XVI-ik Nemzetközi Gépész Találkozó

OGéT 2008

XVI-ik Nemzetközi Gépész Találkozó

Brassó, 2008 május 1-4.

     A tudomány rohamos fejlődése óriási kihatással van a mérnöki munkára, annak minden ágazatára, kezdve az anyagtudománnyal, tervezéssel, gyártással és annak irányításával, egészen a minőségbiztosításig, meg a környezetre való hatásuk vizsgálatáig.

      Az elektronika, informatika és finommechanika szimbiózisából, az utóbbi években, kialakult a mechatronika, az intelligens gépek tudománya, mely az információ-technológia új filozófiája. A kutatómunka lassan nem csak a makro-, hanem a mikro-világot is meghódítja, a nanotechnológiát és nanomechanizmusokat is beleértve. A mechatronikát az élet minden területén megtaláljuk, a játékoktól kezdve a számvezérlésű szerszámgépekig. Itt, a fogaskerékhajtások helyett megjelenik az informatikai lánc, mellyel számítógépek szinkronizálják a különböző mozgásokat, nagy pontosságot és hosszú működési időt biztosítva a gépeknek.

     Egy tudományos szervezet tevékenységében a szakmai találkozók jelentik ennek létjogosultságát és a kitűzött céljainak elérésehez vezető utat. Ugyanez a helyzet az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság gépészeti szakosztályánál is, melynek egyik legfőbb célkitűzése a magyar műszaki nyelv ápolása, fejlesztése, a romániai magyar szakemberek összefogása és kapcsolatteremtés a más országokban tevékenykedő magyar szakemberekkel..

     A másik fontos célkitűzésunk az, hogy a szaktalálkozók keretében lehetőséget biztosítsunk a kutatási témák és eredményeinek bemutatására. A technikai óriási fejlődését lehet észrevenni az eddig rendezett gépész találkozók tematikájának alakulásában is, a bemutatott dolgoztok kutatási eredmények fejlődésénél.

      A XVI-ik Nemzetközi Gépész Találkozót, az OGéT 2008-at, a Brassói Transilvania Egyetem modern AULA-jában rendeztük, a már megszokott nagy sikerrel.

     A jelen, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Gépészeti szakosztálya által szervezett OGéT 2008, XVI-ik nemzetközi gépész találkozónak a romániai műszaki képzés élvonalát képviselő, Brassói Transilvania Egyetem (BE) aulája adott otthont, melynek modern tantermei és berendezései meghitt környezetet biztosítottak a szakmai előadásoknak és a különböző szakemberek közötti kapcsolatteremtésnek.

      A konferencia iránt nagy volt az érdeklődés, 110 szakember tisztelte meg jelenlétével, 32 Romániából, 75 Magyarországról, 2 Szlovákiából és egy Ausztriából: a Kolozsvári Műszaki Egyetem (KME), Brassói Transilvania Egyetem (BE), SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem (EMTE), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE), Miskolci Egyetem (ME), Veszprémi Pannon Egyetem (VE), Győri Széchenyi István Egyetem (GyE), Kecskeméti Főiskola (KF), Budapesti Műszaki Főiskola (BMF), Debreceni Egyetem (DE), Szegedi Tudományegyetem (SzE), Komáromi Selye János Egyetem (KSE) és más kutató központ, ipari cég képviselője. 

      örvendetes az a tény is, hogy a résztvevők soraiban egyre több a fiatal tanerő, doktorandusz, egyetemista és kutató.

      A rendezvény egyre növekvő elismertségét bizonyítja az a tény is, hogy a 110 résztvevő 83 dolgozatot mutatott be, melyek az EMT által kiadott Műszaki Szemle (Technical Review) folyóirat Különszámában jelentek meg.

      A konferencia a következő nagysikerű plenáris előadásokkal kezdődött: Prof. Dr. Antonya Csaba (BE): Virtuális termékek megfogása, Prof. Dr. égert János, Prof. Dr. Kóczy László (GyE): A képzési struktúra átalakítása és a tudományos kutatás a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi karán, Prof. Dr. Kundrák János (ME): Eljárások osszehasonlító elemzése és együttes alkalmazása edzett felületek befejező megmunkálásánál, Dipl. ing. Paul Zajic (Verband der Eisenbahn-Akademiker-Wien): Automata vonatvezetés az öBB vonalon.

      A tudományos dolgozatokat négy szekcióban mutatták be: 1. általános gépészet, 2. CAD – Számítógépes tervezés, 3. Technológia-Fogaskerékhajtások-Mechatronika, 4. Járművek-Minőségbiztosítás-Környezetvédelem.

      A találkozó sikeréhez nagyban hozzájárult az EMT gépészeti szakosztályának eddig kialakult, jól működő kapcsolatrendszere az említett egyetemek tanáraival, akik már társszervezői is a találkozóknak.

      A találkozó egy kellemes fogadással fejeződött be, ahol kiadták a nagyra becsült két FՐGéPéSZ DíJAT, melyet olyan hazai és anyaországi szakszemélyiség kaphat, aki elősegítette az EMT működését és kapcsolatrendszerének fejlesztését. A XVI OGéT alkalmával prof. dr. Antonya Csaba (BE) és prof. dr. Kundrák János (ME) kaptak díjat.

      Mint minden alkalommal, a konferencia résztvevõi egy érdekes kiránduláson vettek részt. Az idén Brassó történelmi központja és környéke volt a cél.

      A konferencia sikerét elősegítette az EMT titkárságának odaadó profi szervezése is.

      Végezetül, nyugodt szívvel állapíthatjuk meg, hogy az EMT eddigi tevékenysége és az egyre nagyobb érdeklődessel várt szakmai találkozók meggyőztek arról, hogy jó úton haladunk, még aktívabban kell folytatnunk eddigi tevékenységünket a legfőbb cél, a magyar szakmai nyelv ápolása és a kapcsolatteremtés érdekében.

       A rendezveny társszervezője volt a Kolozsvári Akadémiai Bizottság.

Dr.Csibi Vencel-József

            az EMT elnökhelyettese

a Gépészeti Szakosztály elnöke

a Kolozsvári Akadémiai Bizottság alelnöke

OGéT 2008

XVI-ik Nemzetközi Gépész Találkozó

Brassó, 2008 május 1-4.

     A tudomány rohamos fejlődése óriási kihatással van a mérnöki munkára, annak minden ágazatára, kezdve az anyagtudománnyal, tervezéssel, gyártással és annak irányításával, egészen a minőségbiztosításig, meg a környezetre való hatásuk vizsgálatáig.

      Az elektronika, informatika és finommechanika szimbiózisából, az utóbbi években, kialakult a mechatronika, az intelligens gépek tudománya, mely az információ-technológia új filozófiája. A kutatómunka lassan nem csak a makro-, hanem a mikro-világot is meghódítja, a nanotechnológiát és nanomechanizmusokat is beleértve. A mechatronikát az élet minden területén megtaláljuk, a játékoktól kezdve a számvezérlésű szerszámgépekig. Itt, a fogaskerékhajtások helyett megjelenik az informatikai lánc, mellyel számítógépek szinkronizálják a különböző mozgásokat, nagy pontosságot és hosszú működési időt biztosítva a gépeknek.

     Egy tudományos szervezet tevékenységében a szakmai találkozók jelentik ennek létjogosultságát és a kitűzött céljainak elérésehez vezető utat. Ugyanez a helyzet az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság gépészeti szakosztályánál is, melynek egyik legfőbb célkitűzése a magyar műszaki nyelv ápolása, fejlesztése, a romániai magyar szakemberek összefogása és kapcsolatteremtés a más országokban tevékenykedő magyar szakemberekkel..

     A másik fontos célkitűzésunk az, hogy a szaktalálkozók keretében lehetőséget biztosítsunk a kutatási témák és eredményeinek bemutatására. A technikai óriási fejlődését lehet észrevenni az eddig rendezett gépész találkozók tematikájának alakulásában is, a bemutatott dolgoztok kutatási eredmények fejlődésénél.

      A XVI-ik Nemzetközi Gépész Találkozót, az OGéT 2008-at, a Brassói Transilvania Egyetem modern AULA-jában rendeztük, a már megszokott nagy sikerrel.

     A jelen, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Gépészeti szakosztálya által szervezett OGéT 2008, XVI-ik nemzetközi gépész találkozónak a romániai műszaki képzés élvonalát képviselő, Brassói Transilvania Egyetem (BE) aulája adott otthont, melynek modern tantermei és berendezései meghitt környezetet biztosítottak a szakmai előadásoknak és a különböző szakemberek közötti kapcsolatteremtésnek.

      A konferencia iránt nagy volt az érdeklődés, 110 szakember tisztelte meg jelenlétével, 32 Romániából, 75 Magyarországról, 2 Szlovákiából és egy Ausztriából: a Kolozsvári Műszaki Egyetem (KME), Brassói Transilvania Egyetem (BE), SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem (EMTE), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE), Miskolci Egyetem (ME), Veszprémi Pannon Egyetem (VE), Győri Széchenyi István Egyetem (GyE), Kecskeméti Főiskola (KF), Budapesti Műszaki Főiskola (BMF), Debreceni Egyetem (DE), Szegedi Tudományegyetem (SzE), Komáromi Selye János Egyetem (KSE) és más kutató központ, ipari cég képviselője. 

      örvendetes az a tény is, hogy a résztvevők soraiban egyre több a fiatal tanerő, doktorandusz, egyetemista és kutató.

      A rendezvény egyre növekvő elismertségét bizonyítja az a tény is, hogy a 110 résztvevő 83 dolgozatot mutatott be, melyek az EMT által kiadott Műszaki Szemle (Technical Review) folyóirat Különszámában jelentek meg.

      A konferencia a következő nagysikerű plenáris előadásokkal kezdődött: Prof. Dr. Antonya Csaba (BE): Virtuális termékek megfogása, Prof. Dr. égert János, Prof. Dr. Kóczy László (GyE): A képzési struktúra átalakítása és a tudományos kutatás a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi karán, Prof. Dr. Kundrák János (ME): Eljárások osszehasonlító elemzése és együttes alkalmazása edzett felületek befejező megmunkálásánál, Dipl. ing. Paul Zajic (Verband der Eisenbahn-Akademiker-Wien): Automata vonatvezetés az öBB vonalon.

      A tudományos dolgozatokat négy szekcióban mutatták be: 1. általános gépészet, 2. CAD – Számítógépes tervezés, 3. Technológia-Fogaskerékhajtások-Mechatronika, 4. Járművek-Minőségbiztosítás-Környezetvédelem.

      A találkozó sikeréhez nagyban hozzájárult az EMT gépészeti szakosztályának eddig kialakult, jól működő kapcsolatrendszere az említett egyetemek tanáraival, akik már társszervezői is a találkozóknak.

      A találkozó egy kellemes fogadással fejeződött be, ahol kiadták a nagyra becsült két FՐGéPéSZ DíJAT, melyet olyan hazai és anyaországi szakszemélyiség kaphat, aki elősegítette az EMT működését és kapcsolatrendszerének fejlesztését. A XVI OGéT alkalmával prof. dr. Antonya Csaba (BE) és prof. dr. Kundrák János (ME) kaptak díjat.

      Mint minden alkalommal, a konferencia résztvevõi egy érdekes kiránduláson vettek részt. Az idén Brassó történelmi központja és környéke volt a cél.

      A konferencia sikerét elősegítette az EMT titkárságának odaadó profi szervezése is.

      Végezetül, nyugodt szívvel állapíthatjuk meg, hogy az EMT eddigi tevékenysége és az egyre nagyobb érdeklődessel várt szakmai találkozók meggyőztek arról, hogy jó úton haladunk, még aktívabban kell folytatnunk eddigi tevékenységünket a legfőbb cél, a magyar szakmai nyelv ápolása és a kapcsolatteremtés érdekében.

       A rendezveny társszervezője volt a Kolozsvári Akadémiai Bizottság.

Dr.Csibi Vencel-József

            az EMT elnökhelyettese

a Gépészeti Szakosztály elnöke

a Kolozsvári Akadémiai Bizottság alelnöke