Summa: Interjú Paizs Csaba vegyészmérnökkel

Summa: Interjú Paizs Csaba vegyészmérnökkel

A Summa beszélgetéssorozat legújabb kiadásában Paizs Csabával, a BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Karának professzorával beszélget Pákai Enikő.

A beszélgetésben a sztereokémia, enzimek és biokatalizátorok is előfordulnak, de az is, hogy mit csinál egy kolozsvári kémikus/vegyészmérnök a gyógyszergyártási folyamatban.

Ajánljuk figyelmükbe a beszélgetést.

A Nyugat és a tánc. Major Rita előadása

A Nyugat és a tánc. Major Rita előadása
  A Nyugat és a tánc. Egy sajtókutatás tanulságai címmel tart előadást Major Rita budapesti tánctörténész, főiskolai tanár 2019. március 20-án 18 órától a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Irodalmi és színházi kontaktológia programja keretében. Társszervező: az EME I. Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi Szakosztálya és a BBTE Hungarológiai tanulmányok Doktori Iskola. Helyszín: az EME Jókai/Napoca u. 2. szám alatti székháza előadóterme. ...

Lingvay József előadása Bukarestben

Lingvay József előadása Bukarestben

 

Szeretfalva - Déda vasútvonal, a magyar vasútépítészet remekműve címmel tart előadást dr. Lingvay József kutatómérnök, a Villamosmérnöki Tudományok Nemzeti Kutató Intézetének (INCDIE ICPE-CA, București) tudományos főtitkára, a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének tagja.

Helyszín: a Bukarest I. Református Egyházközség tanácsterme

Időpont: 2019. március 16-án d. e. 10 órai kezdettel

Szervezők: a KAB Bukaresti regionális munkabizottsága és a Calvineum - Bukarest I. Református Egyházközség, Koós Ferenc kör

A szervezők szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt.

 

Párbeszédben az ókori istenekkel

Párbeszédben az ókori istenekkel
        A KAB Történettudományi szakbizottságának rendezésében 2019. március 8-án 17.00 órától T. Szabó Csaba történész tart előadást Párbeszédben az ókori istenekkel. Térszakralizáció és valláskommunikáció a Principatus korában címmel. Az előadás helyszíne a Kolozsvári Akadémiai Bizottság székházának előadóterme (Ion Ghica utca 12. szám). ...

Horváth Andor 75. Emlékkonferencia

Horváth Andor 75. Emlékkonferencia
Tisztelt és szeretett tanárunk, kollégánk, Horváth Andor 2019. március 8-án töltené 75. életévét. Korai és váratlan halála megakadályozta abban a tervében, hogy ez alkalommal előadást tartson egykori munkahelyén, a BBTE Magyar Irodalomtudományi Intézetében. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem pótolhatjuk ezt a többek által izgalommal várt előadást, ennek ellenére megpróbáljuk megidézni alakját, gondolkodásmódját, világlátását. Ezért 2019. március 8–9-én Kolozsváron, a BBTE Magyar Irodalomtudományi Intézetében konferenciát szervezünk, melyet Horváth Andor emlékének ajánlunk. A konferencia programja: Helyszín: BBTE, Bölcsészettudományi Kar, Horea u. 31, Popovici terem Időpont: 2019. március 8–9.   Március 8., péntek   10:00–10:15 a konferencia megnyitása Berszán István, a Magyar Irodalomtudományi Intézet vezetője T. Szabó Levente, a BBTE, BTK dékánhelyettese   10:15–10:50 Sorin Antohi: Patriotismele unui cosmopolit. ...

A színházi fotó és videó jogi státusza

A színházi fotó és videó jogi státusza
A színházi fotó és videó jogi státuszáról tart előadást dr. KOKOLY ZSOLT kommunikációs és médiajogász a KAB Színháztudományi Bizottságának meghívottjaként. 
A problémás eseteket is boncolgató előadáson szívesen látják a hallgatók kérdéseit március 5-én, 17 órakor, a bizottsági közgyűlés előtt. 
Az esemény helyszíne a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Könyvtárának olvasóterme.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

A Történelem – civilizáció – kultúra doktori iskola V. magyar doktorandusz konferenciája

A Történelem – civilizáció – kultúra doktori iskola V. magyar doktorandusz konferenciája
A Babeș−Bolyai Tudományegyetem Történelem – civilizáció – kultúra doktori iskola V. magyar doktorandusz konferenciája március 2. Szervezők: BBTE Magyar Történeti Intézet – KAB Történettudományi Szakbizottság   09:00–09:10 Megnyitó: Rüsz-Fogarasi Enikő, a BBTE Történelem és Filozófia Kar dékánhelyettese és Maria Crăciun, a Történelem – civilizáció – kultúra doktori iskola igazgatója     Szekcióvezető: Lupescu Makó Mária 09:10–09:25 Bakk Antal Pál: A sóadományok szerepe az Erdélyi Fejedelemségben 09:25–09:40 Katócz Zoltán: Adatok a dévai várhegy régészeti kutatásaihoz 09:40–09:55 Csorba Mihály: Észak-Bihar településrendszere a 9–11. században 09:55–10:10 Bélfenyéri Tamás: Cudar János váradi püspök (1383–1395) 10:10–10:25 Vita   10:25–10:40 Kávészünet   Szekcióvezető: Rüsz-Fogarasi Enikő 10:40–10:55  Ladó Árpád-Gellért: Hadakozó székelyek a középkorban. ...

Miért nem igazi pénz a kriptovaluta, és nem is lesz az? A Főtér írása a Pénz a 21. században című vitadélutánról

Miért nem igazi pénz a kriptovaluta, és nem is lesz az? A Főtér írása a Pénz a 21. században című vitadélutánról

Székely Levente, az Európai Bizottság statisztikai hivatalának, az Eurostatnak a munkatársa volt a KAB februári vitadélutánjának meghívottja.

A Főtér.ro beszámolt az előadásról és beszélgetésről, a cikk itt olvasható. Ajánljuk figyelmükbe.

A vita folytatódik a következő Facebook-oldalon.

 

Trauma, neheztelés, harag. VIII. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia

Trauma, neheztelés, harag. VIII. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia
A BBTE Magyar Filozófiai Intézete és a KAB Filozófiai Szakbizottsága "Trauma, neheztelés, harag - egyéni és szociális tehertételek" címmel szervez konferenciát, 2019. február 23-án.     Trauma, neheztelés, harag – egyéni és szociális tehertételek   VIII. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia   Babeș-Bolyai Tudományegyetem főépülete, Farkas/Kogălniceanu u. 1. szám, I. emelet   A rendezvény programja:   08,30 – 09.00 Vendégek fogadása (kávé, tea) – 127-es (Böhm Károly) terem   Plénum-előadások   11-es (Ştefănescu Goangă) terem   09.00 – 09.05 A konferencia megnyitása: Szigeti Attila a KAB Filozófiai Szakbizottságának elnöke   Elnök: Szigeti Attila   09.05 – 09.45 Gyáni Gábor: A trauma történetisége és történészi megjelenítése 09.45 – 10.25 Ullmann Tamás: Trauma és nyelv 10.25 – 10.40 Szünet 10.40 – 11.20 Darida Veronika: A tanúságtétel színpada 11.20 – 12. ...

A Kriterion 50 kerekasztal-beszélgetés a sajtóban

A Kriterion 50 kerekasztal-beszélgetés a sajtóban

 

Rövid összefoglalót olvashatnak a maszol.ro és a Szabadság napilapokban a február 14-én megszervezett beszélgetésről.

A Kriterion Könyvkiadó a kisebbségi kultúrák megakiadója volt 1970 és 1990 között. Az egybegyűltek emlékeztek, értelmeztek, értékeltek.

A sajtóban megjelent összefoglalókat elérik az alábbi linkeken:

Ötven éves a Kriterion, a Romániában élő nemzetiségek egykori megakiadója (Maszol portál)

Számvetés a Kriterion Könyvkiadó ötvenéves tevékenységéről (Szabadság)

 

Pénz a 21. században. Vitadélután a KAB-nál

Pénz a 21. században. Vitadélután a KAB-nál
Pénz a 21. században címmel szervez újabb vitadélutánt a Kolozsvári Akadémiai Bizottság. A mai modern világ pénze nem csak készpénz, más formát is ölthet. Nagy része nem is anyagi, hanem szellemi.Miért és miként alakult így ki? Ki hozza létre? Milyen szerepet tölt ez be a gazdaságban? Pénzek-e vagy ha még nem, azzá válhatnak-e az újsütetű virtuális kriptovaluták? ...

A magyar nyelv és nyelvközösség: sokféle gond, közös felelősség

A magyar nyelv és nyelvközösség: sokféle gond, közös felelősség
Nem ok nélkül hivatkozik Lovász László, az MTA elnöke A magyar nyelv jelene és jövője címmel megjelent összefoglaló kötethez írt Előszavának első mondatában arra, hogy „A Magyar Tudományos Akadémia számára hagyomány és kötelezettség a nyelvvel, a magyar nyelvvel törődés”. Ez nem csak elismerő nyugtázása annak, hogy ez az összefoglalás az Akadémia keretében készült el Tolcsvai Nagy Gábor akadémikus szerkesztésében (és jelentős mértékben szerzőségében), és hogy az Akadémia támogatásával jelent meg a Gondolat Kiadónál. Ismerjük, tudjuk, hogy a hagyomány, amelyre Elnök úr hivatkozik, a Magyar Tudós Társaság alapításáig nyúlik vissza, a kötelezettséget pedig az Akadémiai törvény is előírja. Az Akadémiának ma is ez az egyik közfeladata: segítenie kell a magyar nyelv megőrzését és korszerűsítését, valamint a tudományok magyar nyelven való művelését. ...

Dr. Lingvay József és Bukarest

Dr. Lingvay József és Bukarest
Dr. Lingvay József 1949. február 25-én született Máramarosszigeten. Édesapja, Lingvay Pál (1923) tisztviselőként, édesanyja, Lingvay Ilona (1927) pedig a tanügyben, majd a nyugdíjhivatalnál dolgozott. Lingvay József általános és középiskolai éveit Máramarosszigeten töltötte, az itteni elméleti líceumba járt, a reálszakon (1956-1967). 1967-1972 között a Bukaresti Műszaki Egyetemen vegyészmérnökképesítést kap (elektrokémiai technológiák és korrózióvédelemben szakosított). 1984-ben doktorál a Bukaresti Műszaki Egyetemen, tézisének címe: „Elektrokémiai megmunkálások fejlesztése és bevezetése a szilícium alapú félvezető eszközök gyártásában”. Témavezető tanára: Solomon Sternberg professzor, opponensek: Prof. Oniciu Liviu és Radovici Octavian professzorok, valamint dr. doc. Zuca Ștefania. Lingvay József jelenleg özvegy, négy gyermek apja. Első, sikertelen házasságából (1973) egy gyerek született, Ildikó (sz. 1974). ...

KRITERION 50

KRITERION 50
  Fél évszázad a nemzetiségi kultúrák szolgálatában        Romániában a kemény diktatúra idején, az 1968. június 28-i bukaresti nemzetiségi tanácskozáson vezető magyar értelmiségiek a romániai magyar kisebbséget érintő életbevágó javaslatokat tártak a legmagasabb pártvezetők elé. Ennek eredményeként jött létre a Kriterion Könyvkiadó, amely nemcsak a romániai magyarság, de a németek, a szerbek, az ukránok, a zsidók, később a szlovákok, a tatárok és a törökök számára is szellemi műhelyként működött  a rendszerváltásig.      A  Magyar Művészeti Akadémia támogatásával 2018. ...

Erdélyi Médiajelentés

Erdélyi Médiajelentés
  A Média- és Kommunikációtudományi Szakbizottság Erdélyi Médiajelentés címmel szervez konferenciát 2019. január 23-án, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság székházában.   A rendezvény programja: 8.50.–09.50 Szakbizottsági gyűlés. A Média- és Kommunikációtudományi Szakbizottság 2019-ea tervezett tevékenységei, pályázati lehetőségek, együttműködési lehetőségek más szakbizottságokkal, kutatási irányvonalak, online kapcsolattartás (Virginás Andrea szakbizottsági elnök, Vincze Hanna Orsolya szakbizottsági titkár) 09.50–10.00 Az ülésszak megnyitása (Virginás Andrea szakbizottsági elnök, Vincze Hanna Orsolya szakbizottsági titkár)   Nemzetközi kontextusban: kampány, hír, irányelv 10.10–10.20 Kádár Magor: Nemzetközi gazdasági mobilizációs kampány média-használata 10.20–10.40 Vincze Hanna Orsolya: A külföldi hírek domesztikációja román és magyar online hírdiskurzusokban 10.40–11. ...

Hogyan néz ki egy többdimenziós térbeli test? Némethi András matematikus főkutató előadása

Hogyan néz ki egy többdimenziós térbeli test? Némethi András matematikus főkutató előadása
  Értékek Akadémiája előadás-sorozat   A Kolozsvári Akadémiai Bizottság és a BBTE Matematika és Informatika Karának meghívottja Némethi András, a budapesti Rényi Alfréd Matematika Kutatóintézet főkutatója, a magyar matematika egyik legnagyobb élő alakja.  Hogyan néz ki egy többdimenziós térbeli test? címmel tart előadást 2019. február 1-jén a BBTE főépületének 5/II-es (Farkas Gyula) termében.   Néha nehéz elképzelni egy négydimenziós vagy akár egy komplikáltabb háromdimenziós test alakját. Például hogyan néz ki egy háromdimenziós gömbfelület (focilabda) vagy tórusz (úszógumi) a négydimenziós térben? Milyen tulajdonságok különböztetik meg őket? Ki lehet-e deríteni, milyen az univerzum alakja, amelyben élünk? ...

Bor és irodalom

Bor és irodalom
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Irodalomtudományi Szakbizottsága szervezésében 2019. január 11-én du. 17.00 órakor Horváth Csaba, a Károli Gáspár Református egyetem docense tart előadást Kannás bordal: A bordaltól napjainkig címmel, amelyet Kemény István író felolvasóestje követ. Kemény Istvánnal Bányai Éva és Horváth Csaba beszélget. Szeretettel várjuk az eseményre az érdeklődőket a Vallásszabadság Házába, Kossuth Lajos utca (December 21. sugárút) 14 szám.   Az esemény sajtóbeszámolói megtekinthetők az alábbi linkeken: https://foter.ro/cikk/20190112_iszunk_rendesen_de_eleg_keveset_irunk_rola https://www.maszol.ro/index.php/kultura/106767-mamor-a-magyar-irodalomban-a-bordaltol-a-maganyos-alkoholizmusig http://szabadsag.ro/-/az-elso-magyar-bordaltol-a-kozeleti-versekig https://www.helikon. ...

Álláshirdetés

Álláshirdetés
Pályázatot hirdet gazdasági ügyintézői állás betöltésére az MTA-KAB Egyesület. Az állás időtartama: 1 év, hosszabbítási lehetőséggel. A foglalkoztatás jellege: teljes állás. Munkavégzés helye: az MTA-KAB Egyesület kolozsvári székháza. A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok: - az intézmény gazdasági és pénzügyi feladatai: a projektek pénzügyi lebonyolítása, előkönyvelés, pénzügyi elszámolások elkészítése. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - angol nyelvtudás, civil szervezetnél szerzett tapasztalat, pályázatírásban, előkönyvelésben és elszámolásban szerzett jártasság.     A pályázat részeként benyújtandó iratok: -   Részletes szakmai önéletrajz -   Iskolai/szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. február 1. ...

Klassz! Új közelítések a klasszikus magyar irodalomhoz és színházhoz

Klassz! Új közelítések a klasszikus magyar irodalomhoz és színházhoz
A BBTE Magyar Irodaltudományi Intézetének és az ELTE XVIII.-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének közös műhelykonferenciájára kerül sor 2018. december 14-én.Az utóbbi időszaknak a közoktatásról folytatott eszmecseréiben gyakran látni, hogy kijátsszák a klasszikus magyar irodalmat és színházat (is) a modern és a kortárs irodalommal / színházzal szemben. Ez azt sugallhatja, hogy a klasszikus magyar (vagy a korábbi) irodalom eleve önmagában létezik, önmagában korszerűtlen, s nem a közvetítésen, nem a filológiai vagy másfajta értelmezői gyakorlatokon keresztül mutatkozik meg, nem ezeken keresztül válik izgalmassá, korszerűvé, elgondolkodtatóvá. ...

Lapszámbemutató és kerekasztal-beszélgetés

Lapszámbemutató és kerekasztal-beszélgetés
Társadalmi átalakulás, fejlődés és innováció a rendeszerváltás óta címmel rendeznek lapszámbemutatót és kerekasztal-beszélgetést. A program szervezői: a Max Weber Társadalomkutató Alapítvány, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet Szociológia Tanszéke, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Szociológiai és Demográfiai Szakbizottsága és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományok Szakosztálya.   Az esemény programja: Lapbemutató: Veres Valér, Benedek József (lapszámfelelős szerkesztők) Felkért hozzászólók: Kerekes Kinga, Nagy Egon Kerekasztal beszélgetés: Társadalmi fejlődés és innováció Romániában a rendszerváltás óta, tekintettel az erdélyi magyarságra. Résztvevők: Benedek József, Dániel Botond, Nagy Egon, Kerekes Kinga (moderátor), Kiss Dénes, Veres Valér   Időpont: 2018. december 18, kedd, 18.00 – 20. ...

Krasznahorkai László a BBTE tiszteletbeli doktora

Krasznahorkai László a BBTE tiszteletbeli doktora
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának javaslatára a nemzetközileg elismert magyar író, Krasznahorkai László vesz át tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) címet a BBTE részéről. A díjátadó ünnepség 2019. március 26-án délelőtt 11 órakor kezdődik az egyetem főépületének Aula Magna termében. Ugyancsak március 26-án délután 18 órától...

Summa: Interjú Paizs Csaba vegyészmérnökkel

Summa: Interjú Paizs Csaba vegyészmérnökkel
A Summa beszélgetéssorozat legújabb kiadásában Paizs Csabával, a BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Karának professzorával beszélget Pákai Enikő. A beszélgetésben a sztereokémia, enzimek és biokatalizátorok is előfordulnak, de az is, hogy mit csinál egy kolozsvári kémikus/vegyészmérnök a gyógyszergyártási folyamatban. Ajánljuk figyelmükbe a beszélgetést.

A Nyugat és a tánc. Major Rita előadása

A Nyugat és a tánc. Major Rita előadása
  A Nyugat és a tánc. Egy sajtókutatás tanulságai címmel tart előadást Major Rita budapesti tánctörténész, főiskolai tanár 2019. március 20-án 18 órától a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Irodalmi és színházi kontaktológia programja keretében. Társszervező: az EME I. Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi Szakosztálya és a BBTE Hungarológiai tanulmányok Doktori Iskola. Helyszín: az EME...

Lingvay József előadása Bukarestben

Lingvay József előadása Bukarestben
  Szeretfalva - Déda vasútvonal, a magyar vasútépítészet remekműve címmel tart előadást dr. Lingvay József kutatómérnök, a Villamosmérnöki Tudományok Nemzeti Kutató Intézetének (INCDIE ICPE-CA, București) tudományos főtitkára, a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének tagja. Helyszín: a Bukarest I. Református Egyházközség tanácsterme Időpont: 2019. március 16-án d. e. 10 órai...

XX. Műszaki Tudományos Diákköri Konferencia

XX. Műszaki Tudományos Diákköri Konferencia
Március 31-ig lehet jelentkezni a XX. Erdélyi Műszaki Tudományos Diákköri Konferenciára. A Temesváron megszervezett konferencián a műszaki ágazatokban tanuló egyetemisták mutatják be tudományos téren végzett kutatásaikat, fejlesztéseiket, ötleteiket, idén a következő szekciókban: Automatizálás és alkalmazott informatika, Villamosmérnöki, Gépészmérnöki, Építész- és építőmérnöki,...

Párbeszédben az ókori istenekkel

Párbeszédben az ókori istenekkel
        A KAB Történettudományi szakbizottságának rendezésében 2019. március 8-án 17.00 órától T. Szabó Csaba történész tart előadást Párbeszédben az ókori istenekkel. Térszakralizáció és valláskommunikáció a Principatus korában címmel. Az előadás helyszíne a Kolozsvári Akadémiai Bizottság székházának előadóterme (Ion Ghica utca 12. szám).

Újabb eredmények a görbült terek geometriájában

Újabb eredmények a görbült terek geometriájában
  A Riemann-geometria kiterjeszti a mindenki által jól ismert és használt Eukledeszi geometriát olyan struktúrákra, amelyek  ‒ hétköznapi nyelven szólva ‒  nem feltétlenül laposak. A Riemann-sokaságok megjelenése elengedhetetlen volt az Einstein-féle relativitáselmélet kidolgozásában, de fontos jelentőséggel bír az űrkutatásban, képfeldolgozásban, elektromágneses jelenségek tanulmányozásában stb. Ezen belül...

Horváth Andor 75. Emlékkonferencia

Horváth Andor 75. Emlékkonferencia
Tisztelt és szeretett tanárunk, kollégánk, Horváth Andor 2019. március 8-án töltené 75. életévét. Korai és váratlan halála megakadályozta abban a tervében, hogy ez alkalommal előadást tartson egykori munkahelyén, a BBTE Magyar Irodalomtudományi Intézetében. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem pótolhatjuk ezt a többek által izgalommal várt előadást, ennek ellenére megpróbáljuk megidézni alakját,...

A színházi fotó és videó jogi státusza

A színházi fotó és videó jogi státusza
A színházi fotó és videó jogi státuszáról tart előadást dr. KOKOLY ZSOLT kommunikációs és médiajogász a KAB Színháztudományi Bizottságának meghívottjaként.  A problémás eseteket is boncolgató előadáson szívesen látják a hallgatók kérdéseit március 5-én, 17 órakor, a bizottsági közgyűlés előtt.  Az esemény helyszíne a Marosvásárhelyi Művészeti...

Porózus titánimplantátumok élő szervezetbe való be- épülésének tanulmányozása

Porózus titánimplantátumok élő szervezetbe való be- épülésének tanulmányozása
  A kutatás célja titánalapú, porózus implantátumok beültetése volt kísérleti nyulak combcsontjába és ezen implantátumok beépülési folyamatának a követése. A kutatók az implantátumokat 3D-lézernyomtatással állították elő, jól definiált pórusméretekkel (0,8mm és 1mm), majd ezek egy részét szilícium tartalmú hidroxiapatit bioanyaggal is bevonták. A beültetést követően 2, 4 és 6...