POZSONY Ferenc

Életrajz

Személyi adatok
1955-04-16
Zabola, Románia
Kolozsvár, Románia
E-mail-cím: pozsonyferenc@yahoo.com
Kutatási adatok

Kutatási témái:

1970–1977: háromszéki népi kerámia

1972–1984: háromszéki népballadák cigány közösségekben

1982–2003: a moldvai csángók népköltészete, társadalma és identitása

1985–1997: az erdélyi szászok társadalomszerkezete és népszokásai

1997–2000: az erdélyi magyar szórványközösségek család- és társadalomszerkezete

2004–2007: az észak-erdélyi autópálya hatásai

1997–2005: erdélyi népszokások

2006–2007: lokális identitás a Nyárád mentén

2008: a falusi társadalmak modernizációja

2009: polgárosodás és modernizáció Orbaiszéken

2011: a moldvai csángó kerámia

2012–13: Háromszéki ünnepek, népszokások

2013–14: A székely népi kultúra és reprezentációja

Munkahelyi adatok

egyetemi tanár, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet

Tanulmányok

1962–1970: Zabola, Általános Iskola

1970–1974: Kovászna,  Általános Műveltségi Középiskola

1977–1981: Magyar nyelv és irodalom – Orosz nyelv és irodalom szakos egyetemi hallgató Kolozsvárt a Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán

Szakmai tapasztalat

Oktatói és szakmai tevékenysége:

1981–1982:  tanár Kézdivásárhelyen a 4. számú Általános Iskolában

1982–1990:  tanár Kézdivásárhelyen a 2. számú  Ipari Középiskolában

1990–1998:  egyetemi adjunktus Kolozsvárt a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékén

1997 július: a filológiai (etnológiai) tudományok doktora, a disszertáció címe: Szász hatás az erdélyi magyar jeles napi szokásokban

1998: egyetemi docens a Magyar Nyelv és Kultúra Tanszéken

2002: egyetemi professzor a Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéken

2005: doktori program vezetője a Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéken

2008–2012: a BBTE Bölcsésztudományi Karának dékánhelyettese

2010: MTA külső tagja

Kiegészítő információk

Szakmai kitüntetései:

1989: Jankó János Díj (Magyar Néprajzi Társaság, Budapest)

1997: Magyar Néprajzi Társaság Külföldi Tiszteleti Tagja (Budapest)

1998: Bányai János Díj (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Kolozsvár)

2002: Györffy István Díj (Magyar Néprajzi Társaság, Budapest)

2004: Csángó Kultúráért Díj (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Budapest)

2011:  A Köztársaság Elnökének Érdemérme (A Magyar Köztársaság Elnöke)

 

Szakmai társaságok tagja:

Kriza János Néprajzi Társaság (Kolozsvár, 1990–2012) alapító tagja és elnöke, 2012-től tiszteletbeli elnöke

Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár, 1990), választmányi tag

Arbeiktskreis für Siebenbürgische Landeskunde (Gundelsheim-Heidelberg, 1992)

Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság (Budapest, 1996) választmányi tagja, 2011-től alelnöke

Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din România (Bukarest, 2006), 2014-től igazgatóbizottsági tagja

EURETHNO – Réseau de coopération scientifique en ethnologie et historiographie européennes (Montpellier, 2007)

 

Külföldi tanulmányutak:

1992: Heidelberg – Gundelsheim (Németország)

1994: Open Society Institute, Praga (Csehország)

1996: La Sapientza Universita, Roma (Olaszország)

1998: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (Magyarország)

1999: Bornemisza Péter Társaság, Bécs (Ausztria)

2001: MTA Domus Hungarica, Debrecen, Budapest (Magyarország)

2003: Tartui Tudományegyetem (Észtország)

2004: Cornell University, Ithaca (USA)

2004: ELTE, Budapest (Magyarország)

2005: Debreceni Tudományegyetem (Magyarország)

2006: Pécsi Tudományegyetem

2009: Szentpétervár és Moszkva (Oroszország)

2011: Jyvaskylan Yliopisto (Finnország)

Legfontosabb publikációk

.

Publikációs lista

Összes publikáció külső linkje

Pozsony Ferenc publikációi a Magyar Tudományos Művek Tára adatabázisában:

MTMT