Summa: Beszélgetés Veres Valér szociológussal

Summa: Beszélgetés Veres Valér szociológussal

 

Pályakezdésről, román--magyar viszonyról, az identitást, valamint a nemzeti identitást meghatározó különböző tényezőkről beszél Veres Valér szociológus a Summa legújabb adásában. Pákai Enikő kérdezett.

Ajánljuk figyelmükbe a beszélgetést

 

 

 

Imreh István Emlékkonferencia

Imreh István Emlékkonferencia
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történei Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Történettudományi Intézete közösen szervezik az Imreh István Emlékkonferenciát.A rendezvényre 2019. szeptember 12–13. között kerül sor, Kolozsváron. Program: SZEPTEMBER 12. (CSÜTÖRTÖK) 8.30–9.30 KOSZORÚZÁS a Házsongárdi temetőben Imreh István sírjánál   Emlékkonferencia az EME székházának előadótermében (Jókai/Napoca u. 2.) 9.30–9.50 KÖSZÖNTŐK Keszeg Vilmos (EME) Pál Judit (KAB Történettudományi Szakbizottság) Nagy Róbert (BBTE Magyar Történeti Intézet) Oborni Teréz (MTA BTK TTI)   Ülésvezető: Keszeg Vilmos (EME) 9.50–10.15 Both Noémi Zsuzsanna (BBTE, Székely Nemzeti Múzeum): Imreh István munkássága 10.15–10. ...

7th International Conference on Mathematics and Informatics

7th International Conference on Mathematics and Informatics
Sapientia Hungarian University of Transylvania 7th International Conference on Mathematics and Informatics September 2–4, 2019 Târgu Mureş/Marosvásárhely, Romania Program   September 2, 8.00–13.00 8.30 –12.00 Registration 8.00–9.00 Breakfast 9.30–9.50 Opening ceremony (room 230)    Plenary session (room 230)  Chairman: Csaba Farkas 10.00–11.00 Miklós Pintér: Objective ambiguity 11.00–11.30 Coffee break    Section AM (room 230) ------------------------------------------------------------------------------ Chairman: Csaba Farkas 11.30–12.00 Emil Horobeț: Curvature and randomness 12.00–12.30 István Fazekas, Csaba Noszály, Noémi Uzonyi: Is Taylor's power law true for random networks? ...

Elhunyt B. Gergely Piroska

Elhunyt B. Gergely Piroska
87 éves korában elhunyt B. Gergely Piroska (1932-2019)   a kolozsvári Bolyai, illetve Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar nyelv és irodalom tanszékének oktatója (1956–1989), tanszékvezetője (1985–1989), a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának alapító tagja, a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet professor emeritusa. B. Gergely Piroska Kolozsváron született. Tanulmányait szülővárosában a Marianum katolikus lánynevelő intézetben és a Bolyai Egyetem magyar nyelv és irodalom szakán végezte.   Szabó T. Attila tanítványaként kezdte tudományos és oktatói pályáját, és később őt követte a nyelvtörténet oktatójaként.  Személynév-kutatóként összegyűjtötte és doktori értekezésében feldolgozta Kalotaszeg teljes személynévanyagát, nyelvtörténészként pedig kezdettől az utolsó kötetig szerkesztője volt az Erdélyi magyar szótörténeti tárnak. ...

Summa: Beszélgetés Szász Levente közgazdásszal

Summa: Beszélgetés Szász Levente közgazdásszal

 

Szász Levente közgazdásszal beszélget Pákai Enikő a Summa beszélgetés legújabb adásában. Friss kutatási eredmények a nemzetközi gazdasági tudás helyi hasznosulásáról, fontos nemzetközi versenyeken elért eredményekről, az egyetemi oktatói, kutatói pályafutás kezdeteiről esik szó többek között.

Ajánljuk figyelmükbe a beszélgetést

 

Egy találkozó margójára. A KAB elnökének közleménye

Egy találkozó margójára. A KAB elnökének közleménye
  Június 14-én az MTA Kolozsváron tartotta a területi bizottságok éves ülését. Ugyanezen a napon, ezen összejövetel után zajlott az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottságának éves közgyűlése. Mindkét rendezvény a Vallásszabadság Házában kapott helyet. A rendezvényeket megtisztelte jelenlétével Lovász László akadémikus, az MTA elnöke. Tudomást szerezve Lovász elnök úr kolozsvári látogatásáról Ion-Aurel Pop, a Román Akadémia (RA) elnöke 14-én késő délutánra egy beszélgetésre hívta meg az MTA elnökét és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnökét. A KAB elnöke, Néda Zoltán támogatta ennek a beszélgetésnek a létrejöttét bízva abban, hogy egy tudományszervezési (és nem politikai) találkozó javíthatja a román‒magyar tudományos kapcsolatokat Erdélyben, valamint a Román Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia viszonyát. ...

Informatikai eszközök alkalmazása az iskolai kémiaoktatásban

Informatikai eszközök alkalmazása az iskolai kémiaoktatásban
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Kémiai tudományok szakbizottsága és a BBTE Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézete Informatikai eszközök alkalmazása az iskolai kémiaoktatásban címmel szervez workshopot. A rendezvény programja a következő: Június 22 (Szombat), Kémia és Vegyészmérnöki kar (Arany János utca 11. szám). 09.00 – Ünnepélyes megnyitó (132-es terem) 09.30 – Föző Attila (Digitális Pedagógia Módszertani Központja Magyarország): Kémiatanítás a digitális írástudás évszázadában 10.00 – Pálinkó István (Szegedi Tudományegyetem): Az okostelefon a kémiaoktatásban 10.30 – Kávészünet 11.00 – Szarka Katalin (Selye János Egyetem, Szlovákia): Mobil eszközökkel támogatott kémiaoktatás 11.30 – Barabás László (Softech cég): IOT (internet of things) a laborban 12.00 – Dibó Gábor (Selye János Egyetem, Szlovákia): Green chemistry on the NET 12.30 – Ebéd- Zokogó Majom vendéglő 14. ...

Summa: Beszélgetés Gábor Csilla irodalomtörténésszel

Summa: Beszélgetés Gábor Csilla irodalomtörténésszel

 

A Summa beszélgetéssorozat újabb adásában Gábor Csillával beszélget Pákai Enikő többek között arról, hogy mit adhatnak a régi szövegek a mai irodalomértelmezéseknek, irodalmhasználatnak, hogyan lehet régi szövegeknek mai kérdéseket feltenni, valamint arról is, hogy hogyan inspirálhatja egymást a személyes élet és a tudományos kutatói munka.

Ajánljuk figyelmükbe a beszélgetést. Ide kattintva hallgatható meg.

 

Területi bizottságok találkozója és KAB testületi ülés zajlott

Területi bizottságok találkozója és KAB testületi ülés zajlott
Tegnap tartották éves találkozójukat az MTA területi bizottságai Kolozsváron. A Magyar Tudományos Akadémia nemcsak Budapesten, hanem öt magyarországi városban is működik, azaz területi bizottságai léteznek Szegeden, Pécsen, Veszprémben, Miskolcon és Debrecenben. Ezekhez csatlakozott Kolozsvár, amikor 2007-ben megalakult az első Magyarország határain kívül működő területi bizottság. A területi bizottságokhoz csatlakoztak később a szlovákiai, ukrajnai, szerbiai és nemrég az amerikai tudományos testületek. A területi bizottságok évente közös tanácskozást tartanak, amelyen beszámolnak az előző év tevékenységéről, bemutatják a terveiket és megvitatják az aktuális kihívásokat. A tanácskozást rendre az egyes területi bizottságoknál tartják. Kolozsváron immár másodszor kerül sor ilyen találkozóra. ...

Transznacionális/transzkulturális nézőpontok egy magyar irodalomtörténet román megírásában

Transznacionális/transzkulturális nézőpontok egy magyar irodalomtörténet román megírásában
Istoria literaturii maghiare în limba română: perspective transculturale   Bukarest, 2019. május 28–29. Szervezők: Kolozsvári Akadémiai Bizottság Irodalomtudományi Szakbizottsága Bukaresti Egyetem, Hungarológiai Tanszék ELTE BTK Román Filológiai Tanszék (NKFIH 128151)     Program   május 28. kedd 14,29: Megnyitó Szekcióelnök: Balázs Imre József (Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár) 14,30–14,50: Vincze Ferenc (Eötvös Loránd Tudományegyetem – Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest): Börtönnarratívák, avagy a megfigyelés kiterjesztése 14,50–15,10: Csehy Zoltán (Comenius Egyetem, Pozsony): Magyar Queer 15,10–15,30: Nagy Levente (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest): Ugyanarról másképp: egy Jókai- és egy Eminescu-novella az 1848–1849. évi erdélyi polgárháborúról 15,30–15,50: Dumitru Elena (Sapienza Egyetem, Róma): Szerelmi költészet a reneszánsztól napjainkig 15,50–16,30: Hozzászólások, vita   május 29. ...

Interjú Nagy László fizikussal, az MTA újonnan megválasztott külső tagjával

Interjú Nagy László fizikussal, az MTA újonnan megválasztott külső tagjával
Nagy László egyetemi tanár, elsődleges kutatási területe az atomi ütközések fizikája. Kutatásaiban igen fontos eredményeket ért el több érdekes jelenség elméleti leírásában. Eredményeit az MTA 2004-ben Arany János-díjjal ismerte el. Több nemzetközi és román tudományos tanács, bizottság tagja. A BBTE-n oktatói és adminisztratív munkája egyaránt meghatározó. Az Erdélyi Figyelő interjúja tekinthető meg alább. ...

Interjú Gábor Csilla irodalomtörténésszel, az MTA újonnan megválaszott külső tagjával

Interjú Gábor Csilla irodalomtörténésszel, az MTA újonnan megválaszott külső tagjával
Gábor Csilla egyetemi tanár, a kora újkori magyar irodalom szakembere. Nemzetközi elismertségét angol nyelvű könyve jelzi. Laus et polemia című kötete (2015) a magyar irodalom spirituális vonulatának elmélyült elemzése. Állandó résztvevője a nemzetközi szakmai konferenciáknak, példás együttműködést folytat a hazai szakmai fórumokkal. A REFO 500 nemzetközi projekt koordinátora volt. 2016-ban a Kolozsvári Akadémiai Bizottság A Tudomány Erdélyi Mestere Díjjal tüntette ki. Az Erdélyi Figyelő interjúja tekinthető meg alább. ...

Történelemformáló nagy vulkánkitörések. Harangi Szabolcs geológus, vulkanológus előadása

Történelemformáló nagy vulkánkitörések. Harangi Szabolcs geológus, vulkanológus előadása
Harangi Szabolcs geológus, vulkanológus, az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA doktora és levelező tagja, az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője, a Tűzhányó blog szerkesztője tart előadást Történelemformáló nagy vulkánkitörések címmel a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Földrajztudományi szakbizottságának meghívására a BBTE Földrajz Kar (Clinicilor/Mikó u. 5–7) amfiteátrumában május 27-én, hétfőn 20 órától. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.     A vulkáni működés a Föld kialakulása óta folyamatosan alakítja bolygónkat, és ez nem változó az ember megjelenése után sem. A vulkáni kitörések hatnak a környezetre, vannak olyanok, amelyek módosítják a globális éghajlatot, és ezzel befolyásolják társadalmak életét. ...

Fotó- és filmgyűjtemények a digitális korszakban

Fotó- és filmgyűjtemények a digitális korszakban
A KAB Média és kommunikáció szakbizottságának társszervezésében kerül sor május 17-én a Fotó- és filmgyűjtemények a digitális korszakban című konferenciára. Az esemény helyszíne: a kolozsvári Sapientia EMTE , Tordai út 4. sz. A303-as terem. A rendezvény programja a következő:   9.00–10.00 Kutatói gyakorlatok Szekeres-Ugron Villő (ELTE, BTK, Művészettörténeti Intézet): A fénykép mint a művészettörténeti kutatás forrása és dokumentációs eszköze: a gógánváraljai késő középkori kazettás mennyezetről készült archív felvételek tanulságai Újvári Dorottya (BBTE, doktori iskola): Európai városok fotóarchívumai: gyűjtemények, prezentáció, felhasználás Tóth Orsolya (BBTE, Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar): Kolozsvárról készült mozgóképek kutatása a kezdetektől 1948-ig   szünet   10.30–11.30 Archiválási gyakorlatok 1. ...

A feladatmegoldástól a problémamegoldásig

A feladatmegoldástól a problémamegoldásig
A KAB Oktatás-nevelési és Pszichológiai Szakbizottsága és a Sapientia EMTE Tanárképző Intézete konferenciát szervez A feladatmegoldástól a problémamegoldásig címmel.   A konferencia megrendezésének célja kettős: 1. A problémamegoldó képesség különböző műveltségi területeket átfogó (olvasáskultúra, matematikai műveltség) vizsgálata magyar anyanyelvű középiskolások és tanárképzős hallgatók körében című országos hatókörű empirikus kutatás eredményeinek, tapasztalatainak ismertetése, megbeszélése. 2. A problémamegoldó feladatsorokkal való értékelés gyakorlatának meghonosítása a középiskolai tanárok körében. ...

Újabb kitüntetések romániai magyar kutatóknak

Újabb kitüntetések romániai magyar kutatóknak
Az MTA éves közgyűlésén adják át minden évben az Arany János-díjakat. Ezeket az MTA a külhoni magyar tudósok munkájának jutalmazására, elismerésére hozta létre. Idén Arany János-életműdíjat kapott Pozsony Ferenc néprajzkutató, az MTA külső tagja, Arany János Fiatal Kutatói Díjat kapott Szász Levente közgazdász, a BBTE professzora, dékánhelyettese és Arany János-érmet kapott Soós Anna matematikus, a BBTE docense, rektorhelyettese. Az Életműdíjat május 6-án, a Fiatal Kutatói Díjat, valamint az Arany János-érmet május 7-én adták át. Az Arany János-díjnak olyan külhoni magyar tudósok, kutatók elismerése a célja, akik jelentős tudományos munkásságot mutattak fel életük során (Életműdíj), kiemelkedő tudományos eredményt értek el (Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény díj), vagy fiatal kutatóként hoztak létre jelentős teljesítményt (Fiatal Kutatói Díj). ...

Új tagokkal bővült az MTA romániai külső tagjainak sora

Új tagokkal bővült az MTA romániai külső tagjainak sora
A 2019. május 7-én lévő 191. közgyűlésén az MTA tagjává választotta Gábor Csilla irodalomtörténészt, Nagy László fizikust, Pál Judit történészt és Vincze Mária közgazdászt. Így jelenleg az MTA romániai külső tagjainak száma 22. Gábor Csilla egyetemi tanár, a kora újkori magyar irodalom szakembere. Nemzetközi elismertségét angol nyelvű könyve jelzi. Laus et polemia című kötete (2015) a magyar irodalom spirituális vonulatának elmélyült elemzése. Állandó résztvevője a nemzetközi szakmai konferenciáknak, példás együttműködést folytat a hazai szakmai fórumokkal. A REFO 500 nemzetközi projekt koordinátora volt. 2016-ban a Kolozsvári Akadémiai Bizottság A Tudomány Erdélyi Mestere Díjjal tüntette ki. Nagy László egyetemi tanár, elsődleges kutatási területe az atomi ütközések fizikája. Kutatásaiban igen fontos eredményeket ért el több érdekes jelenség elméleti leírásában. Eredményeit az MTA 2004-ben Arany János-díjjal ismerte el. ...

Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban

Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban
  A KAB Oktatási-nevelési és pszichológiai szakbizottsága konferenciát szervez Székelyudvarhelyen. Az esemény programja a követekző:   2019. május 14.:   8.30 – 9.00: Regisztráció 9.00 – 9.05: Köszöntőbeszéd   Plenáris előadások –  21-es terem 9.05 – 9.35: Szigeti Ella, Antal Irma: Kulcsok a román nyelv tanulásához térségünkben 9.35 – 10.05: Makai Emese-Márta, Karp Ágnes: Integrált kompetenciafejlesztés a román nyelv tanításában 10.05 – 10.30: szünet, a szekcióülések előkészítése   Szekció előadások 21-es terem (szekcióvezető: dr. Hermann Gusztáv) 10.30 – 10.50: dr. Sófalvi Emese: „Egy helyes és rendes tanító intézet”. A kolozsvári Muzsikai Egyesület iskolájának első alapszabályzata (1819) 10.50 – 11.10: dr. Péter Lilla: Örömteli tanulás? ...

Kiemelkedő tudományos tevékenységért járó díjakat adott át az MTA

Kiemelkedő tudományos tevékenységért járó díjakat adott át az MTA
Akadémiai Díjakat, a külhoni magyar tudósok teljesítményét honoráló Arany János-életműdíjat, a kereskedelmi-ipari eredményeket elismerő Wahrmann Mór-érmet, az Akadémiai Újságírói Díjat, valamint a tavaly alapított QP Akadémiai Kiválósági Díjakat Lovász László, az MTA elnöke adta át hétfőn. A Magyar Tudományos Akadémia Arany János-életműdíjat adományozott Pozsony Ferencnek, az MTA külső tagjának, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Néprajz és Antropológia Intézet egyetemi tanárának, a Kriza János Néprajzi Társaság tiszteletbeli elnökének. A néprajzkutatás és folklorisztika terén kifejtett szerteágazó, úttörő és iskolateremtő munkássága néprajzkutatók egész nemzedékét indította útjára. Kiemelkedő tudományos tevékenysége mellett hangsúlyos a kisebbségi magyar közösség szolgálatában végzett tevékenysége, intézményszervező aktivitása is. ...

Megkezdődött az MTA 191. közgyűlése

Megkezdődött az MTA 191. közgyűlése
Az MTA elnökének köszöntőjével hétfőn reggel megkezdte munkáját az MTA 191. közgyűlése. Lovász László kiemelte: az Akadémia elismeri és támogatja a kormánynak azt a célját, hogy a felfedező kutatásokra alapozva minél több olyan alkalmazott kutatási eredmény és innováció jöjjön létre, amely Magyarország gazdasági erejét növeli. Az Akadémia elnöke egyetért azzal, hogy jöjjön létre a kormányzati igények hatékonyabb megvalósítása érdekében egy új, az akadémiai kutatóhálózatot irányító szervezet. Ennek a testületnek az összetétele és jogköre azonban csak olyan lehet, amely garantálja a tudományos kutatások szabadságát, függetlenségét és feltételeinek stabilitását. Az elnöki köszöntőt teljes terjedelmében közöljük.   Tisztelt Közgyűlés! Nagyra becsült Akadémikustársaim!Tisztelt Miniszter Úr! Kedves Vendégeink!Hölgyeim és Uraim! ...

Summa: Beszélgetés Veres Valér szociológussal

Summa: Beszélgetés Veres Valér szociológussal

 

Pályakezdésről, román--magyar viszonyról, az identitást, valamint a nemzeti identitást meghatározó különböző tényezőkről beszél Veres Valér szociológus a Summa legújabb adásában. Pákai Enikő kérdezett.

Ajánljuk figyelmükbe a beszélgetést

 

 

 

Imreh István Emlékkonferencia

Imreh István Emlékkonferencia
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történei Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Történettudományi Intézete közösen szervezik az Imreh István Emlékkonferenciát.A rendezvényre 2019. szeptember 12–13. között kerül sor, Kolozsváron. ...

7th International Conference on Mathematics and Informatics

7th International Conference on Mathematics and Informatics
Sapientia Hungarian University of Transylvania 7th International Conference on Mathematics and Informatics September 2–4, 2019 Târgu Mureş/Marosvásárhely, Romania Program   September 2, 8.00–13.00 8.30 –12.00 Registration 8.00–9.00 Breakfast 9.30–9.50 Opening ceremony (room 230)    Plenary session (room 230)  Chairman: Csaba Farkas 10.00–11.00 Miklós Pintér: Objective ambiguity 11.00–11. ...

Elhunyt B. Gergely Piroska

Elhunyt B. Gergely Piroska
87 éves korában elhunyt B. Gergely Piroska (1932-2019)   a kolozsvári Bolyai, illetve Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar nyelv és irodalom tanszékének oktatója (1956–1989), tanszékvezetője (1985–1989), a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának alapító tagja, a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet professor emeritusa. B. Gergely Piroska Kolozsváron született. ...

Summa: Beszélgetés Szász Levente közgazdásszal

Summa: Beszélgetés Szász Levente közgazdásszal
  Szász Levente közgazdásszal beszélget Pákai Enikő a Summa beszélgetés legújabb adásában. Friss kutatási eredmények a nemzetközi gazdasági tudás helyi hasznosulásáról, fontos nemzetközi versenyeken elért eredményekről, az egyetemi oktatói, kutatói pályafutás kezdeteiről esik szó többek között. Ajánljuk figyelmükbe a beszélgetést. ...

Egy találkozó margójára. A KAB elnökének közleménye

Egy találkozó margójára. A KAB elnökének közleménye
  Június 14-én az MTA Kolozsváron tartotta a területi bizottságok éves ülését. Ugyanezen a napon, ezen összejövetel után zajlott az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottságának éves közgyűlése. Mindkét rendezvény a Vallásszabadság Házában kapott helyet. A rendezvényeket megtisztelte jelenlétével Lovász László akadémikus, az MTA elnöke. ...

Informatikai eszközök alkalmazása az iskolai kémiaoktatásban

Informatikai eszközök alkalmazása az iskolai kémiaoktatásban
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Kémiai tudományok szakbizottsága és a BBTE Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézete Informatikai eszközök alkalmazása az iskolai kémiaoktatásban címmel szervez workshopot. A rendezvény programja a következő: Június 22 (Szombat), Kémia és Vegyészmérnöki kar (Arany János utca 11. szám). 09.00 – Ünnepélyes megnyitó (132-es terem) 09. ...

Summa: Beszélgetés Gábor Csilla irodalomtörténésszel

Summa: Beszélgetés Gábor Csilla irodalomtörténésszel
  A Summa beszélgetéssorozat újabb adásában Gábor Csillával beszélget Pákai Enikő többek között arról, hogy mit adhatnak a régi szövegek a mai irodalomértelmezéseknek, irodalmhasználatnak, hogyan lehet régi szövegeknek mai kérdéseket feltenni, valamint arról is, hogy hogyan inspirálhatja egymást a személyes élet és a tudományos kutatói munka. Ajánljuk figyelmükbe a beszélgetést. ...

Területi bizottságok találkozója és KAB testületi ülés zajlott

Területi bizottságok találkozója és KAB testületi ülés zajlott
Tegnap tartották éves találkozójukat az MTA területi bizottságai Kolozsváron. A Magyar Tudományos Akadémia nemcsak Budapesten, hanem öt magyarországi városban is működik, azaz területi bizottságai léteznek Szegeden, Pécsen, Veszprémben, Miskolcon és Debrecenben. Ezekhez csatlakozott Kolozsvár, amikor 2007-ben megalakult az első Magyarország határain kívül működő területi bizottság. ...

Transznacionális/transzkulturális nézőpontok egy magyar irodalomtörténet román megírásában

Transznacionális/transzkulturális nézőpontok egy magyar irodalomtörténet román megírásában
Istoria literaturii maghiare în limba română: perspective transculturale   Bukarest, 2019. május 28–29. Szervezők: Kolozsvári Akadémiai Bizottság Irodalomtudományi Szakbizottsága Bukaresti Egyetem, Hungarológiai Tanszék ELTE BTK Román Filológiai Tanszék (NKFIH 128151)     Program   május 28. ...

Interjú Nagy László fizikussal, az MTA újonnan megválasztott külső tagjával

Interjú Nagy László fizikussal, az MTA újonnan megválasztott külső tagjával
Nagy László egyetemi tanár, elsődleges kutatási területe az atomi ütközések fizikája. Kutatásaiban igen fontos eredményeket ért el több érdekes jelenség elméleti leírásában. Eredményeit az MTA 2004-ben Arany János-díjjal ismerte el. Több nemzetközi és román tudományos tanács, bizottság tagja. A BBTE-n oktatói és adminisztratív munkája egyaránt meghatározó. ...

Interjú Gábor Csilla irodalomtörténésszel, az MTA újonnan megválaszott külső tagjával

Interjú Gábor Csilla irodalomtörténésszel, az MTA újonnan megválaszott külső tagjával
Gábor Csilla egyetemi tanár, a kora újkori magyar irodalom szakembere. Nemzetközi elismertségét angol nyelvű könyve jelzi. Laus et polemia című kötete (2015) a magyar irodalom spirituális vonulatának elmélyült elemzése. Állandó résztvevője a nemzetközi szakmai konferenciáknak, példás együttműködést folytat a hazai szakmai fórumokkal. A REFO 500 nemzetközi projekt koordinátora volt. ...

Történelemformáló nagy vulkánkitörések. Harangi Szabolcs geológus, vulkanológus előadása

Történelemformáló nagy vulkánkitörések. Harangi Szabolcs geológus, vulkanológus előadása
Harangi Szabolcs geológus, vulkanológus, az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA doktora és levelező tagja, az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője, a Tűzhányó blog szerkesztője tart előadást Történelemformáló nagy vulkánkitörések címmel a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Földrajztudományi szakbizottságának meghívására a BBTE Földrajz Kar (Clinicilor/Mikó u. ...

Fotó- és filmgyűjtemények a digitális korszakban

Fotó- és filmgyűjtemények a digitális korszakban
A KAB Média és kommunikáció szakbizottságának társszervezésében kerül sor május 17-én a Fotó- és filmgyűjtemények a digitális korszakban című konferenciára. Az esemény helyszíne: a kolozsvári Sapientia EMTE , Tordai út 4. sz. A303-as terem. A rendezvény programja a következő:   9.00–10. ...

A feladatmegoldástól a problémamegoldásig

A feladatmegoldástól a problémamegoldásig
A KAB Oktatás-nevelési és Pszichológiai Szakbizottsága és a Sapientia EMTE Tanárképző Intézete konferenciát szervez A feladatmegoldástól a problémamegoldásig címmel.   A konferencia megrendezésének célja kettős: 1. ...

Újabb kitüntetések romániai magyar kutatóknak

Újabb kitüntetések romániai magyar kutatóknak
Az MTA éves közgyűlésén adják át minden évben az Arany János-díjakat. Ezeket az MTA a külhoni magyar tudósok munkájának jutalmazására, elismerésére hozta létre. ...

Új tagokkal bővült az MTA romániai külső tagjainak sora

Új tagokkal bővült az MTA romániai külső tagjainak sora
A 2019. május 7-én lévő 191. közgyűlésén az MTA tagjává választotta Gábor Csilla irodalomtörténészt, Nagy László fizikust, Pál Judit történészt és Vincze Mária közgazdászt. Így jelenleg az MTA romániai külső tagjainak száma 22. Gábor Csilla egyetemi tanár, a kora újkori magyar irodalom szakembere. Nemzetközi elismertségét angol nyelvű könyve jelzi. ...

Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban

Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban
  A KAB Oktatási-nevelési és pszichológiai szakbizottsága konferenciát szervez Székelyudvarhelyen. Az esemény programja a követekző:   2019. május 14.:   8.30 – 9.00: Regisztráció 9.00 – 9.05: Köszöntőbeszéd   Plenáris előadások –  21-es terem 9.05 – 9.35: Szigeti Ella, Antal Irma: Kulcsok a román nyelv tanulásához térségünkben 9.35 – 10. ...

Kiemelkedő tudományos tevékenységért járó díjakat adott át az MTA

Kiemelkedő tudományos tevékenységért járó díjakat adott át az MTA
Akadémiai Díjakat, a külhoni magyar tudósok teljesítményét honoráló Arany János-életműdíjat, a kereskedelmi-ipari eredményeket elismerő Wahrmann Mór-érmet, az Akadémiai Újságírói Díjat, valamint a tavaly alapított QP Akadémiai Kiválósági Díjakat Lovász László, az MTA elnöke adta át hétfőn. ...

Megkezdődött az MTA 191. közgyűlése

Megkezdődött az MTA 191. közgyűlése
Az MTA elnökének köszöntőjével hétfőn reggel megkezdte munkáját az MTA 191. közgyűlése. Lovász László kiemelte: az Akadémia elismeri és támogatja a kormánynak azt a célját, hogy a felfedező kutatásokra alapozva minél több olyan alkalmazott kutatási eredmény és innováció jöjjön létre, amely Magyarország gazdasági erejét növeli. ...