SALAT Levente

Életrajz

Személyi adatok
1957-04-04
  
Kolozsvár, Románia
E-mail-cím: lsalat@edrc.ro
Kutatási adatok

FŐBB SZAKOSODÁSI TERÜLETEK

Politikatudomány, etnopolitika. Normatív politikai filozófia. Az etnikai-kulturális megosztottság  politikai következményei. Etnikumközi kapcsolatok Romániában. Román–magyar viszony. Multikulturalizmus és interkulturalitás.

 

Magyar–román együttélés Erdélyben – tapasztalatok és (f)elismeretlen konzekvenciák. Életútinterjú Salat Leventével. 1. rész,   2. rész (Társadalmi együttélés)

Interjú Salat Leventével a SUMMA, erdélyi magyar kutatókat bemutató beszélgetéssorozatban.

Salat Levente portréja Magyarország Videós Arcképcsaronában.

 

 

Munkahelyi adatok

BETÖLTÖTT MUNKAKÖRÖK

 

2008 január –

Dékánhelyettes, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar, Babeş–Bolyai Tudományegyetem

2014 április –

Egyetemi tanár, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar, Babeş–Bolyai Tudományegyetem

2003 február –  2014 március

Előadó tanár, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar, Babeş–Bolyai Tudományegyetem

2004 március – 2006 december

Rektorhelyettes, Babeş–Bolyai Tudományegyetem (feladatkör: a tanulmányi ügyek felelőse, a magyar tagozat tevékenységének irányítása)

2003 november – 2005 június

Igazgató, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a Nemzetközi Kapcsolatok Központja

2001. április – 2003. január

Adjunktus, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar

1996 október – 2001 március

Óraadó tanár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem,  Politika-, Közigazgatás- és  Kommunikációtudományi Kar

 

 

Tanulmányok

 

1993–2001: Ph.D (filozófia), Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Történelem és Filozófia Kar, Kolozsvár

A doktori értekezés a normatív politikai filozófia nézőpontjából vizsgálta az etnokulturális méltányosság kérdését a mélyen megosztott társadalmak összefüggésében. A kutatás legfontosabb következtetése az volt, hogy az etnokulturális közösségek közötti egyenlőség elvének intézményesítése elengedhetetlen feltétele annak, hogy az identitásuk megőrzésében érdekelt, nem domináns etnikai közösségek tagjai számára az egyéni emberi jogok ugyanolyan védelmet biztosítsanak, mint amilyent a politikai közösségek keretében domináns etnokulturális közösségek tagjai élveznek.

Szakirányító: Gáll Ernő, majd Kallós Miklós

Az elbíráló bizottság tagjai: Traian Rotariu, Daniel Barbu, Alexandru Zub, Kallós Miklós és Róth Endre.

1981–1982: oktatói képesítés, Babes–Bolyai Tudományegyetem, Történelem-filozófia Kar, Pszichológia és Pedagógia Tanszék, Kolozsvár, Románia

1979–1982: mérnöki oklevél (MSC), Kolozsvári Műszaki Egyetem, Elektrotechnika Kar

1977–1979: egyetemi tanulmányok elkezdése, Temesvári Műszaki Egyetem, Elektrotechnika Kar

Szakmai tapasztalat

OKTATÓI TAPASZTALAT

 

Alapszintű és magiszteri képzések keretében oktatott tantárgyak:

 • Etnopolitika (BA, 2007-től)
 • Multikulturalizmus és interkulturális kommunikáció (BA, 2004-től)
 • Interkulturális kommunikáció (MA, 2006-tól)
 • Szervezeti management és leadership (MA, 2005-től)
 • Leadership (BA, 2011-től)
 • Politikai elemzés ( BA, 2011-től)
 • Nemzetközi kapcsolatok elmélete (BA, 2002–2014 között)
 • Közösségi fejlesztés multietnikus közösségekben (MA, 2004–2007 között)
 • Társadalomtudományok kutatásmódszertana (BA, 2001-től)
 • Közpolitikák elemzése (BA, 2001–2004 között)
 • Nemkormányzati szervezetek (BA, 2001–2004 között)
 • Tudományfilozófia (1BA, 996–2000 között)

 

TOVÁBBI SZAKMAI TAPASZTALAT

 

1990–1999

Igazgató, Nyílt Társadalomért Alapítvány, Románia (volt  Soros Alapítvány), Kolozsvári Kirendeltség

1991 február – 1995 március

Főszerkesztőhelyettes, KORUNK (a romániai magyar kisebbség havilapja, témakörök: kultúra, filozófia és szociológia), Kolozsvár

1990 március – 1991 január

Szerkesztő, KORUNK, Kolozsvár

1982–1990

Számítástechnikai mérnök, Számítógép-javítási és Karbantartási Vállalat, Sepsiszentgyörgy, Románia  

Legfontosabb publikációk

Salat Levente (ed.): Autonomy Arrangements around the World: A Collection of Well and Lesser Known Cases. Kolozsvár: ISPMN, 2014 (társszerkesztők: Sergiu Constantin, Alexander Osipov és Székely István Gergő).

Salat Levente: Ethnicity, Nationalism, and the Minority Regime. Lavinia Stan, Diane Vancea (eds.): Post-Communist Romania at Twenty-Five. Lanham: Lexington Books, 2015, pp. 63-85 (társszerző: Novák Zoltán).

Salat Levente: Conclusion. Tove H. Malloy, Alexander Osipov, Balázs Vizi (eds.): Managing Diversity through Non-Territorial Autonomy. Assessing Advantages, Deficiencies, and Risks. Oxford: Oxford University Press, 2015, 249–274.

Salat Levente: Kulturális megosztottság és demokrácia. A normatív és az empirikus politikatudomány érvei a közösségi autonómia kérdésében. Kolozsvár: Kolozsvári egyetemi Kiadó, 2011

Salat Levente: Multiculturalismul liberal. Bazele normative ale existenţei minoritare autentice. Iaşi: Polirom, 2001.

Publikációs lista

Könyvek, könyvfejezetek

Salat Levente: Mobilizarea politică a minorităților etnice și a migranților: Cazul româniei si contextul european actual [Political mobilization of ethnic minorities and migrants: The Romanian case in the European context] (társszerző: Sergiu Gherghina, George Jiglău, Monica Andriescu, István Gergő Székely). Iași: Institutul European, 2016, 324 oldal

Salat Levente: Kulturális megosztottság és demokrácia. A normatív és az empirikus politikatudomány érvei a közösségi autonómia kérdésében, Kolozsvár: Kolozsvári egyetemi Kiadó, 2011, 148 oldal

Salat Levente: Etnopolitika -- a konfliktustól a méltányosságig. Az autentikus kisebbségi lét normatív alapjai [Ethnopolitics -- From Conflict to Equity. The Normative Bases of the Authentic Existence in Minority], Tg. Mureş: Mentor, 2001 [pdf, 1307.5k] [pdf, fejezetenként]

Salat Levente: Multiculturalismul liberal. Bazele normative ale existenţei minoritare autentice [Liberal Multiculturalism. The Normative Bases of the Authentic Existence in Minority], Iaşi: Polirom, 2001 [pdf, 1715.1k]

Salat Levente: Filippika az idő ellen [Philyppica Against Time -- Studies and Essays], Cluj: Komp-Press, 1996

Salat Levente: Tény és való [Facts and Reality -- Studies in Philosophy of Science], Bucharest: Kriterion, 1989 (editor)

Szerkesztett könyvek, kötetek

Salat Levente (szerk.): Magyar tudományosság Romániában 2002–2013 között, Kolozsvár: Ábel Kiadó, 2015 (társszerkesztő: Péntek János és Szikszai Mária), három kötet, 1060 oldal

Salat Levente (ed.): Autonomy Arrangements around the World: A Collection of Well and Lesser Known Cases, Kolozsvár: ISPMN, 2014 (társszerkesztő: Sergiu Constantin, Alexander Osipov és Székely István Gergő), 502 oldal

Salat Levente (ed.): Politică şi etnicitate. Identitate, comportament şi instiţuii în contextul diversităţii etnoculturale [Politics and Ethnicity: Identity, Behavior and Institutions in the Context of Ethnocultural Diversity]. Kolozsvár: Accent, 2011 (társszerkesztő: Olimpia Moșteanu), 611 oldal

Salat Levente (ed.): Politici de integrare a minorităţilor naţionale din România. Aspecte legale şi instituţionale într-o perspectivă comparată [Policies of integration of national minorities in Romania. Legal and institutional aspects in a comparative perspective], Kolozsvár: EDRC, 2008 (szerkesztőként), 272 oldal

Salat Levente (ed.): The Romanian-Hungarian Relations and the French-German Reconciliation, Cluj-Napoca: EDRC, 2004, trilingual edition: Romanian, Hungarian and English (edited with Smaranda Enache)

Salat Levente (ed.): A New Balance: Democracy and Minorities in Post-Communist Europe, Budapest: Open Society Institute, LGI Books, 2003 (edited with Monica Robotin)

Salat Levente (ed.): Maghiarii din România şi etica minoritară (1920-1940) [The Hungarians in Romania and their Minority Ethics (1920-1940)], Cluj-Napoca: Ethnocultural Diversity Resource Center, 2003 (edited with Lucian Nastasă)

Salat Levente (szerk.): „Kínlódni ebben az országban?” -- Ankét a romániai magyarság megmaradásának szellemi feltételeiről ["To Struggle in this Country?" Research on the Spiritual Conditions of the Persistence of the Hungarian Minority in Romania], Cluj: Editura Scientia, 2002 (editor)

Salat Levente (ed.): Interethnic Relations in Post-Communist Romania (Proceedings of the Conference "The Romanian Model of Interethnic Relations. The Past Ten Years -- The Next Ten Years", Bucharest, 7--8 July, 2000), Cluj-Napoca: Ethnocultural Diversity Resource Center, 2000 (edited with Lucian Nastasă) [html] [pdf, 44.5k]

Salat Levente (ed.): Relaţii interetnice in România postcomunistă (Documentele conferinţei "Modelul românesc de relaţii interetnice. Ultimii zece ani, următorii zece ani, Bucureşti, 7-8 iulie 2000"), [Interethnic Relations in Post-Communist Romania (Proceedings of the Conference "The Romanian Model of Interethnic Relations. The Past Ten Years -- The Next Ten Years", Bucharest, 7--8 July, 2000)], Cluj-Napoca: Ethnocultural Diversity Resource Center, 2000 (edited with Lucian Nastasă)

Salat Levente (ed.): Cumpăna – 2. Korunk antológia, Kolozsvár: Komp-Press, 1995 (társszerkesztők: Kántor Lajos és Makár Júlia)

Salat Levente (ed.): Cumpăna – 1. Korunk antológia, Kolozsvár: Komp-Press, 1994 (társszerkesztő: Kántor Lajos)  

Salat Levente (ed.): Tény és való [Facts and Reality -- Studies in Philosophy of Science], Bucharest: Kriterion, 1989

Könyvekben megjelent tanulmányok és dolgozatok

Salat Levente: Studiul mobilizării politice a minorităților etnice și a migranților [The study of politicla mobilization of ethnic minorities and migrants] (társszerző: Sergiu Gherghina). Salat, Levente, Sergiu Gherghina, George Jiglău, Monica Andriescu, István Gergő Székely: Mobilizarea politică a minorităților etnice și a migranților: Cazul româniei si contextul european actual. Iași: Institutul European, 2016, pp. 11-45.

Salat Levente: Spațiile discursive ale politicii minoritare din România. Discursurile parlamentare ale UDMR și partidelor politice românești [Discoursive patterns of minority politics in Romania: Parliamentary discourses of DAHR and Romanian parties] (társszerző: Dorottya Lakatos). Levente Salat, Sergiu Gherghina, George Jiglău, Monica Andriescu, István Gergő Székely: Mobilizarea politică a minorităților etnice și a migranților: Cazul româniei si contextul european actual. Iași: Institutul European, 2016, pp. 91-116.

Salat Levente: Locuri speciale pentru minorități în Camera Deputaților din România: O evaluare critică [Reserved seats for minorities in the House of Representatives of the Romanian Parliament] (társszerző: István Gergő Székely). Levente Salat, Sergiu Gherghina, George Jiglău, Monica Andriescu, István Gergő Székely: Mobilizarea politică a minorităților etnice și a migranților: Cazul româniei si contextul european actual. Iași: Institutul European, 2016, pp. 133-161.

Salat Levente: Probleme cotidiene şi participarea organizaţională a migranţilor etnici: moldovenii stabiliţi în România, maghiarii şi germanii transilvăneni relocaţi în Ungaria, respectiv Germania [Everyday concerns and organizational membership of ethnic migrants: Moldavians in Romania, Hungarians and Germans from Transylvania relocated in Hungary and Germany] (társszerző: István Gergő Székely). Levente Salat, Sergiu Gherghina, George Jiglău, Monica Andriescu, István Gergő Székely: Mobilizarea politică a minorităților etnice și a migranților: Cazul româniei si contextul european actual. Iași: Institutul European, 2016, pp. 223-253.

Salat Levente: Ethnicity, Nationalism, and the Minority Regime (társszerző: Novák Zoltán). Lavinia Stan, Diane Vancea eds.): Post-Communist Romania at Twenty-Five. Lanham: Lexington Books, 2015, pp. 63-85.

Salat Levente: Conclusion. Tove H. Malloy, Alexander Osipov, Balázs Vizi (eds.): Managing Diversity through Non-Territorial Autonomy. Assessing Advantages, Deficiencies, and Risks. Oxford: Oxford University Press, 2015, 249–274.

Salat Levente: Az erdélyi magyar tudományosság a második „tizenkét év” termésének a tükrében. Péntek János, Salat Levente, Szikszai Mária (szerk.): Magyar tudományosság Romániában 2002–2013 között. Kolozsvár: Ábel Kiadó, 2015, I kötet, 7–26.

Salat Levente: Editors’ Introduction. Salat, Levente, Sergiu Constantin, Alexander Osipov, István Gergő Székely (eds.): Autonomy Arrangements around the World: A Collection of Well and Lesser Known Cases. Kolozsvár: ISPMN, 2014, 23–34 (társszezők: Sergiu Constantin, Alexander Osipov, Székely István Gergő).

Salat Levente: Conclusion. Salat, Levente, Sergiu Constantin, Alexander Osipov, István Gergő Székely (eds.): Autonomy Arrangements around the World: A Collection of Well and Lesser Known Cases. Kolozsvár: ISPMN, 2014, 443–478 (társszerző: Székely István Gergő).

Salat Levente: The chances of Ethnic Autonomy in Romania – between Theory and Practice. Kántor, Zoltán (ed.): Autonomies in Europe: Solutions and Challenges. Budapest: NPKI – L’Harmattan, 2014, 123–140.

Salat Levente: Șansele democrației în societățile divizate din punct de vedere etnocultural. Sergiu Gherghina, Sergiu Mișcoiu (eds.): Instituții și comportament politic în noile democrații europene. Cluj-Napoca: Efes, 2013, 57–84.

Salat Levente: The Notion of Political Community in View of Majority-Minority Relations (Translated by Judit Szatmári). Pál Hatos, Attila Novák (eds.): Between Majority and Minority. Hungarian and Jewish/Israeli ethnical and cultural relations in recent centuries. Budapest: Balassi Institute, 2013, 9–43.

Salat Levente: A Rapprochement without Reconciliation: Romanian–Hungarian Relations in the Post-Communist Era. Anders E. B. Blomqvist, Constantin Iordachi, Balázs Trencsényi (eds.): Hungary and Romania Beyond National Narratives. Comparison and Entanglements. Bern: Peter Lang, 2013, 655–690.  

Salat Levente: Actualitatea democraţiei consociaţionale în Europa Centrală şi de Est. Székely István Gergő: Democraţie consociaţionistă sau împărţirea puterii în societăţi multietnice. Cadru teoretic şi patru studii de caz [Consociational Democracy or Power-Sharing in Multiethnic Societies. Theoretical Framework and Four Case-Studies]. Cluj: ISPMN–Editura Kriterion, 2011, 7–17.

Salat Levente: Democracy, Diversity and Social Capital. Pricopie, Remus, Dorina Guțu, Mihai Moroiu (eds.): Fulbright Ripple Effect on International Education. Bucharest: Comunicare.ro, 2010, 205–219.

Salat Levente: Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai. Szikszai Mária (ed.): Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai. Támpontok egy lehetséges stratégiához. Kolozsvár: Ábel Kiadó, 2010, 9–126 (társszarzők: Péntek János, Papp Z. Attila és Csata Zsombor).

Salat Levente: A román–magyar kapcsolatok a francia–német megbékélés perspektívájából. Czoch Gábor, Henry de Montety (eds.): Szolgálhat-e mintaként a francia–német kibékülés? Budapest: Gondolat, 2010, 101–121.

Salat Levente: A romániai magyar tudományos hálózat szereplői, működése, teljesítménye és együttműködési lehetőségei. Fedinec Csilla (ed.): Magyar-magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttmuködési lehetoségek. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2010, 19–44.

Salat Levente: A határon túli magyar tudományosság fogalmának körülhatárolása. In:  Fedinec Csilla (ed.): Magyar-magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttmuködési lehetoségek. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia te, 2010, 189–202.

Salat Levente: Gáll Ernő levelezésének szellemi horizontja. Gáll Ernő: Levelek 1949–2000. Cluj–Budapesta: Korunk–Napvilág Kiadó, 2009, 5–54.

Salat Levente: Perspective ale UDMR după alegerile parlamentare din 2008 [Perspectives of UDMR after the 2008 Parliamentary Elections]. Gheorghe Teodorescu (ed.): Alegeri 2008. Vol. II. Continuitate și schimbare [The Elections of 2008. Vol. II. Continuity and Change]. Iaşi: Polirom, 2009, 109-130.

Salat Levente: Regimul minorităților naționale din România și contextul internațional al acestuia [The Romanian minority regime and its international context]. Salat Levente (ed.): Politici de integrare a minorităţilor naţionale din România. Aspecte legale şi instituţionale într-o perspectivă comparată [Policies of integration of national minorities in Romania. Legal and institutional aspects in a comparative perspective]. Kolozsvár: EDRC, 2008, 9-29.

Salat Levente: Merits and Shortcomings in the European Minority Regime. Stanislaw Parzymies (szerk.): OSCE and Minorities: Assessment and Prospects. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007, 34–45.

Salat Levente: A liberalizmus és autonómia viszonyáról – kisebbségi nézőpontból. Törzsök Erika (szerk.): Autonómia, liberalizmus, szociáldemokrácia, Budapest: Európai Összehansonlító Kisebbségkutató Közalapítvány, 2006, 9–56.

Salat Levente: A politikaelmélet néhány sarkalatos fogalma és a kulturális megosztottság körülményei között uralkodó identitásszerkezetek közötti feszültség. Kovács Nóra–Osvát Anna–Szarka László (szerk.): Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötődések. Az MTA Etnikai–nemzeti Kisebbségkutató Intézet évkönyve 4., Budapest: Balassi Kiadó, 2005, 9–51.

Salat Levente: A szintézis esélyei az etnopolitikai konfliktusok okaival foglalkozó elméleti magyarázatokban. Kántor Zoltán–Majtényi Balázs (szerk.): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről, Budapest: Rejtjel Kiadó, 2005, 211–252.

Salat Levente: Dokumentumok a Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatának történetéből. Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2004–2005, Temesvár: Diaszpóra Alapítvány, 2005, 359–405.

Salat Levente: Perspectivele minorităţii maghiare din România în lumina studiilor elaborate pe baza rezultatelor Barometrului Relaţiilor Etnice, ediţiile 1994–1996 şi 2000–2002 [Perspectives of the Hungarian Minority in Romania in the Light of the Studies Interpreting the Results of the Barometer of Ethnic Relations, Editions 1994–1996 and 2000–2002]. Gabriel Bădescu – Mircea Kivu – Monica Robotin (szerk.): Barometrul Relaţiilor Etnice 1994–2002. O perspectivă asupra climatului interetnic din România [The Barometer of Ethnic Relations 1994–2002. A Perspective on the Interethnic Climate in Romania]. Kolozsvár: EDRC, 2005, 165–174.

Salat Levente: Időutazás Gáll Ernő kisebbségpolitikai írásainak világában. Földes György – Gálfalvi Zsolt (szerk.): Nemzetiség – felelősség. Írások Gáll Ernő emlékére, Budapest: Napvilág Kiadó, 2005, 183–243.

Salat Levente: Perspectives on the Evolution of the Romanian-Hungarian Relations and the French-German Reconciliation Model. Levente Salat–Smaranda Enache (szerk.): The Romanian-Hungarian Relations and the French-German Reconciliation, Kolozsvár: EDRC, 2004, 473–490.

Salat Levente: A 2000. év küszöbén. Politika és kisebbségi magyar társadalom Romániában. Blénesi Éva–Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002–2004). Budapest: Gondolat Kiadó–MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004 , 108–124 (társszerzők: Bakk Miklós és Horváth Andor).

Salat Levente: Az RMDSZ 2003-ban – útkeresés integrációs határpontokon. Blénesi Éva–Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002–2004). Budapest: Gondolat Kiadó–MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004, 125–165 (társszerzők: Bakk Miklós és Horváth Andor).    

Salat Levente: László Dezső kisebbségi bölcseletének időszerűsége. Cseke Péter (szerk.): László Dezső emlékezete 1904–2004, Kolozsvár: Polis, 2004, 123–137.

Salat Levente: Southeast European Challenges to Representative Democracy. Monica Robotin–Levente Salat (szerk.): A New Balance: Democracy and Minorities in Post-Communist Europe, Budapest: Open Society Institute, LGI Books, 2003, 5–30.

Salat Levente: Etica minoritară maghiară interbelică din perspective provocărilor contemporane ale diversităţii [The Hungarian Minority Ethics between the Two World Wars and the Contemporary Challenges of Diversity]. Lucian Nastasă–Levente Salat (szerk.): Maghiarii din România şi etica minoritară (1920–1940) [The Hungarians in Romania and their Minority Ethics (1920–1940)], Kolozsvár: EDRC, 2003, 7–25.

Salat Levente: Integrarea europeană şi dilemele ştiinţelor politice [European Integration and the Dilemmas of Political Science]. Szokoly Elek (szerk.): Provincia 2001. Marosvásárhely,  Pro Europa, 2003, 135–143.

Salat Levente: Despre ideea de bună guvernare [On the Idea of Good Governance]. Ioaneta Vintileanu–Gábor Ádám (koord.): Poliţia şi comunităţile multiculturale din România [The Police and Multicultural Communities in Romania]. Kolozsvár: EDRC, 2003, 197–201.

Salat Levente: Gondolatok Erdély félreismert géniuszáról és két egymásnak feszülő állameszme néma tusakodásáról. Kovács-Kiss Gyöngy (szerk.): Erdélyről Európában mítosztalanul, Kolozsvár: Korunk Baráti Társaság, 2003, 152–159.

Salat Levente: Integrarea europeană şi dilemele ştiinţelor politice [European Integration and the Dilemmas of Political Science]. Vasile Boari (szerk.): Studii Politice, Kolozsvár: Presa Universitară Clujană, 2002, 65–77.

Salat Levente: A romániai magyar közgondolkodási minták analízise és szimptomatológiája (társszerk. Isán István Csongor és Tasnádi Miklós). Salat Levente (szerk.): „Kínlódni ebben az országban?" – Ankét a romániai magyarság megmaradásának szellemi feltételeiről, Kolozsvár: Scientia, 2002, 11–46.

Salat Levente: A lassú valóság Spectatora. Bakk Miklós: Lassú valóság. Kézdivásárhely: Ambrózia, 2002, 7–12.

Salat Levente: Közösségi integrációs model. Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv, Kolozsvár: Polis, 2002, 58–68.

Salat Levente: Az erdélyi magyar politikatudomány a második évezred utolsó évtizedében. Tánczos Vilmos–Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az  erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. I. kötet. Kolozsvár: Scientia, 2002, 397–467 (társszerzők: Bakk Miklós, Bodó Barna, Kántor Zoltán, Lőrincz D. József és Szász Alpár Zoltán).

Salat Levente: În prag de an 2000: politică şi minoritate maghiară în România [At the beginning of Year 2000: Politics and Hungarian Minority in Romania]. Györgyjakab Izabella (szerk.): Alternative minoritare. Prezentarea problemelor minoritare în revista Magyar Kisebbség. 1995–2000, Sepsiszentgyörgy: T3 kiadó, 2002, 314–332 (társszerzők: Bakk Miklós és Horváth Andor).

Salat Levente: Erdély státusa. Kántor Zoltán (szerk.): Státustörvény. Dokumentumok, tanulmányok, publicisztika. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2002, 331–335.

Salat Levente: Starea de spirit a maghiarimii din România. Traiectorii forţate în gândirea publică minoritară [The Frame of Mind of the Hungarian Minority in Romania. Forced Trajectories in the Minoritarian Public Thinking]. Szokoly Elek (szerk.): Provincia 2000. Marosvásárhely: Pro Europa, 2001, 204–208.

Salat Levente: Message in the Bottle. Farkas-Zoltán Hajdú–Lajos Kántor–Gyöngy Kovács Kiss–Sabine Spors (szerk.): Siebenbürgen. Magie Einer Kulturlandschaft. Kolozsvár: Korunk, 1999, 240–246.

Salat Levente: A 2000. év küszöbén. Politika és kisebbségi magyar társadalom Romániában. Bakk Miklós–Székely István–Toró T. Tibor (szerk.): Útközben. Csíkszereda: Pro-Print, 1999, 70–87 (társszerzők: Bakk Miklós és Horváth Andor).

Salat Levente: The Challenge of Ethnocultural Diversity. Miklós Dérer (szerk.): The Future of Transatlantic Relations: Central and East Europe’s Contribution. First Annual Conference on Atlanticism. 1999. február 26–27., Budapest. Budapest: Hungarian Atlantic Council, 1999, 120–127.

Salat Levente: A kisebbségi helytállás modelljei. Jankovics József–Monok István–Nyerges Judit (szerk.): A magyar művelődés és a kereszténység. A IV.Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Róma – Nápoly, 1996. szeptember 9–14. Budapest–Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Rt., 1998, Vol. III, 1765–1777.

Salat Levente: Hungarian Civil Society in Romania? Andor Horváth–Lajos Kántor–Zsuzsa Selyem (szerk.): Render 1 – Korunk antológia. Kolozsvár: Komp-Press, 1996, 213–217.

Salat Levente: O societate civilă maghiară din România? [Hungarian Civil Society in Romania?] Kántor Lajos–Horváth Andor (szerk.): Cumpăna 3 – Korunk antológia. Kolozsvár: Komp-Press, 1996, 39–41.

Salat Levente: Elveszett otthon, elvesztett közösség, kétségbevont kollektív egzisztencia. Cseke Péter (szerk.): Lehet–nem lehet. Marosvásárhely: Mentor, 1995, 249–258.

Salat Levente: Natura paraliziei [The Nature of Paralysis]. Kántor Lajos–Makár Júlia–Salat Levente (szerk.): Cumpăna 2 – Korunk antológia. Kolozsvár: Komp-Press, 1995, 74–76.

Salat Levente: Pistele constrângerii intelectualităţii în societăţile postcomuniste [Forced Trajectories of Intellectuals in Post-Communist Societies]. Kántor Lajos–Salat Levente (szerk.): Cumpăna 1 – Korunk antológia. Kolozsvár: Komp-Press, 1994, 282–285.

Salat Levente: Tudásszociológiai szempontok az ismeretrendszerek elkötelezettségének kérdéséhez. Salat Levente (szerk.): Tény és való, Bukarest: Kriterion, 1989, 16–59.

Salat Levente: Az „intellektus áldozathozatalának” szociológiájához. Bodó Barna (szerk.): Ember és világ. Tanulmányok a hitről, Bukarest: Kriterion, 1986, 110–140.

Szakfolyóiratokban megjelent publikációk

Salat Levente: Az RMDSZ 25 éve – a célok tükrében. Magyar Kisebbség, Vol. XX, nr. 2015/1-2: 9-29.

Salat Levente: A kisebbségpolitika diszkurzív terei Romániában. Stratégiák és toposzok az RMDSZ és a román pártokképviselőinek parlamenti felszólalásaiban. Magyar Kisebbség, Vol. XX, nr. 2015/1-2: 89-116 (társszerző: Lakatos Dorottya).

Salat Levente: Ethnic Mobilization – a Framework of Analysis for Central and Eastern Europe. Revista de Cercetare și Intervenție Socială, Vol. 46, 2014, megjelenés előtt.

Salat Levente: Bíró Gáspár szellemi öröksége. Pro Minoritate, 2014, Summer: 3–7.

Salat Levente: A könnyített honosítás látható és várható következményeiről. Válaszok a Magyar Kisebbség kérdéseire. Magyar Kisebbság, Vol. VXIII, 2013/3-4: 226–240.

Salat Levente: Marosvásárhelyi események – történeti rekonstrukció és elméleti értelmezés. Magyar Kisebbség, Vol. XVIII, 2013/2: 166–177.

Salat Levente: Magyar–román együttélés Erdélyben – tapasztalatok és (f)elismeretlen konzekvenciák. Életútinterjú Salat Leventével. Társadalmi Együttélés. A kisebbségi lét dimenzió

(http://www.tarsadalmiegyutteles.hu/id-31-tarsadalmi_egyutteles_2012_2_szam_eletut.html  http://www.tarsadalmiegyutteles.hu/id-62-tarsadalmi_egyutteles_2012_3_szam_eletut.html), majd Magyar Kisebbség, Vol. XVII, 2012/3-4: 96–162.

Salat Levente: Kisebbségi egyetemek a világ néhány térségében. Educatio, 2012/1: 49–66.

Salat Levente: Hívó szavak és az erdélyi magyar szellemi puszta. Korunk, 2012/5: 75–86.

Salat Levente: A politikai közösség kérdése a többség–kisebbség viszonyának a nézőpontjából. Korunk, 2012/1: 65–76 és 2012/2: 58–67.

Salat Levente: Erdélyi magyar identitás a magyar és román közpolitikák kereszttüzében. Magyar Kisebbség, vol. XV, nr. 2010/3–4: 50–61.

Salat Levente: A világ Amerika után. A hatalom új alakzatai a nemzetközi politikában. Korunk, 2010/2: 14–19.

Salat Levente: Ethnocultural Diversity and Aspects of Political Culture. Transylvanian Review of Administrative Science, Nr. 27 E, 2009: 199–219 (társszerzők: Caluser Monica, Gorcea Amelia, Mosteanu Olimpia).

Salat Levente: A román–magyar kapcsolatok a francia–német megbékélés perspektívájából. BUKSZ – Budapesti Könyvszemle, Vol. 21, No. 4, 2009: 347–352.

Salat Levente: Social Capital in Multicultural Communities. Studia Universitatis Babes Bolyai - Politica, Vol. LIII/1, 2008: 19–32 (társszerző: Mosteanu Olimpia).

Salat Levente: A romániai nemzeti kisebbségek jogállása és ennek nemzetközi kontextusa. Magyar Kisebbség, Vol. XIV, Nr. 3–4, 2008:13–39.

Salat Levente: A kommunizmus romániai öröksége és az erdélyi magyarok. Magyar Kisebbség, Vol. XIII, No. 1–2, 2008: 7–19.

Salat Levente: Are Members of the Hungarian Minority in Romania Part of the Romanian Political Community? Studia Politica, Vol. VIII., No. 2, 2008: 337–366.

Salat Levente: Prevailing Identity Structures and Competing Ethnopolitical Strategies in Transylvania. Hungarian Studies, Vol. 21, No. 1–2, 2007: 19–60.

Salat Levente: A magyar nemzetstratégia kisebbségpolitikai alternatívái. Magyar Kisebbség, Vol. 41–42, 2006, No. 3–4: 186–200.

Salat Levente: Forme de autonomie şi condiţiile de realizabilitate ale acestora [Forms of Autonomy and the Conditions of their Realization]. Altera, Vol. XII, 2006, nr. 29: 37–49.

Salat Levente: Statul-naţiune şi provocările diversităţii. Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 10, 200: 4–12.

Salat Levente: Visions of Minority Hungarians in Transylvania: Prospects and Obstacles. Minorities Research. A Collection of Studies by Hungarian Authors, 2004/6: 33–62.

Salat Levente: Kisebbségi magyar jövőképek esélyei és buktatói Erdélyben. Kisebbségkutatás, Vol. 12, 2003/3: 547–573.

Salat Levente: Central and Local Public Administration in the Dynamics of Inter-Ethnic Relations in Romania. Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr. 1(9)/2003: 70–87 (társszerző: Veres Valér).

Salat Levente: The Challenge of Diversity. Answers and Dilemmas. Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 3, 2003: 189–207.

Salat Levente: Az RMDSZ 2003-ban – útkeresés integrációs határpontokon. Magyar Kisebbség, 2003/1 (társszerzők: Bakk Miklós és Horváth Andor).

Salat Levente: Van-e magyar jövő Kolozsváron?. Korunk, 2003/1: 43–49.

Salat Levente: Conceptul de drepturi colective şi democraţia liberală [Liberal Democracy and the Concept of Collective Rights and]. Europolis. Revistă de teorie şi analiză politică, 2002/1: 41–57.

Salat Levente: Javaslat a romániai magyar kisebbségi társadalom intézményes keretének a megreformálására. Magyar Kisebbség, 2002/1: 218–216.

Salat Levente: Multikulturális demokrácia?. Régió. Kisebbség,Politika, Társadalom, 2002/1: 206–225.

Salat Levente: A románia magyarság szellemi helyzete. Kényszerpályák a kisebbségi közgondolkodásban. Provincia, Vol. I, No. 6, 2000

Salat Levente: Puncte de vedere la interpretarea multiculturalismului in România [Perspectives on the

Interpretation of Multiculturalism in Romania]. Altera, Vol. VI, No. 13, 2000: 23–46.

Salat Levente: Szempontok a multikulturalizmus fogalmának romániai értelmezéséhez". Magyar Kisebbség, 2000/1: 226–252.

Salat Levente: Minoritarii şi democraţia II [Minorities and Democracy – II]. Curentul. Vol. III, 82. sz., 1999. április 8.

Salat Levente: Minoritarii şi democraţia I [Minorities and Democracy – I]. Curentul. Vol. III, 74. sz., 1999. március 3.

Salat Levente: Romániai magyar civil társadalom? Korunk,1995/11: 3–6.

Salat Levente: The Trap of Minority Politics. Balkan Warreport. Vol. 29, 1994. Okt/Nov: 29–30.

Salat Levente: A bénultság természetrajza. Korunk, 1994/3: 23–27.

Salat Levente: A kritika dilemmái. Korunk, 1993/2: 22–33.

Salat Levente: Európa és a kisebbségi kérdés. Korunk, 1992/6: 69–70.

Salat Levente: Értelmiségi kényszerpályák Közép-Kelet-Európa posztkommunista társadalmaiban. Korunk, 1991/4: 510–512.

Salat Levente: Strasbourgi egyezményhálózat.Korunk, 1990/6: 737–744.

Salat Levente: Az intellektuális autonómia mint perszeveráló keresés. Korunk, 1990/1: 57–61.

Salat Levente: A megérdemelt zsarnok. Magyar Napló, 1990/10.

Salat Levente: Eszmék kavargása. A tudomány helyzete a huszadik század második felének szellemi közegében. Tett, Nr. 50, 1989/2: 5–10 (Sólyom S. Levente álnéven).

Salat Levente: A strukturalizmus és rendszerelmélet, mint közös gyökerű szellemi divatok. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1989.

Salat Levente: Az emberek, mint dolgok. Tett, Nr. 45, 1988/1: 53–57.

Salat Levente: Tények színeváltozása. A Hét, 1987/45.

Salat Levente: Üdv-technológiák, vagy a racionalizmus céltévesztései? Tett, Nr. 32, 1984/4: 50–55.