Rólunk

Rólunk

 
A Magyar Tudományos Akadémia 2006-ban döntött arról, hogy 2007. január 1-jétől 6. területi bizottságként létrehozza a Kolozsvári Akadémiai Bizottságot (KAB). Az elsőt Magyarország határain kívül, az Európai Unióhoz csatlakozott Romániában, Erdélyben, ahol a legnagyobb létszámú magyar közösség él. Ezt az is indokolttá tette, hogy Romániában élt és dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia akkori 17 külső tagja és több mint 400 köztestületi tagja. 2007-ben a KAB átvette a romániai külső tagok és köztestületi tagok nyilvántartását, megválasztotta a köztestületi képviseletet, a tisztségviselőit, elfogadta szervezeti és működési szabályzatát, és elindította szakbizottságai és munkabizottságai megszervezését. A KAB központja Kolozsváron van, szakbizottságai és regionális munkacsoportjai azonban ott jöttek létre, ahol a legnagyobb számban tömörülnek valamely szakterület kutatói. A KAB legfőbb feladata ugyanis nem a központosítás, hanem az integrálás, a szervezés, a kapcsolatteremtés. A cél az, hogy megismerjék egymást, és folyamatos szakmai kapcsolatban legyenek elsősorban a romániai magyar kutatók, kutatóműhelyek, a felsőoktatás kutatással is foglalkozó oktatói. A kapcsolatteremtés következő, természetes köre: a romániai és a Kárpát-medencei tudományosság egésze, a nemzetközi tudományos világ, közvetlen partneri viszonyban a többi területi bizottsággal és felügyeleti szervével, a Magyar Tudományos Akadémiával.

A régió kiterjedtsége, a kutatók és a műhelyek szétszórtsága miatt a szervezés és az integrálás önmagában is nagy feladatot jelent. Ehhez járul az a kettős funkció, amelyet minden területi bizottság betölt:

Az egyik az, hogy képviseli és támogatja a nyilvántartásában szereplő kutatókat, nyilvános fórumot biztosít számukra a szakmai eszmecserére. A tudományos kutatás és az elért eredmények megvitatásának ilyen fórumai a konferenciák, neves szakemberek előadásai, jubileumi ülésszakok és a tudományos élet egyéb jellegű találkozói. Különösen támogatja a KAB az interdiszciplináris megbeszéléseket, a regionális témák megvitatását, az országos és nemzetközi jellegű rendezvényeket. A KAB-klubban kötetlen kollegiális találkozásokat szervezünk.

A másik az, hogy a romániai magyar nemzeti közösség felé igyekszik képviselni a tudományos közösséget. Arra törekszik, hogy közvetítse a tudományos ismereteket és eredményeket, képviselje a tudományosan megalapozott álláspontokat és véleményeket, növelje a tudás és a tudomány presztízsét. Ezzel óvni kívánja a közösséget az áltudományos nézetektől, a dilettantizmustól és provincializmustól, amely mindig fokozottabban veszélyezteti a peremrégiókat.

 

A KAB indulásának körülményeit és történetét összegző, A Magyar Tudományos Akadémia Erdélyben: A Kolozsvári Területi Bizottság megszervezése és működésének első időszaka c. kötet az MTA Könyvtárának Repozitóriumában ide kattintva olvasható.

 

A KAB keretében 2023-ban 22 külső tag és 920 külső köztestületi tag tevékenykedik.

 

 

Logók: