Vissza

Választási szabályzat

Választási Szabályzat, 2017

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) 2017. évi választásának folyamatát a három tagú Választási Bizottság (VB) irányítja.

A KAB testületi tagjai

 1. A KAB testületének alanyi jogú tagjai az MTA-nak azok a külső tagjai, akik Románia területén élnek és dolgoznak, valamint azok, akik Magyarországon megszerzik az MTA doktora címet.
 2. A KAB választott testületi tagjai azok a romániai külső köztestületi tagok, akiket a szakbizottságok, illetve a regionális bizottságok tagjai a bizottság elnökének választottak.
 3. A KAB választott testületi tagjainak megbízatása három éves időszakra szól, az új akadémiai ciklusra történő választással a régi tagsági megbízások megszűnnek.

A szakbizottsági elnökök megválasztása

 1. A szakbizottságok elnökeinek és titkárainak megválasztása kizárólag elektronikusan zajlik a Magyar Tudományos Akadémia elektronikus platformján. A hozzáféréshez az AAT rendszer belépési adatai használandók. A rendszerhez 10 napig lehet hozzáférni a szavazás céljából. A pontos időszakot a tájékoztató levél tartalmazza.

A választás menete:

 1. Minden romániai külső és külső köztestületi tag tájékoztató levélben postán és elektronikus formában is megkapja az értesítést az egyes szakbizottsági választás eljárásrendjéről.
 2. Szavazatát leadhatja minden olyan romániai külső tag és külső köztestületi tag, aki jelezte, hogy melyik szakbizottsági listán szeretné érvényesíteni a szavazatát. Szavazni csak egy szakbizottságban lehet, akkor is, ha egy személy több szakbizottságnak tagja.
 3. A köztestületi és külső tagok 2017. március 1-ig elektronikus vagy postai levélben jelezhetik, hogy melyik szakbizottság választási listáján szeretnék érvényesíteni a szavazatukat.
 4. Azok a köztestületi vagy külső tagok, akik csak egy szakbizottságnak a tagjai, és nem jelzik a megadott időpontig azt, hogy melyik szakbizottságban szavaznának, automatikusan felkerülnek az adott szakbizottság választási listájára. A szakbizottságok tagjainak listái a KAB honlapján elérhetők.
 5. Az így összeállított szakbizottsági választási listákon elektronikusan történik a szavazás.
 6. Első körben az elnökök megválasztása történik. A tisztséget az nyeri el, aki a legtöbb szavazatot kapja.
 7. A titkárság nyilvánossá teszi a KAB honlapján a szakbizottsági választás eredményeit.
 8. Az eredmények kihirdetésétől számított 10 napon belül az új szakbizottsági elnökök javaslatot tesznek a titkárok személyére. Javaslataikat elektronikusan küldik el a KAB titkárságára. A szakbizottság titkárává választható a szakbizottság bármely köztestületi tagja, aki szerepel az adott szavazói listán. A szakbizottság titkárának megválasztása elektronikus felületen történik. A tisztséget az nyeri el, aki a legtöbb szavazatot kapja.
 9. Amennyiben valamely szakbizottság esetében érvénytelen a szavazás (egyenlő szavazatszámok, a megválasztott elnök nem vállalja a mandátumot stb.), a Választási Bizottság újabb választási kört rendelhet el az adott szakbizottság esetében.
 10. A jelenlegi munkabizottságok tagjai részt vesznek annak a szakbizottságnak a választásán, amelyhez szakterület szerint tartoznak. A szakbizottsági választás után megtörténik a munkabizottsági elnökválasztás is. Ezt az új szakbizottsági elnök szervezi meg.
 11. A szakbizottsági elnökök megválasztását követően a Választási Bizottság összehívja a KAB testületének tagságát abból a célból, hogy megválasszák a KAB vezető tisztségviselőit. A KAB vezető tisztségviselői: elnök, alelnökök.

A KAB elnökének, alelnökeinek és tudományos titkárának a megválasztása

 1. A KAB elnökére jelölést tehetnek a KAB külső tagjai és a KAB újonnan megválasztott szakbizottsági elnökei.
 2. KAB elnökének jelölhető bármelyik tudományterületen működő külső tag.
 3. A KAB elnökét a KAB külső tagjai és a KAB újonnan megválasztott szakbizottsági elnökei választják meg.
 4. A KAB alelnökeire jelölést tehetnek az adott tudományterületi listán (természettudományok, élettudományok, társadalomtudományok) szereplő külső tagok vagy szakbizottsági elnökök.
 5. KAB alelnökének választhatók az adott tudományterületi listán (természettudományok, élettudományok, társadalomtudományok) szereplő külső tagok vagy szakbizottsági elnökök.
 6. A KAB alelnökeit a tudományterületüknek megfelelő listán szereplő külső tagok és szakbizottsági elnökök választják meg.
 7. A VB tagság és a KAB tisztségviselőség nem összeférhetetlen.

A választás menete

 1. A jelöléseket emailben küldhetik a KAB titkárságára (office@kab.ro címre) 2017. június 1-től a közgyűlés előtti napig. Jelöléseket lehet tenni szóban a testületi ülésen is.
 2. A szavazatok számlálását a VB javaslatára megválasztott háromtagú bizottság végzi.
 3. Azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, akire a szavazásra jogosult jelenlévőknek több mint a fele „igen”-nel szavazott. Ha egyik jelölt sem nyeri el az „igen” szavazatoknak a megválasztáshoz előírt arányát, a szavazást meg kell ismételni. A második körben a szavazáson csak arról a két jelöltről lehet szavazni, aki az első szavazás során a legtöbb „igen” szavazatot kapott. Ebben a körben az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki elnyerte a szavazatok többségét.
 4. A tudományos titkár személyére a megválasztása után az új elnök tesz javaslatot. Erről titkos szavazással a testület dönt. A jelölt megválasztottnak tekintendő, ha elnyerte a szavazatok többségét.
 5. A KAB testülete titkos szavazással dönt arról, hogy megerősíti-e a korábbi, a KAB tagjává megválasztott reprezentatív személyek (önkormányzati vagy megyei tisztségviselők, vállalkozók stb.) státusát. A tagok megválasztottnak tekintendők, ha elnyerték a szavazatok többségét.
 6. Minden, a választási folyamat során felmerülő egyéb kérdésben a KAB testülete a helyszínen, titkosan, egyszerű szótöbbséggel dönt.
 7. A KAB tagságának és vezető tisztségviselőinek megválasztása után a VB befejezi működését.
 8. A testületi ülésen elhangzottakról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvvel azonos értékű az ülésen készített hangfelvétel.

 

 1. december

a Választási Bizottság (Néda Zoltán, Szigeti Attila, Vincze Hanna Orsolya)