Vissza

Felsőoktatási stratégia

Csata Zsombor, Márton János, Papp Z. Attila, Salat Levente, Péntek János

Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai

 

Azt az elemzést, amelyet most közreadunk, a KAB Felsőoktatási Munkacsoportja készítette el Salat Levente vezetésével. A szakértői csoport tagjai: Csata Zsombor, Papp Z. Attila , Salat Levente. Közös munkánk első szakaszában részt vett Csekő Krisztina is. Közel másfél évig tartó előmunkálatok és több körös egyeztetés eredményeként jutottunk el ennek a tanulmánynak a mostani változatához, amelyet lezártnak, befejezettnek csak annyiban tekinthetünk, hogy nyilvánosságra hozzuk, és eljuttatjuk minden érdekelt intézménynek, testületnek. Ezekben a kérdésekben teljes konszenzusra most sem számíthattunk, ezért úgy jártunk el, hogy a tanulmányt akkori változatában szeptember folyamán eljuttattuk a korábban általunk felkért Felsőoktatási Bizottság tagjainak: Berényi Dénesnek, Görömbei Andrásnak, Kozma Tamásnak, Vizi E. Szilveszternek, Dávid Lászlónak és Szilágyi Pálnak, Benedek Józsefnek és Magyari Tivadarnak, valamint a szakértőként utólag felkért Setényi Jánosnak. Azt kértük tőlük, írják meg véleményüket a tanulmánnyal kapcsolatban. A hozzánk eljuttatott észrevételeket csak részben lehetett beépíteni a tanulmány mostani szövegébe, ezért a bírálók engedélyével ezeket a véleményeket függelékként teljes terjedelmükben csatoljuk. Utólag is megköszönjük fáradozásukat, együttműködési készségüket. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a KAB által létrehívott Felsőoktatási Bizottság, ha folytatja is az elkezdett munkát, hosszabb távon nem pótolhatja annak a lehetőleg független szakmai és közjogi testületnek a hiányát, amelyet az illetékes szereplőknek el kell majd fogadniuk, akár kormányszintű döntések eredményeként, akár a szereplők közötti együttműködés keretében.
Menet közben Péntek János két fórumon is bemutatta az elemzés részeredményeit: 2010. február 5-én a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Fórumán, június 11-én a Magyar Rektori Konferencia kolozsvári kihelyezett ülésén. Salat Levente a KAB testületi ülésein tartott több alkalommal tájékoztatót az általa vezetett szakértői csoport munkájának menetéről, legutóbb szeptember 23-án, a KAB által szervezett idei felsőoktatási fórumon. Az itt elhangzott véleményeket is hasznosította a Munkabizottság. A KAB öt fős elnöksége végig figyelemmel követte a munka menetét, Péntek János közreműködött mind a szakértői munkában, mind a tanulmány szövegének folyamatos alakításában.
2009-ben vetődött fel az a gondolat, hogy hasznos volna közvetlen kutatással azt is felmérni, mi történik azokkal a középiskolai tanulókkal, akik abban az évben a magyar oktatás végzettjeiként érettségiztek: milyen arányban kerülnek a felsőoktatásba, milyen tényezőknek van szerepük akkor, amikor szakmát, egyetemi szakot, felsőoktatási intézményt választanak, mi befolyásolja őket a tannyelv-választásban. Ezt a vizsgálatot Papp Z. Attila tervezte meg, lebonyolítását a Szülőföld Alap támogatta (a KAB pályázata alapján), az összegező tanulmányt - amelyet szintén közzéteszünk ebben a kiadványban - Márton János írta meg.

Kiadás: Ábel Kiadó, 2011

Szerkesztette: Szikszai Mária

 

A szöveg az alábbi linkről tölthető le:

KAB_felsooktatasi strategia.pdf

Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai