PÁL-ANTAL Sándor

Életrajz

Személyi adatok
1939-09-26
Karcfalva, Románia
Marosvásárhely, Románia
E-mail-cím: pal.antal.sandor@gmail.com
Kutatási adatok

Szakterület

 • Erdély története a XVII-XIX. században

Kutatási téma

 • A székelyek történelme a 17-19. században
 • Erdély történelme a 17-19. században
Kiegészítő információk

Szervezeti tagság

 • Erdélyi Múzeum-Egyesület
 • David Prodan Levéltáros Egyesület (Kolozsvár)

Díjak

 • Rákóczi-emlékérem bronz fokozata (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat): 2011
 • Széchényi Ferenc-díj: 2010
 • Arany János-érem (MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság): 2009
 • Gróf Mikó Imre Emlékérem (Kolozsvár): 2009
 • Gr. Mikó Imre-emléklap (Erdélyi Múzeum-Egyesület): 2006
 • Szabadság Hőse emlékérem (Magyar Köztársaság): 2006
 • Pauler Gyula-díj (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium): 2002
 • Díszoklevél a levéltári tevékenységért (román belügyminiszter): 1991

Publikációs lista

Szerkesztett könyvek, kötetek

A Maros megyei magyarság történetéből 3. Szerk. Pál-Antal Sándor ‒ Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012. 325 p. (Román és angol nyelvű rezümékkel, 55 illusztrációval)

A történetíró elhivatottsága. Vocaţia istoricului. Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára. Szerk. Pál-Antal Sándor, Cornel Sigmirean, Simon Zsolt, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012. 461 p. (Román és részben magyar nyelvű rezümékkel, és 20 illusztrációval)

Marosvásárhely történetéből 3. Szerk. Pál-Antal Sándor ‒ Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012. 274 p. (Román és angol nyelvű rezümékkel)

A Maros megyei magyarság történetéből. Tanulmányok 2. kötet, Szerk. Pál-Antal Sándor, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2001. 398. p. (Román és angol nyelvű rezümékkel, 13 illusztrációval)

Teremtő életek. Marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Szerk. Pál-Antal Sándor ‒ Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011. 353 p.

Marosvásárhely történetéből. 2. Új és legújabb kori tanulmányok. Szerk.: Pál-Antal Sándor ‒ Novák Csaba Zoltán. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2007. 273 p. és 26 színes fénykép illusztráció.

1956 Erdélyben. Politikai elítéltek életrajzi adattára – 1956–1965. Szerk.: Dávid Gyula. Főmunkatárs: Pál-Antal Sándor. Polis Könyvkiadó ‒ Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2006. 415 p.

A tér úttörője. Bolyai János emlékév. Marosvásárhely 2002. Szerk. Csegzi Sándor ‒ Jung János ‒ Kiss Elemér ‒ Pál-Antal Sándor, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. 211 p. és 29 színes fénykép.

Emlékkönyv Kiss András nyolcvanadik születésnapjára. Szerk. Pál-Antal Sándor, Sipos Gábor, W. Kovács András, Wolf Rudolf. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2003. 687 p.

Benkő Károly: Marosvásárhely szabad királyi város leírása 1862-ben. Szerkesztette, a tanulmányt írta és jegyzetekkel ellátta Pál-Antal Sándor, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2001. 257 p.

Marosvásárhely történetéből 1. kötet, Szerk. Pál-Antal Sándor ‒ Szabó Miklós, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1999. 267 p. [A szövegközt illusztráció 8 táblán, 27 fénykép marosvásárhelyi céh-tárgyakról. A kötet végén román és angol nyelvű rezümék.]

A Maros megyei magyarság történetéből. Tanulmányok 1. kötet, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1997. Szerk. Pál-Antal Sándor - Szabó Miklós. 354 p. és 21 fénykép Marosvásárhelyről. [Román és angol nyelvű rezümé a kötet végén.]

Szakfolyóiratokban megjelent publikációk

Pál-Antal Sándor: Népességi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején. Erdélyi Múzeum LXXIV. Kötet, 2012. 2. füzet, p. 1-19.

Pál-Antal Sándor: Az erdélyi magyar történetírás ma. Magyar Tudomány 2011, 8. sz. p. 981-986.

Pál-Antal Sándor: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület vándorgyűlései 1906-1943 között. Erdélyi Múzeum LXXI. kötet, 2009. 3-4. füzet, p. 27-60.

Pál-Antal Sándor: Honvédség szervezése Marosszéken, 1848 őszén. Székelyföld III. évf. 9. sz. 1999. szeptember, p. 52-62. [Újraközölve: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 267-276.]

Pál-Antal Sándor: Sistemul instituţional al scaunului secuiesc Mures în perioada principatului autonom al Transilvaniei. (Marosszék intézményrendszere az autonóm erdélyi fejedelemség idején). Medievalia Transilvanica Tom. III, 1999. nr. 1-2, p. 103-116. [117. Összefoglaló: Marosszék intézményrendszere az önálló erdélyi fejedelemség idején; p. 118. Abstract: The Institutional System of the Mures Szeklers-Seat during the Autonomous Principality of Transylvania]

Pál-Antal Sándor: Un regulament de selecţionare a arhivei din 1933. (Egy selejtezési szabályzat 1933-ból). Revista de Arhivistică Tom. IV, (1998.) nr. 1-2, p. 43-48. [Különlenyomat is]

Pál-Antal Sándor: Agricultura în scaunul Mureş la începutul secolului al XVIII-lea. (Földművelés Marosszéken a XVIII. század elején). Terra Nostra III, Bucuresti, 1973. p. 187-203. [A. Chertes társszerzővel; p. 203. Summary: Agriculture in the Mures seat at the beginning of the eighteenth century. Különlenyomat is] Állami Levéltár, Marosvásárhely. Aetas Szeged, nr. 3/1993. p. 191-201.

Pál-Antal Sándor: Mărturii documentare. Revista Arhivelor 1971. 2. sz. p. 193-266. [A romániai munkásmozgalomra vonatkozó 11, 16 és 19. számú irat, valamint az 1-2. és 18. számú ábra]

Pál-Antal Sándor: Scaunul Mures între anii 1861-1876. (Marosszék intézményei 1861-1876 között). Revista Arhivelor 1971. nr. 1, 27-46. [Különlenyomat is]

Pál-Antal Sándor: Conscripţia generală a contribuabililor din Transilvania în anii 1721-1722. (Az erdélyi adófizetők általános összeírása 1721-1722-ben). Revista de Statistică 1969. nr. 5, p. 33-45. [Különlenyomat is] (A. Chertes társszerzővel)

Pál-Antal Sándor: Scaunul Mures. Istoricul instituţiilor scăunale - secolul al XIV-lea -1849. (Marosszék. A széki intézmények rövid története - XIV. sz. -1849.). Revista Arhivelor 1967. nr. 2, p. 129-146. [Különlenyomat is]

Egyéb publikációk

Recenziók:

Pál-Antal Sándor: A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1989-ig. (Egyed Ákos: A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1989-ig, második bővitett kiadás, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2013, 408 p.) Recenzió in: Csíki Székely Múzeum Évkönyve X. Csíkszereda, 2014, p. 421–423.

Pál-Antal Sándor: Szentgyörgy megyéje Alcsíkban. (Bárth János: Szentgyörgy megyéje Alcsíkban. Esettanulmány a katolikus székelység egyháztörténetéhez és társadalomnéprajzőhoz. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet, 2012. 448 p. XII t. ill.) Recenzió in: Csíki Székely Múzeum Évkönyve. IX. Csíkszereda, 2013, p. 453-455.

 

Szócikkek

703 életrajzi adatokat tartalmazó szócikk. In: 1956 Erdélyben. Politikai elítéltek életrajzi adattára 1956–1965. Szerk. Dávid Gyula. Főmunkatársak Bura László, Pál-Antal Sándor, Veress Sándor. Polis Könyvkiadó–Erdélyi Múzeum–Egyesület. Kolozsvár, 2006. 416 p.

70 lexikoncikk: Révai Új Lexikona. Főszerk.: Kollega Tarsoly István. Babits Kiadó, Szekszárd, 2000–2005. 2 címszó: VI. kötet, E–Fei; 18 címszó: VIII. kötet, Gal–Gyi; 8 címszó: IX. kötet, Gy–Hol; 12 címszó: XII. kötet, Kl–Ky; 16 címszó: XIII. kötet, L–Mag; 6 címszó: XIV. kötet, Mah–Nel; 8 címszó: XVI. kötet, Rac–Sy.

 

Kutatási jelentés

Pál-Antal Sándor:  Bodor Péter a kiúttalanságban. Népújság, 2015. július 3, 10.

Pál-Antal Sándor:  Bodor Péter és a szamosújvári évek. Népújság, 2015. június 26.

Pál-Antal Sándor:  Bodor Péter Marosvásárhelyen. Népújság, 2015. augusztus 7, 14.

Pál-Antal Sándor:  Bodor Péter, a városi fogház lakója. Népújság, 2015. június 12, 19.

Pál-Antal Sándor:  Bodor Péter, az orgonakészítő művész. Népújság, 2015. május 8, 15.

Pál-Antal Sándor:  Bodor pétrer és a bankóhamisítás. Népújság, 2015. május 29, június 5.

Pál-Antal Sándor:  Kié volt Marosvásárhely első pecsétjes Népújság, 2015. március 15.

Pál-Antal Sándor:  Az utolsó levél. Népújság, 2014. január 11.; Székelyföld XVIII. évf. (2014.), 1. sz. 104–118.

Pál-Antal Sándor:  Bernády és Marosvásárhely vízművesítése, Népújság, 2014. április 12, 26.

Pál-Antal Sándor:  Bodoré volt-e a Bodor híds Népújság, 2014. január 25.

Pál-Antal Sándor:  Illyésmező – a tanyától a faluig. Népújság, 2014. február 15, 22, március 1.

Pál-Antal Sándor:  Sugárzó naparc és holdsarló a pecséten. Népújság, 214. március 22, 29, április 5

Pál-Antal Sándor:  Népesség és természeti csapások a Székelyföldön a 18. század elején. Népújság, 2013. január 26. február 2. 9, 16.

Pál-Antal Sándor:  Örmények Marosvásárhelyen. Népújság, Színes világ, 2013. május 18, 25.

Pál-Antal Sándor:  Erdély fejedelmei (a marossárpataki szoborparkban). Népújság. 2012. június 2. Színes világ melléklet, p. 1.

Pál-Antal Sándor:  1902. március 8. Dr. Bernády György székfoglalása. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. március 13. 4. p.

Pál-Antal Sándor:  A pestis története Erdélyben a 18. század elején. Népújság. 2010. május 6. p. 5; május 20. p. 5.

Pál-Antal Sándor:  A piaci tanácsház pusztulása. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. április 17. p. 1. április 24. p.1.

Pál-Antal Sándor:  A „senior” és társai. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. január 23. p.4.

Pál-Antal Sándor:  Dr. Mátyus István nemessége. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. szeptember 4. p. 2; 2010. szeptember 11. p. 2; 2010. szeptember 18. p. 2; 2010. szeptember 25. p. 2.

Pál-Antal Sándor:  Közegészségügy és szociális gondoskodása 18–19. századi Marosvásárhelyen. Népújság, 2010. május 8, 15, 22, 29, június 5, 12. (Járványok. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. május 8. p. 1.; Borbélyok, sebészek, bábák. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. május 15. p. 1; 2010. május 22. p. 1; Orvosok. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. május 29. p. 1; Szociális intézmények. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. június 5. p. 1; Gyógyszerészek, gyógyszertárak Népújság, Színes világ melléklet. 2010. június 12. p. 1.)

Pál-Antal Sándor:  Urbanizáció a régi Marosvásárhelyen. Népújság, 2010. február 13, 27, március 13, 27, április 10. (A 19. századi város képe. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. február 13. p. 4; A város vízellátása az 1800-as években. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. február 27. p. 4; Utcahálózat, hídépítés és karbantartás. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. március 13. p. 4.; A köztisztaság, a csapadék- és a szennyvízlevezetés. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. március 27. p. 4; A 19. századi város képe. Népújság, Színes világ melléklet. 2010. április 10. p. 4.)

Pál-Antal Sándor:  EME–vándorgyűlés Székelyudvarhelyen. Örökségünk. Történelem. Népélet. Néphagyomány. Székelyudvarhely, III. évfolyam, 2009. 3. sz.

Pál-Antal Sándor:  56 – romániai megtorlások. Népújság, 2006. október 25.

Pál-Antal Sándor:  Az 1956-os magyar forradalom visszhangja Marosvásárhelyen. Népújság, 2006. október 18.

Pál-Antal Sándor:  Az Aranykereszt. Népújság, Színes világ melléklet. 2009. január 17.

Pál-Antal Sándor:  Diákmegmozdulások Marosvásárhelyen, 1956 őszén? Népújság, 2006. október 19.

Pál-Antal Sándor:  Értelmiségiek a vádlottak padján. Népújság, 2006. október 26.

Pál-Antal Sándor:  Népfelkelés, forradalom vagy ellenforradalom? Népújság, 2006. október 20.

Pál-Antal Sándor:  Nyitás a forradalom előtt. Népújság, 2006. október 12.

Pál-Antal Sándor:  Preventív retorzió – nagygyűlések, hálanyilatkozatok. Népújság, 2006. október 21.

Pál-Antal Sándor:  Kuruc világ Marosvásárhelyen. Népújság, 2004. december 4.

Pál-Antal Sándor:  Kossuth a marosvásárhelyiek emlékezetében. Népújság, 2002.

Pál-Antal Sándor:  Rákóczi és Marosvásárhely. Népújság, 2001. október 4.

Pál-Antal Sándor:  A hazai magyar történetírás ma. Népújság, 2000. november.

Pál-Antal Sándor:  Egy “vallástörténész” tévedései. Népújság, 2000. január 12.

Pál-Antal Sándor:  A székely önkormányzat múltjából. Népújság évkönyve 2000-re, Marosvásárhely, 1999. 77–81.

Pál-Antal Sándor:  A székely székek címeres pecsétjei. Hargita Kalendárium. 1997. Csíkszereda, 56–59.

Pál-Antal Sándor:  Boszorkányok Marosszéken. Népújság, 1997. december 31.

Pál-Antal Sándor:  Kétnyelvű utcanevek Marosvásárhelyen. Népújság, 1997. szeptember 23, szeptember 25.

Pál-Antal Sándor:  Marosvásárhely első díszpolgára (Kossuth Lajos). Népújság Évkönyv 1997. évre. Impress Kiadó, Marosvásárhely, 1996.

Pál-Antal Sándor:  Novum Forum Siculorum. Népújság évkönyv az 1998. évre. Marosvásárhelyi Impress Kiadó, Marosvásárhely, 1997. 68–69.

Pál-Antal Sándor:  Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc. Hargita Népe, 1996. február 23.

Pál-Antal Sándor:  Agyagfalva. Hargita Népe, 1992. február 21.

Pál-Antal Sándor:  Bögöz. Hargita Népe, 1992. január 10.

Pál-Antal Sándor:  Csíkrákos. Hargita Népe, 1992. január 17.

Pál-Antal Sándor:  Csíkszentimre. Hargita Népe, 1992. október 9. (Szőcs Jánossal)

Pál-Antal Sándor:  Csíkszereda Bethlen Gábor alatt. Jobbágysorban? Hargita Népe, 1992. augusztus 1-i sz. [Újraközölve kiegészítésekkel: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. 127–132.]

Pál-Antal Sándor:  Göröcsfalva. Hargita Népe, 1992. március 6.

Pál-Antal Sándor:  Lázárfalva. Hargita Népe, 1992. október 16. (Szőcs Jánossal)

Pál-Antal Sándor:  Oroszhegy. Hargita Népe, 1992. június 10.

Pál-Antal Sándor:  A csíksomlyói tanoda a főgimnáziumok sorában. Művelődés, XL. évf. 11-12/1991. sz. 63-65. [Újraközölve kiegészítésekkel: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. 148-155.]

Pál-Antal Sándor:  A madéfalvi veszedelem évfordulóján – Az utolsó kísérlet. Hargita Népe, 1991. január 5.

Pál-Antal Sándor:  Alsósófalva. Hargita Népe, 1991. november 15.

Pál-Antal Sándor:  Atyha. Hargita Népe, 1991. szeptember 27.

Pál-Antal Sándor:  Csíkjenőfalva. Hargita Népe 1991. február 1.

Pál-Antal Sándor:  Csíkszentdomokos. Hargita Népe, 1991. március 1.

Pál-Antal Sándor:  Csíkszenttamás. Hargita Népe, 1991. január 11.

Pál-Antal Sándor:  Felsősófalva. Hargita Népe, 1991. november 29.

Pál-Antal Sándor:  Gyergóalfalu. Hargita Népe, 1991. augusztus 2.

Pál-Antal Sándor:  Gyergyócsomafalva. Hargita Népe, 1991. május 31.

Pál-Antal Sándor:  Gyergyóditró. Hargita Népe, 1991. szeptember 6.

Pál-Antal Sándor:  Gyergyóremete. Hargita Népe, 1991. október 11.

Pál-Antal Sándor:  Gyergyószárhegy. Hargita Népe, 1991. július 12.

Pál-Antal Sándor:  Gyergyóújfalu. Hargita Népe, 1991. április.

Pál-Antal Sándor:  Kivándorlás hatósági segédlettel. Európai Idő. II. évf. 1-2. sz. 1991. január 10. [Újraközölve kiegészítésekkel: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. 303-313.]

Pál-Antal Sándor:  Tekerőpatak. Hargita Népe, 1991. április.

Pál-Antal Sándor:  Vasláb. Hargita Népe, 1991. május 10.

Pál-Antal Sándor:  A beszédmezői ferdőtől Tusnádfürdőig. Hargita Népe, 1990. szeptember 22.

Pál-Antal Sándor:  A Marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium. Itthon, 1990. szeptember.

Pál-Antal Sándor:  A székely székek kialakulása. Székelység, Székelyudvarhely, 1/1990. sz.

Pál-Antal Sándor:  Ádámos. Itthon, 1990. augusztus.

Pál-Antal Sándor:  Ákosfalva. Itthon, 1990. július.

Pál-Antal Sándor:  Alsóbölkény. Itthon, 1990. augusztus.

Pál-Antal Sándor:  Csíkdánfalva. Hargita Népe, 1990. december 21.

Pál-Antal Sándor:  Csíkkarcfalva. Hargita Népe, 1990. december 7.

Pál-Antal Sándor:  Csíkmadaras. Hargita Népe, 1990. november 30.

Pál-Antal Sándor:  Forum Siculorum. Itthon, 1990. június.

Pál-Antal Sándor:  Gyulafehérvár – 1918. december 1. Népújság, 1990. december 1.

Pál-Antal Sándor:  Közbirtokosság, birtok vagy közösség? Népújság, 1990. augusztus 9, 10.

Pál-Antal Sándor:  Levéltár-sors. Hargita népe, 1990. szeptember 6.

Pál-Antal Sándor:  Székely nemezti gyűlés Agyagfalván. Népújság, 1990. október 13.

Pál-Antal Sándor:  Aspecte privind atitudinea populaţiei maghiare faţă de Unire. Vatra, 1983. 12. sz. 8.

Pál-Antal Sándor:  Marosvásárhely: 1332? A Hét, 1983. március 4.

Pál-Antal Sándor:  Vásárhelyi várvédelem 1658-ban? A Hét, 1983. május 6. [Bővített változata A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 46–50.]

Pál-Antal Sándor:  „Jassiban lévő Ispotállybéli orvos.” Vörös Zászló, 1982. április 4.

Pál-Antal Sándor:  “Bibliotecha könyveinek… gondviselője a mester.” Vörös Zászló, 1981. március 15.

Pál-Antal Sándor:  250 éve született az 1784. évi erdélyi nagy parasztfelkelés vezére Horea. Vörös Zászló, 1980. november 23.

Pál-Antal Sándor:  Dácia a hazai magyar történetírásban. Vörös Zászló, 1980. augusztus 14.

Pál-Antal Sándor:  Marosvásárhely – Bethlen Gábor alatt. “Szép privilégiumokkal, szabadsággal látogattuk meg a kegyelmetek várossát”. Vörös Zászló, 1980. június 22. [Bővített változata A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. 42–45.]

Pál-Antal Sándor:  Oklevél Hodos község múltjából. Vörös Zászló, 1980. december 28.

Pál-Antal Sándor:  A Vácmány-tető alatt. Vörös Zászló, 1979. március 25.

Pál-Antal Sándor:  Jobbágykérdés vidékünkön a XVII. században. A “fejekötöttek”. Vörös Zászló, 1979. július 22.

Pál-Antal Sándor:  Jobbágykérdés vidékünkön a XVII. században. Az összeírások tanulsága. Vörös Zászló, 1979. augusztus 5.

Pál-Antal Sándor:  Parasztmozgalmak vidékünkön a múlt század elején “Jeddre ne”. Vörös Zászló, 1979. szeptember 30, október 7.

Pál-Antal Sándor:  A jobbágyság felszabadítása a polgári demokratikus forradalomban. Vörös Zászló, 1978. június 8.

Pál-Antal Sándor:  Tallózás az évszázados periratokban. Vörös Zászló, 1978. november 19, 26, december 10, 1979. január 7, 14, február 11.

Pál-Antal Sándor:  1907-1977. Levéltári adatok a parasztfelkelésről. Vörös Zászló, 1977. március 20, 31.

Pál-Antal Sándor:  A függetlenség kikiáltása az erdélyi sajtó tükrében. Vörös Zászló, 1977. február 20, március 3.

Pál-Antal Sándor:  A függetlenség kikiáltásának előzményei. Vörös Zászló, 1976. december 28; 1977. január 5.

Pál-Antal Sándor:  A véres farsang. Vörös Zászló, 1976. március 3.

Pál-Antal Sándor:  Carnavalul sângeros. Trei sute de ani de la răscoala secuilor. Steaua Rosie, 1976. iunie 3.

Pál-Antal Sándor:  Egy falu – a megmaradásért. A Hét, 1976. december 17.

Pál-Antal Sándor:  II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulójára. Egy életen át a hazáért és a szabadságért. Vörös Zászló, 1976. március 27.

Pál-Antal Sándor:  “Georgius Dosa de Makfalva.” Vörös Zászló, 1975. január 5.

Pál-Antal Sándor:  Harc a gazdaság helyreállításáért. Vörös Zászló, 1974. október 6.

Pál-Antal Sándor:  Maros-vidéki jobbágyok kérése 1704-ből. Vörös Zászló, 1974. június 14.

Pál-Antal Sándor:  “Marosvásárhely lakossinak alázatos supplicatiója.” Vörös Zászló, 1974. június 30.

Pál-Antal Sándor:  A városrendezés kezdetei Marosvásárhelyen. Vörös Zászló, 1972. április 15. [Bővítve, újra kiadva: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 63–65.]

Pál-Antal Sándor:  Földművelés vidékünkön a XVIII. század elején. Vörös Zászló, 1972. január 8.

Pál-Antal Sándor:  Marosvásárhely évszázados írásos emlékei. Vörös Zászló, 1972. június 10.

Pál-Antal Sándor:  Marosvásárhely múltjából. Vörös Zászló, 1964. február 16.

 

Társszerkesztés

Pál-Antal Sándor:  A Maros megyei magyarság történetéből 3. Szerk. Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012. 325 p. (Román és angol nyelvű rezümékkel, 55 illusztrációval)

Pál-Antal Sándor:  A történetíró elhivatottsága. Vocaţia istoricului. Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára. Szerk. Pál-Antal Sándor, Cornel Sigmirean, Simon Zsolt, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012. 461 p. (Román és részben magyar nyelvű rezümékkel, és 20 illusztrációval)

Pál-Antal Sándor:  Marosvásárhely történetéből 3. Szerk. Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012. 274 p. (Román és angol nyelvű rezümékkel)

Pál-Antal Sándor:  A Maros megyei magyarság történetéből. Tanulmányok 2. kötet, Szerk. Pál-Antal Sándor, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2001. 398. p. (Román és angol nyelvű rezümékkel, 13 illusztrációval)

Pál-Antal Sándor:  Teremtő életek. Marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Szerk. PAS– Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011. 353 p.

Pál-Antal Sándor:  Marosvásárhely történetéből. 2. Új és legújabb kori tanulmányok. Szerk.: Pál-Antal Sándor–Novák Csaba Zoltán. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2007. 273 p. és 26 színes fénykép illusztráció.

Pál-Antal Sándor:  1956 Erdélyben. Politikai elítéltek életrajzi adattára – 1956–1965. Szerk.: Dávid Gyula. Főmunkatárs: Pál-Antal Sándor. Polis Könyvkiadó–Erdélyi Múzeum–Egyesület, Kolozsvár, 2006. 415 p.

Pál-Antal Sándor:  A tér úttörője. Bolyai János emlékév. Marosvásárhely 2002. Szerk. Csegzi Sándor–Jung János–Kiss Elemér–Pál-Antal Sándor, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. 211 p. és 29 színes fénykép.

Pál-Antal Sándor:  Emlékkönyv Kiss András nyolcvanadik születésnapjára. Szerk. Pál-Antal Sándor, Sipos Gábor, W. Kovács András, Wolf Rudolf. Az Erdélyi Múzeum– Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2003. 687 p.

Pál-Antal Sándor:  Benkő Károly: Marosvásárhely szabad királyi város leírása 1862-ben. Szerkesztette, a tanulmányt írta és jegyzetekkel ellátta Pál-Antal Sándor, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2001. 257 p.

Pál-Antal Sándor:  Marosvásárhely történetéből 1. kötet, Szerk. Pál-Antal Sándor-Szabó Miklós, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1999. 267 p. [A szövegközt illusztráció 8 táblán, 27 fénykép marosvásárhelyi céh-tárgyakról. A kötet végén román és angol nyelvű rezümék.]

Pál-Antal Sándor:  A Maros megyei magyarság történetéből. Tanulmányok 1. kötet, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1997. Szerk. Pál-Antal Sándor-Szabó Miklós. 354 p. és 21 fénykép Marosvásárhelyről. [Román és angol nyelvű rezümé a kötet végén.]

 

Lektorálás

Pál-Antal Sándor:  Ghidul fondurilor şi colecţiilor arhivistice privitoare la Transilvania anterioare anului 1918/1919. 12. Judeţul Mureş. Întocmit şi tradus de Pál-Antal Sándor, Bucureşti–Budapesta. Editat de Arhivele Naţionale ale României şi Arhivele Naţionale ale Ungariei, 2014. 270 p.

Pál-Antal Sándor: Rüsz Fogarasi Enikő: Marosvásárhelyi testamentumok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2014. (Lektorálta és az előszót írta Pál-Antal Sándor.)

Pál-Antal Sándor: Szabó Miklós-Simó Zsolt-Szögi László: Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849–1919 között. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2014. 1–2. kötet. (Lektorálta és a Népújságban 2014. október 25-én ismertette Pál-Antal Sándor)

Pál-Antal Sándor: A székelység története. Kézikönyv és tankönyv az általános iskolák VI. és VII. osztályai (valamint minden érdeklődő) számára. Főszerkesztő Hermann Gusztáv Mihály. Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy–Székelyudvarhely, 2012. (Lektorálta Pál-Antal Sándor)

Pál-Antal Sándor: Koszta István: Huszártörténet. Tipographic Nyomda, Csíkszereda, 2008. 488 p. és 10 oldal fényképalbum. (Lektorálta dr. Balla Tibor, dr. Pál-Antal Sándor.)

Pál-Antal Sándor: Murádin Jenő: Szathmári Pap Károly erdélyi országgyűlési arcképcsarnoka. 1842. Budapest, 2008. 192 p. (Lektorálta Pál-Antal Sándor.)

Pál-Antal Sándor: Szabó M. Attila: Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási Helységnévtára 1–2. kötet, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2003. 1328 p. és 32 térkép. (Lektorálta: Kiss András és Pál-Antal Sándor.)

Pál-Antal Sándor: * * * A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románság történetéből. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999. 311 p. (lektorálta Imreh István, Pál-Antal Sándor.)

 

Közreműködés

Pál-Antal Sándor:  Jogszabályt szülő konfliktusok Marosvásárhelyen 1672-1731 között. In: URBS. Magyar Várostörténeti Évkönyv IX. 2014. p. 75-88.

Pál-Antal Sándor:  Sigiliul „naţiunii” secuiesti. (A székely „nemzet” pecsétje) In: Anuarul Arhivelor Muresene. Serie Nouă. Nr. III.(VII), Tîrgu Mures, 2014. p. 9–24.

Pál-Antal Sándor:  1956 a Magyar Autonóm Tartományban. In: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013, p. 312–325.

Pál-Antal Sándor:  56 és a marosvásárhelyi írók. In: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 326–341.

Pál-Antal Sándor:  A Székelyföldi kézműipar-történet historiográfiája. In: Csíki Székely Múzeum évkönyve IX. Csíkszereda, 2013. p. 191–207.

Pál-Antal Sándor:  Helytörténet-ismeret Gyergyószéken 1864-ben. In: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 289–311.

Pál-Antal Sándor:  Marosvásárhely az urbanizáció útján. In Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 268–288.

Pál-Antal Sándor:  Pestis a Székelyföldön 1718-1719-ben. In: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 106-125.

Pál-Antal Sándor:  Székely székek az 1700-as évek elején. In: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 70–86.

Pál-Antal Sándor:  Székelyföld népessége a 18. század elején. In: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 87–105.

Pál-Antal Sándor:  Székelyföld települései a 18. század elején. In: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 55–69.

Pál-Antal Sándor:  Társadalmi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején. In: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 126-163.

Pál-Antal Sándor:  Örmények Marosvásárhelyen 1848 előtt. (A mellékletben egy lajstrom: Örmény családok Marosvásárhelyen 1848 előtt). In: Örmények a magyar kulturáért. Szerk. Puskás Attila–Szász Ávéd Rózsa. Kiadja a Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület, Gyergyószentmiklós, 2013. p. 13–33.

Pál-Antal Sándor:  A gymnasium catholicumtól a főgimnáziumig. A marosvásárhelyi római katolikus főgimnázium történetéből. In: A történetíró elhivatottsága. Vocaţia istoricului. Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára. Szerk. Pál-Antal Sándor, Cornel Sigmirean, Simon Zsolt, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012. p. 266–277.

Pál-Antal Sándor:  A középkori székely önkormányzat kérdései. In: Tanulmányok a székelység középkori és fejedelemség kori történelméből. Szerk. Sófalvi András–Visy Zsolt. Pro Énlaka Alapítvány – Haáz Rezső Múzeum, Énlaka – Székelyudvarhely, 2012. p. 75–84. Újra közölve a Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. 23–37.

Pál-Antal Sándor:  Csík-Gyergyó-Kászonszék címeres pecsétje. In: Címer és pecsét a Székelyföldön. Tanulmányok. Kiadja a Hargita Megyei Hagyományőrző Forrásközpont és Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2012. p. 87–114.

Pál-Antal Sándor:  Instituţii bisericeşti ortodoxe şi greco-catolice din scaunul Mureş între 1699–1848 (Ortodox és görög katolikus egyházi intézmények Marosszéken 1699–1848 között). In: Profesioniştii noştri. 3. Ioan Ranca la 80 de ani. Red.: dr. Ioan Lăcătuşu, dr. Liviu Boar, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2012, p. 199–216.

Pál-Antal Sándor:  Ipartörténeti kutatások és források Erdélyben. In: Céhládától az adatbázisig. Új utak és eredmények az ipartörténet kutatásában. Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka, Veszprém. A Veszprémi Levéltár Kiadványai 26. 2012. p. 39–90.

Pál-Antal Sándor:  Marosszék címeres pecsétje. In: Címer és pecsét a Székelyföldön. Tanulmányok. Kiadja a Hargita Megyei Hagyományőrző Forrásközpont és Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2012. p. 115–140.

Pál-Antal Sándor:  Marosvásárhely vízművesítése a 20. század elején. In: Marosvásárhely történetéből 3. Szerk. Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012. p. 177–191.

Pál-Antal Sándor:  Pestisjárvány a Székelyföldön 1708–1711 között. In: A Maros megyei magyarság történetéből 3. Szerk. Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012. p. 166–176.

Pál-Antal Sándor:  Scaunele secuieşti şi istoricul instituţiei scăunale. (Székely székek - a széki intézmények története) In: Anuarul Arhivelor Mureşene Serie nouă nr. I (V), Tîrgu Mureş, 2012. p. 124-144.

Pál-Antal Sándor:  Szemelvények a búzásbesenyői egyházközségek 19. századi jegyzőkönyveiből. In: A Maros megyei magyarság történetéből 3. Szerk. Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012. p. 177–191.

Pál-Antal Sándor:  A székelyföldi községek pecséthasználata 1849-1918 között. In: Jelképek a Székelyföldön. Címerek, pecsétek, zászlók. Csíkszereda, 2011. p. 115-134, 210, 216, 252-262.

Pál-Antal Sándor:  A székelyföldi törvényhatóságok pecséthasználata 1861-1918 között. In: Jelképek a Székelyföldön. Címerek, pecsétek, zászlók. Csíkszereda, 2011. 81-102, 209, 215, 235-245.

Pál-Antal Sándor:  A székelyföldi városok pecséthasználata 1849-1918 között. In: Jelképek a Székelyföldön. Címerek, pecsétek, zászlók. Csíkszereda, 2011. p. 103-114, 210, 215-216, 246-251.

Pál-Antal Sándor:  Bodor Péter (1778?-1849). In: Teremtő életek. Marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Szerk. Pál-Antal Sándor-Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011. p. 125-156.

Pál-Antal Sándor:  Mărturii documentare din anul 1864 cu privire la cunostinţe de istorie locală în scaunul Giurgeu. (Helytörténet-ismeret Gyergyószéken 1864. évi írott források tükrében) In: Liviu Boar. Arhivist, istoric, profesor. Coord.dr. Ioan Lăcătusu, Editura Eurocarpatica, Sfântu – Gheorghe, 2011. p. 321–338.

Pál-Antal Sándor:  Marosszék önkormányzati intézményei az önálló erdélyi fejedelemség korában. In: A Maros megyei magyarság történetéből. Tanulmányok. 2. köt. Szerk. Pál-Antal Sándor, Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely, 2001. p. 23–50.

Pál-Antal Sándor:  Marosszék önkormányzata a XVII. században. In: Vármegyék és szabad kerületek I–II. k. Hajdú–Bihar Megyei Levéltár Közleményei. 27. sz. Szerk. Radics Kálmán, Debrecen, 2001. p. 257–279; Újraközölve: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 38–54.

Pál-Antal Sándor:  Marosszéki egyházi intézmények pecsétjei a 18–19. században. In: Jelképek a Székelyföldön. Címerek, pecsétek, zászlók. Csíkszereda, 2011. p. 135–150, 211, 216–217, 263–271.

Pál-Antal Sándor:  Mátyus István orvos nemessége. In: Teremtő életek. Marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Szerk. Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011. p. 113–124. Újraközölte Dr. Mátyus András a 2010. augusztus 27–28-án Kibéden tartott tudományos ülésszak előadásai között 285 éve született Kibédi Mátyus István Marosszék első orvostudósa és enciklopédikusa című füzetben Székelyudvarhely, 2011. p. 65–77.

Pál-Antal Sándor:  Megtorlások Gyergyóban az 1956-os magyar forradalom után. In: A mezővárostól a rendezett tanácsú városig. Szerk.: Garda Dezső, Csíkszereda, Státus Kiadó, 2011. p. 247–279. Újra közölve a Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 357–374.

Pál-Antal Sándor:  Pecséttani kutatások Erdélyben (Melléklet: Az erdélyi pecséttörténeti irodalom jegyzéke). In: Jelképek a Székelyföldön. Címerek, pecsétek, zászlók. Csíkszereda, 2011. p. 41–72, 208, 214.

Pál-Antal Sándor:  Topler Simon, a képviselő (1806–1852). In: Teremtő életek. Marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Szerk. Pál-Antal Sándor –Simon Zsolt. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011. p. 157–162.

Pál-Antal Sándor:  Csíkszereda a 18. század elején. In: A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2010. Kiadja a Csíki Székely Múzeum – Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2010. p. 291–308. Újraközölve a Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013, p. 205–227.

Pál-Antal Sándor:  Népességi viszonyok Háromszéken a XVIII. század elején. In: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2010, p. 227–236.

Pál-Antal Sándor:  1848 előtti székely helyhatósági címeres pecsétek. In: Székely szimbólumok nyomában. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület kiadása, Székelyudvarhely, 2009. p. 7–46. és 10 oldal színes melléklet.

Pál-Antal Sándor:  A családtörténeti kutatás lehetőségei Erdélyben. In: Családtörténeti kutatás határon innen és túl c. tanulmánykötet. Kiadja a Veszprém Megyei Levéltár. Veszprém, 2009. p. 39–52. [Különlenyomat is]

Pál-Antal Sándor:  A háromszéki mezővárosok a 18. század elején. Acta Siculia. A Székely Nemzeti Múzeum évkönyve, Sepsiszentgyörgy, 2009. p. 291–304. Újra közölve a Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013, p. 228–249.

Pál-Antal Sándor:  Dr. Endes Miklós, a székely múlt kutatója. In: A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2009. Csíkszereda, 2009. p. 257–286. Különlenyomat is. Újra közölve: Dr. Endes Miklós: Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig, Csíkszereda Kiadóhivatal, Csíkszereda, 1913. (reprint kiadás), p. 637–660.

Pál-Antal Sándor:  Egyházi személyek elleni megtorló perek a Magyar Autonóm Tartományban az 1956-os magyar forradalom után. In: Az 1956-os forradalom hatása a környező országok egyházaira. Szerk. Zombori István. Kiadja a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia munkaközössége (NEKEM). Budapest, 2009. p. 33–45. Újra közölve a Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013. p. 342–355.

Pál-Antal Sándor:  Retaliatory trials against clerics in the Hungarian Autonomous Province after the 1956 hungarian revolution. In: Zombori István (szerk.): The Impact of the 1956 Hungarian Revolution on Religious Life in Eastern Europe. Budapest, 2009. p. 35–48.

Pál-Antal Sándor:  Adatok a magyarországi városok 1901. évi vízellátásáról. In: Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Szerk.: Horváth J. András, Kiadja a Nógrád Megyei Levéltár, Budapest – Salgótarján, 2008. p. 253–268.

Pál-Antal Sándor:  Pestis Udvarhelyszéken a 18. század elején. In: Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kiadja az Erdélyi Múzeum– Egyesület Kolozsvárott a MMVIII-as esztendőben, 2008, p. 225–238. [Különlenyomat is]

Pál-Antal Sándor:  Az államhatalmi retorzió feltárásának kutatás-módszertani problémái. In: Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. Szerk.: Rainer M. János, Somlai Katalin. Kiadja az 1956-os Intézet, Évkönyv XIV. 2006–2007. Budapest, 2007. p. 315–319.

Pál-Antal Sándor:  Erdélyi levéltárak. In: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2006. évi vándorgyűlése. Veszprém, 2006. augusztus 28–30. Szerk.: Bilkei Irén. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, 2007. p. 169–174.

Pál-Antal Sándor:  Marosvásárhely a 20. században. (Várostörténeti vázlat). In: Marosvásárhely történetéből 2. köt. Új- és legújabb kori tanulmányok. Szerk.: Pál-Antal Sándor–Novák Csaba Zoltán, Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2007. p. 9–27. [p. 28. Rezumat: Tîrgu Muresul în secolul al 20-lea (Schiţă). p. 28 és 37. Summary: Marosvásárhely in the 20-th Century]

Pál-Antal Sándor:  Az ’56-os magyar forradalom utáni megtorló perek a Magyar Autonóm Tartományban. In Együtt. Az 1956-os forradalom és a határon túli magyarok. Szerk.: Szesztay Ádám, Lucidus Kiadó, Budapest, 2006. p. 129–160.

Pál-Antal Sándor:  Privilegiile târgului Miercurea Ciuc din secolele XVI–XVII. (Csíkszereda város kiváltságlevelei). In: Anuarul Arhivelor Muresene IV, Târgu Mures, 2005. p. 220–235. és 8 melléklet [p. 236. Abstract: XVI-XVII-th century privileges of Transilvanian markt town Csíkszereda (Miercurea Cuc)]

Pál-Antal Sándor:  A katolikus oktatás Marosvásárhelyen. In: Laudatio et salutatio. Tanulmányok Farkas Gábor születésnapjára. Kiadja Székesfehérvár Megyei Jogú város Önkormányzata – Kodolányi János Főiskola. Székesfehérvár, 2004, p. 347–362. Újra közölve: Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013, p. 250–267.

Pál-Antal Sándor:  Dersi Biás István marosvásárhelyi levéltáros és történész. In: Magyar levéltáros-életpályák a XIX–XX. században. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2004. p. 171–182.

Pál-Antal Sándor:  Etnikai megoszlás Marosszéken 1614-1848 között. In: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Az Erdélyi Múzeum– Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2004. 356–364.[Különlenyomat is] Újra közölve a Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013, p. 181–190.

Pál-Antal Sándor:  Instituţiile orăşeneşti din Târgu Mureş (1300–1849). (Marosvásárhely város intézményei 1300–1849). In: Anuarul Arhivelor Mureşene III. Târgu Mureş, 2004. p. 45–58. [57–58. Zusammenfassung: Die Institutionen der Stadt Neumarkt am Mieresch]

Pál-Antal Sándor:  Marosszék faluközösségei 1848 előtt. In: Halmok és havasok. Tanulmányok a hatvan esztendős Bárth János tiszteletére. Kecskemét, 2004, p. 325–342.[Különlenyomat is] Újra közölve a Székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013, p. 164–180.

Pál-Antal Sándor:  Sigiliile provinciilor, scaunelor şi districtelor săseşti (1224–1848) (A szász provinciák, székek és kerületek pecsétjei – 1224–1848). In: In honorem Gernot Nussbacher. Editura Foton, Braşov, 2004. p. 199–212 és 8 tábla pecsétlenyomat reprodukcióval.

Pál-Antal Sándor:  A csíkiak viszontagságai 1916-ban. In: Tanulmányok Kárpátalja, Erdély és a Felvidék múltjából. Nyíregyháza, 1999. p. 95–128. [Újraközölve: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 198–222.]

Pál-Antal Sándor:  A marosvásárhelyi céhek pecsétjei. In: Emlékkönyv Kiss András nyolcvanadik születésnapjára. Az Erdélyi Múzeum– Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2003, p. 433–454.

Pál-Antal Sándor:  A székely mezővárosok a fejedelemség korában. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 9–30.

Pál-Antal Sándor:  A terebélyesedő Székelyvásárhely. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 31–41.

Pál-Antal Sándor:  A városrendezés kezdetei Marosvásárhelyen. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 63–65. [A Vörös Zászló, 1972. április 15-i számában megjelent cikk bővített változata.]

Pál-Antal Sándor:  Az 1820. évi úrbéri összeírás csíki és gyergyói erdészeti vonatkozásai. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 186–191.

Pál-Antal Sándor:  Csíkszereda – korábbi, mint tudtuk? In: Hargita Kalendárium, Csíkszereda, 2003. p. 88–91. Két melléklet. [Újraközölve: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 121–126.]

Pál-Antal Sándor:  Egyházi anyakönyvek az Országos Levéltárban. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 326–328.]

Pál-Antal Sándor:  Erdély Romániában. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 277–301. [Részben közölve a Révai Új Lexikon 6. kötetében, 2001-ben, az Erdély címszónál, p. 407-413.]

Pál-Antal Sándor:  Erő-összefeszülések a XVII. századvégi Marosvásárhelyen. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 51–62. [Három melléklettel.]

Pál-Antal Sándor:  Kossuth a marosvásárhelyiek emlékezetében. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 81–97. [Kilenc melléklettel.]

Pál-Antal Sándor:  Művelődési élet Marosvásárhelyen. In: A tér úttörője. Bolyai János emlékkönyv. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 53–66.

Pál-Antal Sándor:  Marosvásárhely önkormányzata. In: A tér úttörője. Bolyai János emlékkönyv. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 7–20.

Pál-Antal Sándor:  Marosvásárhelyi levéltáros elődök. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 329–340.]

Pál-Antal Sándor:  Megtorlás Marosvásárhelyen a szabadságharc után. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 74–80.

Pál-Antal Sándor:  Sigiliile comitatelor, districtelor şi scaunelor secuieşti din Transilvania. (Az erdélyi vármegyék, vidékek és székely székek pecsétjei). In: Anuarul Arhivelor Mureşene II. Tg. Mureş, 2003, p. 87–118, és 12 tábla melléklet a kötet végén, oldalszám nélkül. [p. 117–118. Zusammenfassung: Die Wappensiegel der Komitate und die Szekler Stühle in Siebenbürgen und im Partium]

Pál-Antal Sándor:  Társadalmi viszonyok Marosvásárhelyen. In: A tér úttörője. Bolyai János emlékkönyv. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 27–31.

Pál-Antal Sándor:  Vásárhelyi várvédelem 1658-ban? In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 46–50. [A Hét, 1983. május 6-án közölt cikk bővített változata.]

Pál-Antal Sándor:  “Szép privilégiumokkal, szabadsággal látogattuk meg a kegyelmetek várossát”. In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 42–45. (A Vörös Zászlóban 1980. június 22-én megjelent cikk bővített változata.)

Pál-Antal Sándor:  A romániai magyar történettudományi kutatás személyi állományáról. In: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. III. kötet, szerk. Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. Sapientia Kiadó, Kolozsvár, 2002. p. 115–121. [Különlenyomat is]

Pál-Antal Sándor:  Ki volt a polgár Marosvásárhelyen? In: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 66–73. Egy melléklettel [A Népújság évkönyvben (XII. évfolyam, IMPRESS Kiadó, Marosvásárhely, 2002. p. 40–44.) közölt cikk bővített változata]

Pál-Antal Sándor:  Marosvásárhely szabad királyi város önkormányzata a XVIII. században. In: Tanulmányok Erdély újkori történetéből Magyari András emlékkönyv. Presa Universitară Clujeană. Kolozsvár, 2002. p. 226–238. [p. 238. Rezumat: Administraţia orasului liber regesc Tg. Mures în secolul al XVIII-lea.]

Pál-Antal Sándor:  Sigiliile fragmentate ale comitatelor din Transilvania. (Az erdélyi vármegyék rész- vagy osztott pecsétjei). In: Anuarul Arhivelor Mureşene I. Tg. Mureş, 2002. p. 63–70. [Zusammenfassung: Die Teilsigel der comitaten in siebenbürgen]

Pál-Antal Sándor:  A Maros megyei magyarság történetéből. Tanulmányok. 2. köt. Szerk. Pál-Antal Sándor, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2001. 398 p. [Szövegközti illusztráció kilenc 1848-as marosvásárhelyi szoborról, 6 felvétel csizmadia céhtárgyról. Román és angol nyelvű rezümék a kötet végén.]

Pál-Antal Sándor:  A székelyföldi önkormányzat a Habsburg-korban. A széki közgyűlések 1690–1780 között. In: A székelység története a 17–19. században. Pallas–Akadémia Kiadó, Csíkszereda, 2001. p. 7–27.

Pál-Antal Sándor:  Istoriografia referitoare la sigiliile transilvănene (sec. XVI–XX.) (Az erdélyi pecséttörténet historiográfiája. XVI–XX. század.). In: Historia manet. Volum omagial Demény Lajos Emlékkönyv. Editura Kriterion, Bucuresti–Cluj. 2001. p. 525–544. [p. 544. Abstract: The Historiography regarding the Transiylvanian seals (Sixteenth–nineteenth centuries)]

Pál-Antal Sándor:  Szárhegy (rövid falutörténet), CD–ROM 2001.

Pál-Antal Sándor:  A haza szent jogait védték (Marosszéki unitáriusok az 1848–49-es szabadságharc forgatagában). In: A Szent Szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriusok az 1848–49-i magyar forradalom és szabadságharcban. Szerk. Gaál György, Kiadja az Unitárius Egyház, Kolozsvár, 2000. p. 248–254. (Szabó Miklós társszerzővel)

Pál-Antal Sándor:  A marosvásárhelyi római katolikus élet évszázadai. In: A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János Plébánia. Marosvásárhely, 2000. p. 1–18. [Újra kiadva: A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003.107–120.]

Pál-Antal Sándor:  A székelyföldi levéltárak helyzete és a kutatási lehetőségek. In: Források és stratégiák. Pro–Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999. p. 411–421. [Megjelent még: Levéltári Szemle. 1998. 1. sz.; A Székelyföld és városai. Tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. p. 315–325.]

Pál-Antal Sándor:  Marosszék népessége 1831-ben. In: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára. Az Erdélyi Múzeum- Egyesület kiadása, Kolozsvár, 1999. p. 409–432. és háro