Tudományos eredmények szemléje
Vissza

Tudományos eredmények szemléje

Felhívás

2019, 2020

 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság hozzá kíván járulni a legújabb jelentős tudományos eredményeknek a minél szélesebb körben való megismertetéséhez, láthatóságához. Ennek érdekében felhívást intéz az MTA romániai külső tagjaihoz és köztestületi tagjaihoz az alábbiak szerint.

 

1. Negyedévente megjelenő listában közli a KAB az MTA romániai testületi és köztestületi tagjai által jegyzett jelentős publikációkat. A jelentősség kritériumát a következők szerint határozzuk meg:

  • A természettudományok, élettudományok és műszaki tudományok területén: Web of Science-jegyzett publikációk, magyar vagy idegen nyelven megjelent monografikus munkák.
  • A társadalomtudományok területén: magyar vagy idegen nyelven megjelent monografikus munkák, Web of Science-jegyzett publikációk vagy az adott szakterület legfontosabb és legelismertebb magyar nyelvű lapjaiban megjelent publikáció, WoS, Scopus, Erih+ adatbázisaiban jegyzett publikációk.

A lista összeállításához a következő adatokra van szükségünk: a szerző(k) neve, a publikáció címe, megjelenési adatok, valamint ‒ amennyiben lehetséges ‒ internetes elérhetőség a publikációhoz.

Kérjük Önöket, hogy vegyenek részt ebben a munkában, és küldjék el publikációik adatait a kab@kab.ro címre.

A listát a KAB negyedévente teszi közzé a honlapján.

 

2. Tudományismertetés közérthető módon. Az 1-es ponthoz beillő bármely publikáció esetén készíthető ismeretterjesztő/tudománynépszerűsítő jellegű 100-200 szavas rövid összefoglaló vagy videóabsztrakt, melyet a KAB honlapján teszünk közzé. Ezek közül félévente egyet bruttó 2000 lejjel díjaz a KAB. A díjat azon szerzők kaphatják, akik a tudományismertetést elkészítették.

A projekt célja egyrészt, hogy a fontos tudományos eredmények elérhetővé, érthetővé váljanak a nem szakmabeliek számára. A KAB ily módon láthatóságot biztosít a fontos tudományos eredmények széles körű megismertetéséhez. Ennek megfelelően, kérjük, hogy közérthetően fogalmazzák meg szövegeiket. Másrészt ezáltal a KAB honlapja rálátást vagy betekintést nyújthat a romániai magyar kutatók tudományos munkásságába. 

 

Az adatokat folyamatosan várjuk. A negyedéves besorolás a cikk megjelenésének dátuma alapján történik. A tudományismertetés viszont nincsen a megjelenés időpontjához kötve, viszont aktuális/új eredmény kell, hogy legyen.