S. Varga Pál előadása

S. Varga Pál előadása
Előadó: S. Varga Pál Széchenyi-díjas magyar irodalomtörténész, professor emeritus, az MTA rendes tagja, az MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke Dátum: 2023. április 25., 18.00 Előadás címe: Eritis sicut deus. Az istenülés romantikus programjának kritikája Az ember tragédiájában Rezümé: Madách a közismert bibliai toposzból indul ki, amikor álombeli útjára indítja az első emberpárt: Ádám és Éva megízleli a tudás fájának gyümölcsét, de az örök élet fájáról nem szakíthat. A Tragédia Ádámját ugyanakkor elbűvöli az „olyanokká lesztek, mint Isten” ígérete: Istent utánozva teremteni akar – történelmi útján minden csalódása ellenére a tökéletes társadalom létrehozására törekszik –, s nem vesz tudomást arról, hogy véges idő áll rendelkezésére. ...

23. Kolozsvári Biológus Napok

23. Kolozsvári Biológus Napok
A Kolozsvári Biológus Napok az BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézetének, és egyúttal az MTA KAB Biológia és ökológia szakbizottságának legfontosabb tudományos rendezvénye. Az idén 23. alkalommal megrendezendő konferencia elsődleges célja a hazai és a magyarországi biológus és ökológus kutatók rendszeres, évente egyszeri összegyűjtése Kolozsváron, hogy tudományos előadások és eszmecserék révén a tudomány népszerűsítését szolgáljuk, és szakmai kapcsolatokat teremtsünk.  A konferencia tudományos fórumként működik, ahol biológus és ökológus kutatók és egyetemi oktatók mellett, egyetemi hallgatók és doktoranduszok is bemutathatják és megvitathatják első tudományos eredményeiket. A Kolozsvári Biológus Napok egy kétnapos konferenica, pénteken (március 31.) és szombaton (április 1.) zajlanak az előadások reggeltől estig. A konferencia keretében kb. ...

Petőfi-kérdések. Egyed Emese előadása.

Petőfi-kérdések. Egyed Emese előadása.

200 éve született Petőfi Sándor költő. A Petőfi-emlékév alkalmából Egyed Emese irodalomtörténész, professor emerita tart előadást 2023. március 27-én 18.00 órától.

Előadásának címe: Petőfi-kérdések

Helyszín: BBTE, Kolozsvári Magyar Történeti Intézet székhelye, Ferdinánd terem, Jókai (Napoca) u. 11.

Szervezők: Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Bolyai Társaság, Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum.

Csatlakozás: Link

 

Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést kapott Gábor Csilla, a KAB elnöke

Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést kapott Gábor Csilla, a KAB elnöke
Gábor Csilla irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalomtudományi Intézetének egyetemi tanára Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést kapott a régi magyar irodalom kutatójaként és kutatásszervezőként végzett kiemelkedő munkája, valamint a kolozsvári magyar szakos tanári és doktori képzésben betöltött vezető szerepe elismeréseként.
 
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetésnek egyike.

S. Varga Pál előadása

S. Varga Pál előadása
Előadó: S. Varga Pál Széchenyi-díjas magyar irodalomtörténész, professor emeritus, az MTA rendes tagja, az MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke Dátum: 2023. április 25., 18.00 Előadás címe: Eritis sicut deus. ...

23. Kolozsvári Biológus Napok

23. Kolozsvári Biológus Napok
A Kolozsvári Biológus Napok az BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézetének, és egyúttal az MTA KAB Biológia és ökológia szakbizottságának legfontosabb tudományos rendezvénye. Az idén 23. ...

Petőfi-kérdések. Egyed Emese előadása.

Petőfi-kérdések. Egyed Emese előadása.
200 éve született Petőfi Sándor költő. A Petőfi-emlékév alkalmából Egyed Emese irodalomtörténész, professor emerita tart előadást 2023. március 27-én 18.00 órától. Előadásának címe: Petőfi-kérdések Helyszín: BBTE, Kolozsvári Magyar Történeti Intézet székhelye, Ferdinánd terem, Jókai (Napoca) u. 11. ...

Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést kapott Gábor Csilla, a KAB elnöke

Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést kapott Gábor Csilla, a KAB elnöke
Gábor Csilla irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalomtudományi Intézetének egyetemi tanára Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést kapott a régi magyar irodalom kutatójaként és kutatásszervezőként végzett kiemelkedő munkája, valamint a kolozsvári magyar szakos tanári és doktori képzésben betöltött vezet ...

A magyar Borges

A magyar Borges
Jorge Luis Borges a 20. századi spanyol-amerikai irodalom egyik legnagyobb hatású alakja volt, ugyanakkor saját szociokulturális környezetében is különutasnak számított. Kelet-közép-európai recepciója a 1960-as években indult, de politikai okokból korántsem volt zökkenőmentes. ...

Széchenyi-díjjal tüntették ki Péntek János nyelvészprofesszort

Széchenyi-díjjal tüntették ki Péntek János nyelvészprofesszort
Széchenyi-díjjal tüntették ki Péntek János kolozsvári nyelvészprofesszort, az MTA külső tagját, a KAB korábbi elnökét. ...

Bíró A. Zoltán akadémiai székfoglaló előadása

Bíró A. Zoltán akadémiai székfoglaló előadása
Bíró A. Zoltán (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda) akadémiai székfoglaló előadására kerül sor 2023. március 24-én pénteken 11.00 órakor Budapesten. A székfoglaló előadás címe: Lokális társadalom vidéki térségben Helyszín: Budapest, MTA Székház, Nagyterem   •   Bíró A. Zoltán 1955-ben született Székelyudvarhelyen. PhD-fokozatát 2004-ben szerezte. ...

Paizs Csaba akadémiai székfoglaló előadása

Paizs Csaba akadémiai székfoglaló előadása
Paizs Csaba (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Enzimológia és Alkalmazott Biokatalízis Kutató Központ) akadémiai székfoglaló előadására kerül sor 2023. március 21-én kedden 12.00 órakor Budapesten. A székfoglaló előadás címe: Biokatalizátorok a szerves kémiai szintézisben Helyszín: Budapest, MTA Székház, Nagyterem • Paizs Csaba 1969-ben született Marosvásárhelyen. ...

Szétszabdalt könyvek - történetfeldolgozási stratégiák a drámaórán

Szétszabdalt könyvek - történetfeldolgozási stratégiák a drámaórán
Bethlenfalvy Ádám színházi nevelési szakember, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója tartja március 13-án, hétfőn (romániai idő szerint) 15.00 órakor a Szétszabdalt könyvek - történetfeldolgozási stratégiák a drámaórán c. online foglakozást. ...

Az egészségfenntartó hatóanyagtartalom növelésének lehetőségei termesztett növényeknél

Az egészségfenntartó hatóanyagtartalom növelésének lehetőségei termesztett  növényeknél
A korszerű növénytermesztésben nem csak a növényi termékek mennyisége, hanem a fogyasztók egészsége szempontjából a belső összetételi minőség is fontos. ...

KAB Junior

KAB Junior
A KAB Junior a Kolozsvári Akadémiai Bizottság új programja, amelynek keretében fiatal kutatók beszélgetnek a tudományhoz való viszonyukról, az elért eredmények tágabb körben való felhasználhatóságáról és más izgalmas témákról. ...

Történelem. Civilizáció. Kultúra Doktori Iskola IX. konferenciája

Történelem. Civilizáció. Kultúra Doktori Iskola IX. konferenciája
2023. március 4-én, szombaton tartja idei doktorandusz konferenciáját a BBTE Magyar Történeti Intézete. Társszervező: a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága. Az előadásokra öt szekcióban, online és offline formában kerül sor.   Online csatlakozás: https://us06web.zoom.us/j/88469397269     Program     9:00–9:10: Megnyitó a Történelem. Civilizáció. ...

Ha Orbán velünk... A virtuális nemzetegyesítés hatása az erdélyi magyarok politikai és társadalmi attitűdjeire

Ha Orbán velünk... A virtuális nemzetegyesítés hatása az erdélyi magyarok politikai és társadalmi attitűdjeire
  Az előadás arra keresi a választ, hogy milyen hatással van a magyar állam politikája, a kettős állampolgárság bevezetése, valamint a magyar nemzetpolitika az erdélyi magyarok politikai attitűdjeire. ...

Tudományismertetés 2022

Tudományismertetés 2022
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság 2022-ben is hozzá kívánt járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez, bemutatásához. Ennek érdekében 19 magyar nyelvű összefoglalót tettünk közzé honlapunkon, a friss publikációkról. 1. Megjelent Péntek János új munkája, a Kalotaszegi tájszótár 2. Karácsonkő vára: egy előretolt helyőrség a Kárpátok keleti oldalán 3. ...

TudományKöz - kerekasztal beszélgetések a tudományról 2022-ben

TudományKöz - kerekasztal beszélgetések a tudományról 2022-ben
TudományKöz címmel kerekasztal-beszélgetéseket indított 2022 elején a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, amelyekben a tudományos kérdésekről, aktualitásokról beszélgetnek szakemberek – közérthetően. Célunk az volt, hogy egy-egy szakterület képviselőinek segítségével a tudomány eredményeit közelebb vigyük a nagyközönséghez. A 2022-ben lefolytatott 12 beszélgetésre online térben került sor. ...

Artes Liberales előadások 2022-ben

Artes Liberales előadások 2022-ben
A KAB által 2021-ben elindított Artes Liberales elnevezésű online előadássorozat keretében 2022-ben 16 tudományos előadás hangzott el: Silye Lóránd: A Szent László (kő)pénzek titkai Nagy-György Tamás: Megbízhatunk-e az új anyagokban, új megoldásokban? És a tudományban? ...

SUMMA Buzogány Dezső egyháztörténésszel

SUMMA Buzogány Dezső egyháztörténésszel

SUMMA című beszélgetéssorozat legújabb vendége Buzogány Dezső egyháztörténész, egyetemi tanár volt. 

Megtekintés a YouTube-on

SUMMA a Román Televízió kolozsvári területi stúdiója és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság együttműködésének eredménye.

KÉSZLETT műhelykonferencia

KÉSZLETT műhelykonferencia
Negyedik alkalommal kerül sor a KÉSZLETT online műhelykonferenciára az MTA KAB Színháztudományi Szakbizottságának szervezésében, 2023. február 6-án 10 órakor, amelyet a szakbizottság közgyűlése követ. A műhely munkálatait megelőzően két plenáris előadásra kerül sor. ...

SUMMA Bányai Éva irodalomtörténésszel

SUMMA Bányai Éva irodalomtörténésszel

SUMMA című beszélgetéssorozat legújabb vendége Bányai Éva irodalomtörténész, egyetemi tanár volt. 

Megtekintés a YouTube-on.

SUMMA a Román Televízió kolozsvári területi stúdiója és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság együttműködésének eredménye. 

Médiatektúra. Az érzékelés érzékelése.

Médiatektúra. Az érzékelés érzékelése.
Korábban elképzelhetetlen szabadsággal játszhatunk ma nagyon különböző jelentéshordozókkal: színekkel, mintázatokkal, készen kapott alkotásokkal, melyeket letölthetünk, nagyíthatunk, a legkülönfélébb hordozókra nyomtathatunk. Közben átalakítjuk, belakjuk a teret. Belépünk a képbe. Visszhangossá alakítjuk a csendet. ...