SIPOS Gábor

Életrajz

Személyi adatok
Érszodoró, Románia
Kolozsvár, Románia
E-mail-cím: gsipos13@gmail.com
Kutatási adatok

Szakterület

erdélyi művelődéstörténet, református egyháztörténet (17-18. század)

Munkahelyi adatok

1998-tól BBTE, Középkortörténeti tanszék, történelem-könyvtár szak, docens
1977-től az Erdélyi Református Egyházkerület kolozsvári Gyűjtőlevéltára, főlevéltáros
1974–1977 Noszolyi Általános Iskola, történelemtanár

Tanulmányok

1998 PhD fokozat, Szeged
1970–1974 egyetemi tanulmányok: Kolozsvár, BBTE Történelem szak
1966–1970 középiskolai tanulmányok, Kraszna

Szakmai tapasztalat

Együttműködés az egyházi levéltári anyag védelme és begyűjtése terén a NKÖM Levéltári osztályával.
Szakmai kapcsolat a Szegedi TE Régi magyar irodalom tanszékével művelődéstörténeti és könyvtörténeti téren.
Nemzetközi és hazai szakmai konferenciákon való részvétel 1980 óta (Bukarest, Budapest, Szeged, Vilnius, Róma, Bécs, Nagykőrös, Sárospatak, Debrecen, Marosvásárhely stb.)
Sapientia-KPI támogatásával, 2002 okt.–2004 szept. között a kolozsvári Akadémiai Könyvtár RMK-gyűjteményei katalógusának összeállítása.
A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti tanszékével együttműködve az erdélyi református zsinatok 17–18. századi iratainak összegyűjtése és kiadása.

Kiegészítő információk

Díjak

  • Magyar Érdemrend tisztikeresztje: 2015
  • Arany János-érem (MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság): 2015
  • Pauler Gyula-díj (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium): 2011
  • Károli Díj (NeKÖM): 2005

Szervezeti tagság

  • Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (szavazati jogú tag)
  • Erdély Öröksége Alapítvány Kuratóriuma (szavazati jogú tag)
  • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Publikációs lista

Összes publikáció külső linkje

Sipos Gábor összes publikációja a Magyar Tudományos Művek Tárában:

MTMT