Vissza

Tudnivalók

Fontos tudnivalók

 

Magyar Tudományos Akadémia

                        román nyelven:               Academia Maghiară de Ştiinţe

 

Román Akadémia

                        román nyelven:                  Academia Română

 

Kolozsvári Akadémiai Bizottság - Filiala din Cluj a Academiei Maghiare de Ştiinte - Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences in Cluj

akadémikus (r. academician):  

            az Akadémia rendes tagja

            az Akadémia levelező tagja

            az Akadémia külső tagja (az MTA romániai külső tagjai: link )

            az Akadémia tiszteleti tagja


köztestületi tag (r. membru al corporaţiei doctorilor a Academiei Maghiare de Ştiinţe):

külső köztestületi tag (Romániában 950-nél több külső köztestületi tagja van az MTA-nak)

Figyelem! A köztestületi tag megjelölés címként nem használható!

 

Tudományos fokozatok:

doktori fokozat (egységes Európában): jelölése a név mellett a PhD (a „Doctor of Philosophy” rövidítése) vagy a Dr. (Romániában: doctor în ştiinţe)

kandidátus: Magyarországon a korábbi rendszerben volt meg, rövidítése: CSc, egyenértékű a PhD-vel

egyetemi doktori (kisdoktori): Magyarországon korábban használták, nem tudományos fokozatot jelöl, hanem végzettséget!

 

Címek:

habilitált doktor (dr. habil.): magasabb oktatói kvalifikációt elismerő cím (a romániai rendszerben nem használatos)

az MTA doktora (DSc: „Doctor of Science”): az MTA Doktori Tanácsa ítéli oda, a cím feltétele az akadémiai tagságnak (de nem jelenti az akadémiai tagságot)

docens doktor: a korábbi romániai minősítésben rendszerben az előzőnek megfelelő cím; ma már nem használatos

 

Egyetemi képzési szintek:

alapképzés (r. licenţă): „Bachelor” vagy „Baccalaureus”, röv. BA, BSc (3 vagy 4 éves időtartamú): a cím csak végzettség jelölésére szolgál

mesterképzés (r. masterat): „Master” vagy „Magister”, röv. MA, MSc: a cím csak a végzettség jelölésére szolgál

doktori képzés (r. doctorat): „Doctor of Philosophy”, PhD, a művészeti képzésben: „Doctor of Liberal Arts, DLA: ezek a címek a tudományos fokozatot jelölik, a név mellett feltüntethetők

 

Egyetemi oktatói fokozatok (közös összefoglaló elnevezés: egyetemi oktató)

  1. egyetemi tanár vagy (egyetemi) professzor (r. profesor universitar): a legmagasabb egyetemi fokozat
  2. (egyetemi) docens (r. conferenţiar universitar); ennek szinonímájaként használták nálunk az egyetemi előadótanár megjelölést: megtévesztő, használata kerülendő!
  3. (egyetemi) adjunktus (r. lector universitar)
  4. (egyetemi) tanársegéd (r. asistent universitar)
  5. lektor (r. lector): idegen nyelvet oktató tanár
  6. gyakornok (r. preparator)

 

Megtévesztő és zavart okoz, ha az egyetemi tanár megnevezést használjuk ’egyetemi oktató’ jelentésben!