Konferenciák
Vissza

Konferenciák

A BBTE Hungarológia Doktori Iskola hallgatóinak éves konferenciája

Az EME OGySz XXXII. TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

MŰVÉSZET A NEVELÉSBEN - A jövő jelene

Encounters in/among Language, Literature, and Arts

A Történelem. Civilizáció. Kultúra Doktori Iskola X. konferenciája

5. KÉSZLETT műhelykonferencia

Társadalomtudományi Seregszemle

Óvodás- és kisiskoláskori fejlődési eltérések. Kihívás vagy lehetőség?

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben – 2023 Történelem szekció

Bolyai 200 Művészeti és tudományos fesztivál

Pallas kárpát-medencei ivadékai: a Klaniczay-iskola hatástörténete Kelet- Közép-Európában - műhelykonferencia

A Magyar Tudomány Napja a Partiumban

Klassz 2.0. − Műhelykonferencia a kolozsvári Klasszikus Magyar Irodalom- és Színháztörténeti Műhely alapításának 20. évfordulóján

A 16. kutatás- és tudománytörténeti konferencia programja

Connecting the Dots - a RODOSZ nemzetközi konferenciája

International Conference on Economics and Business Management

Szociológus Napok

A pi(x)-re vonatkozó egyenlőtlenségekről

Centrifugális szálképzés segítségével sikerült előállítani lapatinib-tartalmú amorf diszperziót

A dráma online alkalmazásának tapasztalatai

Tudomány: út a világ megismeréséhez a Bánságban

Iskola- és színházkultúra Erdélyben (XVII–XXI. század)

A labortevékenység szerepe a kémiaoktatásban

Erdélyi médiajelentés 2022

Framing Kinstate Policies: Public Arena and Scholarly Debates. Focus on CEE and Hungary.

Archaeologia Transilvanica 2. - tudományos konferencia Marosvásárhelyen

25 éves a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj – jubileumi konferencia

Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban - XI. tudományos ülésszak

Hasonlóságok és eltérések magyarországi és erdélyi tanító szakos hallgatók mentális egészségi állapotában és egészségmagatartásában

12. Szociológus Napok

Kormányzás és kultúrapártolás a hosszú XIX. században Nemzetközi tudományos tanácskozás Kolozsváron

Történelem. Civilizáció. Kultúra Doktori Iskola konferenciája

AGORA - Társadalom- és bölcsészettudományi konferencia

Egy (közép)európai… József Attila és a romániai kultúrák - konferencia

Orvostudományi konferencia Marosvásárhelyen

22. Kolozsvári Biológus Napok

KÉSZLETT műhelykonferencia

KÉSZLETT műhelykonferencia

21. Kolozsvári Biológus Napok

11. Szociológus Napok - Digitálisan mediált mindennapjaink - konferencia

Pálfy Mór nyomdokain

Háttér és környezet - konferencia

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021 - Rezümék

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021 - Program

Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz a Bánságban

Nádasdy Ádám előadása

Írásszokások, kontextusok és mentalitások

Interkulturalitás, imagológia

Erdélyi médiajelentés

3,5%-os támogatás

Az erdélyi magyar fotó- és mozgókép-művészet az analóg-digitális korszakhatáron. Műhelykonferencia

Test – hatalom  – intézmény. A konferencia előadásainak kivonatai

Válság, változás, perspektívák - konferencia

Doktorandusz konferencia

Pályázati felhívás

Jövőformáló tudomány a Bánságban

Művészet a nevelésben. Tudni és lenni. - Nemzetközi tudományos konferencia

Magyar Tudomány Ünnepe 2020

Komplexitás a természetben és a társadalomban – filozófiai és tudományközi konferencia

Az elmélet gyakorlata / A gyakorlat elmélete

Pályázati felhívás

Díjazás

10. Szociológus Napok. Élet a koronavírus-járvány alatt és után

Megváltozott időpont: Törvény a törvénynek tulajdonsága. Geszti Tamás fizikus online előadása

A Történelem – civilizáció – kultúra doktori iskola magyar doktorandusz konferenciája

Regionális fejlődés a Kárpát-medencében. Múlt, jelen és jövő.

Pályázati felhívás

A Történelem – civilizáció – kultúra doktori iskola magyar doktorandusz konferenciája

A térbeli Big Data és a földrajzi kutatások új irányai

Emlékülés Eötvös Loránd halálának 100. évfordulóján

A magyar színjátszás rövid története

Erdélyi Médiajelentés

Irodalmi- és színházi kontaktológia III.

Föld alatt a Föld körül (3D vetítés)

Irodalmi- és színházi kontaktológia II

A magyar irodalom történetei románul

10. Matematika és informatika alkalmazásokkal

PSZINKRON7

Értékteremtő tudomány a Bánságban

A Magyar Tudomány Ünnepe Csíkszeredában. Értékteremtő tudomány.

Megoldási lehetőségek az oktatási rendszer változásaira

XXIII. Erdélyi Orvosnapok

Biocatalytic approaches in natural product synthesis

Fiatal Művészettörténészek 7. konferenciája

Kognitív és pszicholingvisztikai szempontok a nyelvi érintkezések vizsgálatában

Hálózatok és komparatisztika: a világirodalom hálózatai

IV. Hargita Megyei Gyógyszerész Napok

Imreh István Emlékkonferencia

7th International Conference on Mathematics and Informatics

Informatikai eszközök alkalmazása az iskolai kémiaoktatásban

Fotó- és filmgyűjtemények a digitális korszakban

A feladatmegoldástól a problémamegoldásig

Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban

Köztes terek / Spații intermediare / Spaces In Between

Történelemtanárok IV. tudományos konferenciája

Szakmai konferenciát szervez a KAB Agrártudományi szakbizottsága Csíkszeredában

Köztes terek / Spații intermediare / Spaces In Between - program

Transznacionális/transzkulturális nézőpontok egy magyar irodalomtörténet román megírásában

Aktuális kihívások az oktatás-nevelés és pedagógusképzés terén

Orvos- és gyógyszerésztudományi konferencia Szatmárnémetiben

9. Szociológus Napok Kolozsváron

Művészet a nevelésben. Konferencia Marosváráshelyen

A Történelem – civilizáció – kultúra doktori iskola V. magyar doktorandusz konferenciája

Erdélyi Médiajelentés

12th Joint Conference on Mathematics and Computer Science - konferencia

Konferencia a szakrális néprajzban iskolateremtő tudósok emlékére

Korszerű iskolai kémiaoktatás - workshop

Női alkotók és nőképek a 20. század eleji erdélyi vizuális kultúrában

IX. Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban

A dialógus formái a magyar régiségben

Erdélyi Médiajelentés

19. Kolozsvári Biológus Napok