Vezérfonal a felsőoktatási jegyzetek í­rásához

Megjelent Kósa András könyve, a Vezérfonal a felsőoktatási jegyzetek írásához (SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, 2010).

A szerző mögött több évtizedes műszaki és természettudományos, bel- és külföldi egyetemeken végzett oktatói múlt áll, amelynek túlnyomó részében a matematikai tudományok széles körét felölel ő tanszékeket vezetett. Ebben a környezetben és feladatkörben a szak- és tankönyvírás szinte valamennyi problémája felvetődött, amelyekkel saját, közel 40 egyetemi tankönyve, illetve jegyzete írásakor gyakran szembesült, és azokra sok értékes megoldást adott. A könyv olvasmányos, tartalmazza a tankönyvek felépítési lehetőségeit, tartópilléreinek elhelyezését, a szükséges didaktikai és metodikai elveket, a tankönyvek és a tudományos művek összevetését, valamint megtaláljuk benne a tankönyvírás újdonságainak és érdekes módszereinek gazdag hazai és külföldi tárházát. Jelentős teret szentel a tankönyvi szöveg nyelvi megformálásának, a jól érthető, követhető mondatok szerkesztésének, és kitér a tipikus fogalmazási, szószerkezeti, szóhasználati hibákra. Szerepel az idegen szavak használatának elvi és gyakorlati megítélése, a helyesírásnak és a szövegek szerkesztésének számos részlete.

A könyv – mindenekelőtt példaanyagával – a műszaki- és a természettudományokat, valamint a matematikát helyezi előtérbe, széles körű használata azonban megkívánta a műszaki képi megjelenítés sajátos – esetenként új – problematikájának a bemutatását, valamint a társadalomtudományi tankönyvek sajátosságainak a feltárását is. E teljességre való törekvést szolgálja a könyv Mellékletét alkotó két fejezet, amely Veszprémi Tamás professzor, illetve Daruka Magdolna docens munkája.

A könyv anyaga elérhető a http://www.korszerumernok.hu/ / Dokumentumok menüpontban.

Megjelent Kósa András könyve, a Vezérfonal a felsőoktatási jegyzetek írásához (SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, 2010).

A szerző mögött több évtizedes műszaki és természettudományos, bel- és külföldi egyetemeken végzett oktatói múlt áll, amelynek túlnyomó részében a matematikai tudományok széles körét felölel ő tanszékeket vezetett. Ebben a környezetben és feladatkörben a szak- és tankönyvírás szinte valamennyi problémája felvetődött, amelyekkel saját, közel 40 egyetemi tankönyve, illetve jegyzete írásakor gyakran szembesült, és azokra sok értékes megoldást adott. A könyv olvasmányos, tartalmazza a tankönyvek felépítési lehetőségeit, tartópilléreinek elhelyezését, a szükséges didaktikai és metodikai elveket, a tankönyvek és a tudományos művek összevetését, valamint megtaláljuk benne a tankönyvírás újdonságainak és érdekes módszereinek gazdag hazai és külföldi tárházát. Jelentős teret szentel a tankönyvi szöveg nyelvi megformálásának, a jól érthető, követhető mondatok szerkesztésének, és kitér a tipikus fogalmazási, szószerkezeti, szóhasználati hibákra. Szerepel az idegen szavak használatának elvi és gyakorlati megítélése, a helyesírásnak és a szövegek szerkesztésének számos részlete.

A könyv – mindenekelőtt példaanyagával – a műszaki- és a természettudományokat, valamint a matematikát helyezi előtérbe, széles körű használata azonban megkívánta a műszaki képi megjelenítés sajátos – esetenként új – problematikájának a bemutatását, valamint a társadalomtudományi tankönyvek sajátosságainak a feltárását is. E teljességre való törekvést szolgálja a könyv Mellékletét alkotó két fejezet, amely Veszprémi Tamás professzor, illetve Daruka Magdolna docens munkája.

A könyv anyaga elérhető a http://www.korszerumernok.hu/ / Dokumentumok menüpontban.