ERCSEY-RAVASZ Mária-Magdolna

Életrajz

Személyi adatok
1980-09-11
  
Kolozsvár, Románia
E-mail-cím: ercsey.ravasz@phys.ubbcluj.ro
Kutatási adatok

Kutatási terület: számítógépes és statisztikus fizika, interdiszciplináris témakörök, hálózatelmélet

Kutatási témák:

 • az agy funkcionális zonái által alkotott hálózat tanulmányozása és modellezése
 • nemlineáris dinamika és káoszelmélet: optimizációs feladatok megoldása kaotikus dinamikus rendszerek segítségével
 • hálózatelmélet: complex hálózatok tulajdonságai, citációs hálózatok, klaszterezési algoritmusok
 • optimizációs feladatok: logikai feltételek kielégítése, korrelációs klasztereződés komplex hálózatokban
 • celluláris neurális hálózatok és CNN számítógépek alkalmazása a fizikában

Kutatási tevékenység

 • 2002‒2003: A Szociológiai fázisátalakulások kutatási program résztvevője, BCPL, Bergen, Norvégia.
 • 2003 augusztusától: kutatói gyakorlat, KFKI, RMKI-ELFO, Budapest, Magyarország, Témavezető: Dr. Szabó György.
 • 2003‒2004: A Komplex rendszerek fizikája kutatási program résztvevője, Sapientia KPI, Kolozsvár, Románia
 • 2005‒2007: Az Önszerveződő nanostrukturák modellezése kutatási program résztvevője a BBTE keretében, támogató C.N.C.S.I.S., Románia.
 • 2008‒2011: posztdoktori tanulmányok, Notre Dame Egyetem, Fizika Kar, Hálózattudomány és Aplikációk Interdiszciplináris Központ (Interdisciplinary Center of Network Science and Applications), Indiana, USA.
 • 2012‒2014: Marie Curie International Incoming Fellowship posztdoktori ösztöndíj, BBTE, Kolozsvár, „Kaotikus celluláris neurális-nemlineáris hálózatok alkalmazása korlátozás kielégítési feladatok megoldására” (“Chaotic Cellular Neural/Nonlinear Networks for Solving Constraint Satisfaction”), FP7-PEOPLE-2011-IIF-299915
 • 2011‒2014:  Fiatal Kutatócsoportok program vezetője, PN-II-RU-TE-2011-02-121, “Korlátozás kielégítési feladatok folytonos idejű megközelítése: optimizációs nehézség mint tranziens káosz” (“A continuous-time approach to constraint satisfaction: optimization hardness as transient chaos”)
 • 2012‒2016: Kolaboratív Aplikációs Kutatások program vezetője, PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0895 “Tudományos tevékenységek értékelésének fejlesztése tudomány-hálózatok tanulmányozásával” (“Improving scientific evaluation through analysis of scientific networks”)
Tanulmányok
 • 1995‒1999: Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe), Kovászna megye
 • 1999‒2003: egyetemi tanulmányok, Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, fizika szak, Kolozsvár
 • 2003‒2004: magiszteri tanulmányok, Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, Számítógépes fizika magiszteri szak, Kolozsvár
 • 2004‒2008: doktori tanulmányok, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar, Budapest, Magyarország (témavezető: dr. Roska Tamás egyetemi tanár) és a Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar, Kolozsvár, Románia (témavezető: dr. Néda Zoltán egyetemi tanár). A doktori diszertáció címe: Applications of Cellular Neural/Nonlinear Networks in Physics (Celluláris neurális/nonlineáris hálózatok alkalmazása a fizikában)
Szakmai tapasztalat

Oktatási tevékenység

Régebben oktatott tantárgyak a Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar keretében:

 • A fizika és ismeret fejlődése szeminárium (alapképzés, kötelező, 1. félév)
 • Numerikus módszerek szeminárium (alapképzés, kötelező, 2. félév)
 • Kvantummechanika I. Szeminárium (alapképzés, kötelező, 2. félév)

2004‒2005: Pázmámy Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológia Kar: Nemlineáris dinamikus rendszerek szeminárium

2011: Notre Dame Egyetem, IN, USA, Bevezetés a hálózattudományba (Introduction to Network Science), doktori kurzus

Kutatási projektek, ösztöndíjak

Jelentős ösztöndíjak

 • 2001: I. díj ETDK, Kolozsvár
 • 2002: II. díj, XXV. OTDK, Budapest, Magyarország
 • 2002‒2003: a Babeş‒Bolyai Tudományegyetem Ösztöndíja Kiemelkedő Kutatási Tevékenységért
 • 2003: Az MTA Ifjúsági Bolyai János Díja az egyetemi tanulmányok alatt elért kutatási eredményekért
 • 2003 augusztusa: kutatói ösztöndíj, KFKI, RMKI-ELFO, Budapest, Témavezető: Dr. Szabó György
 • 2007 március‒július: Erasmus kutatási ösztöndíj, Leuveni Katolikus Egyetem, ESAT, Leuven, Belgium, témavezető: Dr. Sabine Van Huffel egyetemi tanár
 • 2011: A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Fiatal Kutatók Díja
 • 2014: UNESCO-L’Oreal “Nők a tudományban” ösztöndíja
 • 2015: A Román Tudományos Akadémia Constantin Miculescu díja a Fizika szak keretében

Publikációs lista

Könyvek, könyvfejezetek

Ercsey-Ravasz Ferenc, Ercsey-Ravasz Mária: Stílusokat jellemző dallami és ritmusmintázatok a zenében. In: Veress Károly (szerk.): Ritmus és ismétlés. Interdiszciplináris párbeszéd 3. Bolyai Társaság–Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2015. 9–20. o.

M. Ercsey-Ravasz, Z. Toroczkai, ”Döntések fizikája és rejtvények káosza”. In: A fizika, matematika ́es művészet találkozása az oktatásban, kutatásban, Szerk.: A. Juhász, T. Tél, Kiadó: Eötvös Lóránd Egyetem Tudomány Tanszék, Magyarország, 2013.

N.T. Markov, M. Ercsey-Ravasz, M.-A. Gariel, C. Dehay, K. Knoblauch, Z. Toroczkai, H. Kennedy. “The tribal networks of the cerebral cortex”. In: Cerebral Plasticity, eds: L.M. Chalupa, N. Berardi, M. Caleo, L. Galli-Resta, T. Pizzorusso, MIT Press, Cambridge MA, 2011.

T. Roska, L. Belády, M. Ercsey-Ravasz, „Cellular Wave Computing in Nanoscale via Million Processor Chips”, in Cellular Nanoscale Sensory Wave Computing, eds: C. Baatar, W. Porod, T. Roska. Springer, New York,  2010

M. Ravasz, Z. Néda, „Fragmentation of drying granular materials on surfaces with high anisotropy” (in Hungarian), Modern studies in experimental and theoretical physics, Scientia, Cluj-Napoca, 2003.

Néda, Z., Ravasz, M., Florian, R., Libál, A. (2003): Fázisátalakulás egy optimális klaszterezési feladatban. In: Nagy, L. (szerk.): Korszerű kísérleti és elméleti fizikatanulmányok. Scientia Kiadó, Sapientia könyvek 20., Természettudományi sorozat, Kolozsvár, pp. 183-208.

[pdf, 1466.6k]

Ravasz, M., Néda, Z. (2003): Anizotróp felületen száradó szemcsés anyagok töredezései. In: Nagy, L. (szerk.): Korszerű kísérleti és elméleti fizikatanulmányok. Scientia Kiadó, Sapientia könyvek 20., Természettudományi sorozat, Kolozsvár, pp. 159-182.

[pdf, 1438.4k]

Szakfolyóiratokban megjelent publikációk

D. Deritei, M. Ercsey-Ravasz, W. Aird, E. Ravasz Regan, “Principles of dynamical modularity in biological regulatory networks”, Scientific Reports, accepted, 2016

D. Deritei, Zs. Lazar, I. Papp, F. Jarai-Szabo, R. Sumi, L. Varga, ER Regan, M. Ercsey-Ravasz, “Community detection by graph Voronoi diagrams”, New Journal of Physics, vol. 16, 063007, 2014. IF: 3.671, Hivatkozások: 1

R. Sumi, B. Molnar, M. Ercsey-Ravasz, “Robust optimization with transiently chaotic dynamical systems”, Europhyics Letters, vol. 106, 40002, 2014. IF: 2.269, Hivatkozások: 2

N.T. Markov, M. Ercsey-Ravasz, MA. Gariel, AR. Ribiero Gomes, C.Lamy, J. Vezoli, P. Misery, A. Falchier, R. Quilodran, J. Sallet, R. Gamanut, C. Huissoud, S. Clavagnier, P. Giroud, DS. Marinier, P. Barone, C. Dehay, Z. Toroczkai, K. Knoblauch, D. C. Van Essen, H. Kennedy, “A weighted and directed interareal connectivity matrix for macaque cerebral cortex”, Cerebral Cortex, vol. 24, pp. 17-36, 2014. IF: 8.305, Hivatkozások: 56

Y. Ren, M. Ercsey-Ravasz, P. Wang, M.C. Gonzalez, Z. Toroczkai, “Predicting commuter flows in spatial networks using a radiation model based on temporal ranges”, Nature Communications, vol. 5, 5347, 2014. IF:  10.742, Hivatkozások: 2

B. Molnár, M. Ercsey-Ravasz, „Asymmetric Continuous-Time Neural Networks  without Local Traps for Solving Constraint Satisfaction Problems”, PloS One 8(9), e73400, pp. 1-13, 2013. IF: 3.534, Hivatkozások: 3

M. Ercsey-Ravasz, N.T. Markov, C. Lamy, D.C. Van Essen, K. Knoblauch, Z. Toroczkai, H. Kennedy, “A predictive network model of cerebral cortical connectivity based on a distance rule.” Neuron vol. 80, pp. 184-197, 2013. IF: 15.982, Hivatkozások: 30

N.T. Markov, M. Ercsey-Ravasz, C. Lamy, AR. Gomes, L. Magrou, P. Misery, P. Giroud, P. Barone, C. Dehay, Z. Toroczkai, K. Knoblauch, D.C. Van Essen, H. Kennedy. "The role of long-range connections on the specificity of the macaque interareal cortical network" PNAS vol. 110, pp. 5187-5192, 2013. IF: 9.809, Hivatkozások: 33

N.T. Markov, M. Ercsey-Ravasz, D.C. Van Essen, K. Knoblauch, Z. Toroczkai, H. Kennedy, "Cortical High-density Counterstream Architectures", Science,  vol. 342, pp. 1238406:1-15, 2013. IF: 31.477, Hivatkozások: 54

M. Ercsey-Ravasz, R. Lichtenwalter, N.V. Chawla, Z. Toroczkai, „Range-limited Centrality Measures in Weighted and Non-weighted Complex Networks”, Physical Review E vol. 85, 066103, pp. 1-14, 2012. IF: 2.326, Hivatkozások: 10

M. Ercsey-Ravasz, Z. Toroczkai, Z. Lakner, J. Baranyi, „Complexity of the international agro-food trade network and its impact on food safety”, PloS One 7(5), e37810, pp. 1-7, 2012. IF: 3.534, Hivatkozások: 22

M. Ercsey-Ravasz, Z. Toroczkai, „The Chaos Within Sudoku”, Scientific Reports 2, pp. 755-762, 2012. IF: 5.078, Hivatkozások: 5

M. Ercsey-Ravasz, Z. Toroczkai, „Optimization hardness as transient chaos in an analog approach to constraint satisfaction”, Nature Physics, vol. 7, pp. 966-971, 2011. IF: 20.603, Hivatkozások: 14

N.T. Markov, P. Misery, A. Falchier, C. Lamy, J. Vezoli, R. Quilodran, P. Giroud, M.A. Gariel, M. Ercsey-Ravasz, L.J. Pilaz, C. Huissoud, P. Barone, C. Dehay, Z. Toroczkai, D.C. Van Essen, H. Kennedy, K. Knoblauch. “Weight consistency specifies regularities of macaque cortical network”, Cerebral Cortex, vol. 21(6), 1254-1272, 2011. IF: 8.305, Hivatkozások: 85

F. Morcos, S. Chatterjee, C. L. McClendon, P.R. Brenner, R. Lopez-Rendon, J. Zintsmaster, M. Ercsey-Ravasz, C. R. Sweet, M.P. Jacobson, J.W. Peng, J. A. Izaguirre, “Modelling conformational ensembles of slow functional motions in Pin1-WW, PLoS Computational Biology, 6, e1001015, pp. 1-13, 2010. IF: 4.829, Hivatkozások: 28

M. Ercsey-Ravasz, Z. Toroczkai, „Centrality scaling in large networks”, Physical Review Letters, vol. 105, 038701, pp. 1-14, 2010. IF: 7.728, Hivatkozások: 14

M. Ercsey-Ravasz, T. Roska, Z. Néda, „Cellular Neural Networks for NP-hard optimization”, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Special issue: CNN Technology for Spatio-temporal Signal Processing, doi: 10.1155/2009/646975, pp. 1-7, 2009. IF: 0.808, Hivatkozások: 1

Z. Néda, R. Sumi, M. Ercsey-Ravasz, M. Varga, B. Molnar, Gy. Cseh, „Correlation clustering on networks”, J. of Physics A: Mathematical and Theoretical, vol. 42, 345003, pp. 1-15, 2009. IF: 1.687, Hivatkozások: 2

Ercsey-Ravasz, M., Roska, T., Néda, Z. (2009): Stochastic optimization of spin-glasses on cellular neural/nonlinear network based processors. - Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 388(6): 1024-1030. IF: 1.562

M. Ercsey-Ravasz, T. Roska, Z. Néda, „Analogic Cellular Computers – A New Computational Paradigm” (in Hungarian), Technical Review, vol. 42, pp. 19-25, 2008.

Ercsey-Ravasz, M., Roska, T., Néda, Z. (2008): Statistical Physics on Cellular Neural Network Computers. - Physica D: Nonlinear Phenomena, Special Issue: „Unconventional computing: Quo vadis?” 237(9): 1226-1234. IF: 1.926

Ercsey-Ravasz, M., Sárközi, Zs., Néda, Z., Tunyagi, A., Burda, I. (2008): Collective behavior of electronic fireflies. - European Journal of Physics B 65: 271-277. IF: 1.568

[külső hivatkozás]

Ercsey-Ravasz, M., Roska, T., Néda, Z. (2006): Perspectives for Monte Carlo simulations on the CNN Universal Machine — Int. J. of Modern Physics C 17: 909-923. IF: 0.92

[pdf, 292.4k]

Ercsey-Ravasz, M., Roska, T., Néda, Z. (2006): Stochastic simulations on the cellular wave computers. — European Physical Journal B 51: 407-412. IF: 1.651

[pdf, 142.5k]

Néda, Z., Florian, R.V., Ravasz, M., Libál, A., Györgyi, G. (2006): Phase transition in an optimal clusterization model. — Physica A 362: 357—368. IF: 1.311.

[pdf, 250.3k]

Néda, Z., Ravasz, M., Balog, A., Derzsi, A. (2005): The species abundances distribution in a neutral community model. — Studia Universitatis Babes-Bolyai, Physica L2: 63-79.

Szolnoki, A., Szabó, G., Ravasz, M. (2005): Three-state Potts model in combination with the rock-scissors-paper game. — Physical Review E 71: 027102. IF: 2.418.

[pdf, 279.4k]

M. Ravasz, Gy. Szabó, A. Szolnoki, "Spreading of families in cyclic predator-prey models", Physical Review E, vol. 70, 012901, pp.1-4, 2004. IF: 2.326, Hivatkozások: 11

Z. Néda, K.-t. Leung, L. Józsa, M. Ravasz, "Spiral cracks in drying precipitates", Physical Review Letters, vol. 88, 095502, pp. 1-4, 2002., IF: 7.728, Citations: 43

K.-t. Leung, L. Józsa , M. Ravasz, Z. Néda, "Spiral cracks without twisting", Nature, vol. 410, pp. 166, 2001, IF: 42.351, Hivatkozások: 29

Konferenciakötetben megjelent publikációk

B. Molnar, M. Ercsey-Ravasz, “Analog dynamics for solving max-SAT problems”, Proc. of the 14th IEEE Int. Conf. on Cellular Nanoscale Networks and their Applications, PID3320591, Notre Dame, IN, USA, August 2014.

B. Molnar, R. Sumi, M. Ercsey-Ravasz, “A CNN SAT-solver robust to noise”, Proc. of the 14th IEEE Int. Conf. on Cellular Nanoscale Networks and their Applications, PID3320585, Notre Dame, IN, USA, August 2014.

K. Knoblauch, M. Ercsey-Ravasz, H. Kennedy, Z. Toroczkai, “The Brain in Space”, Proc. of IPSEN, Paris, May 2014.

I. Papp, M. Ercsey-Ravasz, D. Deritei, R. Sumi, F. Jarai-Szabo, R.V. Florian, A.I. Cabuz, Zs.I. Lazar, “The P-index: Hirsch index of individual publications” Proc. of the International Sociey of Scientometrics and Informetrics Conference, ISSI2013, pp. 2086-2088, Vienna, Austria, July 2013.

B. Molnar, Z. Toroczkai, M. Ercsey-Ravasz, “Continuous-tiime neural networks without local traps for solving Boolean satisfiability”, Proc. of the 13th IEEE Int. Conf. on Cellular Nanoscale Networks and their Applications, Torino, Italy, 4012, pp. 1-6, August 2012.

N. Markov, M. Ercsey-Ravasz, C. Dehay, P. Barone, D. Sappey-Marinier, P. Misery, C. Lamy, P. Giroud, J. Sallet, S. Clavagnier, C. Huissoud, A. Falchier, R. Quilodran, J. Vezoli, M. Gariel, H. Kennedy, K. Knoblauch , Z. Toroczkai, "Principles of inter-areal connections of the macaque cortex", NeuroComp 2010, pp. 258-263, October 2010.

M. Ercsey-Ravasz, T. Roska, Z. Néda, „Cellular Neural Networks for NP-hard optimization”, Proc. of the 11th IEEE Int. Conf. on Cellular Neural Networks and their Applications, (Santiago de Compostela, Spain), pp. 52-56, July 2008.

Ercsey-Ravasz, M., Roska, T., Néda, Z. (2006): Random number generator and Monte Carlo type simulations on the CNN-UM. — CNNA 2006 proceedings of the 10th IEEE International workshop on Cellular Neural Networks and their applications, Istanbul, Törökország, pp. 47-52.

Egyéb folyóiratokban megjelent publikációk

M. Ercsey-Ravasz, Z. Toroczkai, "A döntéshozatal és a Sudoku káosza", Természet Világa, külön kiadás “Káosz, Környezet, Komplexitás", Budapest, p. 122, 2013