Vissza

VálasztásMagyar Tudományos Akadémia

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Választási Szabályzat, 2023

 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) 2023. évi választásának folyamatát a három tagú Választási Bizottság (VB) irányítja.

A KAB testületének tagjai

 1. A KAB testületének alanyi jogú tagjai az MTA-nak azok a külső tagjai, akik Románia területén élnek és dolgoznak, valamint azok, akik Magyarországon megszerzik az MTA doktora címet.
 2. A KAB választott testületi tagjai a szakbizottságok elnökei, illetve a regionális bizottságok elnökei.
 3. A KAB testületébe választott reprezentatív személyek (önkormányzati vagy megyei tisztségviselők, vállalkozók stb.)
 4. A KAB választott testületi tagjainak megbízatása három éves időszakra szól, az új akadémiai ciklusra történő választással a régi tagsági megbízások megszűnnek.

A szakbizottsági elnökök megválasztása

 1. A szakbizottságok elnökeinek megválasztása kizárólag elektronikusan zajlik a Magyar Tudományos Akadémia elektronikus platformján. A hozzáféréshez az AAT rendszer belépési adatai használandók. A rendszerhez 5 napig lehet hozzáférni a szavazás céljából. A pontos időszakot a Választási Bizottság által küldött tájékoztató levél tartalmazza.

A választás menete:

 1. Minden romániai külső és külső köztestületi tag tájékoztató levélben, elektronikus formában megkapja az értesítést az egyes szakbizottsági választás eljárásrendjéről.
 2. Szavazatát leadhatja minden olyan romániai külső tag és külső köztestületi tag/az MTA doktora, aki jelezte, hogy melyik szakbizottsági listán szeretné érvényesíteni a szavazatát. Minden külső tag/külső köztestületi tag csak egy szakbizottságban/regionális munkabizottságban szavazhat, akkor is, ha az adott személy több szakbizottságnak/ regionális munkabizottságnak tagja.
 3. Az előzetes választási listák 2023. január 15-től a KAB honlapján elérhetők lesznek.
 4. Azok a köztestületi és külső tagok/az MTA doktorai, akik módosítani szeretnék a 8. pontban leírt opciójukat, 2023. január 15. – 2023. március 1. között elektronikus vagy postai levélben jelzik az office@kab.ro címen azt, hogy melyik szakbizottság választási listáján szeretnék érvényesíteni a szavazatukat.
 5. Azok a köztestületi és külső tagok, akik az utóbbi 3 évben kerültek a köztestületbe vagy lettek külső tagok/az MTA doktorai, 2023. március 1-ig elektronikus vagy postai levélben jelzik az office@kab.ro címen azt, hogy melyik szakbizottság választási listáján szeretnék érvényesíteni a szavazatukat.
 6. Amennyiben a szakbizottságok tagjai nem rendelkeztek másképp, a Választási Bizottság úgy tekinti, hogy a köztestületi vagy külső tagok nem változtatnak a korábbi választáson kifejezett opciójukon, azaz ugyanabban a szakbizottságban adják le szavazatukat, mint 2020-ban.
 7. Az így összeállított szakbizottsági választási listákon elektronikusan történik a szavazás.
 8. A Választási Bizottság levélben értesíti a külső és a köztestületi tagokat a választás időpontjáról és az elektronikus felület elérhetőségéről. A szavazatokat 5 kalendáriumi nap folyamán lehet leadni.
 9. A tisztséget az nyeri el, aki megkapta a leadott szavazatok egyszerű többségét.
 10. A titkárság nyilvánossá teszi a KAB honlapján a szakbizottsági választás eredményeit.
 11. Amennyiben valamely szakbizottság esetében érvénytelen az elnök személyére vonatkozó szavazás első köre (egyenlő szavazatszámok esete, a megválasztott elnök nem vállalja a mandátumot stb.), a Választási Bizottság újabb választási kört rendel az adott szakbizottság esetében. Ez a forduló is az elektronikus választási felületen zajlik. Amennyiben a második kör is eredménytelen, a szakbizottság még funkcióban levő elnöke szakbizottsági gyűlésre hívja a választási listán szereplő tagokat, ahol a tagok titkos szavazással választják meg a szakbizottsági elnököt. A tisztséget az nyeri el, aki megkapta a leadott szavazatok egyszerű többségét. Az ülésen az elnök jegyzőkönyvet készít, amelyet eljuttat a KAB titkárságának.
 12. A munkabizottságok tagjai részt vesznek annak a szakbizottságnak a választási fordulóján, amelyhez szakterület szerint tartoznak. A szakbizottsági választás után megtörténik a munkabizottsági elnökválasztás is. Ezt az új szakbizottsági elnök szervezi meg, és eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet eljuttatja a titkárságra.
 13. Az eredmények kihirdetésétől számított 10 napon belül az új szakbizottsági elnökök felkérik a szakbizottsági titkárt, majd a szakbizottsági titkár nevét, elérhetőségeit megküldik a titkárságnak. A szakbizottság titkára lehet a szakbizottság bármely köztestületi tagja, aki szerepel az adott szakbizottsági listán.
 14. A szakbizottsági elnökök megválasztását követően a Választási Bizottság összehívja a KAB testületének tagságát abból a célból, hogy megalakuljon a KAB új testülete.

A KAB elnökének, alelnökeinek és tudományos titkárának a megválasztása

 1. Az elnök személyére jelölést tehetnek az MTA külső tagjai és a KAB újonnan megválasztott szakbizottsági elnökei, az office@kab.ro címen.
 2. A KAB elnökének jelölhető tudományterülettől függetlenül bármelyik romániai MTA külső tag. Az elnök személyét az MTA külső tagjai és a KAB újonnan megválasztott szakbizottsági elnökei választják meg. Az elnök megválasztásához a leadott szavazatok egyszerű többsége szükséges.
 3. KAB alelnökének választhatók az adott tudományterületi listán (természettudományok, élettudományok, társadalomtudományok) szereplő külső tagok vagy szakbizottsági elnökök.
 4. A KAB alelnökeire javaslatot tehetnek az MTA külső tagjai és a KAB újonnan megválasztott szakbizottsági elnökei, az office@kab.ro címen.
 5. A javasolt alelnököket a tudományterületüknek megfelelő listán szereplő külső tagok és szakbizottsági elnökök választják meg. Az alelnök személyének megválasztásához a leadott szavazatok egyszerű többsége szükséges.
 6. A KAB elnökét és alelnökeit a szavazásra jogosultak elektronikus úton, a Magyar Tudományos Akadémia elektronikus platformján választják meg. A Választási Bizottság levélben értesíti a külső és a köztestületi tagokat a választás időpontjáról és az elektronikus felület elérhetőségéről. A szavazatokat 5 kalendáriumi nap folyamán lehet leadni.
 7. Az új elnök javaslatot tesz a tudományos titkár személyére, akit a testület szavazással megerősít. A szavazás elektronikus úton, a Magyar Tudományos Akadémia elektronikus platformján történik. A tudományos titkár nem kell, hogy tagja legyen a KAB testületének.
 8. A Választási Bizottsági tagság és a KAB tisztségviselőség nem összeférhetetlen egymással.
 9. Azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, akire a szavazáson résztvevők több mint a fele „igen”-nel szavazott. Amennyiben több jelölt volt, és az első fordulóban egyik jelölt sem nyerte el az „igen” szavazatoknak a megválasztáshoz előírt arányát, a szavazást meg kell ismételni. A második körben a szavazáson csak arról a két jelöltről lehet szavazni, akik az első szavazás során a legtöbb „igen” szavazatot kaptak. Ebben a körben az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki elnyerte a leadott szavazatok többségét. Amennyiben a második forduló is eredménytelen, újabb választási fordulóra kerül sor a második kör jelöltjeiről.
 10. A KAB testülete következő ülésén titkos szavazással dönt arról, hogy az elnök javaslatára megerősíti-e a korábbi, a KAB tagjává megválasztott reprezentatív személyek (önkormányzati vagy megyei tisztségviselők, vállalkozók stb.) státusát. A tagok megválasztottnak tekintendők, ha elnyerték a szavazatok többségét. Új reprezentatív tagokra az elnök tehet javaslatot.
 11. A KAB tagságának és vezető tisztségviselőinek megválasztása után a Választási Bizottság befejezi működését.

 

 

Választási Bizottság,

Barabás Réka

Szigeti Attila

Vincze Hanna Orsolya

 

2022. december 15.

A KAB testülete szavazott róla: 2022. december 20.


Letöltés:


SZAKBIZOTTSÁGI VÁLASZTÁSI LISTÁK 2023

E-VÁLASZTÁS, TECHNIKAI SEGÉDLET 2023