MAJDIK Kornélia

Életrajz

Személyi adatok
1952-01-21
Zilah, Románia
Kolozsvár, Románia
E-mail-cím: majdik@chem.ubbcluj.ro; majdik@gmail.com
Munkahelyi adatok

1971 - 1975     Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Kémia Kar

1975                Jeles minősítésű vegyész oklevél – Babes-Bolyai Tudományegyetem

1975 - 1976     Master – Szerves kémia Babes-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár,

1976 - 1981     Terapia- Gyógyszergyár Kolozsvár,vegyész

1981 - 1997     Kolozsvári Gyógyszerkutató Intézet – Tudományos Főmunkatárs II

1988 -              A kémiai tudományok doktora: Acetofenon-oximok alkalmazása szervesszintézisekben

1997 - jelen      Babes-Bolyai Tudományegyetem –Kémia és Vegyészmérnöki Kar

2007                egyetemi docens

2004 - 2010      dékánhelyettes és a Kémia és Vegyészmérnöki Kar magyar tagozatának vezetője

2010 - 2012      dékán és a Kémia és Vegyészmérnöki Kar magyar tagozat vezetője

2012 - 2016      dékánhelyettes és a Kémia és Vegyészmérnöki Kar magyar tagozatának vezetője

2016 - jelen      oktató a Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézetben

Szakmai tapasztalat

A. Szakmai tevékenység :

1. Oktatói tevékenység:

 • Előadások a Kémia és Vegyészmérnök magyar nyelven tanuló hallgatók számára. A tantárgyleírások: chem.ubbcluj.ro

- kémiai technológia - kémia szak 3 év - (kötelező)

- szerves anyagok technológiája - vegyészmérnöki szak 3 év (kötelező)

- szintétikus gyógyszerek - vegyészmérnöki szak 4 év (kötelező)

- petrokémia - vegyészmérnöki szak 3 év(kötelező)

- karbokémia - vegyészmérnöki szak 4 év(kötelező)

- gyógyszerek és kozmetikumok kémiája - (Master 1 év választható)

- bioremediációs technikák a környezeti rehabilitációban - (Master 2 év választható)

- biotechnológiai alapfogalmak - (Master 2 év választható)

 • diákok és doktoranduszok kutatómunkájának irányítása
 • államvizsga dolgozatok vezetése, disszertációs dolgozatok vezetése, doktoranduszok szakmai tevékenységének vezetése

 

2. Tudományos tevékenység:

 • Új kutatási eredmények publikálása impakt faktoros folyóiratokban

(publikációs lista)

 • Alkalmazott kutatási eredmények

 5 szabadalom(publikációs lista)

 • Szakkönyvek, jegyzetek írása

3 könyv (publikációs lista)

 • Kutatási projektek vezetése és részvétel a kutatásban

www.cercetare.ubbcluj.ro

A Román Kutatási Minisztérium által meghirdetett tudományos projekt: 18

- 5 mint projektvezető

Nemzetközi tudományos kutatási projekt: 4

- 4 mint projektvezető

 • Szakmai konferenciák szervezése

Nemzetközi Vegyészkonferencia elnöke és főszervezője 1995-től, minden évben

Információk (www.emt.ro)

 • Hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel

Nemzetközi konferencia 35 (www.cercetare.ubbcluj.ro )

 • Szerkesztőbizottsági tag szakmai folyóiratoknál

Studia Universitatis Babes-Bolyai, Seria Chemia, honlap: http://www.chem.ubbcluj.ro/~studiachemia/

Journal of Environment and Biotechnology www.vinanie.com

Műszaki szemle www.emt.ro

 

B. Vezetői tevékenység a BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Karán

 • A Babes-Bolyai Kémia és Vegyészmérnöki karának átszervezése, intézetek létrehozásának szervezése

Vegyészmérnöki Intézet (román tagozat)

Kémiai Intézet (román tagozat)

Magyar kémia és vegyészmérnöki Intézet (magyar tagozat)

 • A Kémia és Vegyészmérnöki kar nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, új szerződések megkötése
 • A Kémia és Vegyészmérnöki kar kapcsolatainak kialakítása romániai kémia profilú intézményekkel és termelőegységekkel
 • A Kémia és Vegyészmérnöki kar diákjai számára egy angol nyelvű nemzetközi diákkonferencia megszervezése: Students for Students
 • A kémia és Vegyészmérnöki kar diákjai számára a szakmai gyakorlat szervezése

 Projekt POSDRU 161/2.1/G/137240 Pro Practica 2015 vezető

 • Eredmények a Magyar kémiaoktatás fejlesztésének területén

 

Egyetemi oktatás

Vegyészmérnök képzés beindítása magyar nyelven a Kémia és Vegyészmérnöki Karon: Szerves anyagok technológiája, petrokémia, karbokémia - Az egyetlen állami magyar nyelvű mérnökképzés Romániában

Mesteri képzések beindítása magyar nyelven

Korszerű technikák a kémiai szintézisben

Élelmiszeripari termékek minőségellenőrzése és feldolgozása

Környezeti minőségellenőrzés és remediációs technikák

 

Középiskolai oktatás

 • Középiskolás diákversenyek szervezése Irinyi János és Hevesy György kémiaverseny évente (500-600 diák), három forduló, A Román Minisztérium elismert versenye, a tudományos bizottság elnöke

  

C. Szakmai szervezetek munkájában való részvétel:

 

1995-jelen  EMT Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság – Kémia szakosztályának elnöke, a szervezet alelnöke

2016-jelen  KAB Kémiatudományi kaszbizottságának elnöke

2007-2016  Kémia szakkollégium vezetője

1998-jelen  Román Kémikusok egyesülete

2005-jelen  OTDK Kémia és Vegyipari szekció bizottsági tag

 

D. Díjak, kitüntetések

1997    Pro Scientia díj- Erdélyi Magyar Műszak Tudományos Társaság

2015    AranyJánosEmléklap Magyar Tudományos Akadémia

 

Publikációs lista

Tudományos közlemények

(impact faktoros folyóiratokban, forrás: ww.WebOfKnowledge.com)

Hirsch index: 11

 

 1. Torok, A.; Nagy, B.; Tonk, S.; Buta, E.; Szep, R.; Majdik, C.; Niculae, A. G.; Crystal Violet Dye Removal from Aqueous Solutions Using Elodea Canadensis as Biofilter, Revista De Chimie,2017,68, 2270-2275.
 2. Tonk, S.; Majdik, C.; Szep, R.; Suciu, M.; Rapo, E.; Nagy, B.; Niculae, A. G.; Biosorption of Cd(II) Ions from Aqueous Solution Onto Eggshell Waste Kinetic and equilibrium isotherm studies, Revista De Chimie,2017,68, 1951-1958.
 3. Nagy, B.; Manzatu, C.; Maicaneanu, A.; Indolean, C.; Lucian, B. T.; Majdik, C.; Linear and nonlinear regression analysis for heavy metals removal using Agaricus bisporus macrofungus, Arabian Journal of Chemistry,2017,10, S3569-S3579.
 4. Manzatu, C.; Nagy, B.; Majdik, C.; The biosorptive effect of untreated and chemically modified fir cone powder on Pb(II) removal, European Journal of Wood and Wood Products,2017,75, 623-632.
 5. Manzatu, C.; Majdik, C.; Nagy, B.; THE USE OF CHEMICALLY ACTIVATED FIR CONE CARBON IN THE REMOVAL OF Pb2+ CONTAMINATED AQUEOUS SOLUTIONS, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,2016,61, 167-182.
 6. Torok, A.; Gulyas, Z.; Szalai, G.; Kocsy, G.; Majdik, C.; Phytoremediation capacity of aquatic plants is associated with the degree of phytochelatin polymerization, Journal of Hazardous Materials,2015,299, 371-378.
 7. Torok, A.; Buta, E.; Indolean, C.; Tonk, S.; Silaghi-Dumitrescu, L.; Majdik, C.; Biological Removal of Triphenylmethane Dyes From Aqueous Solution by Lemna minor, Acta Chimica Slovenica,2015,62, 452-461.
 8. Tonk, S.; Nagy, B.; Torok, A.; Indolean, C.; Majdik, C.; Cd(II), Zn(II) and Cu(II) Bioadsorption on Chemically Treated Waste Brewery Yeast Biomass: The Role of Functional Groups, Acta Chimica Slovenica,2015,62, 736-746.
 9. Petkes, H.; Gal, E.; Bischin, C.; Lupan, I.; Majdik, C.; Cristea, C.; Silaghi-Dumitrescu, L.; ESTIMATION OF RADICAL SCAVENGING CAPACITY OF SOME DIARYL- AND PHENOTHIAZINYL-NITRONES, Revue Roumaine De Chimie,2015,60, 659-664.
 10. Nagy, B.; Manzatu, C.; Torok, A.; Indolean, C.; Maicaneanu, A.; Tonk, S.; Majdik, C.; ISOTHERM AND THERMODYNAMIC STUDIES OF Cd (II) REMOVAL PROCESS USING CHEMICALLY MODIFIED LIGNOCELLULOSIC ADSORBENT, Revue Roumaine De Chimie,2015,60, 257-264.
 11. Manzatu, C.; Nagy, B.; Ceccarini, A.; Iannelli, R.; Giannarelli, S.; Majdik, C.; Laboratory tests for the phytoextraction of heavy metals from polluted harbor sediments using aquatic plants, Marine Pollution Bulletin,2015,101, 605-611.
 12. Croitoru, M. D.; Petkes, H. I.; Fulop, I.; Cotarlan, R.; Serban, O. E.; Dogaru, T. M.; Florea, S. A. G.; Tokes, B.; Majdik, C.; Nitrones: not only extraordinary spin traps, but also good nitric oxide sources in vivo, Acta Pharmaceutica,2015,65, 413-426.
 13. Petkes, H. I.; Gal, E.; Gaina, L.; Sabou, M.; Majdik, C.; Silaghi-Dumitrescu, L.; Synthesis and antibacterial properties of new phenothiazinyl- and phenyl-nitrones, Comptes Rendus Chimie,2014,17, 1050-1056.
 14. Nagy, B.; Szilagyi, B.; Majdik, C.; Katona, G.; Indolean, C.; Maicaneanu, A.; Cd (II) and Zn (II) Biosorption on Lactarius piperatus Macrofungus: Equilibrium Isotherm and Kinetic Studies, Environmental Progress & Sustainable Energy,2014,33, 1158-1170.
 15. Nagy, B.; Manzatu, C.; Maicaneanu, A.; Indolean, C.; Silaghi-Dumitrescu, L.; Majdik, C.; Effect of Alkaline and Oxidative Treatment on Sawdust Capacity to Remove Cd(II) from Aqueous Solutions: FTIR and AFM Study, Journal of Wood Chemistry and Technology,2014,34, 301-311.
 16. Nagy, B.; Maicaneanu, A.; Indolean, C.; Manzatu, C.; Silaghi-Dumitrescu, L.; Majdik, C.; Comparative study of Cd(II) biosorption on cultivated Agaricus bisporus and wild Lactarius piperatus based biocomposites. Linear and nonlinear equilibrium modelling and kinetics, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers,2014,45, 921-929.
 17. Miclean, M.; Senila, L.; Cadar, O.; Roman, M.; Levei, E. A.; Tanaselia, C.; Torok, A.; Majdik, C.; DETERMINATION OF CHLORPYRIFOS IN SURFACE WATER USING SPE-DI-SPME/GC-ECD, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,2014,59, 43-48.
 18. Manzatu, C.; Nagy, B.; Torok, A.; Indolean, C.; Majdik, C.; BIOSORPTION OF Cd(II) ON UNTREATED FIR CONE POWDER: KINETIC AND EQUILIBRIUM ISOTHERM STUDIES, Revue Roumaine De Chimie,2014,59, 981-988.
 19. Buta, E.; Torok, A.; Csog, A.; Zongo, B.; Cantor, M.; Buta, M.; Majdik, C.; Comparative Studies of the Phytoextraction Capacity of Five Aquatic Plants in Heavy Metal Contaminated Water, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca,2014,42, 173-179.
 20. Todea, D. A.; Tonk, S.; Tiuc, A. E.; Torok, A.; Manzatu, C.; Katona, G.; Majdik, C.; CONTINUOUS FLOW WASTE WATER PURIFICATION WITH IMMOBILIZED CELLS, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,2013,58, 135-141.
 21. Todea, D. A.; Tonk, S.; Tiuc, A. E.; Torok, A.; Manzatu, C.; Katona, G.; Majdik, C.; EFFICIENT DEGRADATION OF PHENOL WITH PSEUDOMONAS PUTIDA CELLS FOR THE PRODUCTION OF PURE WATER, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,2013,58, 125-133.
 22. Nagy, B.; Maicaneanu, A.; Indolean, C.; Burca, S.; Silaghi-Dumitrescu, L.; Majdik, C.; Cadmium (II) Ions Removal from Aqueous Solutions Using Romanian Untreated fir Tree Sawdust - a Green Biosorbent, Acta Chimica Slovenica,2013,60, 263-273.
 23. Kuki, A.; Irsai, I.; Nagy, L.; Shemirani, G.; Majdik, C.; Zsuga, M.; Keki, S.; In-source collision induced dissociation study of polyethers cationized by alkali metal ions, International Journal of Mass Spectrometry,2013,334, 38-42.
 24. Burca, S.; Stanca, M.; Indolean, C.; Majdik, C.; Maicaneanu, A.; Fe-Zn-ZVT CATALYST USED IN ADVANCED OXIDATION PROCESSES OF ORGANIC POLLUTANTS FROM WASTEWATERS, Revue Roumaine De Chimie,2013,58, 19-+.
 25. Talos, K.; Pernyeszi, T.; Majdik, C.; Hegedusova, A.; Pager, C.; Cadmium biosorption by baker's yeast in aqueous suspensions, Journal of the Serbian Chemical Society,2012,77, 549-561.
 26. Mbosso Teinkela, J. E.; Maicaneanu, A.; Indolean, C.; Njimou, J. R.; Majdik, C.; Cd2+ REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS USING AN ORGANO-INORGANIC IMMOBILIZED ADSORBENT, Revue Roumaine De Chimie,2012,57, 321-325.
 27. Irsai, I.; Majdik, C.; Lupan, A.; Silaghi-Dumitrescu, R.; Secondary structure elements in polylactic acid models, Journal of Mathematical Chemistry,2012,50, 703-733.
 28. Cadar, O.; Paul, M.; Roman, C.; Miclean, M.; Majdik, C.; Biodegradation behaviour of poly(lactic acid) and (lactic acid-ethylene glycol-malonic or succinic acid) copolymers under controlled composting conditions in a laboratory test system, Polymer Degradation and Stability,2012,97, 354-357.
 29. Cadar, O.; Miclean, M.; Paul, M.; Simedru, D.; Majdik, C.; BIODEGRADATION BEHAVIOR OF LACTIC ACID, ETHYLENE GLYCOL AND TEREPHTHALIC ACID COPOLYMERS UNDER CONTROLLED COMPOSTING CONDITIONS, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,2012,57, 67-74.
 30. Tonk, S.; Maicaneanu, A.; Indolean, C.; Burca, S.; Majdik, C.; Application of immobilized waste brewery yeast cells for Cd2+ removal. Equilibrium and kinetics, Journal of the Serbian Chemical Society,2011,76, 363-373.
 31. Senila, L.; Miclean, M.; Levei, E. A.; Roman, C.; Majdik, C.; PRELIMINARY RESULTS ON THE ANALYSIS OF STEROIDS IN POULTRY SAMPLES BY DIRECT IMMERSION SOLID-PHASE MICROEXTRACTION AND GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,2011,56, 107-114.
 32. Majdik, C.; Katona, G.; Chintoanu, M.; Roman, M.; Luca, E.; Simon, S. M.; Rusu, T.; Roman, C.; PHENOL REMOVAL FROM WASTEWATERS USING POLYPHENOLOXIDASE FROM POTATO, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,2011,56, 267-273.
 33. Majdik, C.; Katona, G.; Chintoanu, M.; Roman, M.; Luca, E.; Simon, S. M.; Rusu, T.; Roman, C.; IMMOBILIZED POLYPHENOLOXIDASE FOR WASTEWATERS TRATEMENT, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,2011,56, 261-266.
 34. Farkas, V.; Hegedusova, A.; Jakabova, S.; Majdik, C.; Pernyeszi, T.; THE EFFECT OF CELL SURFACE TREATMENT ON LEAD(II) BIOADSORPTION BY PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,2011,56, 65-74.
 35. Csog, A.; Mihucz, V. G.; Tatar, E.; Fodor, F.; Virag, I.; Majdik, C.; Zaray, G.; Accumulation and distribution of iron, cadmium, lead and nickel in cucumber plants grown in hydroponics containing two different chelated iron supplies, Journal of Plant Physiology,2011,168, 1038-1044.
 36. Cadar, O.; Cadar, S.; Senila, M.; Majdik, C.; Roman, C.; SYNTHESIS OF POLY(L-LACTIC ACID) BY DIRECT POLYCONDENSATION, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,2011,56, 57-63.
 37. Szende, T.; Indolean, C.; Burca, S.; Maicaneanu, A.; Bela, K.; Majdik, C.; BIOSORPTION OF Cd2+ IONS BY IMMOBILIZED CELLS OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE. ADSORPTION EQUILIBRIUM AND KINETIC STUDIES, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,2010,55, 129-137.
 38. Senila, L.; Miclean, M.; Roman, M.; Chintoanu, M.; Katona, G.; Roman, C.; Majdik, C.; STARCH HYDROLYSIS WITH COMMERCIAL ENZYME PREPARATES, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,2010,55, 145-150.
 39. Miclean, M.; Levei, E. A.; Gog, A.; Ferenczi, L.; Majdik, C.; Puia, C.; Roman, C.; DETERMINATION OF TOTAL PETROLEUM HYDROCARBONS IN CONTAMINATED SOIL BY FTIR AND GC-FID METHODS, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,2010,55, 83-91.
 40. Majdik, C.; Burca, S.; Indolean, C.; Maicaneanu, A.; Stanca, M.; Tonk, S.; Mezey, P.; SUSPENDED AND IMMOBILIZED BREWERY WASTE BIOMASS AND COMMERCIAL YEAST AS BIOSORBENTS FOR Cd(II) REMOVAL. A THERMODYNAMIC STUDY, Revue Roumaine De Chimie,2010,55, 871-+.
 41. Katona, G.; Roman, C.; Chintoanu, M.; Gog, A.; Pitl, G.; Roman, M.; Luca, E.; Majdik, C.; The Biodegradation of Various Polihydroxy Benzenes with Pelobacter acidigallici, Revista De Chimie,2010,61, 907-910.
 42. Katona, G.; Miclean, M.; Chintoanu, M.; Roman, M.; Luca, E.; Senila, L.; Majdik, C.; Roman, C.; THE CELLULAR BIODEGRADATION OF DI- AND TRIHYDROXYBENZENES, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,2010,55, 151-156.
 43. Senila, L.; Miclean, M.; Roman, C.; Majdik, C.; Zaray, G.; DETERMINATION OF STEROID HORMONES IN SOMES RIVER WATER BY SOLID PHASE MICROEXTRACTION AND GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,2009,54, 179-186.
 44. Pernyeszi, T.; Honfi, K.; Boros, B.; Talos, K.; Kilar, F.; Majdik, C.; BIOSORPTION OF PHENOL FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY FUNGAL BIOMASS OF PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,2009,54, 173-183.
 45. Majdik, C.; Miclean, M.; Roman, C.; Indolean, C.; Cordos, E.; Chelate-Induced Phytoextraction of Experimentally Metal Polluted Soil, with Thlaspi Caerulescens, Revista De Chimie,2009,60, 533-536.
 46. Keresztes, S.; Tatar, E.; Mihucz, V. G.; Virag, I.; Majdik, C.; Zaray, G.; Leaching of antimony from polyethylene terephthalate (PET) bottles into mineral water, Science of the Total Environment,2009,407, 4731-4735.
 47. Szende, T.; Stanca, M.; Majdik, C.; Indolean, C.; Burca, S.; Timea, P.; Bela, T.; Cd2+ REMOVAL FROM SYNTHETIC WASTEWATERS USING SCENEDESMUS OPOLIENSIS GREEN ALGAE, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,2008,53, 31-36.
 48. Mezey, P. G.; Majdik, C.; MEASURES OF SHAPE SIMILARITY OF ELECTRON DENSITY CLOUDS IN MOLECULAR MODELING, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,2008,53, 7-13.
 49. Majdik, C.; Indolean, C.; Szende, T.; Maicaneanu, A.; Timea, P.; Bela, T.; REMOVAL OF Zn2+ FROM SOME SYNTHETIC WASTEWATERS BY IMMOBILIZED SACCHAROMYCES CEREVISIAE CELLS, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia,2008,53, 71-76.
 50. Takatsy, A.; Hodrea, J.; Majdik, C.; Irimie, F. D.; Kilar, F.; Role of chemical structure in molecular recognition by transferrin, Journal of Molecular Recognition,2006,19, 270-274.
 51. Endredi, H.; Billes, F.; Tosa, M.; Majdik, C.; Irimie, F. D.; Experimental and quantum chemical study on the vibrational spectroscopy of N-methylphenothiazines: Part 1, Spectrochimica Acta Part a-Molecular and Biomolecular Spectroscopy,2006,63, 349-360.
 52. Paizs, C.; Tahtinen, P.; Tosa, M.; Majdik, C.; Irimie, F. D.; Kanerva, L. T.; Biocatalytic enantioselective preparation of phenothiazine-based cyanohydrin acetates: kinetic and dynamic kinetic resolution, Tetrahedron,2004,60, 10533-10540.
 53. Paizs, C.; Tosa, M.; Majdik, C.; Tahtinen, P.; Irimie, F. D.; Kanerva, L. T.; Candida antarctica lipase A in the dynamic resolution of novel furylbenzotiazol-based cyanohydrin acetates, Tetrahedron-Asymmetry,2003,14, 619-627.
 54. Paizs, C.; Tosa, M.; Majdik, C.; Moldovan, P.; Novak, L.; Kolonits, P.; Marcovici, A.; Irimie, F. D.; Poppe, L.; Optically active 1-(benzofuran-2-yl)ethanols and ethane-1,2-diols by enantiotopic selective bioreductions, Tetrahedron-Asymmetry,2003,14, 1495-1501.
 55. Paizs, C.; Tosa, M.; Bodai, V.; Szakacs, G.; Kmecz, I.; Simandi, B.; Majdik, C.; Novak, L.; Irimie, F. D.; Poppe, L.; Kinetic resolution of 1-(benzofuran-2-yl)ethanols by lipase-catalyzed enantiomer selective reactions, Tetrahedron-Asymmetry,2003,14, 1943-1949.
 56. Tosa, M.; Paizs, C.; Majdik, C.; Novak, L.; Kolonits, P.; Irimie, F. D.; Poppe, L.; Synthesis of optically active 3-substituted-10-alkyl-10H-phenothiazine-5-oxides by enantioselective biotransformations, Tetrahedron-Asymmetry,2002,13, 211-221.
 57. Tosa, M.; Paizs, C.; Majdik, C.; Moldovan, P.; Novak, L.; Kolonits, P.; Szabo, E.; Poppe, L.; Irimie, F. D.; Baker's yeast mediated preparation of (10-alkyl-10H-phenothiazin-3-yl)methanols, Journal of Molecular Catalysis B-Enzymatic,2002,17, 241-248.
 58. Paizs, C.; Tosa, M.; Majdik, C.; Bodai, V.; Novak, L.; Irimie, F. D.; Poppe, L.; Chemo-enzymatic preparation of hydroxymethyl ketones, Journal of the Chemical Society-Perkin Transactions 1,2002, 2400-2402.
 59. Irimie, F. D.; Paizs, C.; Majdik, C.; Tosa, M.; Misca, R.; Silaghi-Dumitrescu, R.; Bioorganic synthesis of some (5-benzothiazol-2-yl-furan-2-yl)-methanols in cell catalysis using Saccharomyces cerevisiae, Heterocyclic Communications,2002,8, 489-492.
 60. Cimpoiu, C.; Hodisan, S.; Tosa, M.; Paizs, C.; Majdik, C.; Irimie, F. D.; Separation of N-alkyl phenothiazine sulfones by HPTLC using an optimum mobile phase, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis,2002,28, 385-389.
 61. Tosa, M.; Paizs, C.; Majdik, C.; Poppe, L.; Kolonits, P.; Silberg, I. A.; Novak, L.; Irimie, F. D.; Selective oxidaton methods for preparation of N-alkylphenothiazine sulfoxides and sulfones, Heterocyclic Communications,2001,7, 277-282.
 62. Majdik, C.; Kovendi, A.; Matei, S.; Breazu, D.; O-ARYLKETOXIMES .3. OBTAINING 3-(4'-METHYL)-PHENYL-5-NITRO-BENZISOXAZOLE FROM O- 2-(4'-METHYL)-BENZOYL-4-NITRO -PHENYL-KETOXIMES, Revue Roumaine De Chimie,1991,36, 1321-1324.
 63. Majdik, C.; Kovendi, A.; Matei, S.; Breazu, D.; O-ARYL KETOXIMES .1. O-ARYLATION OF KETOXIMES WITH NITROCHLOROBENZENE, Revista De Chimie,1989,40, 490-493.
 64. Majdik, C.; Kovendi, A.; Matei, S.; Breazu, D.; ORTHO-ARYL-KETOXYMES .2. PREPARATION OF 2-ARYL-NITROBENZOFURANS FROM O-NITROPHENYL-ACETOPHENOXIME, Revista De Chimie,1989,40, 689-693.