PÉTER Mihály

Életrajz

Személyi adatok
1929-05-11
Sóvárad, Románia
Marosvásárhely, Románia
Kutatási adatok

Szakterület

mikrobiológia

Munkahelyi adatok

ny. egyetemi tanár, professor emeritus

Kiegészítő információk

Díjak

 • Lencsés György ars medica díj: 2014
 • Báthory-díj (Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) oktatási szakbizottsága): 2009
 • Mikó Imre-emlékérem: 2009
 • Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (Magyarország Köztársasági Elnöke): 2008
 • Genersich Antal-díj: 2007
 • Zsámboki János-emlékérem: 2006
 • Arany János-érem (MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság): 2004
 • Fehér Dániel-emlékérem: 2004
 • Pápai Páriz-díj: 2002
 • Genersich Antal-díj: 1998
 • Munka Érdemérem: 1974

 

Szervezeti tagság

 • Kolozsvári Területi Bizottság
 • Erdélyi Múzeum-Egyesület (alapító és tiszteleti tag)
 • Magyar Egészségügyi Társaság
 • Magyar Mikrobiológiai Társaság
 • Magyar Orvostörténelmi Társaság
 • Romániai Tudósok Akadémiája (tiszteleti tag)
 • Román Mikrobiológiai Társaság

Publikációs lista

Könyvek, könyvfejezetek

Péter Mihály Heinrich: Kötetlen önéletrajzom. Egy orvos életútja, adatok, emlékezések 1929–2011. Szerző kiadása, Oligraf nyomda, Marosvásárhely 2011, 1–139

Péter Mihály, Péter H. Mária: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának százéves tevékenysége 1906–2006. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2006, 1–366

Péter Mihály: Az erdélyi fogorvoslás történetéből. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006, 1–359, XIII. tábl., 50 ábra

Páll Géza, Péter Mihály: Ünnep után. A marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium Emlékkönyvének II. kötet. Lyra Kiadó, Marosvásárhely, 2003, 1–76

Páll Géza, Péter Mihály: A marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium Emlékkönyve 1702–2002. Lyra Kiadó, Marosvásárhely, 2002, 1–118

László János, Péter Mihály: Kórokozó mikroorganizmusok. Dacia Könyvkiadó, Cluj-Napoca 1988, 1–230

Péter Mihály: Orvosi mikrobiológia, fogorvostan-hallgatók részére. III. kiadás. Marosvásárhely, OGYE 1996, nyomtatva az Egyetemi nyomdában, 1–170

Péter M., Domokos L., Piros Sanda, Toma Felicia, Lőrinczi Lilla: Îndreptar de lucrări practice de microbiologie pentru uzul studenţilor Fac. de medicină. Ed. a III-a, Târgu Mureş, UMF, 1994, 1–225

Péter M.: Microbiologie medicală pentru uzul stud. Fac. de stomatologie. Ed. a III-a, Târgu Mureş, UMF, 1991, 1–332

László I., Péter M., Domokos L., Piros Sanda: Microbiologie medicală vol. I., Bacteriologie generală. Ed. a II-a., vol. II., Bacteriologie specială, Micologie. Ed. a II-a. Târgu Mureş, IMF, 1990, 1–96, 1––163

László J., Péter M., Domokos L., Piros Sanda: Orvosi mikrobiológia I. kötet: Általános bakteriológia. II. kiadás, II. kötet. Részletes bakteriológia, II kiadás, Marosvásárhely, OGYI, 1990, 1988, 1-92, 1–165

Péter M.: Orvosi mikrobiológia, fogorvostanhallgatók részére. II. kiadás. Marosvásárhely, OGYI, 1988, 1–319

Péter M.: Microbiologie pentru studenţii Fac.de stomatologie. Ed. II-a, Târgu Mureş, IMF, 1987, 1–326

Péter M., Sabău Monica: Îndreptar de lucrări practice de microbiologie pentru studenţii Fac. de stomatologie. Ed. a II-a revizuită, Târgu Mureş, IMF, 1982, 1–177

Péter M.: Orvosi mikrobiológia, fogorvostan-hallgatók részére. Marosvásárhely, OGYI, 1979, 1–338

Péter M.: Microbiologie medicală pentru studenţii Fac. de stomatologie. Târgu Mureş, IMF, 1978, 1–334

Péter M., Piros M.Sanda, Domokos L.: Lucrări practice de microbiologie, îndreptar pentru studenţii Fac. de med. Târgu Mureş, IMF, 1977, 1–222

László I., Domokos L., Péter M., Piros M. Sanda, Sabău Monica: Microbiologie medicală, vol. I., vol. II.Târgu Mureş, IMF, 1977, 1976, 1–203, 1–234

László J., Domokos L., Péter M., Piros M. Sanda, Sabău Monica: Orvosi mikrobiológia I. kötet: Általános bakteriológia és immunitástan, II. kötet: Részletes bakteriológia. Marosvásárhely, OGYI 1977, OGYI, 1976, 1–202, 1–205

Sabău Monica, Péter M.: Îndreptar de lucrări practice de microbiologie pentru studenţii Fac. de stomatologie. Târgu Mureş, IMF, 1975, 1–130

Péter M., Domokos L., Ábrahám S.: Lucrări practice de microbiologie. Târgu Mureş, IMF, 1965, 1–124

Ábrahám S., Péter M., Domokos L.: Lucrări practice de inframicrobiologie. Târgu Mureş, IMF, 1964, 1–122

Kiss Ervin, Péter Mihály: Bakteriológiai gyakorlatok. Marosvásárhely, OGYI, 1958, 1–72

Szerkesztett könyvek, kötetek

Szerkesztés

A Romániai Magyar Irodalmi Lexikonnak orvostudományi szakszerkesztője a III. kötettel kezdődően (III. köt. Kriterion Kiadó, Buk., 1994; IV. köt. EME, Kolozsvár - Kriterion Kiadó, Bukarest-Kolozsvár, 2002; V/1 és V/2 köt. EME Kolozsvár - Kriterion Kiadó, Bukarest-Kolozsvár, 2010); 27 személyi és 3 gyűjtő szócikk szerzője. Lásd még az önálló kiadvány, szerkesztő, társszerző c. alfejezetben az 5. és 6. tételt.

Társszerkesztés

Barabás Béla, Péter Mihály, Péter H. Mária: A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve. Adatok, emlékezések. Teleki László Alapítvány, Budapest, 1995, 1–476, Magyarságkutatás Könyvtára XVIII. kötet

Tankó Attila, Péter Mihály: Genersich Antal Emlékkönyvszületésének 150. évfordulója alkalmából. Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról. Genersich Alapítvány, Budapest, EME OSZ , Marosvásárhely, 1994, 1–207; II. rész: 87–207

Gyűjteményes kötetben közölt szaktanulmányok, szakcikkek

Péter Mihály, Péter H. Mária: Hasznos emlékeztető. In: Szabó Béla, Szilágyi Tibor et al.: A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 70 éve. EME kiadása, 2015, 9–23.

Péter Mihály, Péter H. Mária: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának tevékenysége a tudomány szolgálatában. In: Pro nonagesimo. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 90. Születésnapjára. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013, 163–175

Péter Mihály: Neves székelyföldi orvosok élete és tevékenysége. In: Hermann Gusztáv Mihály, P. Buzogány Árpád (szerk.): Székelyföldi tudományosság. Székely tudósok. Kiadja Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, Székelyudvarhely, 2012, 127–160

Péter Mihály: Csőgör Lajos (1904-2003). In: Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt (szerk.): Teremtő életek. Marosvásárhelyi személyiségek. Ed. Mentor, Marosvásárhely, 2011, 173–186

Péter H. Mária, Péter Mihály: Magyar vonatkozású orvos- és gyógyszerésztörténeti kutatások Erdélyben 1945–1990 között. In: Feszt György (szerk.): Fejezetek az erdélyi magyar orvostudomány történetéből: Kutatások 1945–1990 között, EME kiadása, Kolozsvár, 2010, 181–207

Péter Mihály: Erdélyi magyar kutatók által végzett vizsgálatok eredményei az orvosi mikrobiológia, a járványtan és a fertőző betegségek területén 1945–1990 között. In: Feszt György (szerk.): Fejezetek az erdélyi magyar orvostudomány történetéből: Kutatások 1945–1990 között. EME kiadása, Kolozsvár, 2010, 85–137

Péter Mihály: Medicul şef Mátyus István. A főorvos Mátyus István. In: Bota Sorina: Poveştile oraşului - A város meséi. Kétnyelvű kiadvány. Ed. Ardealul, Tg. Mures, 2010, 78–81

Péter Mihály, Péter H. Mária: Szepesszombati Genersich Antal (1842–1918). In: Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Hivatás és tudomány. Az EME kiemelkedő személyiségei. EME kiadása, Kolozsvár, 2009, 149–196, Az EME jubileumi kiadványa

Péter Mihály: A Marosvásárhelyi Orvosi- és Gyógyszerészeti Egyetem Orvostörténeti Tanszékének történetéből. In: Spielmann Mihály (szerk.): A gyógyítás múltjából. Spielmann József Emlékkönyv. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2008, 177–193

Péter Mihály: Erdélyi magyar kutatók tudományos megvalósításai 1990––2001 között az orvosi mikrobiológia területén. In: Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről II. kötet. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002, 313–327

Péter Mihály: Mátyus István harca a fekete halál ellen. In: Mátyus András (szerk.): Kibédi Mátyus István halálának 200. évfordulójára. DEMACO Kiadó, Székelyudvarhely, 2002, 76–82

Péter Mihály, Péter H. Mária: Adatok Marosvásárhely egészségvédelmi és természettudományos életéből. In: Pál-Antal Sándor (szerk.): A Maros megyei magyarság történetéből. II. köt. Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely, 2001, 219–237, 5 ábra

Péter Mihály: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet végzettjeinek kihelyezéséről (1972–1989). In: Pál-Antal Sándor, Szabó Miklós (szerk.): Marosvásárhely történetéből. Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely 1999, 231–247 (8 táblázat)

Péter M.: Genul Bacillus. In: Bîlbîe V., Pozsgi N. (red.): Bacteriologie Medicală. vol. II. Editura Medicală, Bucureşti 1985, 578–592

Szakfolyóiratokban megjelent publikációk

Péter Mihály, Péter H. Mária: Csőgör Lajos professzor életútja, tevékenysége és emlékezete. EME Orvostud. Értesítő 2015

Péter Mihály, Péter H. Mária: Magyar orvosok és Természetvizsgálók X. nagygyűlését 150 évvel ezelőtt Marosvásárhelyt tartották. EME Orvostud. Értesítő 2014, 87, 2, 139–143

Péter Mihály, Péter H. Mária: Marosvásárhelyi szerzők azon munkáinak jegyzéke, melyekkel hozzájárultak Lencsés György Ars Medica c. kötetének ismeretéhez. Magyar Orvosi Nyelv 2013, XIII. évf., 2, 92–94

Péter Mihály: Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet (Egyetem egykori hallgatóinak kötetek formájában megjelent emlékiratai, szépirodalmi és egyéb írásaik bibliográfiai jegyzéke. EME Orvostud. Értesítő 2012, 85, 2, 111–117

Péter Mihály: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem folyóiratának sorsfordulói. Orvosi Hetilap 2011, 152, 4, 146–148

Péter Mihály, Péter H. Mária, Nagy Előd: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának története. Laboratóriumi Medicina 2010, 35, 1, 4–6

Péter Mihály: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem történetével és tevékenységével foglalkozó munkák jegyzéke. EME Orvostud. Értesítő 2010, 83, 2, 140–145

Péter Mihály, Péter H. Mária: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának tevékenységéről. Erdélyi Múzeum 2009, LXXI, 3-4, 9–26

Péter Mihály, Péter H. Mária: Genersich Antal és Gusztáv orvosprofesszorok leszármazási rendje, életútja és tevékenysége. EME Orvostud. Értesítő 2009, 82, 1, 52–56

Péter Mihály: Környey István (1901–1988) életútja és tevékenysége különös tekintettel az erdélyi vonatkozásokra (Engedélyezett újraközlés). Clinical Neuroscience - Ideggyógy. Szemle 2009, 62, 1-2, 67–72

Péter Mihály: Környey István (1901–1988) életútja és tevékenysége különös tekintettel az erdélyi vonatkozásokra. EME Orvostud. Értesítő 2008, 81, 1, 57–61

Péter Mihály: Nyulas Ferenc járványügyi tevékenységéről. EME Orvostud. Értesítő 2008, 81, 3, 208–211

Péter Mihály: Kiegészítés -Az erdélyi fogorvoslás történetéből” c. kötethez. EME Orvostud. Értesítő 2007, 80, 2, 166–167

Péter H. Mária, Péter Mihály: A Romániában megjelent magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészettörténeti munkák 1945–2006. Comm. Hist. Artis Med. 2006, vol. 196-197, 205–220

Péter Mihály, Péter H. Mária: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület százéves tevékenysége 1906-2006. EME Orvostud. Értesítő 2006, 79, 4, 441–447

Péter Mihály: A marosvásárhelyi orvos- és gyógyszerészképzés előzményei, 60 éves működésének főbb eseményei és jelen gondjai. Debreceni Szemle 2006, XIV, 1, 104–117

Péter Mihály: Ars Medica. Az első magyar nyelvű orvoslókönyv, 1577. Gyógyszerészet-történet 2005, III, 4, 8–9

Péter Mihály: Lencsés György - Ars Medica - 1577. EME Orvostud. Értesítő 2005, 78, 2, 241–245

Péter Mihály: A fogorvoslással kapcsolatos magyar nyelvű irodalom kezdetei Erdélyben. I. Lencsés György: Ars Medica. EME Orvostud. Értesítő 2004, 77, 3, 395–398

Péter Mihály: Fogorvosi vonatkozások a Kerti dolgoknak leírása című Comm. de Hist. Artis Med. 2004, vol. 186-187, 155–160

Domokos L., Péter M., Bedő K., Domahidi J., Szőllősi Á.: A Maros és a Kis-Küküllő folyók vizének és azok szennyező forrásainak, Marosvásárhely forrásvizeinek és a marosmenti falvak egyes kútjainak mikrobiológiai vizsgálata. EME Orvostud. Értesítő 2003, 76, 3, 461–465

Ferencz L., Péter M.: Studiul microbiologic al unor noi sulfonamide cu nucleu acridinic. Farmacia 2003, 51, 3, 52–57

Kornhoffer Waldemar, Balla Éva, Maráz Anna, Péter Mihály: A Bacillus subtilis illetve különböző Candida fajok kölcsönhatásának vizsgálata kísérletes körülmények között. EME Orvostud. Értesítő 2003, 76, 2, 151–154

Péter Mihály: Magyar nyelvű vagy magyar nyelven is közlő Fogorvostudományi szakfolyóiratok Erdélyben 1919 és 1940 között. Fogorvosi Szemle 2003, 96, 2, 75–80

Péter Mihály: Segesvári lepraszószék. EME Orvostud. Értesítő 2003, 76, 2, 155–160

Péter Mihály, Péter H. Mária: Visszatekintés az Orvostudományi Értesítő múltjára a 75. kötet megjelenése alkalmából. EME Orvostud. Értesítő 2002, 75, 1, 7–12

Péter Mihály, Péter Tamás: Hiteles adatok bikafalvi Máthé Lajos (1864–1917) fogorvos életrajzához. Orvosi Hetilap 2002, 143, 4, 203–205

Péter Mihály: A fogorvosképzés kezdetei Erdélyben. Comm. de Hist. Artis Med. 2002, vol. 178-181, 131–140

Péter Mihály: Erdélyi magyar kutatók tudományos megvalósítása 1990–2001 között az orvosi mikrobiológia területén. In: összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. Tizenkét év. II. kötet. Tanulmánykötet, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002, 313–327

Péter Mihály: Adatok a marosvásárhelyi fogorvosképzés első éveiről. EME Orvostud. Értesítő 2002, 75, 2-3, 286–292

Péter Mihály, Kornhoffer Waldemar: Az emberi szervezet normális mikrofloráján belüli biológiai egyensúly megőrzését biztosító kölcsönhatások kísérletes vizsgálata. EME Orvostud. Értesítő 2001, 73, 284–287

Péter Mihály: A fogorvostudomány oktatásának kezdetei Erdélyben. EME Orvostud. Értesítő 2001, 74, 356–361

Péter Zoltán, Péter Mihály: Négy erdélyi származású neves fogorvos életútja és tevékenysége. EME Orvostud. Értesítő 2001, 74, 362–366

Péter Mihály: Adatok az erdélyi származású illetve Erdélyben tevékenykedett neves fogorvosokról. EME Orvostud. Értesítő 2000, 73, 500–504

Péter Mihály: Néhány gomba- és baktériumfaj viselkedése a létfeltételek alsó határán (elhangzott 1999. febr. 16-án). Székfoglalók 1995–1998 IV. köt., MTA, Budapest, 2000, 1–16

Péter Tamás, Péter Mihály: A bikafalvi Máthé családból származó fogorvosok élete és tevékenysége. EME Orvostud. Értesítő 2000, 73, 505–508

Dan Verginia, Monea A., Péter M.: Efectul antimicrobian al polifenolatului de Zinc de Morus sp. asupra florei din placa dentară a pacienţilor parodontopaţi. Rev. Med. Farm. 1999, 45, 1-4, 286–291

Domokos L., Péter M., Copotoiu C., Lőrinczi Lilla: Gyomor- és nyombélfekély miatt műtött betegek biopsziás mintáinak baktérium és gombaflórája. EME Orvostud. Értesítő 1999, 71, 213–217

Kovács Dezső, Péter Mihály: A mikroorganizmusok szerepének kimutatása a krónikus periapicalis folyamatok etiopatogenezisében, kutyán végzett kísérleti modellen. EME Orvostud. Értesítő 1999, 72, 186–189

Monica Monea-Pop, Péter Mihail: Proprietăţiile antibacteriene ale unor paste de obturaţie radiculară. Rev. Med. Farm. 1999, 45, 1-4, 313–317

Péter M., Feszt Gy.: 100 éve született Tomcsik József erdélyi származású mikrobiológus. EME Orvostud.Értesítő 1999, 71, 280–281

Péter M., Péter H. Mária: Magyar nyelven tartott orvosi tudományos összejövetelek Brassóban. EME Orvostud. Értesítő 1999, 71, 7–9

Péter M., Péter Z., Heidenhoffer Beáta: A mikroorganizmusok túlélését meghatározó tényezők. EME Orvostud. Értesítő 1999, 72, 169–172

Péter M., Péter Z.: Egyszerű módszer az általános citotoxicítás in vitro vizsgálatára. EME Orvostud. Értesítő 1999, 71, 205–207

Péter Mihály, Péter H. Mária: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Erdélyben tartott vándorgyűlései. EME Orvostud. Értesítő 1999, 72, 275–279

Ábrám Z., Péter M., Máthé J.: Efectul citotoxic al cromului hexavalent asupra unei tulpini levurice (MH 295ll). Rev. Med. Farm. 1998, 44, 1-2, 83–86

Ábrám Zoltán, Péter Mihály, Máthé János: összehasonlító vizsgálatok a hat vegyértékű króm citotoxikus hatásáról. EME Orvostud. Értesítő 1998, 70, 147–151

Dan Verginia, Monea Al., Péter M.: Utilizarea unui preparat vegetal în tratamentul antiinflamator al parodontopaţiilor marginale cronice. Rev. Med. Farm. 1998, 44, 3-4, 433–437

Máthé I., Péter M., Boa J., Mátyás J., Kecskés I.: Levels and cytotoxicity of residual aluminium in drinking water obtained by treating with aluminium sulphate and polyaluminium chloride Bopac comparatively. Journal of Prevent.Med. 1998, 6, 4, 91–95

Olariu M., Nicolaescu I., Péter M.: The study of the efficacy of some preservers used in vinegrowing as for bacterial flora present in raw wine, using the method of scattering of laser radiation. Rev. Med. Farm. 1998, 44, 3-4, 275–277

Péter M., Heidenhoffer Beáta: Különböző baktérium- és gombatörzsek túlélése vizes közegben, kísérleti körülmények között, létfeltételeik alsó határán. EME Orvostud. Értesítő 1998, 70, 190–193

Péter M., Péter Z.: Metodă simplă pentru testarea citotoxicităţii bazale in vitro. Bacteriologie (Buc.) 1998, 43, 1-2, 43–45

Péter Mihály: Hőgyes Endre és az Erdélyi Múzeum-Egyesület. EME Orvostud. Értesítő 1998, 70, 240–242

Sabău S., Draşoveanu C., Péter M.: Amigdalita cronică - cercetări microbiologice. Rev. Med. Farm. 1998, 44, 3-4, 376–379

Péter M.: Megemlékezés Hőgyes Endréről, születésének 150. évfordulója alkalmából. Rev. Med. Farm.1997, 43, 1-2, 131–132

Péter Mihály, Péter H. Mária: Adatok az erdélyi alkoholizmus elleni küzdelem ismeretéhez (1845–1996). Szenvedélybetegségek 1997, V, 1, 21–27

Péter Mihály: A fertőző patológia megvalósításai és problémái napjainkban. EME Orvostud. Értesítő 1997, 69, 8–13

Péter H. Mária, Péter Mihály: Adatok a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanszemélyzetének magyar nyelvű orvosi és gyógyszerészeti kiadványairól. EME Orvostud. Értesítő 1996, 68, 245–249

Péter Mihály: Adatok a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet 1972––1977 között végzett orvosainak és gyógyszerészeinek kihelyezéséről. EME Orvostud. Értesítő 1996, 68, 242–244

Péter M., Péter Z., Pozsonyi Ágnes: Potenciálisan patogén gombák túlélése vizes közegben kísérleti körülmények között. EME Orvostud. Értesítő 1995, 67, 32–34

Péter H. Mária, Mózes Magda, Rácz Gábor, Péter Mihály: Romániai magyar nyelvű orvosi folyóiratok. Genersich Emlékkönyv, Genersich Alapítvány Budapest 1994, 129–147

Péter M.: Az 1919 és 1990 között, önálló kiadványok formájában megjelent romániai magyar nyelvű orvosi és határterületi szakirodalom. Genersich Emlékkönyv, Genersich Alapítvány Budapest 1994, 115–118

Péter Mihály, Kiss Enikő: Penészgombák előfordulása és túlélése különböző élelmiszerekben. EME Orvostud. Értesítő 1994, 66, 183–185

Péter Mihály, Péter Zoltán: Az 1919 és 1990 között Romániában megjelent magyar nyelvű orvosi-, egészségügyi és határterületi önálló kiadványok jegyzéke. Genersich Emlékkönyv, Genersich Alapítvány Budapest 1994, 168–189

Péter Mihály: A romániai magyar nyelvű orvosi ismeretterjesztő irodalom az I. világháború végétől napjainkig. Genersich Emlékkönyv, Genersich Alapítvány Budapest 1994, 119–123

Péter M., Péter H. Mária: Romániai magyar nyelvű orvosi folyóiratok 1919-től napjainkig. EME Orvostud. Értesítő 1993, 65, 160–161

Péter M.: Vor 150 Jahren wurde Robert Koch geboren. Rev. Med. Farm. 1993, 39, 2, 103

Olariu M., Péter M., Ardelean Marcela: Biostimulator cu LASER He-Ne. Rev. Med. Farm. 1992, 38, 2, 80–83

Péter H. Mária, Péter Mihály: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület vándorgyűlései az orvostovábbképzés szolgálatában. Lege Artis Med. 1992, 2, 11, 1084–1087

Péter M., Péter Z.: A Marosvásárhelyen megjelent magyar nyelvű orvosi, egészségügyi és gyógyszerészeti folyóiratok. Orvosi Hetilap 1991, 132, 4, 201–203

Péter M., Szatmári G. Mária, Szöllösi Á., Domokos L., Farkas Evelyn: Contribuţii la perfecţionarea metodelor de determinare a încărcăturii microbiene a unor legume şi fructe. Rev. Med. Farm. 1991, 37, 1-2, 38–43

László I., Péter M., Domokos L., Piros Sanda,Filep V.,Boga K.: :Studiul sensibilităţii in vitro a celulelor tumorale faţa de citostatice. Revista Medicală 1990, 1-2, 35–36

Péter M., Kiss E., Sabău Monica, Bedő C.: Studiu privind încărcătura fungică şi parazitară a unor legume şi fructe cultivate pe soluri irigate cu ape din surse diferite. Igiena 1990, XXXIX, 1, 31–37

Domokos L., Piros Sanda, Péter M., Bedő C., Sebe B.: Studiu privind încărcătura bacteriană patogene şi condiţionat patogene a unor legume şi fructe cultivate pe soluri irigate cu ape din surse diferite. Igiena 1989, 38, 5, 415–421

Péter H. Mária, Rácz G., Péter M.: Corelaţia între conţinutul în carvacrol şi intensitatea acţiunii antimicrobiene la Saturea hortensis şi S. montana. Note Botanice 1989, fasc. XX, 1–18

Péter M., Szöllösi Á., Bedő C., Farkas Evelyn, Orbán I.: Studiu privind valorile indicatorilor bacteriologici ale unor legume şi fructe cultivate pe soluri irigate cu ape din surse diferite. Igiena 1989, XXXVIII, 5, 411–414

Péter Z., Péter M.: Experimental studies on the persistence in distilled water of certain conditional pathogenic fungi. Arch. Roum. Path. Exp. Microbiol. 1989, 48, 3, 275–282

Domokos L., Péter M., Piros Sanda, Pap Z., Domokos Clara, László I.: Germenii intestinali condiţionat patogeni incriminaţi în etiologia bolii diareice acute, ca factor de risc în patologia sugarului. Pediatria 1988, 2, 145–150

Péter M., Péter Z.: Experimentelle Studien bezüglich der Persistenz einiger fakultativ pathogener Pilze im Flusswasser. Zentralbl. Mikrobiol. 1988, 143, 523–528

Péter M., Péter Z.: Studii experimentale privind persistenţa levurii Candida albicans în apă de râu. Bacteriologie 1987, 4, 331-334

Péter M., Sabău Monica, Bedő C., Péter Z., Mihály Katalin: Contribuţii la studiul incidenţei fungilor condiţionat patogeni în apă de râu. Revista Medicală 1986, 1, 71–76

Péter M.: Propolsals for the introduction of an new taxonomic category with a view to include viruses in the classification of living things. Revista Medicală 1984, 2, 29–32

Domokos L., Péter M., Năcescu Nadia, Ciufecu C., Piros Sanda, Nicoară I., Sabău Monica, Kiss E., Szöllösi Á., Kerestély I., Bedő C.: Prezenţa unor genuri din familia Vibrionaceae în apele de suprafaţă reziduală şi de fântână. Igiena 1983, 3, 199–204

Fűzi I., Péter M., Bocskay S.: Testarea acţiunii antimicrobiene a unor extracte de Lysimachia asupra florei aerobe şi anaerobe din cavitatea bucală. Note Botanice. 1983, fasc. XVII, 62–65

Rogoşcă Maria, Rácz G., Péter M.: Acţiunea antibacteriană a extractelor asociate de Lythrum salicaria şi Monarda fistulosa. Revista Medicală 1983, 1-2, 138143

Péter M., Domokos L., Szöllösi Á., Spielmann I., Piros M., Sanda, Ármos Enikő: Contribuţii la studiul florei microbiene a apei reziduale provenite de la un complex zootehnic de porcine. Revista Medicală 1982, 1, 40–44

Péter M., Hudák Judit, Turóczy Sára: Attempt to classify the oral microflora in different types of biocenosis. Acta Stomat. Internat. 1982, vol. 3., 158–162

Szöllösi Á., Péter M., Domokos L., Bedő C., Gyárfás Éva: Consideraţii privind caracteristicile fizico-chimice şi microbiologice ale apei reziduale provenite de la o fabrică de bere. Revista Medicală 1982, 1, 63–66

Domokos L., Péter M., Piros M. Sanda, Năcescu Nadia, Ciufecu C., Bedő C., Nicoară I.: Contribuţii la studiul unor tulpini de Aeromonas hydrophila izolate din apele unui râu. Igiena 1981, 2, 137–143

Péter M., Domokos L., Szöllösi Á., Kiss E., Sabău Monica, Bedő C., Piros M. Sanda: Cercetări microbiologice privind potenţialul poluant al apelor reziduale provenite de la un complex zootehnic de porcine. Igiena 1981, 3, 269–273

Péter M.: Microbiocenoza orală, aspecte de nomenclatură şi taxonomie. Stomatologia 1981, 3, 161–166

Domokos L., Péter M., Piros M. Sanda, Bedő C.: Investigaţii microbiologice privind potenţialul poluant al apelor reziduale de la un complex zootehnic deversate în râul Mureş. Revista Medicală 1980, 2, 144–146

Péter M., Domokos L., Szöllősi Á., Kiss E., Sabău Monica., Bedő C., Piros M. Sanda: Investigaţii microbiologice privind potenţialul poluant al apelor reziduale de la un complex zootehnic deversate în râul Mureş. Revista Medicală 1980, 2, 139–143

Péter M.: Unele observaţii privind nomenclatura bacteriilor. Revista Medicală 1979, 1-2, 76–79

Cleante Elena, Péter M., Sabău Monica, Bocskay S.: Efectul privind carioprotecţia unor antibiotice şi a lizozimului în caria experimentală. Stomatologia 1977, 3, 175–178

Domokos L., Ciufecu C., Sebe B., Péter M., Steinmetz I., Nicoară I.: Unele observaţii referitoare la vibrionul neaglutinabil (NAG) izolat din apele de suprafaţă. Revista Medicală 1977, 1, 79–82

Monea A., Tinkl Susana, Vaszkó A., Péter M., Bucur M.: Cercetări în vitro privind efectul clorhexidinei asupra microflorei plăcii dentare. Stomatologia 1977, 3, 179–182

Rácz Kotilla Elisabeta, Péter M., Rácz G.: Acţiunea antibiotică a extractelor de Flores Calendulae. Revista Medicală 1977, 1, 79–82

Sabău Monica, Péter M., Cleante Elena, Turóczy Sára: Model profilactic experimental al cariei dentare. Stomatologia 1977, 1, 23–27

Horváth G., Újváry E., Bíró I., Péter M.: Cercetări etiologice în infecţii urogenitale.Dermato-Venerol 1976, 1, 33–38

Popovici Adriana, Rogoşcă Maria, Péter M., Voloc N.: Influenţa conservanţilor asupra stabilităţii şi cedării antibioticelor din hidrogeluri. Farmacia 1976, 4, 203–209

Péter M., Sabău Monica, Becuş Mirela, Turóczy Sára:Studiul stomatitelor candidomicotice experimentale. Dermato-Venerol 1976, 4, 283-286

Ieremia L., Péter M., Halmágyi E.: Cercetări referitoare la biodeteriorarea compuşilor macromoleculari acrilici polimerizaţi. Revista Medicală 1975, 2, 11–12

Domokos L., Kovács G., Bányai É., Pop A., Covrig V., Sabău Monica, Péter M., Sebe B., Lukács I.: Adatok a különböző kóros váladékokból izolált Proteus szerotipusok előfordulásáról. Orvosi Szemle 1974, 2, 168–173

Olariu M., Péter M.: A mikroorganizmus koncentráció hatása a laser-sugárzás szóródására. Orvosi Szemle 1974, 1, 51–53

Péter H. Mária, Rácz G., Péter M.: Studiul farmacognostic al ceaiului pentru gargară. Practica Farmaceutică 1974, 4, 49–52

Péter M., Elekes L. Hajnal, Turóczy Sára: Adatok a szájüregből tenyésztett szaprofita neisseriák ismeretéhez. Orvosi Szemle 1974, 1, 38–41

Péter M., Berger U.: Der Einfluss von Natriumchlorid und Kohlendioxid auf das Wachstum von Neisseria meningitidis auf Nähragar. Zbl. Bakt. Hyg. I. Abt. Orig. A. 1974, A 226, 143-145

Olariu M., Péter M., Filep Gy.: Escherichia coli törzsek patogenitásának meghatározása monokromatikus fény szóródása alapján. Orvosi Szemle 1973, 1, 27–28

Péter H. Mária, Rácz G., Péter M.: Studiul farmacognostic al ceaiului antidiareic. Farmacia 1973, 11, 671–677

Péter M., Újváry I., László I.: Beiträge zur Ätiologie der Urethritiden und Prostatitiden. Derm. Mschr. 1973, 159, 715–720

Péter M.: Zur Frage der Urethralbiozoonose des gesunden Mannes. Derm. Mschr. 1973, 159, 710–714

Popovici Adriana, Ádám L., Péter M., Peţeanu Emanuela: Influenţa hialuronidazei asupra cedării unor antibiotice din preparate dermice. Practica Farmaceutică 1973, 4, 143–150

Sabău Monica, Péter M., Ţifrea A.: Modificări cantitative ale lizozimului salivar în afecţiuni ulcerative ale mucoasei bucale. Stomatologia 1973, 2, 123–128

Horváth G., Bíró I., Péter M., Sebe B., Jakab Rozália: Contribuţii la studiul frecvenţei micromicetelor levuriforme în unele produse biologice umane. Viaţa Medicală 1972, 13, 599–604

Olariu M., Péter M., Filep V.: Baktériumfajok azonosítása a monokromatikus fény szóródása alapján. Orvosi Szemle 1972, 2, 171–174

Péter M., Farkas B. Enikő, Farkas N. Ildikó, Sikó G.: Producerea de penicilinază de câtre unele tulpini bacteriene asociate cu Neisseria gonorrhoeae. Microbiologie 1972, 3, 251–255

Péter M., Horváth G., Both Júlia, Domokos L., Jakab Rozália: A gombák előfordulása és ecologiai viszonyai a húgycső biocönozisában. Orvosi Szemle 1972, 3, 304–306

Peţeanu Emanuela, Szánthó Éva, Péter M.: A polioxietan-gélek befolyása a tartósítószerek hatékonyságára. Orvosi Szemle 1972, 1, 90–94

Popovici Adriana, Rogoşcă Maria, Péter M.: Nystatin-leadás kenőcsökből. Orvosi Szemle 1972, 4, 461–464

Sabău Monica, Cupşa S., Péter M.: Adatok a száj aphtás fertőzéseinek kóroktanához. Orvosi Szemle 1972, 2, 169–171

Andreicuţ Silvia, Péter M.: Contribuţii la studiul unor factori care influenţează reacţia ASLO. Microbiologia 1971, 1, 81–86

László I., Péter M., Both Júlia, Sabău Monica, Domokos L., Munteanu Sanda, Repolszky Mária, Filep Gy.: A Mycobacterium és Candida genus közötti kölcsönhatás egyes kérdéseinek tanulmányozása. Orvosi Szemle 1971, 3-4, 259–262

Péter M., László I., Fazakas B., Vogel Ana: Studiul unor relaţii ecologice ale flagelatului Trichomonas vaginalis în biocenoza uretrală şi prostatică. Nota II. Dermato-Venerol 1971, 6, 493–501

Péter M., Újváry E., László I., Fazakas B., Horváth G.: Studiul unor relaţii ecologice ale flagelatului Trichomonas vaginalis în biocenoza uretrală şi prostatică. Nota I. Dermato-Venerol 1971, 5, 391–395

Péter M., Újváry E., László I., Horváth G., Jakab Rozália, Both Júlia: Contribuţii la studiul sensibilităţii faţă de antibiotice a tulpinilor de Neisseria gonorrhoeae. Microbiologia 1971, 2, 153–158

Péter M., Újváry I., Stoica C., Farkas B. Enikő: Adatok a streptococcusok előfordulásáról és kóroktani szerepéről urethritisben és prostatitisekben. Orvosi Szemle 1971, 3-4, 265–267

Péter H. Mária, Péter M., Rácz G.: Intensitatea acţiunii antibiotice a extractelor obţinute din unele specii de Echium. Studii şi Cercetări Biologice 1970, 1, 71–74

Popovici Adriana, Péter M., Csedő K.: Az Achillea millefolium illóolaj antimikotikus hatásának vizsgálata. Orvosi Szemle 1970, 3-4, 381–386

Both Júlia, László I., Péter M., Trombitás J., Piros M. Sanda: Adatok a vulvo-vaginitisek kóroktanához. Orvosi Szemle 1970, 3-4, 369-374

László I., Munteanu Sanda, Sebe B., Kasza L., Péter M.: Szerológiai vizsgálatok hepatitis epidemicaban. Orvosi Szemle 1969, 1, 56–64

Popovici Adriana, Peţeanu Emanuela, Péter M.: Influenţa unor agenţi tensioactivi neionogeni asupra acidului salicilic. Farmacia 1969, 7, 415–421

Horváth G., Péter M., Domokos L., Bíró I.: Contribuţii la studiul frecvenţei genului Geotrichum în unele produse biologice umane. Microbiologia 1968, 6, 561–566

Péter H. Mária, Rácz G., Péter M.: L’ action antibiotique de certaines especes d’Echium. Plantes Méd. et Phytothérapie 1968, 1, 45–49

Péter M., László I., Sebe B., Both Júlia: Adatok a bakteriophagia jelenségének vizsgálatához Neisseria gonorrhoeae esetében. Orvosi Szemle 1968, 4, 414–416

Péter M., László I., Sebe B., Horváth G.: Contribuţii la studiul experimental al interacţiunii dintre Staphylococcus aureus, albus şi Candida albicans. Dermato-Venerol 1968, 6, 493–500

László J., Rácz G., Filep V., Bedő K., Péter M., Bálint E., Both Júlia: Különböző biológiai és vegyi anyagok hatása az Adeno- és hepatitis vírusok szaporodására. Orvosi Szemle 1968, 2, 144–147

Kovács F., Péter M., Szentkirályi Éva, Konrád Gy.: Un caz de aspergiloză diseminată vindecată prin Amfotericina B. Viaţa Medicală 1967, 15, 1047–1050

Péter M., Horváth G., Domokos L.: Date referitoare la frecvenţa genului Geotrichum în diferite produse biologice umane. Medicina Internă 1967, 7, 875–878

Péter M., László I., Újváry E., Fazakas B., Horváth G., Both Júlia, Kiss B.: Cercetări privind diagnosticul etiologic al uretritelor. Dermato-Venerol 1967, 6, 503–507

Péter M., László J., Újváry I., Fazakas B., Horváth G., Both Júlia: Adatok a Neisseria gonorrhoeae okozta urethritisek egyes ökológiai kérdéséhez. Orvosi Szemle 1967, 3-4, 268–271

Trombitás J., Péter M., László I., Fazakas B., Horváth G.: Trichomonas vaginalisszal fertőzött nők szexuális partnereinek vizsgálata. Orvosi Szemle 1967, 3-4, 323–325

Fűzi I., Rácz G., Both Julianna, Péter M.: Acţiunea antibiotică a extractelor obţinute din diferite specii de Lysimachia asupra unor tulpini de Mycobacterii. Farmacia 1966, 11, 671–674

Kiss B., Péter M.: Blastomicoza profundă cu atingeri viscerale. Dermato-Venerol 1966, 6, 521–525

László I., Péter M., Filep Gy., Bálint E., Almási Zsuzsa, Ábrahám S., Sabău Monica: Versuche zur aktiven Immunisierung bei Hepatitis Infectiosa (Experimentelle Untersuchungen an Hamstern). Zschr. Inn. Med. 1966, 21, 6, 174–180

Péter M., Ujváry E., László I., Trombitás I., Horváth G., Both Júlia: Incidenţa şi aspectele ecologice ale fungilor în uretrite. Revista Medicală 1966, 2, 165–172

Sabău Monica, Péter M., Tinkl Susan: Influenţa factorilor fizici, chimici şi biologici asupra dezvoltării clamidosporilor. Dermato-Venerol 1966, 3, 243–250

Jozefovics F., Péter M., Vincze L.: Un caz de candidoză pulmonară cu confirmare histopatologică. Ftiziologia 1965, 4, 356–360

László I., Bálint E., Filep V., Péter M., Ábrahám A., Almási Zsuzsa: Reproduction of the Viruses izolated from Cases of Infectious Hepatitis on detroit-6 (VA) Cell Line. Nature 1965, 207, 4994, 326–327

László I., Péter M., Filep Gy., Bálint E., Ábrahám S., Almási Zsuzsa, Sabău Monica, Tinkl Zsuzsanna, Both Júlia: Aktív immunizálási kísérletek hepatitis epidemicaban I. Formalinnal kezelt hepatitis vírus immunogén képességének vizsgálata szíriai aranyhörcsögökön. Orvosi Szemle 1965, 2, 122–128

Lupşan I.V., Horváth G., Péter M.: Observaţii referitoare la fermentarea mierii cristalizate. Apimondia 1965, 7, 1–7

Péter M., László I., Tinkl Zsuzsa, Fazakas B., Both Júlia: Adatok az urethritis non-gonorrhoica etiológiai kórjelzéséhez. Orvosi Szemle 1965, 2, 140–143

Péter M., Sabău Monica, Tinkl Susana: Date referitoare la problema asocierii dintre genul Geotrichum şi diferite enterobacterii. Microbiologia 1965, 1, 33–40

Seres Sturm L., Péter M.: Studiul diseminării bacteriene la animale de expereinţă ţinute în condiţii de hipoxie. Microbiologia 1965, 2, 153–156

Bocskay S., Monea A., Péter M.: Cercetări privind susceptibilitatea la carie la femeile gravide pe baza testului Snyder. Stomatologia 1964, 3, 231–235

Fazakas B., Babonits Magdalena, Kerestély I., Nicoară I., Péter M., Domokos L., Inczeffy Zs., Boeriu I., Kocsis Sofia: Contribuţii la studiul răspândirii helmintiazelor. Microbiologia 1964, 3, 217–223

Fűzi J., Péter M., Márton Aranka, Kisgyörgy Z.: Adatok a különböző csalánfajok (Urtica urens, U. piluliferae, U. dodarthi) antibiotikus hatásának ismeretéhez. Orvosi Szemle 1964, 3, 296–298

Kiss B., Ádám I., Péter M.: Candidoza profundă cu manifestări ulcero-hipertrofice ale gambei. Dermato-Venerol 1964, 6, 541–542

László I., Péter M., Filep V., Bálint E., Ábrahám S., Izsák B., Almási Zsuzsa, Sabău Monica, Kasza L.: Hepatitises esetekből izolált vírustörzsek morfológiai, biológiai és szerológiai vizsgálata. Orvosi Szemle 1964, 3, 267–272

Péter H. Mária, Rácz G., Péter M.: A Herba Agrimoniae bakteriosztatikus hatása a különböző Mycobacterium törzsekre. Orvosi Szemle 1964, 2, 180–182

Péter M., László I., Trombitás I.: Urethritis esetekből izolált Mimeae törzsek diagnosztikai jelentősége. Orvosi Szemle 1964, 1, 41–43

László I., Péter M., Filep Gy., Lőrincz I., Ábrahám S., Almási Zsuzsanna, Tinkl Zsuzsa, Both Julianna, Kasza L., Csiky N. Ilona: Kísérletek a hepatitis epidemica vírusának csirkeembrióra való átvitelével kapcsolatban. Orvosi Szemle 1963, 2, 152–155

László I., Péter M., Filep V., Ábrahám S., Domokos L., Kasza L., Páll Györgyi, Bedő S.: Cercetari experimentale in hepatita epidemica. Voprosi virusol. 1963, 2, 221–224 ismeretéhez. IV.Orvosi Szemle 1963, 2, 155–158

Péter H. Mária, Rácz G., Péter M.: Acţiunea antibiotică a extractelor de Echium vulgare L. Farmacia 1963, 4, 229–234

Péter M., László I., Both Julianna: Candidoza experimentală în ouă de găină embrionat. Fişe S.E. Inov. Sanitare 1963, Nr.11977, 19–22

Domokos L., Péter M., László I., Páll Györgyi, Barabás Mária: Bakteriológiai és mycologiai vizsgálatok hepatitis epidemicaban. Orvosi Szemle 1962, 3, 318–320

László I., Péter M., Filep Gy., Kasza L., Almási Zsuzsa, Both Júlia, Nagy B.: Elektronmikroszkópos vizsgálatok hepatitis epidemicaban. Orvosi Szemle 1962, 2, 297–300

László I., Péter M., Filep V., Ábrahám A., Bálint E., Domokos L., Kasza L., Páll Györgyi, Bedő S.: Cercetări experimentale în hepatita epidemică. Studii şi Cerc. de Inframicrobiologie 1962, 3, 313–318

László I., Péter M., Filep V., Ábrahám S., Bálint E., Páll Györgyi, Domokos L., Kasza L., Bedő S.: Kísérleteink a hepatitis epidemica vírusának izolálására. Orvosi Szemle 1962, 1, 45–47

Péter Mihály, Csontos Á., Horváth G., Domokos L., Imreh Irén: Adatok a béltraktus gombaflorájának ismeretéhez. Orvosi Szemle 1962, 3, 329–330

Ábrahám S., László I., Kiss E., Both J., Péter M., Domokos L.: Vírustani és bakteriológiai vizsgálatok az 1959-es évi grippe járvány során. Orvosi Szemle 1961, 1, 57–60

Fűzi J., Péter M.: Adatok a csalán (Urtica dioica L.) antibiotikus hatásának ismeretéhez. III. Orvosi Szemle 1961, 4, 409–412

László I., Ábrahám S., Péter M., Kiss E., Domokos L., Makkai Margit, Szentkirályi Éva, Kovács F., Bálint E.: Kísérletes vizsgálatok hepatitis epidemicaban. Orvosi Szemle, 1961, 2, 164–166

Péter Mihály, Teleky L., Horváth G., Domokos L.: A Candidák és penészgombák előfordulása egészséges és antibiotikummal kezelt egyénekben. Orvosi Szemle 1961, 1, 61–65

Száva I., Maros T., Máthé V., Péter M.: Kísérletes vizsgálatok a kötőszövet reakciós készségének módosulásával kapcsolatosan égési sérülések után. Kísérletes Orvostudomány 1961, 13, 392–399

Domokos L., Péter M., Horváth G.: A levegő szerepe a Candidák terjesztésében. Orvosi Szemle 1960, 2, 263–266

Fűzi József, Péter Mihály, Kisgyörgy Zoltán: Adatok a csalán (Urtica dioica L.) antibiotikus hatásának ismeretéhez II. Orvosi Szemle 1960, 4, 460–463

Péter Mihály, Horváth Gábor: Adatok a Geotrichum genus előfordulásához. Vizsgálatok egészséges és antibiotikummal kezelt egyéneknél. Orvosi Szemle 1959, 4, 429-432

Fűzi József, Péter Mihály, Kisgyörgy Zoltán: Adatok a csalán (Urtica dioica L.) antibiotikus hatásának ismeretéhez. Orvosi Szemle, 1958, 6, 492–497

Szentkirályi Éva, Nagy András, Péter Mihály: Dextránnal szerzett tapasztalataink a tetanus gyógykezelésében. Orvosi Szemle 1958, 6, 521–526

Konferenciakötetben megjelent publikációk

Bocskay I., Péter M., Dutkon Alexandra: Egyes gyökértömő anyagok antimikotikus hatása. In Vivo VI. Erdélyi-Pest megyei Orvos. Kongr. Marosvásárhely. 1999, XI., 36–40

Bocskay S., Péter M., Kovács D., Szabó T.: Incidenţa fungilor în canalul radicular infectat şi corelaţia şi cu leziunile cronice periapicale. Zilele Stomat. Bănăţene 1998, 190–193

Kovács D., Péter M., Bocskay S.: Cercetări microbiologice şi histologice privind prezenţa florei microbiene la nivelul leziunilor periapicale cronice. Zilele Stomat. Bănăţene 1998, 208–213

Kiss E., Sabău Monica, Péter M., Bedő C., Domokos L.: Rolul apei râului Mureş în inducerea morbidităţii prin boli infecţioase enterale în judeţul Mureş. Folosirea ratională a apelor vol. III, part I. 1982, Constanţa, 96–101

Péter M., Domokos L., Szöllösi Á., Kiss E., Sabău Monica, Bedő C., Piros M. Sanda: Investigaţii microbiologice privind potenţialul poluant al apelor reziduale provenite de la două complexe zootehnice de porcine deversate în râul Mureş. Folosirea rationala a apelor. Vol. III., part. II, Constanţa 1982, 460-464

Péter H. Mária, Rácz G., Monea Maria, Péter M.: Obţinerea unui produs vegetal antibacterian pentru uz gastro-enterologic. Primul Simpozion al Medicam. Român. 1979, 195–198, Ed. Med.

László I., Péter M., Filep V., Ábrahám A., Bálint E., Kasza L., Páll Györgyi: Experimental investigations in epidemic hepatitis attempts at isolation of the virus. Le III-éme Congr. Internat. Pathol. Infectieuse. Editura Acad. RPR, 1964, 859–867

Újváry E., László I., Péntek I., Péter M., Kiss B.: Cercetări bacteriologice în uretrite şi uretra sănătoasă. A II.-a Consf. Derm. Venerol., Iaşi., Ed. Med. 1959, 44–50

Egyéb publikációk

Recenzió

Péter M., Péter H. Mária: EME Orvos. tud. Értesítő 2010, 83, 4, 267 - Szodoray L. 268, Orvosok és gyógyszerészek a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon köteteiben. (Romániai Magyar Irodalmi Lexikon I- V/2. kötet)

Péter M.: EME Orvostud. Értesítő 2010, 83, 2, 151, Paulus Kyr: Die Gesundheit ist ein köstlich Ding. Robert Offner (szerk.) Schiller Verlag, Hermannstadt-Bonn, 2010, 384

Péter M.: EME Orvostud. Értesítő 2006, 79, 2, 289, Lőrinczi Lilla: A bakteriológiai laboratóriumi diagnosztika alapelvei. Univ. Press, Tg. Mureş 2006, 209

Péter M.: Erdélyi Múzeum 2001, 1-2, 181 - Szodoray L. 183, Huttmann A.: Medizin im alten Siebenbürgen. Ed. Hora, Sibiu, 2000

Péter M., Kiss E.: Orvosi Szemle 1972, XVIII., 3, 372 - Szodoray L. 373, Mărgineanu C.: Microbii ca prieteni şi duşmani. Ed. Dacia, Cluj, 1972

Domokos L., Péter M.: Rev. Medicală 1966, XII, 2, 299: Fejér E, Oláh D., Szatmáry S., Szodoray L., Úry J.: Orvosi mikológia. Akad. Kiadó, Bp., 1966, 983 old.

 

Napi- és heti sajtóban, folyóiratban közölt cikk

Péter M.: A vírusok (1). Népújság 2005, okt. 27, LXVII, 252.

Péter M.: A vírusok (2). Népújság 2005, okt. 29, LXVII, 254.

Péter M.: Az önszerveződő iskola (Nem érte meg a 300. Évet 2. Rész). Népújság 2002, febr. 7. Páll Gézával

Péter M.: Nem érte meg a 300. évet (1. rész). Népújság 2002, febr. 6. Páll Gézával

Péter M.: Találkozásaim Szilágysomlyóval. Tíz éves a Báthory Napok Rendezvény-sorozat 1993–2002, 14-16 oldal, Szilágysomlyó 2002. szept. 27–29.

Péter M.: Kevés ember lát annyi szenvedést. Szilágyság 2001, márc. 2, XII. évf., 9 sz.

Péter M.: Az emberi szervezet normál mikroflórája. Székelyföld 2000. szept. IV. évf., 9 sz. 43–47.

Péter M.: Gondolatok az Erdélyi Múzeum-Egyesületről. Brassói Lapok 1998, április 24-30, 9. évf. IV. sorozat, 432 (16) szám, 4.

Péter M.: Jobb kisebbségnek lenni, mint otthontalannak. Népújság 1991, március 22., XLIII. évf, 57, 3.

Péter M.: Adatok a romániai magyar orvosi és gyógyszerészeti irodalom első évtizedéről. A Hét 1990, április 5, 14. sz., 9.

Péter M.: Vírusfertőzések patomorfózisa. Hargita Kalendárium 1990, 89–91.

Péter M.: Borsós Tamás emlékezetéért. A Hét 1984. jún. 7, nr. 245.

Péter M.: Saját mikrobáink. Korunk 1985, 6, 500–502.

Péter M.: A védekező szervezet. Időfaggató. A Hét Évkönyve 1984, 215.

Péter M.: Bakteriofágok és jelentőségük. Korunk 1983, 2, 171–173.

Péter M.: Egy nagy román orvos életműve. Előre 1977. július 17.