggered online teaching in Romania. A language teacher’s perspective

12:00-12:20

Fancsali Róbert (Budapest, Hu): A háború és a mágikus realista írásmód viszonya Darvasi László Szerezni egy nőt című novelláskötetében

Roxana Utale (București, Ro): Durerea vorbește italiană

Gabriella Kovács (Târgu-Mureș, Ro), Katalin Harangus (Târgu-Mureș, Ro) and Zsófia Horváth (Târgu-Mureș, Ro): Changes and Perspectives in Teacher Training Methodology

12:20-12:30

Vita

Discuții

Discussion

12:30-12:40

Coffee break

12:40-14:10

A II: Disztópia, devolúció és poszthumanizmus

B II: Válság vagy változás?

C II: Crisis and Language

 

Chair: Prohászka-Rád Boróka

Chair: Ármeán Otília

Chair: Zsuzsanna Dégi

12:40-13:00

Sághy Miklós (Szeged, Hu): Disztópia alulnézetből – a személyes narratíva szerepe Margaret Atwood A szolgálólány meséje című regényében

Sirató Ildikó (Budapest, Hu): Organikus változások vagy válságmenedzselés – színház és dráma a környezeti, társadalmi és politikai krízis idején

Gabriela Chefneux (Brașov, Ro): Metaphors in Crisis

13:00-13:20

Babos Orsolya (Miskolc, Hu): Evolúció vagy devolúció – Etikai felelősség és transzhumanizmus a biológiai science fiction-ben

Dergez-Rippl Dóra (Pécs, Hu): Nevetés, életlendület és a gépiesség képtelensége – Bergson „gondolat-játékának” lélektani aktualitása

Zsuzsanna Ajtony (Miercurea-Ciuc, Ro): Crisis and Language – Ray Bradbury’s The Last Night of the World

 

13:20-13:40

Horváth Krisztina (Budapest, Hu): Vérző tájaink: a rozsda poétikája a kortárs francia kritikai fikciókban

Ispánovics Csapó Julianna (Újvidék, RS): Válság vagy változás? A könyv és az olvasás a szerbiai magyar irodalmi kultúrában

Imola Katalin Nagy (Târgu-Mureș, Ro): Rectifying language? Snarl words and politically incorrect language

13:40-14:00

 

 

Ina Vishogradska-Meyer (Sofia, BG): Tracing the pragmatic force of graphicons: new horizons for language change?

14:00-14:10

Vita

Vita

Discussion

14:10-15:00

Lunch break

15:00-16:30

A III: Koronahumor és nyelvi sajátosságai

 

B III: Film és társadalmi válság

 

C III: Crises in Fiction

 

 

Chair: Tódor Erika-Mária

Chair: Sághy Miklós

Chair: Judit Pieldner

15:00-15:20

Magyari Sára (Nagyvárad, Ro): Koronahumor a médiában

Beretvás Gábor (Budapest, Hu): Válságban a tanári szakma?  A tanár mint szerepkör változásai a magyar filmes ábrázolásokban

Michaela Mudure (Cluj-Napoca, Ro): Crisis in The Mirror and the Light by Hilary Mantel

15:20-15:40

Suba Réka (Marosvásárhely, Ro): A Covid-19-járvány hatására kialakuló új nyelvi sajátosságok

Simor Kamilla (Pécs, Hu): A háború dokumentumfilmes reprezentációi és lehetséges

performatív olvasatuk

Boróka Prohászka-Rád (Miercurea-Ciuc, Ro): Narrative Crisis – The Narrator’s Crisis

15:40-16:00

Pupp Réka (Bukarest, Ro): A magyar tárgy szófaja és a határozott-határozatlan ragozás

 

Tóth Zoltán János (Szeged, Hu): Pandémia és filmforgalmazás

Erzsébet Dani (Debrecen, Hu): Patterns of Identity Formation and Identity Crisis in Two Novels by Rózsa Ignácz

16:00-16:20

Sájter Laura (Balti, MD): Herczeg Ferenc nyelvi életútja

 

O. Réti Zsófia (Debrecen, Hu): Crisis in the UK: Coping and Heritage in Ali Smith’s Seasonal Quartet

16:20-16:30

Vita

Vita

Discussion

16:30-16:40

Coffee break

16:40-18:30

A IV: Válság és társadalom

B IV: Traume individuale și colective

C IV: Myth, Surrealism and Dystopia

 

Chair: Bakó Rozália

Chair: Enikő Pál

Chair: Júlia Vallasek

16:40-17:00

Tamás Dénes (Csíkszereda, Ro): Az ökofalu: megoldás vagy válságtünet?

Ingrid Tomonicska (Miercurea-Ciuc, Ro): Paradigme ale culturii maghiare din România interbelică

Petru Ștefan Ionescu (Alba Iulia, Ro): Natural Disasters and the Rise of the Modern Prometheus

17:00-17:20

Nistor Laura (Csíkszereda, Ro): Kiút az ökoválságból: a fenntarthatóság divatjai

Emanuela Muntean (Cluj-Napoca, Ro): Copilul și Holocaustul în banda desenată francofonă contemporană

Vilma Mihály (Miercurea-Ciuc, Ro): Hope and Hopelessness through the Lens of Myths. A Comparison Based on Short Texts by Kafka, Brecht and Camus

17:20-17:40

Doszpoly Roland (Debrecen, Hu): Megélhetési stratégiák a koronavírus időszakában a bodrogközi Karcsán

Marian Suciu (Cluj-Napoca, Ro): Revolta

Gwangju: de la memorie individuală la cea națională

Anca Peiu (Bucharest, Ro): In Dystopian Retrospect of a Crisis Mood: My Life as a Spy by Katherine Verdery

17:40-18:00

Nagy-Menyhárt Szidónia (Debrecen, Hu):

Helyidentitás válsága a munkamigráció folyamatában

Ana-Magdalena Petraru (Iași, Ro): Ernst Jünger și diaristica traumelor istorice în contextul pandemic al predării limbilor străine în spațiul online

Renáta Zsámba (Eger, Hu): Detecting Post-Nuclear Crisis in Hanna Jameson’s The Last

18:00-18:20

Péterbencze Anikó (Eger, Hu): Új karakterű közösségépítő modellek az identitáskrízis kezelésében

Iulia Maria Deaconu (Sibiu, Ro): Predarea limbii române ca limbă străină în spațiul online

 

18:20-18:30

Vita

Discuții

Discussion

19:00-19:30

Online concert of the Ványolós family

         

 

Saturday, 17 April

10:00-10:50

UTC+2

PLENARY LECTURE

GYÖRGY KALMÁR (UNIVERSITY OF DEBRECEN): NARRATIVES OF CRISIS AND THE CRISIS OF NARRATIVES

10:50-11:00

Coffee Break

11:00–12:30

A V: Kutatók a pácban – A csíkszeredai Csángó Bentlakás nyelvészeti etnográfiai kutatása

B V: Regime Changes and Identity Crises Embodied in/on Transylvanian Photos and Films

C V: Válság és háború

 

Chair: Biró Enikő

Chair: Andrea Virginás

Chair: Pap Levente

11:00-11:20

Gáspár Judit (Budapest, Hu) és Heltai János Imre (Budapest, Hu): Nyelvészeti etnográfiai kutatás moldvai csángók részvételével

Mira Marincas (Cluj Napoca, Ro): An Amateur Family Archive: Collective Processes and Identity Crises on The Analogue/Digital Border of Black-And-White and Colour Photographs

Tapodi Zsuzsanna (Csíkszereda, Ro): Személyes és kollektív traumák Tompa Andrea regényeiben

11:20-11:40

Barabás Blanka (Budapest, Hu) és Lajos Veronika (Miskolc, Hu): Átalakuló módszerek és terepek egy részvételi nyelvészeti etnográfiai kutatásban

Andrea Virginás (Cluj-Napoca, Ro): Technological and Political Transitions: Filmmakers’ Views and Meta-Representations in Hungary and in Romania

Busa Krisztina (Regensburgi Egyetem): „Aki dudás akar lenni...” – háborús (test)beszéd Danyi Zoltán A dögeltakarító c. regényében

11:40-12:00

Fazakas Noémi (Marosvásárhely, Ro) és Bodó Csanád (Budapest, Hu): Moldvai diákok nyelvi tapasztalatai Csíkszeredában

Boglárka-Angéla Farkas (Cluj-Napoca, Ro): István Fischer and Versions of Minority Identity

Beke Ottó (Újvidék, RS): Kim Stanley Robinson: New York 2140 (A kapitalizmus válságregénye)

12:00-12:20

 

Kata Incze (Cluj Napoca, Ro): The Identity of Young Transylvanian Filmmakers Between Bucharest and Budapest

 

12:20-12:30

Vita

Discussion

Vita

12:30-12:40

Coffee break

12:40-14:10

A VI: A megértés lehetőségei

B VI: Crisis and Utopia in Contemporary Cinema

C VI: Válságok és vallások

 

Chair: Magyari Sára

Chair: Judit Pieldner

Chair: Mihály Vilma

12:40-13:00

Sárosi-Márdirosz Krisztina Mária (Marosvásárhely, Ro): Tolmácshallgatók on-line oktatása - kihívások és lehetőségek

Katalin Sándor (Cluj-Napoca, Ro): Media Figurations of Past, Memory and Heritage in a Post-Crisis Context (Corneliu Porumboiu: The Treasure, 2015)

Pap Levente (Csíkszereda, Ro): Vallási kontinuitás és felekezetiség Johannes Pappus Epitomaejában

Tódor Erika-Mária (Csíkszereda, Ro): A megértés narratívái és lehetőségei az osztályteremben

 

Eszter Ureczky (Debrecen, Hu): Careless Carers: The Crisis of Care and the Bioethical Dilemmas of Nursing in Contemporary Eastern European Cinema

Fülöp Anna (Sepsiszentgyörgy, Ro): Válság, változás tükrözése, tükröződése Bornemisza Péter Foliopostillájában

13:20-13:40

Szabó Dóra (Debrecen, Hu) és Dani Erzsébet (Debrecen, Hu): A digitálistér-dimenzió összetevőinek és szereplőinek felmérése: a Debreceni Egyetem és gyakorló iskolái

Anamarija Šporčič (Ljubljana, Si): A Metamodernist Utopia: The Neo-Romantic Sense and Sensibility of the Bridgerton Series

Biró Annamária (Kolozsvár, Ro): Természeti katasztrófák reprezentációja 18-19. századi irodalmi szövegekben

13:40-14:00

Vita-Discuții

Discussion

Vita

14:00-15:00

Lunch break

15:00-16:30

A VII: Language Learning and Multimodality

B VII: Representations of Crisis in Cinema

C VII: History, Corporeality and Mediality

 

Chair: Zsuzsanna Ajtony

Chair: György Kalmár

Chair: Katalin Sándor

15:00-15:20

Fruzsina Szabó (Debrecen, Hu), Tünde Polonyi (Debrecen, Hu) and Kálmán Abari (Debrecen, Hu): HANNA - A gamified digital supplementary course material developed to help motivate socially disadvantaged pupils to learn English language

Zsolt Győri (Debrecen, Hu): Crisis, Agency, Marginality in 1970s Hungarian Cinema

Magdalena Garbacik-Balakowicz (Cracow, Pl): Suffering, trauma and death in Anna Terék's poetry book Halott nők (Dead women)

15:20-15:40

Ineta Luka (Riga, Lv): Developing adult learners’ language competence in culture-based blended-learning course

Constantin Parvulescu (Cluj-Napoca, Ro): The Administration of the Film Memory of the 2008 Economic Crisis on English-Language Finance Blogs

Mónika Dánél (Oslo, No –Budapest, Hu): Extraordinary (and) Everydayness – Photographs as Irregular Collages

15:40-16:00

Anna-Mária Jakab (Odorheiu-Secuiesc, Ro): The Benefits of Online Language Teaching while Crossing Borders with Zoom and Project Work

Norbert Gyuris (Pécs, Hu): Take Shelter if You Can — Singularity and the Open-ended Crisis

Otília Ármeán (Târgu-Mureș, Ro): What body to wear in a digital reality? Identity issues and possible crises related to questions of presence, perception and body in Simon Senn’s Be Arielle F

16:00-16:20

Zsuzsanna Dégi (Miercurea-Ciuc, Ro): Researching foreign language learning motivation through multimodal narratives

Cristian Eduard Dragan (Bucharest, Ro): The crisis of the image in Chris Marker’s Sans Soleil (1982)

Norbert Krek (Debrecen, Hu): Through the Eye of Civilians. A Procedural Rhetorical Analysis of This War of Mine

16:20-16:30

Discussion

Discussion

Discussion

16:30-16:40

Coffee break

16:40-18:10

A VIII: Communication in Virtual Spaces

B VIII: Narratives of Crisis in Literature and Film

C VIII: Community and Identity in Times of Crisis

 

Chair: Enikő Tankó

Chair: Zsolt Győri

Chair: László Hubbes

16:40-17:00

Enikő Biró (Târgu-Mures, Ro): Speak global, sell local? Digital linguistic landscape of local businesses in the social media

Judit Pieldner (Miercurea-Ciuc, Ro): Stillness and Motion, Crisis and Catharsis in Michael Haneke’s Time of the Wolf

Rozália Klára Bakó (Miercurea Ciuc, Ro) and László Hubbes (Miercurea-Ciuc, Ro): Crisis Communication in a Virtual Rural Community

17:00-17:20

Krisztina Rácz (Oslo, No): Visiting Auntie Ilonka: Virtual Homecoming to a Vojvodina Hungarian Village

M. Zsombor Tóth (Budapest, Hu): Coincidence, or What You Will. Roots- and destruction myths in Stephen King’s (Non-)Pandemic Novel, The Stand

Ágnes-Rózsa Sántha (Târgu-Mureș, Ro), Orsolya Gergely (Miercurea-Ciuc, Ro), Laura Nistor (Miercurea-Ciuc, Ro) and Balázs Telegdy (Miercurea-Ciuc, Ro): The fear of coronavirus contamination and subjective health

17:20-17:40

Kinga Kolumbán (Brașov, Ro): Saying ‘no’ to immigration quotas: an analysis of evaluative language in Hungarian and Romanian political discourse

Elena Buja (Brașov, Ro): An Image of Korean Women during the Japanese Occupation of the Peninsula, as It Emerges from Cinematographic and Literary Masterpieces

Orsolya Gergely (Miercurea-Ciuc, Ro), Réka Geambașu (Cluj-Napoca, Ro), Beáta Nagy (Budapest, Hu) and Nikolett Somogyi (Antwerpen, B): Mothers in time (of) crisis: The impact of pandemic on families in Hungary and Romania

17:40-18:00

Mihaela Beschieru (Brașov, Ro):  Changes in the Classroom Discourse: Negative politeness and impoliteness

Imre József Balázs (Cluj-Napoca, Ro): Breton, Bakucz and the Gaspé Peninsula: Surrealist Reflections on War and Rebirth

Donata Bocullo (Kaunas, Lt): Liquid European cultural identity in the time of uncertainty (2008-2020)

18:00-18:10

Discussion

Discussion

Discussion

19:00-19:30

Konferencia-zárás / Închiderea conferinței / Conference closing

           

 

Tudományos Bizottság / Comitetul științific al conferinței / Conference Board

 • Zoltán ABÁDI-NAGY, D.Sc., Professor Emeritus of English, University of Debrecen, Hungary
 • Imre BANGHA, Associate Professor, University of Oxford, United Kingdom
 • Caius DOBRESCU, Professor, University of Bucharest, Romania
 • Petteri LAIHONEN, Academy Research Fellow, Finnish Academy of Science and Letters, University of Jyväskylä, Finland
 • Liviu LUTAS, Professor of French Literature, Linnaeus University, Växjö, Sweden
 • Éva TOLDI, Professor, University of Novi Sad, Serbia
 • Mihaela URSA, Habilitated Associate Professor, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

 

Szervezőbizottság / Organizatori / Organizers 

 • Zsuzsanna AJTONY
 • Katalin LAJOS
 • Enikő PÁL
 • Judit PIELDNER
 • Boróka PROHÁSZKA RÁD
 • Katalin SIPOS
 • Zsuzsa TAPODI
 • Erika-Mária TÓDOR

 Kiegészítés, 2021. április 10: A Google Meet-ben való létszámkorlátozás miatt a plenáris előadásokra nem lehetséges már jelentkezni, de aki a konferencia ideje alatt meg szeretné hallgatni a plenáris előadásokról készült felvételt, vagy be szeretne kapcsolódni a szekciók munkájába, azt a szervezők arra kérik, hogy jelezze ezt a szándékát április 11-ig a következő email-címen:

pieldnerjudit@uni.sapientia.ro

Válság, változás, perspektívák - konferencia

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara, Humántudományok Tanszékének Kultúraközi Kölcsönhatások Kutatóközpontja és a KAB háromnyelvű online konferenciát szervez Válság, változás, perspektívák / Crize, schimbări și perspective / Crisis, Change and Perspectives címmel, 2021. április 16‒17 között.

A válság folyamatosan változó világunk állandó összetevője, társadalmi rendszerek működésének szükségszerű velejárója. Mindazonáltal, az utóbbi időszak történései, nagyléptékű változásai – túlnépesedés, háborúk, társadalmi krízisek, politikai rendszerváltások, természeti-társadalmi egyensúlyfolyamatok megbomlása, illetve legújabban a pandémia – felerősítették az egyetemes válságtudatot.  A problémakör széleskörű aktualitására rezonálva, de a bölcsészettudományok szűkebb kereteire hangolva, konferenciánk azoknak a témáknak és kérdéseknek kíván fórumot teremteni, amelyek közösségi szinten tapasztalt válságjelenségekre, változási folyamatokra, illetve a válság kontextusában perspektívaként megmutatkozó elgondolások, stratégiák lehetőségeire reflektálnak az irodalomtudomány, nyelvészet, filmtudomány, kommunikációtudomány, nyelvoktatás és fordítástudomány területein. 

 

PROGRAM

 

 

Friday, 16 April

9:30-10:00

UTC+2

Megnyitó / Deschiderea conferinței / Conference Opening

 

10:00-10:50

PLENARY LECTURE

ANNA MENYHÉRT (UNIVERSITY OF JEWISH STUDIES, BUDAPEST – WIESENTHAL INSTITUTE FOR HOLOCAUST STUDIES, VIENNA):

TRAUMA IN THE DIGITAL AGE. THE REPRESENTATION, TRANSMISSION AND PROCESSING OF TRAUMA ON SOCIAL MEDIA

10:50-11:00

Coffee break

11:00‒12:30

A I: A menekülés narratívái

B I: Crize și perspective în mediu romanesc

C I: Crisis, Changes and Perspectives

 

Chair: Tapodi Zsuzsanna

Chair: Ingrid Tomonicska

Chair: Petteri Laihonen

11:00-11:20

Vallasek Júlia (Kolozsvár, Ro): Otthon? A Lehel-utcában? Menekültek megjelenítése a két világháború közti magyar regényben

Valentin Trifescu (Sibiu, Ro): Un roman atât de actual...: Molima de Ferenc Szemlér

Erika-Mária Tódor (Miercurea-Ciuc, Ro), László Csák (Miercurea-Ciuc, Ro): Crisis, Non-Crisis, Latent Crisis

11:20-11:40

Novák Anikó (Újvidék, RS): Adalékok a menekültirodalomhoz – Tolnai Ottó menekültügyei

Enikő Pál (Miercurea-Ciuc, Ro): Toposul carantinei în romanul tradus în România în anii ‘90 ai secolului trecut

Gabriela Tutunea (Brașov, Ro): Acquiring Intercultural Communicative Competence: How Virtual Exchange Can Help

11:40-12:00

Marinka Melinda (Debrecen, Hu): A háború válsága német nemzetiségi forrásokban és feldolgozásokban

Orsolya András (Cluj-Napoca, Ro): Crocodila și cutia de ciocolată. Crizele identității individuale și colective în romanul „ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat” de Alina Nelega

Enikő Tankó (Miercurea-Ciuc, Ro): Pandemic-triggered online teaching in Romania. A language teacher’s perspective

12:00-12:20

Fancsali Róbert (Budapest, Hu): A háború és a mágikus realista írásmód viszonya Darvasi László Szerezni egy nőt című novelláskötetében

Roxana Utale (București, Ro): Durerea vorbește italiană

Gabriella Kovács (Târgu-Mureș, Ro), Katalin Harangus (Târgu-Mureș, Ro) and Zsófia Horváth (Târgu-Mureș, Ro): Changes and Perspectives in Teacher Training Methodology

12:20-12:30

Vita

Discuții

Discussion

12:30-12:40

Coffee break

12:40-14:10

A II: Disztópia, devolúció és poszthumanizmus

B II: Válság vagy változás?

C II: Crisis and Language

 

Chair: Prohászka-Rád Boróka

Chair: Ármeán Otília

Chair: Zsuzsanna Dégi

12:40-13:00

Sághy Miklós (Szeged, Hu): Disztópia alulnézetből – a személyes narratíva szerepe Margaret Atwood A szolgálólány meséje című regényében

Sirató Ildikó (Budapest, Hu): Organikus változások vagy válságmenedzselés – színház és dráma a környezeti, társadalmi és politikai krízis idején

Gabriela Chefneux (Brașov, Ro): Metaphors in Crisis

13:00-13:20

Babos Orsolya (Miskolc, Hu): Evolúció vagy devolúció – Etikai felelősség és transzhumanizmus a biológiai science fiction-ben

Dergez-Rippl Dóra (Pécs, Hu): Nevetés, életlendület és a gépiesség képtelensége – Bergson „gondolat-játékának” lélektani aktualitása

Zsuzsanna Ajtony (Miercurea-Ciuc, Ro): Crisis and Language – Ray Bradbury’s The Last Night of the World

 

13:20-13:40

Horváth Krisztina (Budapest, Hu): Vérző tájaink: a rozsda poétikája a kortárs francia kritikai fikciókban

Ispánovics Csapó Julianna (Újvidék, RS): Válság vagy változás? A könyv és az olvasás a szerbiai magyar irodalmi kultúrában

Imola Katalin Nagy (Târgu-Mureș, Ro): Rectifying language? Snarl words and politically incorrect language

13:40-14:00

 

 

Ina Vishogradska-Meyer (Sofia, BG): Tracing the pragmatic force of graphicons: new horizons for language change?

14:00-14:10

Vita

Vita

Discussion

14:10-15:00

Lunch break

15:00-16:30

A III: Koronahumor és nyelvi sajátosságai

 

B III: Film és társadalmi válság

 

C III: Crises in Fiction

 

 

Chair: Tódor Erika-Mária

Chair: Sághy Miklós

Chair: Judit Pieldner

15:00-15:20

Magyari Sára (Nagyvárad, Ro): Koronahumor a médiában

Beretvás Gábor (Budapest, Hu): Válságban a tanári szakma?  A tanár mint szerepkör változásai a magyar filmes ábrázolásokban

Michaela Mudure (Cluj-Napoca, Ro): Crisis in The Mirror and the Light by Hilary Mantel

15:20-15:40

Suba Réka (Marosvásárhely, Ro): A Covid-19-járvány hatására kialakuló új nyelvi sajátosságok

Simor Kamilla (Pécs, Hu): A háború dokumentumfilmes reprezentációi és lehetséges

performatív olvasatuk

Boróka Prohászka-Rád (Miercurea-Ciuc, Ro): Narrative Crisis – The Narrator’s Crisis

15:40-16:00

Pupp Réka (Bukarest, Ro): A magyar tárgy szófaja és a határozott-határozatlan ragozás

 

Tóth Zoltán János (Szeged, Hu): Pandémia és filmforgalmazás

Erzsébet Dani (Debrecen, Hu): Patterns of Identity Formation and Identity Crisis in Two Novels by Rózsa Ignácz

16:00-16:20

Sájter Laura (Balti, MD): Herczeg Ferenc nyelvi életútja

 

O. Réti Zsófia (Debrecen, Hu): Crisis in the UK: Coping and Heritage in Ali Smith’s Seasonal Quartet

16:20-16:30

Vita

Vita

Discussion

16:30-16:40

Coffee break

16:40-18:30

A IV: Válság és társadalom

B IV: Traume individuale și colective

C IV: Myth, Surrealism and Dystopia

 

Chair: Bakó Rozália

Chair: Enikő Pál

Chair: Júlia Vallasek

16:40-17:00

Tamás Dénes (Csíkszereda, Ro): Az ökofalu: megoldás vagy válságtünet?

Ingrid Tomonicska (Miercurea-Ciuc, Ro): Paradigme ale culturii maghiare din România interbelică

Petru Ștefan Ionescu (Alba Iulia, Ro): Natural Disasters and the Rise of the Modern Prometheus

17:00-17:20

Nistor Laura (Csíkszereda, Ro): Kiút az ökoválságból: a fenntarthatóság divatjai

Emanuela Muntean (Cluj-Napoca, Ro): Copilul și Holocaustul în banda desenată francofonă contemporană

Vilma Mihály (Miercurea-Ciuc, Ro): Hope and Hopelessness through the Lens of Myths. A Comparison Based on Short Texts by Kafka, Brecht and Camus

17:20-17:40

Doszpoly Roland (Debrecen, Hu): Megélhetési stratégiák a koronavírus időszakában a bodrogközi Karcsán

Marian Suciu (Cluj-Napoca, Ro): Revolta

Gwangju: de la memorie individuală la cea națională

Anca Peiu (Bucharest, Ro): In Dystopian Retrospect of a Crisis Mood: My Life as a Spy by Katherine Verdery

17:40-18:00

Nagy-Menyhárt Szidónia (Debrecen, Hu):

Helyidentitás válsága a munkamigráció folyamatában

Ana-Magdalena Petraru (Iași, Ro): Ernst Jünger și diaristica traumelor istorice în contextul pandemic al predării limbilor străine în spațiul online

Renáta Zsámba (Eger, Hu): Detecting Post-Nuclear Crisis in Hanna Jameson’s The Last

18:00-18:20

Péterbencze Anikó (Eger, Hu): Új karakterű közösségépítő modellek az identitáskrízis kezelésében

Iulia Maria Deaconu (Sibiu, Ro): Predarea limbii române ca limbă străină în spațiul online

 

18:20-18:30

Vita

Discuții

Discussion

19:00-19:30

Online concert of the Ványolós family

         

 

Saturday, 17 April

10:00-10:50

UTC+2

PLENARY LECTURE

GYÖRGY KALMÁR (UNIVERSITY OF DEBRECEN): NARRATIVES OF CRISIS AND THE CRISIS OF NARRATIVES

10:50-11:00

Coffee Break

11:00–12:30

A V: Kutatók a pácban – A csíkszeredai Csángó Bentlakás nyelvészeti etnográfiai kutatása

B V: Regime Changes and Identity Crises Embodied in/on Transylvanian Photos and Films

C V: Válság és háború

 

Chair: Biró Enikő

Chair: Andrea Virginás

Chair: Pap Levente

11:00-11:20

Gáspár Judit (Budapest, Hu) és Heltai János Imre (Budapest, Hu): Nyelvészeti etnográfiai kutatás moldvai csángók részvételével

Mira Marincas (Cluj Napoca, Ro): An Amateur Family Archive: Collective Processes and Identity Crises on The Analogue/Digital Border of Black-And-White and Colour Photographs

Tapodi Zsuzsanna (Csíkszereda, Ro): Személyes és kollektív traumák Tompa Andrea regényeiben

11:20-11:40

Barabás Blanka (Budapest, Hu) és Lajos Veronika (Miskolc, Hu): Átalakuló módszerek és terepek egy részvételi nyelvészeti etnográfiai kutatásban

Andrea Virginás (Cluj-Napoca, Ro): Technological and Political Transitions: Filmmakers’ Views and Meta-Representations in Hungary and in Romania

Busa Krisztina (Regensburgi Egyetem): „Aki dudás akar lenni...” – háborús (test)beszéd Danyi Zoltán A dögeltakarító c. regényében

11:40-12:00

Fazakas Noémi (Marosvásárhely, Ro) és Bodó Csanád (Budapest, Hu): Moldvai diákok nyelvi tapasztalatai Csíkszeredában

Boglárka-Angéla Farkas (Cluj-Napoca, Ro): István Fischer and Versions of Minority Identity

Beke Ottó (Újvidék, RS): Kim Stanley Robinson: New York 2140 (A kapitalizmus válságregénye)

12:00-12:20

 

Kata Incze (Cluj Napoca, Ro): The Identity of Young Transylvanian Filmmakers Between Bucharest and Budapest

 

12:20-12:30

Vita

Discussion

Vita

12:30-12:40

Coffee break

12:40-14:10

A VI: A megértés lehetőségei

B VI: Crisis and Utopia in Contemporary Cinema

C VI: Válságok és vallások

 

Chair: Magyari Sára

Chair: Judit Pieldner

Chair: Mihály Vilma

12:40-13:00

Sárosi-Márdirosz Krisztina Mária (Marosvásárhely, Ro): Tolmácshallgatók on-line oktatása - kihívások és lehetőségek

Katalin Sándor (Cluj-Napoca, Ro): Media Figurations of Past, Memory and Heritage in a Post-Crisis Context (Corneliu Porumboiu: The Treasure, 2015)

Pap Levente (Csíkszereda, Ro): Vallási kontinuitás és felekezetiség Johannes Pappus Epitomaejában

Tódor Erika-Mária (Csíkszereda, Ro): A megértés narratívái és lehetőségei az osztályteremben

 

Eszter Ureczky (Debrecen, Hu): Careless Carers: The Crisis of Care and the Bioethical Dilemmas of Nursing in Contemporary Eastern European Cinema

Fülöp Anna (Sepsiszentgyörgy, Ro): Válság, változás tükrözése, tükröződése Bornemisza Péter Foliopostillájában

13:20-13:40

Szabó Dóra (Debrecen, Hu) és Dani Erzsébet (Debrecen, Hu): A digitálistér-dimenzió összetevőinek és szereplőinek felmérése: a Debreceni Egyetem és gyakorló iskolái

Anamarija Šporčič (Ljubljana, Si): A Metamodernist Utopia: The Neo-Romantic Sense and Sensibility of the Bridgerton Series

Biró Annamária (Kolozsvár, Ro): Természeti katasztrófák reprezentációja 18-19. századi irodalmi szövegekben

13:40-14:00

Vita-Discuții

Discussion

Vita

14:00-15:00

Lunch break

15:00-16:30

A VII: Language Learning and Multimodality

B VII: Representations of Crisis in Cinema

C VII: History, Corporeality and Mediality

 

Chair: Zsuzsanna Ajtony

Chair: György Kalmár

Chair: Katalin Sándor

15:00-15:20

Fruzsina Szabó (Debrecen, Hu), Tünde Polonyi (Debrecen, Hu) and Kálmán Abari (Debrecen, Hu): HANNA - A gamified digital supplementary course material developed to help motivate socially disadvantaged pupils to learn English language

Zsolt Győri (Debrecen, Hu): Crisis, Agency, Marginality in 1970s Hungarian Cinema

Magdalena Garbacik-Balakowicz (Cracow, Pl): Suffering, trauma and death in Anna Terék's poetry book Halott nők (Dead women)

15:20-15:40

Ineta Luka (Riga, Lv): Developing adult learners’ language competence in culture-based blended-learning course

Constantin Parvulescu (Cluj-Napoca, Ro): The Administration of the Film Memory of the 2008 Economic Crisis on English-Language Finance Blogs

Mónika Dánél (Oslo, No –Budapest, Hu): Extraordinary (and) Everydayness – Photographs as Irregular Collages

15:40-16:00

Anna-Mária Jakab (Odorheiu-Secuiesc, Ro): The Benefits of Online Language Teaching while Crossing Borders with Zoom and Project Work

Norbert Gyuris (Pécs, Hu): Take Shelter if You Can — Singularity and the Open-ended Crisis

Otília Ármeán (Târgu-Mureș, Ro): What body to wear in a digital reality? Identity issues and possible crises related to questions of presence, perception and body in Simon Senn’s Be Arielle F

16:00-16:20

Zsuzsanna Dégi (Miercurea-Ciuc, Ro): Researching foreign language learning motivation through multimodal narratives

Cristian Eduard Dragan (Bucharest, Ro): The crisis of the image in Chris Marker’s Sans Soleil (1982)

Norbert Krek (Debrecen, Hu): Through the Eye of Civilians. A Procedural Rhetorical Analysis of This War of Mine

16:20-16:30

Discussion

Discussion

Discussion

16:30-16:40

Coffee break

16:40-18:10

A VIII: Communication in Virtual Spaces

B VIII: Narratives of Crisis in Literature and Film

C VIII: Community and Identity in Times of Crisis

 

Chair: Enikő Tankó

Chair: Zsolt Győri

Chair: László Hubbes

16:40-17:00

Enikő Biró (Târgu-Mures, Ro): Speak global, sell local? Digital linguistic landscape of local businesses in the social media

Judit Pieldner (Miercurea-Ciuc, Ro): Stillness and Motion, Crisis and Catharsis in Michael Haneke’s Time of the Wolf

Rozália Klára Bakó (Miercurea Ciuc, Ro) and László Hubbes (Miercurea-Ciuc, Ro): Crisis Communication in a Virtual Rural Community

17:00-17:20

Krisztina Rácz (Oslo, No): Visiting Auntie Ilonka: Virtual Homecoming to a Vojvodina Hungarian Village

M. Zsombor Tóth (Budapest, Hu): Coincidence, or What You Will. Roots- and destruction myths in Stephen King’s (Non-)Pandemic Novel, The Stand

Ágnes-Rózsa Sántha (Târgu-Mureș, Ro), Orsolya Gergely (Miercurea-Ciuc, Ro), Laura Nistor (Miercurea-Ciuc, Ro) and Balázs Telegdy (Miercurea-Ciuc, Ro): The fear of coronavirus contamination and subjective health

17:20-17:40

Kinga Kolumbán (Brașov, Ro): Saying ‘no’ to immigration quotas: an analysis of evaluative language in Hungarian and Romanian political discourse

Elena Buja (Brașov, Ro): An Image of Korean Women during the Japanese Occupation of the Peninsula, as It Emerges from Cinematographic and Literary Masterpieces

Orsolya Gergely (Miercurea-Ciuc, Ro), Réka Geambașu (Cluj-Napoca, Ro), Beáta Nagy (Budapest, Hu) and Nikolett Somogyi (Antwerpen, B): Mothers in time (of) crisis: The impact of pandemic on families in Hungary and Romania

17:40-18:00

Mihaela Beschieru (Brașov, Ro):  Changes in the Classroom Discourse: Negative politeness and impoliteness

Imre József Balázs (Cluj-Napoca, Ro): Breton, Bakucz and the Gaspé Peninsula: Surrealist Reflections on War and Rebirth

Donata Bocullo (Kaunas, Lt): Liquid European cultural identity in the time of uncertainty (2008-2020)

18:00-18:10

Discussion

Discussion

Discussion

19:00-19:30

Konferencia-zárás / Închiderea conferinței / Conference closing

           

 

Tudományos Bizottság / Comitetul științific al conferinței / Conference Board

 • Zoltán ABÁDI-NAGY, D.Sc., Professor Emeritus of English, University of Debrecen, Hungary
 • Imre BANGHA, Associate Professor, University of Oxford, United Kingdom
 • Caius DOBRESCU, Professor, University of Bucharest, Romania
 • Petteri LAIHONEN, Academy Research Fellow, Finnish Academy of Science and Letters, University of Jyväskylä, Finland
 • Liviu LUTAS, Professor of French Literature, Linnaeus University, Växjö, Sweden
 • Éva TOLDI, Professor, University of Novi Sad, Serbia
 • Mihaela URSA, Habilitated Associate Professor, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

 

Szervezőbizottság / Organizatori / Organizers 

 • Zsuzsanna AJTONY
 • Katalin LAJOS
 • Enikő PÁL
 • Judit PIELDNER
 • Boróka PROHÁSZKA RÁD
 • Katalin SIPOS
 • Zsuzsa TAPODI
 • Erika-Mária TÓDOR

 Kiegészítés, 2021. április 10: A Google Meet-ben való létszámkorlátozás miatt a plenáris előadásokra nem lehetséges már jelentkezni, de aki a konferencia ideje alatt meg szeretné hallgatni a plenáris előadásokról készült felvételt, vagy be szeretne kapcsolódni a szekciók munkájába, azt a szervezők arra kérik, hogy jelezze ezt a szándékát április 11-ig a következő email-címen:

pieldnerjudit@uni.sapientia.ro