DÓSA Zoltán

Életrajz

Személyi adatok
  
Székelyudvarhely, Románia
E-mail-cím: zdosa@yahoo.com

Publikációs lista

Gyűjteményes kötetben közölt szaktanulmányok, szakcikkek

egyedüli szerző

Dósa Z.: Az Alternatív pedagógia és lélektan tantárgyverseny - A székelyudvarhelyi pedagógusképzés  75 éve. 85-86,  Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2002

Dósa Z.: Az igazmondó tükör fényszilánkjai- tanulmány; A székelyudvarhelyi pedagógusképzés  75 éve. 99-104, Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2002

Dósa Z.: A mentális kép a parázslás és a hamvadás között. In Kondé Z. (szerk.). Tanulmányok az Általános Pszichológiai Tanszék fennállásának 30. évfordulójára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 180-193. ISBN: 978-963-318-487-5, 2015

 

társszerző:

Kondé Z., Pántya J., Dósa Z., Holló G., Polonyi T. (2015): Nyelvi hatások a kétnyelvűek identitás-releváns önjellemzésében. In Kondé Z. (szerk.). Tanulmányok az Általános Pszichológiai Tanszék fennállásának 30. évfordulójára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 61-88. ISBN: 978-963-318-487-5, 2015

Kondé Z., Szabó G., Dósa Z. (2017): Történelmi/Kulturális emlékekkel kapcsolatos implicit preferenciák. In Kondé Z. (szerk.): Történelmi emlékezet és implicit nemzeti preferenciák. Az implicit megközelítés lehetőségei az identitás-releváns történelmi/kulturális ismeretek emlékezeti szerveződésének vizsgálatában. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 17-38. ISBN: 978-963-318691-6

Kondé Z., Szabó G., Dósa Z. (2017): A történelmi/kulturális emlékek konnotatív jelentésmezejének feltárása implicit módszerekkel. In Kondé Z. (szerk.): Történelmi emlékezet és implicit nemzeti preferenciák. Az implicit megközelítés lehetőségei az identitás-releváns történelmi/kulturális ismeretek emlékezeti szerveződésének vizsgálatában. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 39-56. ISBN: 978-963-318691-6

Kondé Z., Pántya J., Dósa Z., Holló G., Polonyi T. (2017): Preferenciák és referenciák. In Kondé Z. (szerk.): Történelmi emlékezet és implicit nemzeti preferenciák. Az implicit megközelítés lehetőségei az identitás-releváns történelmi/kulturális ismeretek emlékezeti szerveződésének vizsgálatában. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 95-108. ISBN: 978-963-318691-6

Kondé Z., Pántya J., Dósa Z., Polonyi T. (2017): Csoportkülönbségek a nemzeti/kulturális preferenciákban. In Kondé Z. (szerk.): Történelmi emlékezet és implicit nemzeti preferenciák. Az implicit megközelítés lehetőségei az identitás-releváns történelmi/kulturális ismeretek emlékezeti szerveződésének vizsgálatában. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 125-136. ISBN: 978-963-318691-6

 

Szakfolyóiratokban megjelent publikációk

egye­dü­li szer­ző

 

Dósa Z.: Mondd, te mit választanál?- gondolatok a pályaválasztásról; Műhelymunkák I. – Pályaválasztási Tájékoztató, 3-5, Hargita megyei Pedagógusok Háza, 1997

Dósa Z.: Reflexii despre alegerea carierei; Ateliere Metodice I. – Ghid de orientare şcolară şi profesională, 4-5, Casa Corpului Didactic Judeţul Harghita, 1997

Dósa Z.: A tanulás és emlékezés: stílusok, technikák, stratégiák. Magiszter, 1(3), 32-45, 2003

Dósa Z.: A gyermeki világkép metafizikai vonatkozásai és az ultrajelenségek magyarázata. Magiszter, 1(4), 27-32, 2003

Dósa Z.: Mnemotechnikák és az emlékezeti folyamat egyéni mintázatai. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 4(4), 363-388, 2003

 Dósa Z.: Douwe Draaisma: Metaforamasina. Az emlékezet egyik lehetséges története. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 4(4), 445-449, Kolozsvár, 2003

Dósa Z.: A mentális forgatás életkori különbségei az inger familiaritása és komplexitása tükrében. Pszichológia, 24(2), 147-162, 2004

Dósa Z.: A vizuális és motoros forgatás kérgi folyamatai és lokalizációja: az elektrofiziológiai és képalkotási eljárások eredményei. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 5(2), 125-138, 2004

Dósa Z.: Az agykérgi lateralizáció különbségei a mentális forgatás nemek közötti összehasonlításában. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 5(3), 259-265, 2004

Dósa Z.: A gyermekkori mentális képi műveletek és a konzerváció összefüggéseinek vizsgálata kombinációs feladatokban. Magyar Pszichológiai Szemle, , 60(3), 289-307, 2005

Dósa Z.: A tanítással támogatott utánzás, mint a kulturális tanulás alapja. Magiszter, 4(3-4), 15-19, Kolozsvár, 2006

Dósa Z.: Létrejöhet-e a téri dimenzióváltás a mentális kép konstrukciója folyamán? Erdélyi Pszichológiai Szemle, 8(3), 191-208, 2007

Dósa Z.: Elmeolvasás – a ragályos képesség. Korunk, 24(5), 47-52, 2013

Dósa Z.: Ágak-bogok a tudás fáján. Tanítók Lapja, 1(1), 22-23, 2013, (ISSN – 2344-2514, ISSNL – 2344-2514)

Dósa Z.: A bölcsesség csírái. Tanítók Lapja, 1(2), 25, 2013, (ISSN – 2344-2514, ISSNL – 2344-2514)

Dósa Z.: Mintha való lenne. Tanítók Lapja, 2(1), 26, 2014, (ISSN – 2344-2514, ISSNL – 2344-2514)

Dósa Z.: Mást látok, mert másként nézem. Tanítók Lapja, 2(2), 26-27, 2014, (ISSN – 2344-2514, ISSNL – 2344-2514)

Dósa Z.: Nem kaphatsz meg mindent, amit akarsz. Tanítók Lapja, 2(3), 26-27, 2014, (ISSN – 2344-2514, ISSNL – 2344-2514)

Dósa Z.: Edzés a trónfosztásra. Az iskolai csalás példája. Korunk, 25(7), 24-30, 2014

Dósa Z.: A lemondás erénye. Tanítók Lapja, 2(4), 26-27, 2014, (ISSN – 2344-2514, ISSNL – 2344-2514)

Dósa Z.: A csodatevő közös szándék. Tanítók Lapja, 2(5), 27-28, 2014, (ISSN – 2344-2514, ISSNL – 2344-2514)

Dósa Z.: A legnehezebb próba. Tanítók Lapja, 3(1), 25-26, 2015, (ISSN – 2344-2514, ISSNL – 2344-2514)

Dósa Z.: Tudnod kellene, hogy én nem tudom. Tanítók Lapja, 3(2), 23-24, 2015, (ISSN – 2344-2514, ISSNL – 2344-2514)

Dósa Z.: A gátlás működik, de nem vagyok gátlásos. Tanítók Lapja, 3(3), 25-26, 2015, (ISSN – 2344-2514, ISSNL – 2344-2514)

Dósa Z.: Talentum az erő sötét oldalán. Katolikus Pedagógia, 4(3-4), 32-40, 2015, (ISSN – 2080-6191)

Dósa Z.: Egy ragályos képesség. Tanítók Lapja, 4(1), 24-25, 2016, (ISSN – 2344-2514, ISSNL – 2344-2514)

Dósa Z.: Mese révén a másik elméjében. Tanítók Lapja, 4(2), 30-31, 2016, (ISSN – 2344-2514, ISSNL – 2344-2514)

Dósa Z.: A jóhiszeműség próbái. Tanítók Lapja, 4(3), 26-27, 2016, (ISSN – 2344-2514, ISSNL – 2344-2514)

Dósa Z.: Szülők iskolája. Magiszter, 14(1), 88-89, 2016, (ISSN – 1583-6436)

Dósa Z.: Ha szivárog a hamisság. Tanítók Lapja, 4(4), 28-29, 2016, (ISSN – 2344-2514, ISSNL – 2344-2514)

Dósa Z.: Hazudni, csalni csúnya dolog? Tanítók Lapja, 4(5), 27-28, 2016, (ISSN – 2344-2514, ISSNL – 2344-2514)

Dósa Z.: Apró forradalmárok az iskolapadban. Magiszter, 14(3), 5-13, 2016, (ISSN – 1583-6436)

Dósa Z.: A hazugság kékes árnyalata. Tanítók Lapja, 5(1), 28-29, 2017, (ISSN – 2344-2514, ISSNL – 2344-2514)

Dósa Z.: Őrszem a valós és valótlan mezsgyéjén. Tanítók Lapja, 5(2), 25-26, 2017, (ISSN – 2344-2514, ISSNL – 2344-2514)

Dósa Z.: Gondolatok a gyermeki tanúvallomások megbízhatóságáról. Katolikus Pedagógia, 6(1-2), 66-76, 2017, (ISSN – 2080-6191)

Dósa Z.: Pletyka, a valóság torz árnyéka. Tanítók Lapja, 5(3), 26-28, 2017, (ISSN – 2344-2514, ISSNL – 2344-2514)

Dósa Z.: Az én szememmel nézd az igazat! Tanítók Lapja, 5(4), 29-30, 2017, (ISSN – 2344-2514, ISSNL – 2344-2514)

 

társszerző

 

Dósa Z., Séra L., Révész Gy. :  A kétértelmű ábrák újraértelemzése a stabil és az elforgatott mentális képben. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 9(3), 183-210, 2008

Séra L., Révész Gy., Dósa Z. : Kétértelmű ábrák észlelési átfordulásának fejlődése egy- és kétnyelvű gyermekeknél, Erdélyi Pszichológiai Szemle, 10(2), 121-140, 2009

Kondé Z., Szabó G., Dósa Z. : Investigating implicit attitudes toward historical memories. Applied Psychology in Hungary, 14(1), 22-40, 2011

Dósa Z., Szőcs M. : A vágyakozás és vágykésleltetés óvodásoknál. Óvonők Lapja, 2(10), 14-15, 2014

Konferenciakötetben megjelent publikációk

egye­dü­li szer­ző

 

Dósa Z.: Analiza percepţiei structurale în jocuri de combinaţie-  Lucrări prezentate în cadrul primei conferinţe de ştiinţe cognitive – ASP-Transilvania , Cluj-Napoca, 1997

Dósa Z.: Mnemotechnika-elemzés: rendkívüli és használhatatlan?; IV.RODOSZ  tudományos konferencia – konferenciakötet, 291-312, Kriterion, Kolozsvár, 2004

Dósa Z.: A képkomplexitás problémája a mentális forgatásban. V.RODOSZ  tudományos konferencia – konferenciakötet, 193-201, Kriterion, Kolozsvár, 2005

Dósa Z.: Mental image operations and conservation in 8-10 year-old children. Proceedings of the XIV European Conference on Developmental Psychology, 21-26, Monduzzi Editore, Bologna, 2010

Dósa Z.: A pedagógiai hozzáállás evolúciós gyökerei. In Dósa Z. (szerk.)(2010): Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban. Az I. tudományos ülésszak előadásai, 35-46, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár (ISSN: 2247-5907)

Dósa Z.: A hamis vélekedés szerepe a megtévesztő viselkedés fejlődésében. In Dósa Z. (szerk.)(2011): Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban. A II. tudományos ülésszak előadásai, 105-118, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár (ISSN: 2247-5907)

Dósa Z.: Tanösvényen a tudás fájától az információs dzsungelig. In Fóris-Ferenczi R., Ozsváth J. és Marchis J. (szerk.)(2013): Tudás és tanulás. A III. Neveléstudományi Konferencia előadásai, 13-18. (ISBN: 978-973-0-14736-0)

Dósa Z.: Az iskolai csalás lélekrajza: az élménykereséstől a sötét triádig. In Dósa Z. (szerk.)(2014): Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban. Az V. tudományos ülésszak előadásai, 43-52, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár (ISSN: 2247-5907)

Dósa Z.: A tanórai csalás mint az adaptáció iskolapéldája. In Stark G., Baranyai T., Szabó-Thalmeiner N., Végh B.B.(szerk.)(2014): Határon innen és határon túl. A magyar nyelvű óvodapedagógus- és tanítóképzés időszerű kérdései. Státus Kiadó, Csíkszereda (ISBN: 978-606-661-036-0)

Dósa Z.: Forradalmárok edzenek? A tanórai csalás mint az adaptáció iskolapéldája. In Barabási T., Péter L. (szerk.)(2015): Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban. A VI. tudományos ülésszak előadásai, 21-28, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár (ISSN – 2457-1512, ISSN-L – 2247-5907)

Dósa Z.: Gondolatok a gyermeki tanúvallomások megbízhatóságáról. In Barabási T., Péter L. (szerk.)(2016): Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban. A VII. tudományos ülésszak előadásai, 31-42, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár (ISSN – 2247-5907)

Dósa Z.: Az önmegtévesztés mint ambivalens viselkedés a lelki és testi egészség védelmében. In Barabási T., Péter L., Szántó B. (szerk.)(2017): Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban. A VIII. tudományos ülésszak előadásai, 59-72, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár (ISSN – 2247-5907)

 

társszerző

Dósa Z., Séra L., Révész Gy., Imaginea mintală: entitate interpretată stabilă sau reinterpretabilă? Volumul de lucrări prezentate la Conferinţa Naţională de Psihologie „Dialog pentru diversitate”, 102-108, Editura Universității de Vest, Temesvár, 2008

Kondé Z., Szabó G., Dósa Z.: Magyar fiatalok implicit preferenciái történelmi emlékezethelyek kapcsán. In Dósa Z. (szerk.)(2012): Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban. A III. tudományos ülésszak előadásai, 79-94, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár (ISSN: 2247-5907)

Szőcs M., Dósa Z.: Egokontroll és vágykésleltetés kis- és nagyóvodásoknál. In Dósa Z. (szerk.)(2013): Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban. A IV. tudományos ülésszak előadásai, 175-185, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár (ISSN: 2247-5907)

Lukács Cs., Dósa Z., Egy nyelv, két nyelv és a kétértelműségek. In Fóris-Ferenczi R., Demény, P. (szerk.)(2014): Minőség és versenyképes tudás. A IV. Neveléstudományi Konferencia előadásai, 85-92. (ISBN: 978-973-0-16341-4)

 

Recenzió, ismertetés, méltatás

Szakpublikációk lektorálása, véleményezése

Barabási T. : Tanítástanulási és tanulástanítási alapismeretek, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2008, (ISBN – 978-973-610-704-7) – szaklektor Dósa Zoltán

Szabó I. : Az iskolai alkalmasság mérése az I. osztály előkészítő időszakában, Magister Kiadó, Csíkszereda, 2008, (ISBN – 978-973-88792-1-8) – szaklektor Dósa Zoltán

Antal S. : A nyelvi kompetencia, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2010, (ISBN – 978-973-595-107-8) – szaklektor Dósa Zoltán

Fehér, Á., Fülöpné Erdő, M., Mészáros, L. (coord.), „Et misericordia motus est” Az irgalmasság ás az igazságosság a keresztény nevelésben. Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác, 2016, (ISBN – 978-963-7306-55-6) – szaklektor Dósa Zoltán, Péter Lilla

 

Könyvek

egyedüli szerző

Dósa Z.: A mentális kép és forgatás pszichológiája. F&F International Kiadó, Gyergyószentmiklós, 2006 (ISBN-10 973-8387-30-2, ISBN-13 978-973-8387-30-0)

Dósa Z.: Tanulás, emlékezés, képzelet. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2007 (ISBN-978-973-7953-85-8)

Dósa Z.: Biopóker. Blöff és egyéb fondorlatok. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2016, (ISBN-978-606-37-0011-8)

 

társszerző

Dósa Z., Péter L.: A pedagógiai kutatás alapjai. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2010, (ISBN-978-973-595-195-5)