Vezetőválasztás az Akadémia 181. Közgyűlésén

Vezetőválasztás az Akadémia 181. Közgyűlésén

Elnököt, főtitkárt, főtitkárhelyettest, alelnököket, elnökségi tagokat és közgyűlési bizottsági tagokat választ a Magyar Tudományos Akadémia május 2-án kezdő közgyűlése. A grémium megvitatja az Akadémia tevékenységéről, a 2010. évi költségvetésről, a kutatóhálózat működéséről és eredményeiről, továbbá a közgyűlési bizottságok munkájáról szóló beszámolókat. Dönt a jövő évi költségvetési irányelvekről.

A hagyományokhoz híven az Akadémia elnökének megnyitójával kezdődik hétfőn az MTA 181. Közgyűlésének nyilvános ünnepi ülése. Pálinkás József beszédét követően adják át a legrangosabb akadémiai kitüntetést, az Akadémiai Aranyérmet, valamint a magyar és az egyetemes tudomány által elismert és nagyra becsült kiemelkedő tudományos tevékenységért járó Akadémiai Díjakat. A tudomány és a kutatás-fejlesztés támogatóinak munkáját a gazdasági és az állami élet területén a Wahrmann Mór-éremmel köszöni meg az intézmény, a sajtó munkatársainak tevékenységét a tudomány közgondolkodásban betöltött szerepének erősítéséért pedig az Akadémiai újságírói Díjjal méltatják.

A mikrokozmosz kémiája - a kémia mikrokozmosza címmel, témájában a Kémiai nemzetközi évéhez illeszkedve tartja meg tudományos előadását Perczel András akadémikus. A magát a mikrokozmosz csodálójának valló vegyészprofesszor a száz évvel ezelőtt kémiai Nobel-díjat kapott Madame Curie munkásságát idézi fel, beszél a kémiát felépítő egyedi molekulákról, végigjárva a klasszikus képletektől a kvantum kémia kvantitatív leírásáig vezető utat. Tudományos előadásában példák sorozatán keresztül ismerteti meg közönségét a kémikusok napjaink problémáira adott válaszaival.

Hétfőn napközben nyílik meg a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Konferenciatermében a ... mennyi szellem, mennyi őserő című kiállítás, amelyet Madách Imre halhatatlan művének, Az ember tragédiája első kiadásának 150. évfordulója alkalmából rendez az MTA Könyvtára és Kézirattára. A tárlatot Szegedy-Maszák Mihály akadémikus, irodalomtörténész nyitja meg. A bemutatott dokumentumok közül most látható először Madách legismertebb színművének eredeti kézirata. A dokumentum digitalizált változatát a tárlat látogatói maguk is lapozgathatják, így nyomon követhetik a szerző, illetve a Tragédiát az elsők között olvasó Arany János javításait is.

Este a kétszáz éve született Liszt Ferenc művei csendülnek fel a Díszteremben. A Liszt-emlékév tiszteletére rendezett hangversenyen Klukon Edit, Ránki Dezső és Karsai Márk zongorázik. A Via Crucis és a Les Préludes négykezes változatát a Magyarországon és külföldön nagy sikert aratott művészházaspár játssza el. Karsai Márk Liszt életművének kiemelkedő alkotásaiból ad ízelítőt.

Kedden az Akadémia elnökének beszámolóival indul a Közgyűlés munkája. Az Akadémia Alapszabálya szerint ezek megvitatása a Közgyűlés kizárólagos, át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Pálinkás József részletesen ismerteti az MTA 2010-es költségvetéséről és vagyoni helyzetéről, a kutatóintézeti körbe nem tartozó költségvetési szerveinek múlt évi szakmai tevékenységéről, az MTA és intézményei által a társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló összegzést, egyben előterjeszti az Akadémia 2012-es költségvetési irányelveire vonatkozó javaslatot. A Közgyűlés tagjai szavaznak az Akadémia elnökének beszámolójáról az MTA testületei, közgyűlési bizottságai, valamint a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 2010. évi tevékenységéről. Németh Tamás főtitkár az MTA kutatóhelyeinek tavalyi tevékenységéről számol be. Roósz András, az MTA Felügyelő Testületének elnöke a testület jelentését ismerteti. 

Az elnök beszámol még a területi bizottságok elmúlt évi tevékenységéről és ismerteti az Országgyűlés számára a Magyar Tudományos Akadémia 2009-2010-es munkájáról, valamint a magyar tudomány általános helyzetéről készített beszámolójának koncepcióját. Pálinkás József tájékoztatást nyújt még a Közgyűlés nem akadémikus képviselői elektronikus választásának és az akadémiai döntéshozó testületek elektronikus szavazásának előkészítéséről. Ez utóbbiakhoz az Alapszabály módosítása is szükséges.

A tisztségviselői megbízatások lejártának megállapítását követően zárt ülésen és elektronikus szavazással választja meg új tisztségviselőit a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése. A Jelölőbizottság előterjesztését Damjanovich Sándor, a testület elnöke ismerteti. Az Akadémia elnöki tisztjére Pálinkás József jelenlegi elnök, a főtitkári posztra Németh Tamás jelenlegi főtitkár, a főtitkár-helyettesi pozícióra Csépe Valéria jelenlegi főtitkár-helyettes a jelölt. A három jelenlegi alelnök közül kettő választható újra, mind Dudits Dénes élettudományi alelnök, mind Maróth Miklós társadalomtudományi alelnök egyedüli jelöltként indulnak. A természettudományi alelnök, Kroó Norbert, aki már második alkalommal tölti be ezt a posztot, megbízatása lejár. Helyére Blaskó Gábor, Hargittai István és Szász Domokos akadémikusok kaptak jelölést az akadémikusok és a szintén szavazásra jogosult nem akadémikus közgyűlési képviselők körében végzett általános, teljes körű és titkos közvélemény-kutatás eredményeként.

A Közgyűlés ugyancsak dönt az MTA választott elnökségi tagjainak személyéről, a Doktori Tanács tagjairól és póttagjairól, a Felügyelő Testület tagjairól, a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság elnökének és tagjainak személyéről, a Tudományetikai Bizottság tagjairól, valamint a Vagyonkezelő Testület tagjairól. A jelenlévők emellett megválasztják az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa társadalomtudományi elnökségi tagját is.

Szerdától péntekig az egyes tudományos osztályok tartják tudományos üléseiket.

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Liszt Ferenc születésének kétszázadik évfordulója alkalmából szervezett emlékülést május 5-én, amelyen többek között Eckhardt Mária, a Liszt Ferenc Kutatóközpont tudományos igazgatója tart előadást Milyen joggal tekinthetjük Liszt Ferencet Magyarnak? - Bartók akadémiai székfoglalója, Liszt nyilatkozatai címmel.

A Filozófiai és Történettudományok Osztálya május 5-én az MTA Társadalomkutató Központjával közösen Glatz Ferenc akadémikus előtt tiszteleg a történész hetvenedik születésnapja alkalmából. Délután Liszt Ferenc történeti kontextusban címmel rendez tudományos ülést.

A Matematikai Tudományok Osztálya május 11-én Funkcionálanalízis és megelőzési problémák címmel tartja tudományos ülését, amelyen ünnepélyes keretek között átadják az Alexits György-, az Erdős Pál- és a Gyires Béla-díjakat.

A Műszaki Tudományok Osztálya Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottságának május 12-ei, Irányváltások a mikroelektronikában című tudományos ülésén többek között Bársony István akadémikus és Harsányi Gábor, az MTA doktorának előadását hallgathatják meg az érdeklődők.

Május 19-én a Műszaki Tudományok Osztálya Automatizálási és Számítástechnikai Bizottsága, valamint az Orvosi Tudományok Osztálya Orvosi Informatikai Munkabizottsága együttes tudományos ülést tart Aktuális Orvosbiológiai-mérnöki kutatások címmel.

A Kémiai Tudományok Osztálya május 4-én tartja tudományos ülését Marie Curie kémiai Nobel-díjának századik évfordulója tiszteletére, Magsugárzás és kémia címmel.

Az adósságcsapda kikerülésének gazdaságpolitikai és közpénzügy-szabályozási eszközei címmel tartja tudományos ülését május 11-én a Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Török ádám osztályelnök ésKopits György akadémikus részvételével.

A Földrajztudományok Osztálya május 4-én, Földtudományok a változó világban címmel rendezi meg tudományos ülését, amelyen előadások hangzanak el többek között a Föld ásványi nyersanyagtartalékairól vagy a fenntartható energetika kérdéseiről.

A Fizikai Tudományok Osztálya május 4-ei ülésén a fizika fejlődési irányairól is szó lesz, délután az osztály Szilárdtestfizikai Bizottsága tart ülést újabb eredmények a kondenzált anyagok fizikájában: grafén címmel. Az osztály a Műszaki Tudományok Osztályával közösen szervezett tudományos előadást, Száz éves a magfizika címmel. 

-et-

 

Forrás: www.mta.hu

Vezetőválasztás az Akadémia 181. Közgyűlésén

Elnököt, főtitkárt, főtitkárhelyettest, alelnököket, elnökségi tagokat és közgyűlési bizottsági tagokat választ a Magyar Tudományos Akadémia május 2-án kezdő közgyűlése. A grémium megvitatja az Akadémia tevékenységéről, a 2010. évi költségvetésről, a kutatóhálózat működéséről és eredményeiről, továbbá a közgyűlési bizottságok munkájáról szóló beszámolókat. Dönt a jövő évi költségvetési irányelvekről.

A hagyományokhoz híven az Akadémia elnökének megnyitójával kezdődik hétfőn az MTA 181. Közgyűlésének nyilvános ünnepi ülése. Pálinkás József beszédét követően adják át a legrangosabb akadémiai kitüntetést, az Akadémiai Aranyérmet, valamint a magyar és az egyetemes tudomány által elismert és nagyra becsült kiemelkedő tudományos tevékenységért járó Akadémiai Díjakat. A tudomány és a kutatás-fejlesztés támogatóinak munkáját a gazdasági és az állami élet területén a Wahrmann Mór-éremmel köszöni meg az intézmény, a sajtó munkatársainak tevékenységét a tudomány közgondolkodásban betöltött szerepének erősítéséért pedig az Akadémiai újságírói Díjjal méltatják.

A mikrokozmosz kémiája - a kémia mikrokozmosza címmel, témájában a Kémiai nemzetközi évéhez illeszkedve tartja meg tudományos előadását Perczel András akadémikus. A magát a mikrokozmosz csodálójának valló vegyészprofesszor a száz évvel ezelőtt kémiai Nobel-díjat kapott Madame Curie munkásságát idézi fel, beszél a kémiát felépítő egyedi molekulákról, végigjárva a klasszikus képletektől a kvantum kémia kvantitatív leírásáig vezető utat. Tudományos előadásában példák sorozatán keresztül ismerteti meg közönségét a kémikusok napjaink problémáira adott válaszaival.

Hétfőn napközben nyílik meg a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Konferenciatermében a ... mennyi szellem, mennyi őserő című kiállítás, amelyet Madách Imre halhatatlan művének, Az ember tragédiája első kiadásának 150. évfordulója alkalmából rendez az MTA Könyvtára és Kézirattára. A tárlatot Szegedy-Maszák Mihály akadémikus, irodalomtörténész nyitja meg. A bemutatott dokumentumok közül most látható először Madách legismertebb színművének eredeti kézirata. A dokumentum digitalizált változatát a tárlat látogatói maguk is lapozgathatják, így nyomon követhetik a szerző, illetve a Tragédiát az elsők között olvasó Arany János javításait is.

Este a kétszáz éve született Liszt Ferenc művei csendülnek fel a Díszteremben. A Liszt-emlékév tiszteletére rendezett hangversenyen Klukon Edit, Ránki Dezső és Karsai Márk zongorázik. A Via Crucis és a Les Préludes négykezes változatát a Magyarországon és külföldön nagy sikert aratott művészházaspár játssza el. Karsai Márk Liszt életművének kiemelkedő alkotásaiból ad ízelítőt.

Kedden az Akadémia elnökének beszámolóival indul a Közgyűlés munkája. Az Akadémia Alapszabálya szerint ezek megvitatása a Közgyűlés kizárólagos, át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Pálinkás József részletesen ismerteti az MTA 2010-es költségvetéséről és vagyoni helyzetéről, a kutatóintézeti körbe nem tartozó költségvetési szerveinek múlt évi szakmai tevékenységéről, az MTA és intézményei által a társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló összegzést, egyben előterjeszti az Akadémia 2012-es költségvetési irányelveire vonatkozó javaslatot. A Közgyűlés tagjai szavaznak az Akadémia elnökének beszámolójáról az MTA testületei, közgyűlési bizottságai, valamint a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 2010. évi tevékenységéről. Németh Tamás főtitkár az MTA kutatóhelyeinek tavalyi tevékenységéről számol be. Roósz András, az MTA Felügyelő Testületének elnöke a testület jelentését ismerteti. 

Az elnök beszámol még a területi bizottságok elmúlt évi tevékenységéről és ismerteti az Országgyűlés számára a Magyar Tudományos Akadémia 2009-2010-es munkájáról, valamint a magyar tudomány általános helyzetéről készített beszámolójának koncepcióját. Pálinkás József tájékoztatást nyújt még a Közgyűlés nem akadémikus képviselői elektronikus választásának és az akadémiai döntéshozó testületek elektronikus szavazásának előkészítéséről. Ez utóbbiakhoz az Alapszabály módosítása is szükséges.

A tisztségviselői megbízatások lejártának megállapítását követően zárt ülésen és elektronikus szavazással választja meg új tisztségviselőit a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése. A Jelölőbizottság előterjesztését Damjanovich Sándor, a testület elnöke ismerteti. Az Akadémia elnöki tisztjére Pálinkás József jelenlegi elnök, a főtitkári posztra Németh Tamás jelenlegi főtitkár, a főtitkár-helyettesi pozícióra Csépe Valéria jelenlegi főtitkár-helyettes a jelölt. A három jelenlegi alelnök közül kettő választható újra, mind Dudits Dénes élettudományi alelnök, mind Maróth Miklós társadalomtudományi alelnök egyedüli jelöltként indulnak. A természettudományi alelnök, Kroó Norbert, aki már második alkalommal tölti be ezt a posztot, megbízatása lejár. Helyére Blaskó Gábor, Hargittai István és Szász Domokos akadémikusok kaptak jelölést az akadémikusok és a szintén szavazásra jogosult nem akadémikus közgyűlési képviselők körében végzett általános, teljes körű és titkos közvélemény-kutatás eredményeként.

A Közgyűlés ugyancsak dönt az MTA választott elnökségi tagjainak személyéről, a Doktori Tanács tagjairól és póttagjairól, a Felügyelő Testület tagjairól, a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság elnökének és tagjainak személyéről, a Tudományetikai Bizottság tagjairól, valamint a Vagyonkezelő Testület tagjairól. A jelenlévők emellett megválasztják az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa társadalomtudományi elnökségi tagját is.

Szerdától péntekig az egyes tudományos osztályok tartják tudományos üléseiket.

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Liszt Ferenc születésének kétszázadik évfordulója alkalmából szervezett emlékülést május 5-én, amelyen többek között Eckhardt Mária, a Liszt Ferenc Kutatóközpont tudományos igazgatója tart előadást Milyen joggal tekinthetjük Liszt Ferencet Magyarnak? - Bartók akadémiai székfoglalója, Liszt nyilatkozatai címmel.

A Filozófiai és Történettudományok Osztálya május 5-én az MTA Társadalomkutató Központjával közösen Glatz Ferenc akadémikus előtt tiszteleg a történész hetvenedik születésnapja alkalmából. Délután Liszt Ferenc történeti kontextusban címmel rendez tudományos ülést.

A Matematikai Tudományok Osztálya május 11-én Funkcionálanalízis és megelőzési problémák címmel tartja tudományos ülését, amelyen ünnepélyes keretek között átadják az Alexits György-, az Erdős Pál- és a Gyires Béla-díjakat.

A Műszaki Tudományok Osztálya Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottságának május 12-ei, Irányváltások a mikroelektronikában című tudományos ülésén többek között Bársony István akadémikus és Harsányi Gábor, az MTA doktorának előadását hallgathatják meg az érdeklődők.

Május 19-én a Műszaki Tudományok Osztálya Automatizálási és Számítástechnikai Bizottsága, valamint az Orvosi Tudományok Osztálya Orvosi Informatikai Munkabizottsága együttes tudományos ülést tart Aktuális Orvosbiológiai-mérnöki kutatások címmel.

A Kémiai Tudományok Osztálya május 4-én tartja tudományos ülését Marie Curie kémiai Nobel-díjának századik évfordulója tiszteletére, Magsugárzás és kémia címmel.

Az adósságcsapda kikerülésének gazdaságpolitikai és közpénzügy-szabályozási eszközei címmel tartja tudományos ülését május 11-én a Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Török ádám osztályelnök ésKopits György akadémikus részvételével.

A Földrajztudományok Osztálya május 4-én, Földtudományok a változó világban címmel rendezi meg tudományos ülését, amelyen előadások hangzanak el többek között a Föld ásványi nyersanyagtartalékairól vagy a fenntartható energetika kérdéseiről.

A Fizikai Tudományok Osztálya május 4-ei ülésén a fizika fejlődési irányairól is szó lesz, délután az osztály Szilárdtestfizikai Bizottsága tart ülést újabb eredmények a kondenzált anyagok fizikájában: grafén címmel. Az osztály a Műszaki Tudományok Osztályával közösen szervezett tudományos előadást, Száz éves a magfizika címmel. 

-et-

 

Forrás: www.mta.hu