PÉNTEK János

Életrajz

Személyi adatok
1941-07-07
Körösfő, Románia
Kolozsvár, Románia
E-mail-cím: pentekj@gmail.com
Kutatási adatok

Szakterület

 • etnolingvisztikai és magyar dialektológiai kutatások
 • kontaktológiai kutatások a román–magyar nyelvi kapcsolatok tekintetében
 • etnobotanikai, botanikai terminológiai kutatások
 • kétnyelvűség a Kárpát-medencében (az erdélyi regionális kutatások Szilágyi N. Sándorral)
 • nyelvi tervezéssel kapcsolatos kutatások és ezzel kapcsolatos szakmai feladatokban való részvétel (Szabó T. Attila Nyelvi Intézet)
 • az oktatási nyelvvel kapcsolatos kutatások; a romániai magyar nyelvű oktatás intézményeinek működése
Munkahelyi adatok

ny. egyetemi tanár

1990-től: tanszékvezető egyetemi tanár a kolozsvári egyetem magyar nyelvészeti tanszékén (a tanszék 1990-ben: Magyar filológiai tanszék, 1994-től: Magyar nyelv és kultúra tanszéke, 2002-től: Magyar és általános nyelvészeti tanszék)
1964-től oktató a kolozsvári egyetem Magyar nyelvtudányi tanszékén (fokozatosan más-más egyetemi beosztásban, közben a tanszék jellege, státusa is változott)
Vendégtanárként dolgozott a bukaresti egyetemen és több magyarországi egyetemen (rendszeresen, huzamosabb ideig a Szegedi Egyetem Tanárképző Főiskolai Karán).

Tanulmányok

1976: a filológiai tudományok doktora
1964: magyar nyelv és irodalom szak a kolozsvári egyetem bölcsészkarán
1959: érettségi a nagyváradi 4-es számú középiskolában

Szakmai tapasztalat

Oktatóként: általános nyelvészet, általános etnológia és magyar néprajz, szociolingvisztika, magyar dialektológia.

Tanszéki szervezés:
1990-től: a magyarságtudományi képzést szolgáló tanszék újjászervezése (irodalom, nyelv, néprajz, finn szakos képzés)
1990-ben: néprajz szakos egyetemi képzés újraindítása (40 év szünet után), a tanszék néprajzi munkacsoportjának kiépítése
doktori képzés elindítása dialektológiából és magyar néprajzból, 20 megvédett doktori disszertáció irányítása
1996-tól: posztgraduális magiszteri képzés megszervezése, elfogadtatása (szociolingvisztika és etnolingvisztika, majd
antropológiai nyelvészet)
2001: doktori iskola szervezése és elfogadtatása (hungarológiai stúdiumok)
2002: az MTA erdélyi kutatóállomásának megszervezése (Szabó T. Attila Nyelvi Intézet), szakmai vezetése

Kiegészítő információk

Díjak

 • Csűry Bálint-emlékérem (1985)
 • Lőrincze Lajos-díj (1995)
 • Bárczi Géza-emlékérem (1996)
 • Lotz János-emlékérem (2001)
 • "A magyar népi kultúra kutatásáért" Emlékérem (2001)
 • Kriterion-koszorú (2002)
 • Pro Universitate et Scientia (2003)
 • Kemény Zsigmond-díj (2005, Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány)
 • A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2010)
 • Bethlen Gábor-díj (2012)

Szervezeti tagság

 • Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Kolozsvári Területi Bizottság (alelnök, szavazati jogú tag)
 • Erdély Öröksége Alapítvány Kuratóriuma (szavazati jogú tag)
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (alelnök)
 • Erdélyi Múzeum-Egyesület (választmányi, alapító és tiszteleti tag)
 • Kisebbségkutatás (szerkesztőbizottság)
 • Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (tiszteleti tag)
 • Magyar Néprajzi Társaság
 • Magyar Nyelv
 • Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (erdély társelnök)
 • Magyar Nyelvtudományi Társaság
 • Magyar Szemiotikai Társaság
 • Magyar Terminológia (szerkesztőbizottsági tag)
 • Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (főszerkesztőhelyettes)
 • Szabó T. Attila Nyelvi Intézet
 • Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat
 • Magyar Nyelvőr

 

Péntek János 70 éves. Köszöntő (Magyar Nyelv)

 

Publikációs lista

Péntek János összes publikációja a Magyar Tudományos Művek Tárában:

MTMT