TÁNCZOS Vilmos

Életrajz

Személyi adatok
1959-10-21
Csíkszentkirály (Sâncrăieni),  
Kolozsvár, Románia
E-mail-cím: tanczosvilmos@yahoo.com
Kutatási adatok

TUDOMÁNYOS KUTATÁSI PROGRAMOK, KUTATÓI ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAK

2011−2015 Levels of Linguistic Competence among Speakers of the Moldavian Csángó Dialects according to Generations and Geographical Locations. Időtartam: 54 hónap. Keretintézmény, a kutatás támogatója: CNCS−UEFISCDI, Programul „IDEI” din cadrul Planului National. Kód: PN-II-ID-PCE-2011-3-0971

2008−2009      Cultural Heritage and European Integration. Időtartam: 2008−2009. Kétoldali, román−szlovén nemzetközi tudományos kutatás. Támogató: ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Capacităţi, Modul III. Szerződés száma: ANCS: 61/01.07.2008.). Partnerek: Kolozsvári BBTE − Ljubljanai Egyetem, Kulturális Antropológia Tanszék (Szlovénia) A program vezetői: Dr. Ariadna Eleonora Sava adjunktus (BBTE) és Dr. Rajko Mursic professzor (Ljubljana). (csoporttagként)

2007−2009      A magyar nyelvismeret felmérése a moldvai csángók között. 2007. szept. 1.−2009. május 31. Az NCA Nemzeti Civil kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma kutatási programja. Keretintézmény: Erdélyi Szövetség, Budapest. (kutatásvezetőként)

2007−  Vallásos folklórszövegek a moldvai csángóknál (egyéni kutatási program)

2007−2008      Az Egyház szerepének változása a moldvai katolikusok közösségekben. MTA Kutatásszervezési Intézet programja. 2007. november 1.−2008. május 31. (kutatásvezetőként)

2007    Néprajzi dokumentumgyűjtés. Kutatói ösztöndíj az MTA-OM Domus Hungarica Scientiarum et Artium programja keretében. Budapest, 2007. nov. 22.−dec 21.

2006    A moldvai csángók bibliográfiája. Csoportos kutatás. Támogató: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. Keretintézmény: Kriza János Néprajzi Társaság. Kutatásvezetők: Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos, Ilyés Sándor. A program futamideje: 2006

2006    Jelenkutatás a moldvai csángó falvakban. Csoportos kutatás. Támogató: MTA HTMH. Keretintézmény: Kriza János Néprajzi Társaság. Kutatásvezetők: Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos, Gazda Klára. A program futamideje: 2006

2006    Egyetemi jegyzet írása. A jegyzet címe: Folklórszimbólumok. ISBN: 973-8439-23-X. Támogató: Apáczai Közalapítvány. Szerződés száma: 2655/2006. Keretinézmény: Kriza János Néprajzi Társaság. Futamidő: 2006.

2005    A kutatási program neve: Jelenkutatás a moldvai csángó falvakban. Típusa: csoportos kutatás. Támogató: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. Keretintézmény: Kriza János Néprajzi Társaság. A program irányítói: Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos, Gazda Klára

2005−2006    A szakrális tér- és időszemlélet szimbolikus formái a csángó folklórban. Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete. A program időtartama: 2006. okt. 1.–2007. júl. 31. (kutatócsoport vezetőjeként)

2004−2005      Egy gyimesi csángó asszony folklórtudása és világképe. Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete. A program időtartama: 2004. nov. 1.–2005. júl. 31. (kutatócsoport vezetőjeként)

2003−2004      A moldvai csángó kultúra tudományos kutatása 1945–2002 között. Tudománytörténeti összefoglaló. Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete. A program időtartama: 2003. nov. 1.–2004. szept. 30.

2003               A moldvai csángó kultúra tudományos kutatása 1945–2002 között. Tudománytörténeti összefoglaló. Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete. A program időtartama: 2003. márc. 1.–szept. 30.

1995−1998      Jelenkutatás a moldvai csángó falvakban. A program támogatói: Teleki László Alapítvány − Budapest, Kriza János Néprajzi Társaság − Kolozsvár. (csoporttagként)

1993−1999      Archaikus népi imádságok a moldvai csángóknál (a doktori program keretében)

1993−1996      Demográfiai folyamatok a moldvai csángóknál. A program támogatója: Teleki László Alapítvány, Budapest

1991−1992      A csíksomlyói búcsú: szövegek és rítusok. (egyéni kutatási program)

1980−1991      Vallásos folklór gyűjtése a moldvai csángónál (egyéni kutatási program)

 

EGYÉB SZAKMAI TAPASZTALAT

2001–2003      A Sapientia – EMTE megbízott rektorhelyettese

2000−2003     Sapientia Alapítvány − Kutatási Programok Intézetének igazgatója

1990     Csíkszeredai Tanítók Háza igazgatója

 

SZAKMAI EGYESÜLETEK, TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK (TAGSÁG, TISZTSÉGEK)

1990−  Kriza János Néprajzi Társaság − Kolozsvár (alelnök: 1998−2002)

1990−  Erdélyi Múzeum-Egyesület − Kolozsvár (választmányi tag:1997−2002)

1999−  Magyar Néprajzi Társaság − Budapest: külföldi levelező tag

2000−  MTA köztestületi tag (MTA−KAB Néprajzi Szakbizottság elnöke: 2007− )

2010−  Suomalais-Ugrilainen Seura (Finnugor Társaság), Helsinki − kültag

 

DÍJAK

2017   A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje. A díj adományozója: Áder János Magyarország köztársasági elnöke. ‒ Csíkszereda, Magyarország Főkonzulátusa, 2017. szeptember 12.

2016     Teleki József Díj. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Gróf Mikó Imre Alapítvány díja a magyar néprajztudomány területén végzett kiemelkedő munkásságért − Kolozsvár, 2016. április 2.

2014     Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának díja – Budapest, MMA, 2014. október 15.

2013    Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény Díj. − MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest, 2013. március 18.

2009   Gróf Mikó Imre emlékérem. − Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakulásának 150. évfordulója alkalmából Gróf Mikó Imre emlékérmet adományoz Tánczos Vilmos szerkesztőségi tagnak, az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységéért. Egyed Ákos elnök, Bitay Enikő főtitkár. Kolozsvárt, 2009. november 20.

2007   Csángó Kultúráért Díj, Budapest, augusztus 20. A díj adományozója: A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Minisztere, Hiller István.

2007     Pro Ethnographia Minoritatum emlékérem. Adományozó: Magyar Néprajzi Társaság – Budapest, május 23.

2002     A kolozsvári BBTE Tudományos Kutatások Tanácsának díja a 2002-es évre a Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér című munkáért.

 

KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL

2017 Mikecs László módszeréről – A kolozsvári néprajzkutatás hagyományai című konferencia. Kolozsvár, 2017. október 20. Szervezők: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, Kriza János Néprajzi Társaság, KAB – Néprajzi és Antropológiai Szakbizottság, EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya

2017 Kinek az öröksége a csíksomlyói búcsú? − Székelyföld-konferencia (III. Székely Kongresszus). Marosvásárhely, Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar, 2017. április 20-22.

2017 A csíksomlyói búcsú új kulturális ökonómiája − „Hegyet hágék, lőtőt lépék…” Államközi konferencia a kárpát-medencei magyar szellemi környezet fejlődéséért. A szakrális néprajzban iskolateremtő tudósok emlékére II. Szécsény, Kubinyi Ferenc Múzeum, 2017. április 5-8.

2016 Az erdélyi magyar néprajztudomány irányzatai − Konferencia a Korunk alapításának 90. évfordulója alkalmából. 1926−2016. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület előadóterme, 2016. november 8−9.

2015 Erdélyi Zsuzsanna, a szimbólumkutató − „Hegyet hágék, lőtőt lépék…” Konferencia Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós emlékére. Balassagyarmat, MNM Palóc Múzeuma, 2015. november 3-4. Szervezők: MNM Palóc Múzeuma, MTA BTK Néprajztudományi Intézet

2015 Erdélyi Zsuzsanna és Erdély – A kolozsvári néprajzkutatás hagyományai című konferencia. Kolozsvár, 2015. október 16. Szervezők: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, Kriza János Néprajzi Társaság, KAB – Néprajzi és Antropológiai Szakbizottság, EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya

2015 Defining Factors of the Ethnic and Linguistic Identity of the Moldavian Csángós (A moldvai csángók etnikai és nyelvi identitásának meghatározó tényezői). Keynote speaker – Identities Beyond Borders. 40th Annuale Conference of American Hungarian Educators Association (AHEA). Babeș−Bolyai University, Kolozsvár/Cluj-Napoca (Romania), 8−11 July 2015.

2015 Moldvai csángó családnevek Petrás Incze János 1870-es években készült névösszeírásaiban. − A nyelvföldrajztól a névföldrajzig. Határtalan névföldrajz című nemzetközi konferencia. Alsóőr/Unterwart (Ausztria), 2015. május 28−30. Szervező: Imre Samu Nyelvi Intézet/Imre Samu Sprachkompetenzzentrum

2014 Székely László szellemi hagyatéka. − A  kolozsvári  magyar  néprajzoktatás  és  –kutatás: tudománytörténet  és  kulturális örökség. Néprajztudomány  és  -kutatás: szemléletek, intézmények,  életpályák  Erdélyben. Kolozsvár,  2014.  október  24. BBTE Bölcsészkar, Popovici terem (Horea utca 31.). Szervezők: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, Kriza János Néprajzi Társaság, KAB – Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága, EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya

2014 Language Shift among the Moldavian Csángós. Levels of Linguistic Competence According to Generations – The Fifth International Political Anthropology Summer School on the theme „Beyond Sacrifice: About the Rational and the Irrational in Political Anthropology”. Bolsena Study Centre (Acquapendente, Lazio, Italy), 29 June – 5 July 2014. Szervező: International Political Anthropology Summer School (IPASS). (Online: http://www.politicalanthropology.org/events/summer-schools.html)

2014 A néprajzi gyűjtés technikai eszközei. − Kutatás-módszertan és adatvédelem. A 21. század kihívásai a társadalomtudományi kutatásokban Kolozsvár, KJNT, 2014. május 9. Szervezők: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, Kriza János Néprajzi Társaság

2014 A népi vallásosság. Katolikus Akadémia, BBTE Római Katolikus Teológia Kar, Kolozsvár, 2014. márc. 20.

2013 Petrás Incze János szellemi és tárgyi öröksége. – Néprajzi örökség – kulturális örökség. A kolozsvári (romániai magyar) néprajzkutatás története: intézmények, mozgalmak, életpályák. Kolozsvár, 2013. október 18., BBTE Bölcsészkar, Popovici terem (Horea utca 31.). Szervezők: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, Kriza János Néprajzi Társaság, KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága, EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya

2013 Petrás Incze János élete és életműve.Emlékülés Petrás Incze János (1813-1886) születésének kétszázadik évfordulóján. Eger, 2013. szeptember 21. Egri Hittudományi Főiskola. Szervezők: Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület, Egri Hittudományi Főiskola, Egri Fertálymesteri Testület

2012 Hozzászólás a moldvai csángók nyelvcseréjének kérdéséhez a 2011-es népszámlálás tapasztalatai és előzetes adatai alapján. − Veszélyeztetett örökség – Veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók VI. Nemzetközi konferencia. Budapest, 2012. május 11−12. Rendező: Teleki László Alapítvány

2011 Lükő Gábor bukaresti tanulmányai, kapcsolatai. − A kolozsvári (romániai magyar) néprajzoktatás és -kutatás története. Kolozsvár, Bölcsészettudományi kar, Horea utca 31. szám, Popovici terem, 2011. okt. 21. Rendezők: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvári Akadémiai Bizottság Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága, EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya

2011 A csíksomlyói Mária-kegyszobor és a moldvai magyar kultúra. − Az eltemetett délkeleti forrás. Dél-moldvai−székelyföldi 15. századi magyar magaskultúra előzményei és öröksége. Hungarológiai kiskonferencia a Székely Nemzeti Múzeumban, Sepsiszentgyörgy, 2011. június 10.

2011 A lélek túlvilági útjára vonatkozó népi képzetek átalakulása. − Quo vadis e vita, mortalis? Az elmúlás és a halál kultúrája. Nemzetközi Tudományos Teológiai Konferencia, Gyulafehérvár, 2011. március 25−26.

2010 A moldvai csángók nyelvcseréje – számokban. Budapest, MTA – Néprajzi Kutatóintézet, 2010. nov. 9.

2010 Lükő Gábor romániai néprajzi gyűjtései 1931−1933-ban. Kolozsvár, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék − Kriza János Néprajzi Társaság, Tudománytörténeti konferencia − KJNT, 2010. okt. 22.

2010 A moldvai csángók nyelvére vonatkozó ideológiák a 19. századtól napjainkig. − 16. Élőnyelvi Konferencia. „Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban.” II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola − Hodinka Antal Intézet. Beregszász, 2010. szeptember 15–18.

2010 Az imitatio Christi két médiuma: a népi imádságszövegek és az egyházművészet viszonya. − 20 éves a Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, KJNT, 2010. márc. 12.

2009 Kolozsvár, az erdélyi magyarság kulturális központja. Moszkva, Magyar Kulturális Intézet, 2009. dec. 2. 

2009 Lükő Gábor a moldvai csángóknál. − Lükő Gábor emlékkonferencia. A folklorista születésének 100. évfordulója alkalmából. Szeged, Újszegedi Rendezvényház, 2009. november 4.

2009 Deákok (parasztkántorok) a moldvai csángó falvakban. − Veszélyeztetett Örökség – Veszélyeztetett Kultúrák. A moldvai csángók VI. Nemzetközi tudományos konferencia. Bákó, Iulian Antonescu Múzeum−Lábnyik, Közösségi Ház, 2009. október 16−17. Rendezők: Teleki László Alapítvány (Budapest), Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (Bákó)

2009 A moldvai csángó falvak nyelvcseréjének mai helyzete számokban. − Kisebbségi tradicionális közösségek változásban. Revitalizációs stratégiák, megőrzés és az etnikai identitások politikai felhasználása. − Nemzeti Kisebbségkutató Intézet. Kolozsvár, 2009. szeptember 29.

2009 The Moldavian Csángós. Questions of Demography and Assimilation. − Ethnic and Linguistic Context of Identity: Finno-Ugric Minorities. University of Helsinki, Departament of of Finno-Ugrian Studies. Helsinki, 19−20. 3. 2009.

2008 Képszerűség székely szókapcsolatokban − Folklór és nyelv. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Institut of Ethnology Hungarian Academy of Sciences. Budapest, december 4–5.

2008 Az erdélyi magyar archaikus népi imádságok történeti rétegei és teológiai hátterük − Teológiai napok. „Az erdélyi egyházmegye ezer éve”. Gyulafehérvár, Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet, november 27−29.

2008 Demografia ceangăilor din Moldova. − Seminar de instruire pentru management de proiect. Cercetări de etnologie şi antropologie. Cluj, UBB, Facultatea de Litere, 26−27 noiembrie − Seminarul se desfăşoară în cadrul proiectului bilateral UBB Cluj, România − Universitatea Ljubljana, Slovenia. Moştenire Culturală şi integrare europeană finanţat de ANCS, derulat în perioada 2008−2009.

2008 Irányzatok és módszerek az erdélyi magyar vallási néprajzi kutatásban. − Megemlékező konferencia a kolozsvári néprajzoktatás 110. évfordulója alkalmából. Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2008. okt. 17−18.

2008 The Division of the Hungarian Popular Culture of Transylvania − Living Transylvania. Conference. Series of events hosted by Csaba Sógor MEP EPP-ED, European Parliament, Bruxelles, 10. 06. 2008.

2008 Magyar nyelvismeret ma a Tatros menti székelyes csángó falvakban. – Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók. Nemzetközi tudományos konferencia. Bákó, Iulian Antonescu Múzeum − Pusztina, Közösségi Ház 2008. május 8–10. Rendezők: Teleki László Alapítvány (Budapest), MTA Kutatásszervezési Intézet (Budapest), Kriza János Néprajzi Társaság (Kolozsvár), Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (Bákó)

2007 Laikusok hagyományőrző szerepe a moldvai katolikusok körében. − Teológiai Napok: Laikusok az Egyházban. Kolozsvár, BBTE − Római Katolikus Teológia Kar, december 14−15.

2007 A magyar szentek patrocínumai a moldvai katolikus egyházmegyében. (Die Patrozinien ungarischer Heiligen in der katholischen Diözese der Moldau) − Árpád-házi Szent Erzsébet / Elisabeth von Thüringen. Magyar-német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában. / Ein Beispiel für ungarisch-deutsche Kulturbeziehungen im ostmitteleuropäischen Raum. Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi Ház, november 15–18. − Szervezők: BBTE Magyar Irodalomtudományi Tanszék/Babeş-Bolyai Universität, Lehrstuhl für ungarische Literaturwissenschaft Klausenburg, BBTE Német Nyelv és Irodalom Tanszék/ Babeş-Bolyai Universität, Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur Klausenburg, Gyulafehérvári Caritas/Caritas Alba Iulia

2006 Moldvabánya a történetírásban és a folklórban. – Folklór és történelem. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Institut of Ethnology Hungarian Academy of Sciences. Budapest, november 30–december 1.

2006 Vallási néprajzi kutatások Erdélyben. – Tájegység születik? Erdély és a Partium a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konferencia Központ, november 22–23.

2006 A moldvai csángó népcsoport belső tagolódásának kérdőjelei (táji, történeti, néprajzi, nyelvi szempontból). – Párbeszéd a hagyománnyal – a néprajzi kutatás múltja és jelene. Pécs, MTA PAB Székház, szept. 1–3. Rendezők: PTE BTK Néprajz Kulturális Antropológia Tanszéke és az MTA PAB Néprajz–Kulturális Antropológia Munkabizottsága

2006 A moldvai katolikusok eredetkérdésének historiográfiai tanulságai. – Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók. Nemzetközi tudományos konferencia. Bákó, 2006. június 1–2. Rendező: Teleki László Alapítvány

2006 „Ezer level ezer angyal közepibe”. Angyalok a csángó folklórban. – Angyalok, démonok, látók és szentek. Tudományos konferencia. Révfülöp, május 12–14. Rendezők: Magyar Néprajzi Társaság Folklór szakosztálya, PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszéke, MTA Néprajzi Kutatóintézete

2006 Gazda Klára laudációja az Erdélyi Múzeum-Egyesület tiszteleti taggjává való megválasztása alkalmával – Kolozsvár, EME-közgyűlés, 2006. március 11.

2005 A folklórképek kétféle értelmezéséről. – Folklór és vizuális kultúra. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Institut of Ethnology Hungarian Academy of Sciences. Budapest, december 1–2.

2005 A moldvai csángók vallási néprajzának kutatástörténete – Népi vallásosság a Kárpát-medencében. VII. Konferencia. A Székely Nemzeti Múzeum és a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Lackó Dezső Múzeuma szervezésében, Sepsiszentgyörgy, szeptember 19–23.

2005 A csángók nyelvi és etnikai asszimilációja történeti perspektívában. – Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók. Nemzetközi tudományos konferencia. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2005. április 14–15.

2004 Bogdánfalvi szentemberek a 20. században. – Erdély és Moldva népi vallásossága. Konferencia Bálint Sándor születésének 100. évfordulója tiszteletére. Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, november 5–6.

2004 Bogdánfalvi szentemberek és népénekek. – A Magyar Néprajzi Társaság, az MVSZ Szent László Akadémiája és a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület ünnepi tudományos rendezvénye a hetvenöt esztendős Jáki Sándor Teodóz OSB tiszteletére. Budapest, Magyarok Háza, május 11.

2004 A nyelvészet szerepe a moldvai csángók néprajzi kutatásában 1945 után. – Az ELTE Nyelvészeti Tanszék és a Magyar Nyelvtudományi Társaság konferenciája. Budapest, ELTE, április 22–24.

2004 A moldvai csángók kutatása 1945 után. – Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók. Nemzetközi tudományos konferencia. Budapest, Teleki László Alapítvány, március 25–26.

2002 Hagyomány és szemléletváltás a „kolozsvári iskola” csángó kutatásában. – A magyar tudomány napja Erdélyben. Szervező: Erdélyi Múzeum‑Egyesület, Kolozsvár, november 23.

2002 Limbă şi identitate la ceangăi (A nyelv és identitás problémája a csángóknál) – Jászvásár (Iaşi), WTC-Hotel Europa, július 5–6. Seminarul Internaţional „Originea, limba şi cultura ceangăilor”. Organizatori (szervezők): Academia Română, Parlamentul României

2001 A népi imák ébresztés‑motívumáról. – A Szent István Társulat ünnepi rendezvénye a 80 éves Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog‑ és Államtudományi kara. – Budapest, január 17.

2001 Miért nincsenek típusok az archaikus népi imaanyagban? – A Magyar Néprajzi Társaság konferenciája a 80 éves Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Budapest, Magyar Néprajzi Múzeum, január 15.

2000 A kozmikus‑messianisztikus idő alakzatai a moldvai népi imádságokban. – V. szegedi vallási néprajzi konferencia, október 3–4., Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza. A konferencia szervezője: Néprajzi Tanszék – Szeged

2000 Mutató a moldvai archaikus imádságokhoz. – Előadás és vita felkért hozzászólókkal (Küllős Imola, Horváth Iván, Nagy Ilona) a Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztályának ülésén, Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet Könyvtára, május 22.

2000 A népi vallásosság kutatásának két módszertani elve. – A Kriza János Néprajzi Társaság rendezvénye: Eredmények és feladatok a romániai magyar néprajzkutatásban. Csíkszereda, március 17–19.

1999 A csángókérdés tudománya és politikája. – Csángó sorskérdések V. (A Lakatos Demeter Egyesület, a Kallós Alapítvány, a Magyar Művelődési Intézet, a TÉKA Alapítvány és az Ipolyi Arnold Népfőiskola közös rendezvénye) Szamosújvár, november 12–14.

1999 A csángókérdés tudománya és politikája. – Csángó sorskérdések V. (A Lakatos Demeter Egyesület, a Kallós Alapítvány, a Magyar Művelődési Intézet, a TÉKA Alapítvány és az Ipolyi Arnold Népfőiskola közös rendezvénye) Szamosújvár, november 12–14.

1999 A moldvai csángó archaikus népi imák repertóriuma és motívum‑mutatója. – Pápa, június 21–24., Népi vallásosság a Kárpát‑medencében V. Szervezők: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Laczkó Dezső Múzeuma; Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei

1998 Egy folklórműfaj (archaikus népi ima) nyelvi kontextusa Moldvában – Bécs, szeptember 2–6., 10. Élőnyelvi Konferencia, Nyelvek és Kultúrák érintkezése a Kárpát‑medencében, Szervező: a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete

1996 A csángó népi imák és ráolvasások szentjei – III. Vallási Néprajzi Konferencia, Szeged, október 8–9.

1996 A középkori szentkultusz a moldvai népi imádságokban – IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Róma, szeptember 9–14.,

1996 Hányan vannak a moldvai csángók? – Csángó sorskérdések II. Illyefalva, január 11–13.

1995 Kétnyelvűség a moldvai csángók egyéni imarepertoárjában – Gödöllő (Ungaria), május 4–5., az Agrártudományi Egyetem és a Pszicholingva Nyelviskola rendezvénye

1994 Moldvai csángók Erdélyben – Csángó sorskérdések I. Újkígyós (Ungaria), október 28–30.

1994 A vallásos népélet irányítói egy moldvai faluban. Mária-énekek a moldvai Bogdánfalvában. – Mária tisztelete a népi vallásosságban. II. Vallási Néprajzi Konferencia. Szeged (Ungaria), október 6–8.

1994 A „deákok” (parasztkántorok) női örökösei Moldvában, avagy a licentiátusi intézmény elcsökevényesedéséről – KJNT vándorgyűlése. Déva, október 1.

1993 Moldvai archaikus népi imádságok – Népi vallásosság a Kárpát‑medencében III. Pécs (Ungaria), június 28–30.

1990 Adatok a csíksomlyói kegyhely búcsújáró hagyományainak ismeretéhez – Népi vallásosság a Kárpát‑medencében I. Sepsiszentgyörgy, december 8–9.

 

KONFERENCIASZERVEZÉS

2016 A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Vallási kultúra a Kárpát-medencében című vallástudományi szekció. Pécs, 2016. augusztus 22-27. (Társszervezők: Peti Lehel, Pócs Éva, Voigt Vilmos)

 

VISITING PROFESSOR

2012    Budapest, ELTE, Folklore Tanszék, május 2–5. – Szakrális szimbolizáció a moldvai csángó folklórban (Folk religiosity: texts and rites in the culture of the Moldavian Csangos) (CEEPUS - Award of Freemover Scholarship - CII-Freemover-1112-54622)

2010     Miskolci Egyetem, Vizuális Antropológia Tanszék, 2010. márc. 25−26. – Rítusok és szövegek a moldvai csángó vallásos folklórban

2007    Budapest, ELTE, Kulturális Antropológia Tanszék, április 17–20. – Szakrális szimbolizáció a moldvai csángó folklórban (A CEEPUS program keretében)

2007     Miskolc, Vizuális Antropológia Tanszék, május 3–5. – A moldvai csángók vallásos folklórja

2005     Miskolci Egyetem, Vizuális Antropológia Tanszék, 2005. – A moldvai csángók vallásos folklórja

2002−   Sapientia − EMTE, Kolozsvári Kar, Film, Fotográfia és Média Tanszék − Képelmélet

2001−2005      Sapientia − EMTE, Marosvásárhelyi Kar − Magyar folklór

2000      Debreceni Egyetem, 2000 ősze – Az archaikus népi imádságok jelképei

1997      Szegedi Egyetem, Néprajzi és Antropológiai Tanszék, április – Archetipikus szimbolizáció a folklórban

 

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGOK, OPPONENSI VÉLEMÉNY

2017 Opponensi vélemény Zsigmond Júlia Vallásos mentalitás és életstratégiák összefüggése Kalotaszentkirály–Zentelke református gyülekezetének egy közösségében című doktori disszertációjáról. Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, 2017. július 11.

2016 Opponensi vélemény Szakál Anna Egy 19. századi gyűjtőhálózat mint kutatási probléma. A Vadrózsák lehetséges megközelítési irányai című doktori disszertációjáról. Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, 2016. szept. 30.

2015 Elnök Dimény Attila A polgárosodás társadalmi kulturális hatásai Kézdivásárhelyen (1750−1944) című doktori disszertációjáról. Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, 2015. júl. 2.

2015 Elnök Furu Árpád Táji tagolódás Erdély népi építészetében című doktori disszertációjáról. Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, 2015. febr. 13.

2014 Opponensi vélemény Balássy Enikő Székelyhodos község hiedelemvilágának szerkezete és funkciói a 20. században című doktori disszertációjáról. Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, 2014. márc. 14.

2013 Opponensi vélemény György (Veres) Imola A lokális történelem mint narrtív identitás. Bernády György 20. század eleji polgármester kultusza Marosvásárhelyen című doktori dolgozatáról. Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2013. okt. 25.

2012 Opponensi vélemény Salló Szilárd: A csíki juhászok életmódja és tárgyi kultúrája című doktori dolgozatáról. Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2012. nov. 9.

2012 Opponensi vélemény Iancu Laura: Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat) Pécsi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz−Kulturális Antropológia Doktori Program, 2012. febr. 17.

2012 Opponensi vélemény Czégényi Dóra: A hiedelemtudat újratermelődése és továbbélése. Szilágysági hiedelmek és hiedelemszövegek az ezredfordulón című doktori dolgozatáról. Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2012. jan. 27.

2011 Opponensi vélemény Tóth Zsombor Ifjúkori (ön)arckép Cserei Mihály ifjúságának záró szakasza (1690–1698). Egy XVII. századi ifjú mentális világának történeti antropológiai értelmezése című doktori értekezéséről. Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2011. szeptember 29.

2010 Opponensi vélemény Peti Lehel A transzcendens kommunikáció látomásos formái a moldvai csángó falvakban című doktori disszertációjáról. Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2010. április 16.

2010  Opponensi vélemény Szőcs Levente: 20. századi gyergyói népi önéletrajzok. A népi önéletírás funkciói című dolgozatáról.  Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2010. január 25.

2009  Opponensi vélemény Mohay Tamás Búcsú − eredet − hagyomány. Fejezetek a csíksomlyói pünkösdi búcsújárás történetből a kezdetektől 1949-ig című habilitációs dolgozatáról. − Budapest, ELTE, 2009. márc. 24.

2007   Opponensi vélemény Vass Erika A búcsú és a búcsújárás mint rituális dráma című doktori disszertációjáról. Budapest, ELTE, 2007.

 

PERIODIKÁK SZERKESZTÉSE

2008−      Acta Siculica. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve (Sepsiszentgyörgy) − tudományos lektor

2002−2003       Sapientia Könyvek (Kolozsvár, Scientia Kiadó − Sapientia−EMTE, Kutatási Programok Intézete), 2002–2003 − felelős kiadó (22 kötet)

1998–2001      Magyar Kisebbség (Kolozsvár) − szerkesztőbizottsági tag

1998−      Erdélyi Múzeum (Kolozsvár) − szerkesztő (etnológia, antropológia)

1995−1997      Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője (Kolozsvár) − felelős szerkesztő

1998−        Székelyföld (Csíkszereda) − külső munkatárs

1990–1992       Európai Idő (Sepsiszentgyörgy) − szerkesztő

 

Munkahelyi adatok

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

2016−   Egyetemi tanár a kolozsvári BBTE Bölcsészettudományi Karának Magyar Néprajz és Antropológia Intézetében

2014−   Doktorátus vezető a Kolozsvári Babeș−Bolyai Tudományegyetem Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskolájában

2001−2016   Egyetemi előadótanár a kolozsvári BBTE Bölcsészettudományi Karának Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékén

1997−2001   Egyetemi adjunktus a kolozsvári BBTE Bölcsészettudományi Karának Magyar Néprajzi Tanszékén

1992−1997   Egyetemi tanársegéd a kolozsvári BBTE Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékén

1984−1990   Profesor de lb. și literatură maghiară Șc. Gen. Băile-Tușnad (jud. Harghita)

1984−1990   Magyartanár, Tusnádfürdői Általános Iskola (Hargita megye)

1983−1984   Magyartanár, Gyergyóditrói 2. sz. Általános Iskola (Hargita megye)

 

EGYETEMI ELŐADÁSOK

Vallásantropológia

Archetipikus szimbolizáció a folklórban

Népi vallásosság: szövegek és rítusok a moldvai csángó népi kultúrában

Népi vallásosság Erdélyben − források és elemzési módszerek

Az imaginárius antropológiája – elméletek és elemzési módszerek

Tanulmányok

FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK

Habilitáció – Kolozsvár, BBTE BTK, 2014. márc. 13., bölcsészettudományok

Language Shift Among The Moldavian Csángós. Levels of Linguistic Competence among Speakers of the Moldavian Csángó Dialects according to Generations and Geographical Locations [A moldvai csángók nyelvcseréje. Nyelvi kompetenciák a moldvai csángó nyelvjárás beszélői között generációs és földrajzi megoszlásban]

 

Doktori kurzus a kolozsvári Babeş−Bolyai Tudományegyetemen

Időpont:   1993−1999

Tárgy:   Etnológia

Fokozat:   doktorátus (1999)

 

Doktori dolgozat

1999   Moldvai csángó archaikus népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Doktori értekezés. Tudományos irányító: Dr. Péntek János. Babeş‑Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár. Bölcsészettudományi Kar. Magyar Nyelv és Kultúra Tanszék. Kolozsvár, I–III. 761. p.

 

Egyetemi tanulmányok a kolozsvári Babeş−Bolyai Tudományegyetemen

Időpont:   1979−1983

Szak:    Magyar nyelv és irodalom−orosz nyelv és irodalom

Diploma:    Egyetemi diploma (1983); véglegesítő vizsga és diploma magyar nyelv és irodalom szakon (1986)

 

Középiskolai tanulmányok a Csíkszeredai Matematika−Fizika Líceumban (ma: Márton Áron Gimnázium). Időpont: 1974−1978.

Publikációs lista

 

Könyvek

2018 „Vreau să fiu român!” Identitatea lingvistică și religioasă a ceangăilor din Moldova. Cluj-Napoca, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale. 465. p.  (Térképmelléklettel, grafikonokkal, 63 fényképpel. Nyomdai előkészítés alatt. )

2016 Csíksomlyó a népi vallásosságban. Budapest, Nap Kiadó, 270. p. ISBN 978-963-332-0754 (két térképmelléklettel, 148 képpel)

2012 Language Shift at the Moldavian Csángós. The Romanian Institute for Research on National Minorities. Cluj-Napoca, 338. p. ISBN 978-606-8377-10-0 (térképmelléklettel, grafikonokkal) (Részletek: http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:studii-etnografice-despre-minoritatile-din-romania)

2011 Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 332. p., ISBN 978-606-8178-41-7 (térképmelléklettel)

2008    Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 350. p., ISBN 978-973-88358-6-3 (fényképmellékletekkel)

2006    Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 440. p., 225 fényképmelléklettel. ISBN 978 963 662 039 4

2001    Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 320. p., ISBN 963 9337 08 0 (fényképmellékletekkel)

2000    Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 431. p., ISBN 973-9311-66-0 (Ádám Gyula fényképeivel)

1999    Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Aus dem Ungarischen von Éva Zádor. Umschlagsgestaltung: Gyula Ádám. Csíkszereda, Pro‑Print, 303. p., ISBN 973-9311-51-2

1999    Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 371. p., ISBN 973-9311-45-8 (fényképmellékletekkel)

1998    Hungarians in Moldavia. Budapest, Teleki László Foundation. Institute for Central European Studies. April 1998. No. 8., 25. p., ISBN 963 03 4942 6, ISSN 1418-6802 (térképmelléklettel) (Online: http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/moldvang.htm)

1996    Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM‑Press, Korunk Baráti Társaság, Ariadné Könyvek, 264. p., ISBN 973-97661-3-7 (Online: http://www.korunk.org/konyvek/letoltkonyvek/TanczosVilmos_Keletnek_megnyilt_kapuja_W.pdf) − Második kiadás: Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 263. p., ISBN 973-9311-69-5 (Ádám Gyula fotóival)

1995    Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 310. p., ISBN 973-96123-6-9 (Ádám Gyula fotóival) − Második kiadás: 1996., ISBN 973-97734-7-8

  

Egyetemi tankönyvek

2006    Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 344. p., 89 fényképmelléklettel, ISBN 973-8439-23-X

2001    Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Szöveggyűjtemény a Magyar népi kultúra című tankönyvhöz. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács−Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, ISBN 973-85036-7-1 (2. kiad.: Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 376. p., ISBN 978-973-114-050-6)

1999    Demény István Pál–Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anyagi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács, 243. p. (2. kiad.: Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 234. p., ISBN 978-973-114-049-0)

           

Szerkesztett kötetek

2016 Erdélyi Múzeum LXXVIII. 2. Kolozsvár, Erdélyi-Múzeum-Egyesület. A szám szerkesztője: Tánczos Vilmos. ISSN 1453-0961, CEEOL adatbázisban: http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=6cd19d42-e5de-4166-a29f-0df73c63e9a6 (néprajzi tematikus lapszám)

2015 Székely népi imádságok. Válogatta és szerkesztette Tánczos Vilmos. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal (Székely Könyvtár 36.)

2015 Korunk XXVI (harmadik folyam). 12. (Karácsony – öröm – ünnep. Tematikus lapszám) (Online: http://korunk.org/letoltlapok/KORUNK-2015-12.pdf)

2015 Erdélyi Múzeum LXXVII. 2. Kolozsvár, Erdélyi-Múzeum-Egyesület. A szám szerkesztője: Tánczos Vilmos. ISSN 1453-0961, CEEOL adatbázisban: http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=6cd19d42-e5de-4166-a29f-0df73c63e9a6 (néprajzi tematikus lapszám)

2014 Erdélyi Múzeum LXXVI. 1. Kolozsvár, Erdélyi-Múzeum-Egyesület. A szám szerkesztője: Tánczos Vilmos. ISSN 1453-0961, CEEOL adatbázisban: http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=6cd19d42-e5de-4166-a29f-0df73c63e9a6 (néprajzi tematikus lapszám)

2012 Language Use, Attitudes, Strategies. Linguistic Identity and Ethicity in the Moldavian Csángó Villages. Edited by: Lehel Peti − Vilmos Tánczos. The Romanian Institute for Research on National Minorities. Cluj-Napoca (Online: http://www.ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:studii-etnografice-despre-minoritatile-din-romania)

2012 Erdélyi Múzeum LXXIV. 4. Kolozsvár, Erdélyi-Múzeum-Egyesület. (néprajzi tematikus lapszám) (Online: http://www.eme.ro/servlet/eme/template/empublisher%2CPPaper.vm/paperid/576/layout/PEMIndexLayout.vm)

2011 Erdélyi Múzeum LXXIII. 1. Kolozsvár, Erdélyi-Múzeum-Egyesület. (néprajzi tematikus lapszám) (Online: http://www.eme.ro/servlet/eme/template/empublisher%2CPPaper.vm/paperid/496/layout/PEMIndexLayout.vm)

2006    A moldvai csángók bibliográfiája. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2006. 376. p., ISBN 10 973-8439-26-4, 13 978-8439-26-9 (Összeállította: Ilyés Sándor. Szerkesztette: Ilyés Sándor–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos) (Online: http://www.kjnt.ro/csangobibliografia)

2004    Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció köréből. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, Kriza Könyvek 22., 207. p., ISBN 973-8439-14-0

2004    Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. Névmutató. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 70. p., ISBN 973-7953-10-X (Társszerkesztő: Tőkés Gyöngyvér) (Online: http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf189.pdf)

2002    Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. III. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2002. 341. p., ISBN 973-85985-3-2 (Társszerkesztő: Tőkés Gyöngyvér) (Online: http://mek.oszk.hu/01700/01764/pdf/12ev_3.pdf)

2002    Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. II. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 422.p., ISBN 973-85422-0-1 (Társszerkesztő: Tőkés Gyöngyvér) (Online: http://mek.oszk.hu/01700/01764/pdf/12ev_3.pdf)

2002    Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. I. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 502.p., ISBN 973-85422-9-4 (Társszerkesztő: Tőkés Gyöngyvér) (Online: http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf186.pdf)

 

Tanulmányok

2017 A minőség mint értéktöbblet. A 100 éve született Mikecs László tudományos módszeréről. In: Keszeg Vilmos‒Szakál Anna‒Virginás-Tar Emese (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 25. Néprajzi kutatástörténeti örökség Erdélyben. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 227‒242.

2016 A vallással és az egyházi élettel kapcsolatos állandó nyelvi kifejezések egy csíki falu (Csíkszentkirály) szókincsében. In: Bihari Nagy Éva−Keményfi Róbert−Marinka Melinda−Kavecsánszki Máté (szerk.): Diptichon. Tanulmányok Bartha Elek tiszteletére. Debrecen, DE Néprazi Tanszék, 436−448.

2016 Kulturális azonosság és idegenség: a moldvai csángók viszonya Csíksomlyóhoz.  Ethnographia CXXVII. 2. 1–27. (ERIH −  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=481561) (http://real-j.mtak.hu/8727/25/Ethnographia_2016_2sz.pdf)

2015 Az emberi testre és a testiségre vonatkozó metaforikus kifejezések Csíkszentkirály szókincsében. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények LIX. 2. 117−142. (Online: http://www.sztanyi.ro/download/NYIRK_2015_2.pdf)

2015 Petrás Ince János 19. századi moldvai családösszeírásai. Somoska régi és mai családnevei. In: Vörös Ferenc (szerk.): A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VI. Határtalan névföldrajz. A 2015. május 28−30-i alsóőri névföldrajzi tanácskozás előadásai. Unterwart/Alsőőr−Budapest, UMIZ−Imre Samu Nyelvi Intézet, 221−250. (Imre Samu Nyelvi Intézet kiadványai V.)

2015 Utószó. Székely népi imádságok. Válogatta és szerkesztette Tánczos Vilmos. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal (Székely Könyvtár 36.), 127−132.

2015 Egy moldvai csángó férfi vallásos világképének öt regisztere és a szakrális kommunikáció lehetőségei. In: Pócs Éva (szerk.): Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, 580−611. (Tanulmányok a transzcendensről VIII.)

2015 A romániai magyar néprajzkutatás tizenkét éve (2002−2013). In: Péntek János−Salat Levente−Szikszai Mária (szerk.): Magyar tudományosság Romániában 2012−2013 között. Kolozsvár, Ábel Kiadó, II. 69−176. (Online: http://kab.ro/userfiles/book/2%20kotet%20-%20Magyar%20tudomanyossag%20Romaniaban%202002-2013%20kozott.pdf)

2015 „Pozsony Franciscus et Catharina uxor...” Petrás Ince János 19. századi családösszeírásai moldvai csángó falvakban. In: Jakab Albert Zsolt−Kinda István (szerk.): Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság−Szabadtéri Néprajzi Múzeum−Székely Nemzeti Múzeum, 339−345.

2015 Újabb adatok Petrás Ince János (1813−1886) életpályájához. Székelyföld XIX. 1. 101−120. – Megjelent még: 1. In: Keszeg Vilmos−Szász István Szilárd−Zsigmond Júlia (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2014. 421−436. (Online: http://www.kjnt.ro/Kiadvanyok/Letoltesek/hu/42d11a589c_22%20Evkonyv%202014.pdf); 2. Moldvai Magyarság XXV. 2015. 7. (290.) 4−7., 8. (291.) 5−8., 9. (292.) 4−7., 10. (293.) 7−9. (Kétnyelvű. Román címe: Date noi privind cariera lui Petrás Ince János [1813−1886])

2014 A csíksomlyói kegyszobor moldvai származásának legendája. Csíksomlyó Üzenete VIII. 2. 10−11.

2014 Székely László (1912−1982) életpályája és szellemi hagyatéka. In: Keszeg Vilmos−Szász István Szilárd−Zsigmond Júlia (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 421−436. (Online: http://www.kjnt.ro/Kiadvanyok/Letoltesek/hu/42d11a589c_22%20Evkonyv%202014.pdf)

2014 Petrás Incze János élete és életműve. In: Barna Gábor (szerk.): „aʼ Magyar Nemzetnek utolsocsepp vérig háládatos fija...” Petrás Incze János két évszázados születési évfordulójára rendezett konferencia előadásai. Budapest, Lakatos Demeter Kulturális Egyesület, 15−54. − Rövidített változata: Petrás Incze János (1813–1886) élete és életműve. Csángó Tükör X. 2013. 32. 4–6.

2012 Lükő Gábor bukaresti kapcsolatai, tanulmányai (1931−1933). In: György V. Imola−Keszeg Vilmos−Tekei Erika (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 20. A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 251−278. (Online: http://www.kjnt.ro/Kiadvanyok/Letoltesek/hu/b274292608_KJNT_Evkonyv%2020_2012.pdf) − Megjelent még: Székelyföld XVII. 2013. 3. 111−135.

2011 A halottkultusz modern kori átalakulása.In: Diósi Dávid (szerk.): A halálbiztos halál. Tanulmányok az elmúlás és a halál kultúrájáról. Budapest–Kolozsvár, Szent István Társulat–Verbum, 109–122.

2011 „Hát mondja meg kend, hogy én mi vagyok!” A csángó nyelvi identitás tényezői: helyzetjelentés a 2011-es népszámlálás kapcsán. In: Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 253−284. ISBN 978-606-8178-41-7 − Megjelent még: 1. Pro Minoritate 2012. ősz, 80−112. ISSN 1216-9927; 2. “Well, You Tell Me what I Am!” The Factors of the Csángó Linguistic Identity: Situation Report on the 2011 Census. In: Language Shift at the Moldavian Csángós. The Romanian Institute for Research on National Minorities. Cluj-Napoca, 2012. 289−321. ISBN 978-606-8377-10-0 (Online: http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2012/ProMino12-3-06-Tanczos.pdf)

2011 Csángó nyelvideológiák. In: Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 187−209. ISBN 978-606-8178-41-7 − Megjelent még: 1. In: Hires-László Kornélia−Karmacsi Zoltán−Márku Anita: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok. A 16. Élőnyelvi Konferencia anyagai. Budapest−Beregszász, Tinta Könyvkiadó−II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, 2011. 28−47. ISBN 9789639902947. (Online: http://www.umjl.fss.ukf.sk/elonyelvi18/images/publ/16_ek.pdf, Online: http://mnytud.arts.unideb.hu/tananyag/szocl_gyak/tanczos-csangonyelvideol.pdf) 2. Csángó Language Ideologies. In: Lehel Peti − Vilmos Tánczos (eds.): Language Use, Attitudes, Strategies. Linguistic Identity and Ethicity in the Moldavian Csángó Villages. Cluj-Napoca, The Romanian Institute for Research on National Minorities, 2012. 203−232. ISBN 978-606-8377-01-8; 3. Csángó Language Ideologies. In: Language Shift at the Moldavian Csángós. The Romanian Institute for Research on National Minorities. Cluj-Napoca, 2012. 213−242. ISBN 978-606-8377-10-0

2011 A moldvai csángók nyelvészeti kutatása. In: Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 109−185. ISBN 978-606-8178-41-7 − Megjelent még: 1. A moldvai csángók nyelvészeti kutatása. I−III. Székelyföld XVI. 2012. 9. 111−135. (I. rész: http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MTcyOA==), 10. 129−148. (II. rész: http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MTc1NA==), 11. 111−137. (a III., befejező résznek nincs online hozzáférhetősége) (átdolgozott, rövidebb változat); 2. A moldvai csángók nyelvészeti kutatása – Investigarea lingvistică a ceangăilor moldoveni. Moldvai Magyarság XXII. 2012. 11. (258.) 18−19., 12. (259.) 19−21., XXIII. 2013. 1. (260.) 17−20., 2. (261.) 16−20., 3. (262.) 15−19., 4. (263.) 16−19., 5. (264.) 16−19., 6. (265.) 16−20., 7. (266.) 16−21., 8. (267.) 16−21., 9. (268.) 16−19., 10. (269.) 16−17., 11. (270.) 14−17., 12. (271.) 18−20. (átdolgozott, rövidebb változat, kétnyelvű) 3. The Questions of the Linguistic Research of the Moldavian Csángós. In: Language Shift at the Moldavian Csángós. The Romanian Institute for Research on National Minorities. Cluj-Napoca, 2012. 147−212. ISBN 978-606-8377-10-0

2011 A moldvai csángók nyelvcseréje történeti perspektívában. In: Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 9−28. ISBN 978-606-8178-41-7

2011 A Kriza János Néprajzi Társaság múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Korunk XXII. 3., március, 17−21.

2011 The Moldavian Csángós. Questions of Demography and Linguistic Assimilation. Uralica Helsingiensia 5. Ethnic and Linguistic Context of Identity: Finno-Ugric Minorities. Edited by Riho Grünthal & Magdolna Kovács. ISBN 978 952 5667 28 8, ISSN 1797-3945. Helsinki, 97−119.

2011 A moldvai csángók magyar nyelvismerete 2008−2010-ben. I−III. Székelyföld XV. 5. 90−117., 6. 102−131., 7. 104−138. − Megjelent még: 1. Magyar Kisebbség. Nemzetpolitikai szemle. ISSN 1224-2292. Kolozsvár. Új sorozat, XV. évfolyam, 2010. 3−4. (57−58.) szám, 62−156. (Online: http://epa.niif.hu/02100/02169/00039/pdf/2010_3-4_005_062-156_Forum.Tanczos.pdf); 2. In: Vargyas Gábor (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. L’Harmattan − PTE Néprajz−Kulturális Antropológia Tanszék, 2011. 215−300. ISBN 978-963-236-469-8; 3. In: Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011. 29−108. ISBN 978-606-8178-41-7; 4. Hungarian Language Command among the Moldavian Csángós, 2008−2010. In: Barszczewska Agnieszka−Lehel Peti: Integrating Minorities: Traditional communities and Modernization. Cluj−Napoca, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale − Kriterion, 2011. 265−378. ISBN 978 606-9 2744-9-1; 5. Estimated Hungarian Language Command among the Moldavian Csángós, 2008−2010. In: Lehel Peti − Vilmos Tánczos (eds.): Language Use, Attitudes, Strategies. Linguistic Identity and Ethicity in the Moldavian Csángó Villages. Cluj-Napoca, The Romanian Institute for Research on National Minorities, 2012. 239−278. ISBN 978-606-8377-01-8 (csak számadatok tanulmány nélkül, térképmelléklettel); 6. A moldvai csángók magyar nyelvismerete 2008−2010-ben − Nivelul de cunoaştere a limbii maghiare la ceangăii moldoveni în 2008−2010. Moldvai Magyarság XXI. 2011. 7. (242.) 14−18., 8. (243 .) 6−11., 9. (244.) 8−9., 10. (245.) 14−18., 11. (246.) 14−15., 12. (247.) 14−20., XXII. 2012. 1. (248.) 14−18., 2. (249.) 14−20., 3. (250.) 14−18., 4. (251.) 14−19., 5. (252.) 16−19., 6. (253.) 17−21., 7. (254.) 16−19., 8. (255.) 16−19., 9. (256.) 17−20., 10. (257.) 17−21. (kétnyelvű) 7. Hungarian Language Command among the Moldavian Csángós, 2008−2010. In: Language Shift at the Moldavian Csángós. The Romanian Institute for Research on National Minorities. Cluj-Napoca, 2012. 31−145. ISBN 978-606-8377-10-0

2010 Magyar vallási néprajzi kutatások Erdélyben (tudománytörténeti összefoglaló és könyvészet). In: Czégényi Dóra−Keszeg Vilmos−Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 13−116. (Online: http://www.kjnt.ro/Kiadvanyok/Letoltesek/hu/8eec33e97b_18%20Evkonyv%202010.pdf)

2010 Csíksomlyó spiritualitásának néhány összetevője. Keresztény Szó XXI. 12. 1−5. (Online: https://keresztenyszo.verbumkiado.ro/archivum/2010/december/1.html)

2010 Az északi csángók nyelvcseréjének mai helyzete − számokban. In: Csernicskó István − Fedinec Csilla − Tarnóczy Mariann − Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.): Utazás a magyar nyelv körül. Írások Kontra Miklós tiszteletére. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 172−179.

2010    Néhány képtelen székely proverbium képi hátteréről. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és nyelv. Budapest, Akadémiai Kiadó, 41−58. − Rövidített formában, könyvészet nékül megjelent még: Néhány képtelen székely szólás képi hátteréről. Látó XXI. 5. 88−102. (Online: http://www.lato.ro/article.php/N%C3%A9h%C3%A1ny-k%C3%A9ptelen-sz%C3%A9kely-sz%C3%B3l%C3%A1s-k%C3%A9pi-h%C3%A1tter%C3%A9r%C5%91l/1696/)

2009    A passióepika néhány képe az archaikus népi imádságokban és az egyházművészetben. In: Marton József − Bodó Márta (szerk.): Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről. Budapest−Kolozsvár, Szent István Társulat−Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, 50−61. (ISBN 978-606-8059-12-9)

2009    A Tatros menti székelyes csángók magyar nyelvismerete 2008-ban. In: Diószegi László (szerk.): Moldvai csángók és a változó világ. Budapest−Szombathely, Teleki László Alapítvány−Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, 177−222. (ISBN 963-7081-12-7) (Online: http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/tatros.pdf) (Online: http://www.telekialapitvany.hu/joomla/images/docs/kiadvanyok/moldvai_csangok_es_a_valtozo_vilag.pdf)

2009    A magyar szentek moldvai kultuszának történeti rétegei. In: Diószegi László (szerk.): Moldvai csángók és a változó világ. Budapest−Szombathely, Teleki László Alapítvány−Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, 139−157. (ISBN 963-7081-12-7) (Online: http://www.telekialapitvany.hu/joomla/images/docs/kiadvanyok/moldvai_csangok_es_a_valtozo_vilag.pdf)

2009    The various divisions of Hungarian popular culture in Transylvania. In: Medgyesi Emese (ed.): Living Transylvania. Conference on Transylvania’s European Values held in the European Parliament 10.06.2008. Published by Stúdium Ltd. Cluj-Napoca, [2009], 35−44. − La division de la culture populaire hongroise de Transylvanie. In: Medgyesi Emese (coord.): Transylvanie vivante. Conférence sur les valeurs européennes Transylvanies organisée au sein du Parlement Européen, le 10 juen 2008., 35−44. (English and French) (ISBN 978-973-643-167-8)

2009    Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete a moldvai katolikus egyházmegyében. In: Gábor Csilla−Knecht Tamás−Tar Gabriella-Nóra (szerk.): Árpád-házi Szent Erzsébet. Magyar−német kultúrkapcsolatok Kelet−Közép−Európában. Kolozsvár, Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, 167−175., 318−320. (képmellékletekkel) (978-973-88891-8-7)

2008 Lükő Gábor csángó településtörténeti adattára − Repertoriu conţinând date istorico-demografice ale localităţilor ceangăieşti, de Lükő Gábor. In: Lükő Gábor: Adattár a moldvai magyarság térképéhez. Kétnyelvű kiadás−Ediţie bilingvă. Csíkszereda−Miercurea Ciuc, Hargita Kiadóhivatal−Editura Harghita, 5−18., 227−241. (Bibliotheca Moldaviensis)

2008    A magyar szentek templomai Moldvában. Székelyföld XII. 8. 120−132.

2008    777 proverbium Csíkszentkirályról. In: Acta Siculica 2008. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve. Főszerk.: Kinda István. Sepsiszentgyörgy, 543−580.

2008    Nyelvi képek, proverbiumok szótára. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 259−350.

2008    A nyelv megkövült képei. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 253−257.

2008    A moldvai csángók lélekszámának és magyar nyelvismeretének történeti alakulása. In: Ilyés Sándor − Peti Lehel − Pozsony Ferenc (szerk.): Lokális és transznacionális csángó életvilágok. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 255−287.

2008    About the Demography of the Moldavian Csángós. In: Local and Transnational Csángó Lifeworlds. Edited by: Sándor Ilyés−Lehel Peti−Ferenc Pozsony. Cluj-Napoca, Kriza János Ethnographical Society, 203−222.

2008    „Ezer level ezer angyal közepibe” Angyalkultusz a moldvai csángó folklórban. In: Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, Tanulmányok a transzcendensről VI. 147−180. (Tudományos konferencia. Révfülöp, 2006. május 12–14. Rendezők: Magyar Néprajzi Társaság Folklór szakosztálya, PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszéke, MTA Néprajzi Kutatóintézete) − Megjelent még: „Ezer level ezer angyal közepibe” Angyalkultusz a moldvai csángó folklórban. In: Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. (Kriza Könyvek, 32.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2008. 269−298.

2007    Magyar vallási néprajzi kutatások Erdélyben (tudománytörténeti összefoglaló). Ház és Ember 20. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve. Szerkesztette: Cseri Miklós és Füzes Endre. Szentendre, 79−119. ISSN 0230−0044 (Konferenciakötet: Tájegység születik? Erdély és a Partium a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konferencia Központ, 2006. november 22–23.) (Online: https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_SKAN_He_20/?query=T%C3%A1nczos&pg=80&layout=s)

2007    A folklór-képek kétféle értelmezéséről. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest, Akadémiai Kiadó, 43−51. ISBN 978 963 05 8588 0 (Konferenciakötet: Folklór és vizuális kultúra. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Budapest, 2005. dec. 1–2.)

2007    Moldvabánya magyar emlékei a történetírásban és a folklórban. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem. Budapest, Akadémiai Kiadó, 342−371. isbn 978 963 05 8587 3 (Konferenciakötet: Folklór és történelem. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Budapest, 2006. nov. 30–dec. 1.)

2007    Archaikus népi imák a Mezőségről. Művelődés LX. 6−7−8−9. 70−73. (Online: http://www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=423) − Megjelent még: In: Keszeg Vilmos−Szabó Zsolt (szerk.): Mezőség. Történelem, örökség, társadalom. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2010. 182−189.

2007    A moldvai csángók népi vallásosságának kutatása. Kutatástörténeti összefoglaló. In: S. Lackovits Emőke−Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát medencében 7. Sepsiszentgyörgy−Veszprém, II. 311−338.

2007    Moldvabánya magyar emlékei. Székelyföld XI. 1. 77–112.

2006    Angyalkultusz a folklórban. I–II. Keresztény Szó XVII. 12. 5–10.; XVIII. 1. 21–26. (Online: https://keresztenyszo.verbumkiado.ro/archivum/old/index.html)

2006    A moldvabányai rovásírásfeliratról és keletkezésének hátteréről. Erdélyi Múzeum LXVIII. 3–4. 150–156.

2006    A moldvai csángók asszimilációja történeti perspektívában (szempontok, források, kutatási feladatok). In: Diószegi László (szerk.): A moldvai csángók. Veszélyeztetett örökség – veszélyeztetett kisebbségek. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2006. 26–46. (Online: http://www.borokas.hu/pdf/moldvai4.pdf) – Megjelent még: 1. Székelyföld X. 2006. 11. 114–136.; 2. Asimilarea ceangăilor moldoveni în perspectivă istorică. Puncte de vedere, surse, sarcini de cercetare. I–III. Moldvai Magyarság XVI. 2006. 12. (187) 15–17.; XVII. 2007. 1. (188) 17–20.; XVII. 2007. 2. (189) 19–21. 3. Moldvai Magyarság [Erdélyi Magyarság! Az Erdélyi Szövetség folyóirata] 2007. 63. szám, 16−21. 4. The Moldavian Csángós – Questions of Demography, Ethnicity and Linguistic Assimilation. In: Language Shift at the Moldavian Csángós. The Romanian Institute for Research on National Minorities. Cluj-Napoca, 2012. 11−29. (átdolgozott változat)

2006    Egy XVI–XVII. századi magyar ferences moldvabányai sírkövéről. In: Selmeczi Kovács Attila (szerk.): Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére. Veszprém, Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 37–44.

2006    Képek a fényben – Pictures in the light. In: Bogdán Melinda–Bán András (szerk.): Regula oculorum. Fotográfiák bencés szerzetesek hagyatékából. Pannonhalma, Pannonhalmi Főapátság, 17–24.

2006    Szép, boldog, csodatevő. Csíksomlyó és a Mária-dogmák. Kútfő (Csíkszereda) II. 2006. 1. 6–9. − Megjelent még: 1. Transsylvania. Erdélyi tájékoztató. XLVII. 2. 16–20.; 2. Keresztény Szó XXII. 2011. 1. 1−3.

2005    Hol lakik az ördög? Korunk XVI. 5. 62–70. (Online: http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2005&honap=5&cikk=7870)

2005    A nyelvtudomány 1945 utáni eredményei a csángó név, a csángó nyelv és a csángó etnikum eredetére vonatkozóan. In: Pál Judit–Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004 [2005]. 493–505. (Online: http://mek.oszk.hu/06200/06269/06269.pdf)

2004    A moldvai csángók nyelvészeti kutatása. 1945–2004. In: Kiss Jenő (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 221. szám, Budapest, 208–285.

2004    A Szent Kereszt Hadserege egy moldvai csángó faluban (Bogdánfalvában). Egyházfórum (Pécs) XIX. (V.) 5. 11–15.

2004    Erdély János (1891–1983) bogdánfalvi szentember és népénekei. Székelyföld VIII. 10. 126–144. − Megjelent még, kottamellékletekkel bővítve: In: Domokos Mária−Halász Péter (szerk.): A népének mint a hagyományos vallásgyakorlat egyik legfontosabb eleme. Jáki Sándor Teodóz OSB a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület hetvenöt esztendős elnöke tiszteletére rendezett tudományos ülés előadásai. 2004. május 11. Budapest, Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület, 2006. 61−82.

2004    Előszó. In: Tánczos Vilmos (szerk.): Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció köréből. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 5–8.

2004    Az elhagyott szolga lázadása, avagy gondolatok a néprajzi dokumentumfilmről. In: Halmos Ádám–Füredi Zoltán (szerk.): A valóság filmjei. Tanulmányok az antropológiai filmről és filmkatalógus. Budapest, [dialëktus] Fesztivál. Magyar Néprajzi és Antropológiai Filmszemle, 83–92. (Online: http://www.docuart.hu/palantir-film-alapitvany-kiadvany/a-valosag-filmjei-1391207319.pdf)

2002    Ceangăii din Moldova. Altera VIII. 17–18. 48–80. (Online: http://www.csangok.ro/Tanczos%20Vilmos,%20Ceangaii%20din%20Moldova.htm)

2002    Hungarians in Moldavia. Hungarian Heritage. Volume 3. European Folklore Institute, Budapest, 11–27.

2002    About the Demography of the Moldavian Csángós. In: Diószegi László ed.: Hungarian Csángós in Moldavia. Essays on the Past and Present of the Hungarian Csángós in Moldavia. Teleki László Foundation–Pro Minoritate Foundation. Budapest, 117–147. (Online: http://www.telekialapitvany.hu/joomla/images/docs/kiadvanyok/csangok_angol.pdf)

2002    Ponderea ceangăilor din Romania. In: Györgyjakab Izabella (red.): Alternative minoritare. Prezentarea problemelor minoritare in revista Magyar Kisebbség (1995–2000). Sfântu Gheorghe, Editura T3, 227–247.

2001    Moldvai csángók – moldvai katolikusok. Lélekszámuk alakulása a múltban és a jelenben. Ethnographia CXII. 1–2. 149–178. (Online: http://www.csangok.ro/Tanczos%20Vilmos%20Moldvai%20katolikusok%20-%20moldvai%20csangok.htm) (ERIH − https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=481561)

2001    A Szent megnyilatkozásai a moldvai és gyimesi népi imádságokban. In: Barna Gábor (szerk.): A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép‑Európában. A magyar szentek tisztelete. Szeged, 247–258.

2001    A magyar lélek formáinak eszmei és módszertani hátteréről. Utószó Lükő Gábor A magyar lélek formái c. könyvének 3. kiadásához. Szerk.: Pozsgai Péter. Budapest, 325–336.

2001    A moldvai csángó archaikus népi imádságok képi egységei. In: S. Lackovits Emőke–Mészáros Veronika (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát medencében 5. I. 165–182.

2001    Szappan a kredenc sarkán, avagy a csángókérdés tudománya és politikája. Kisebbségkutatás X. 1. 53–62.

2001    A népi imák ébresztés‑motívumáról. Csángó szöveganyag alapján. In: Barna Gábor (szerk.): „Nyisd meg, Uram, szent ajtódat...” Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára. Budapest, 27–37. − Részlete megjelent még: 1. Kalligram 2001. 1–2. 75–80.; 2. In: Erdélyi Zsuzsanna−Várhelyi Ilona: „...századokon át paptalanúl...” Az archaikus népi imádságműfaj fogadtatástörténete. Budapest, Szent István Társulat, 2011. 638−643.

2001    Imaszövegek. In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 275−298.

2001    Hungarians in Moldavia. In: Ferenc Gereben ed.: Hungarian Minorities and Central Europe. Regionalism, National and Religious Identity. Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba, 266–289.

2000    A moldvai csángók és kultúrájuk. In: Bihari Zoltán (főszerk.) – Bihariné Dániel Katalin (szerk.): Magyarok a világban. Kárpát-medence. Kézikönyv a Kárpát-medencében, magyarország határain kívül élő magyarságról. Budapest, Ceba Kiadó, 350–354. (Online: http://www.hhrf.org/xantusz/mve_moldvai_csangok.html)

2000    Egy folklórműfaj (archaikus ima) mint ritualizált szöveg. In: Borbély Anna (szerk.): Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát‑medencében. A 10. élőnyelvi konferencia előadásai. Budapest, 207–212.

2000    Messianisztikus jelképek a csángó népi imádságokban. In: Folklorisztika 2000‑ben. Folklór – irodalom – szemiotika. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. I–II. Budapest, 348–366.

2000    Az imaszövegek képi- szintaktikai egységei. In: Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 221−390. − Megjelent még: In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 130−231.

2000    Archetipikus jelképkörök a népi imádságokban. In: Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 51−220. − Megjelent még: In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 41−129.

2000    Az archetipális mítoszelmélet. In: Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 11−50. − Megjelent még: In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 19−40.

1999    Népi vallásosság: In: Demény István Pál–Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács, 104−141. − Megjelent még: 2. kiad., Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 103−137.

1999    A ráolvasás. In: Demény István Pál–Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács, 76−80. − Megjelent még: 2. kiad., Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 76−81.

1999    Az archaikus népi ima. In: Demény István Pál–Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács, 1999. 71−76. − Megjelent még: 2. kiad., Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 72−76.

1999    Az archetipális mítoszelmélet – avagy a népi kultúra elfelejtett szimbolikus nyelvéről. In: Pozsgai Péter szerk.: Tűzcsiholó. Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére. Budapest, 567–590. (angol rezümével)

1999    Petrás Ince János. In: Jánosházy György (szerk.): Erdélyi Panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. II. Marosvásárhely, 143–151.

1999    A moldvai archaikus népi imák repertóriuma. In: Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 323−353.

1999    A moldvai archaikus népi imák élettere. In: Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 243−322. − Megjelent még: A műfaj helye a kultúrában: az archaikus ima élettere. In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 232−274.

1999    A moldvai csángók lélekszámáról. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Budapest, 1999. 7–32. (A Magyarságkutatás Könyvtára XXIII.) − Megjelent még: 1. Über die Bevölkerungszahl der Moldauer Tschangos. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro‑Print, 1999. 228–275.; 2. A moldvai csángók lélekszámáról. In: Vincze Gábor (szerk.): Nyolcvan év. A romániai magyarság története 1918–1998. Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 2000. 109–149.; 3. A moldvai csángók lélekszámáról. Nyelvünk és Kultúránk XXXII. (121.) 2002. 3. 13–41. − A tanulmány magyar, angol és német változata interneten elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban (Online: http://mek.oszk.hu/00900/00983/pdf/index.html) és a Kulturális Innovációs Alapítvány honlapján (http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/nepes.htm).

1998    Az archetipikus kép mint szakrális üzenet. I–II. Székelyföld II. 5. 111–125. és 6. 146–156.

1998    Középkori szentkultusz a moldvai népi imádságokban. In: Jankovics József–Monok István–Nyerges Judit–Sárközy Péter (szerk.): A magyar művelődés és a kereszténység. I–III. Budapest–Szeged, II. 957–667. (A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Róma–Nápoly, 1996. szept. 9–14.)

1998    „Énvelem soha meg nem alkható világ”. Látó 1998. IX. évf., 4. szám, 48–55. (esszé Bethlen Miklósról) − Megjelent még: Bethlen Miklós. In: Jánosházy György (szerk.): Erdélyi Panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. I. Marosvásárhely, 169–176.

1998    Kettős hatalmi szerkezet a Székelyföldön. Magyar Kisebbség, Új sorozat, IV. 2. (12.) 339−362. (Online: http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=9&cikk=m980231.htm) − Megjelent még: Bakk Miklós–Székely István–Toró T. Tibor (szerk.): Útközben. Pillanatképek az erdélyi magyar politika reformjáról. Csíkszereda, 1999. 294–329.

1997    A moldvai magyarok búcsúvezetői. In: S. Lackovits Emőke (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát‑medencében II. Veszprém–Debrecen, 148–167.

1997    Hányan vannak a moldvai csángók? Magyar Kisebbség. Új folyam, III. 1–2. 370–390. (Angol fordításban: http://www.hungarianhistory.com/lib/tanczos/tanczos.pdf)

1997    A boldog, a szép és a szűz az archaikus imádságokban. In: Péntek János (szerk.): Szöveg és stílus. Szabó Zoltán köszöntése. Kolozsvár, 404–407.

1996    A Szent megnyilatkozásai a moldvai és gyimesi népi imádságokban. Kisebbségkutatás V. 4. 370–381. − Megjelent még: 1. KJNT Évkönyve 5., 1997. 224–239. (Online: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulhoni_magyarsag/2010/ro/kriza_tarsasag_evkonyv_05/index.htm); 2. The Manifestations of 'szent' in Traditional Prayers of Moldavia and Gyimes. In: Gy. Cholnoky–E. Dunay ed.: Minorities Research. A Collection of Studies by Hungarian Authors. Budapest, 1999. 59–70.

1996    Egy apokrif Szent Antal‑ima és műfajkörnyezete. Néprajzi Látóhatár V. 3–4. 141–150.

1995    „Deákok” (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban. Erdélyi Múzeum (Kolozsvár) LVII. 3–4. 82–98. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM‑Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 190–222. (Online: http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf429.pdf); 2. Kantoren in den ungarischen Dörfern Moldaus. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro‑Print, 1999. 191–227.; 3. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 175−206.

1995    A nyelvváltás jelensége a moldvai csángók egyéni imarepertoárjában. Kétnyelvűség. Nyelv‑ és kultúrökológiai szaklap (Szada). III. 2. 51–68.

1995    Kis magyar vademecum vallási néprajzi kutatásokhoz. In: Zakariás Erzsébet (szerk.): KJNT Évkkönyve 3. Kolozsvár, 249–262. − Megjelent még: Iskolakultúra V. 1995. 11–12. 19–27.

1994    Gyimesi archaikus népi imádságok és ráolvasások. In: Keszeg Vilmos–Zakariás Erzsébet (szerk.): A KJNT Évkönyve 2. Kolozsvár, 211–243.

1994    Archaikus és liturgikus imafüzérek Moldvában. Jel VI. 8. 249–252.

1994    „Feltekintek napkeletre”. Moldvai archaikus népi imádságok. Néprajzi Látóhatár III. 1. 217–243.

1993    Egyház, vallás – népi kultúra. Korunk IV. 8. 9–22. − Megjelent még: 1. Biserică, religie – cultură populară. In: Cumpăna 2. 1995. 109–124.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM‑Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 223–251.; 3. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 206−232.

1993    Közel a földhöz, az éghez, a csillagokhoz. In: Hajdú‑Farkas Zoltán: Csíki kaláka. Csíkszereda, Pro-Print Rt., 3–14. (előszó)

1992    Egy archaikus imamotívum a csíkmenasági vallásos népénekekben. Művelődés XLI. 6. 37.

1992    A moldvai csángók pünkösd hajnali keresztútjárása a Kis‑Somlyó hegyen. In: Asztalos Ildikó (szerk.): Hazajöttünk. Pünkösd Csíksomlyón. Kolozsvár, 40–45., 60−61, 78.

1991    Adatok a csíksomlyói kegyhely búcsújáró hagyományainak ismeretéhez. In: S. Lackovits Emőke (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát‑medencében I. Veszprém, 136–158.

1991    A csíksomlyói búcsújáróhely közvetlen vonzáskörzete. Térkép. Összeállította Tánczos Vilmos. A térképet szerkesztette és rajzolta Jánosi Csaba. [Sepsiszentgyörgy] Európai Idő (Két kísérőszöveggel: a) Zeng az erdő, zúg a levele Mária tiszteletére; b) A falvak történelmi sorrendje a pünkösdszombati nagy körmenetben) − Megjelent még: 1. In: Asztalos Ildikó (szerk.): Hazajöttünk. Pünkösd Csíksomlyón. Kolozsvár, Gloria, 1992. 60−61. (térkép, helyszínrajz, tanulmány, két vallásos népének); 2. In: Kiss Melitta – Pápai Ferenc: Csíksomlyó 2000. Térkép. Nyír‑Karta Bt. Nyíregyháza

1991    Archaikus imák Csíkmenaságról. In: Halász Péter (szerk.): A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Budapest, 719–726.

1991    „Gyöngyökkel gyökereztél...” Archaikus apokrif népi imádságok. Művelődés XL. 2−3. 49−51.

1991    Előszó. In: Horváth István: A tenger hangja. Novellák. Válogatta és a függeléket összeállította Horváth Arany. Az előszót írta Tánczos Vilmos. Kolozsvár, Dacia Könyvkiadó, 5−18.

1990    A csíksomlyói kegyhely története. Sepsiszentgyörgy, (az Európai Idő hetilap és kiadó különkiadványa)

1986    Karácsony Benő „periratai”. In: Karácsony Benő: Pjotruska. Az előszót írta és a függeléket összeállította: Tánczos Vilmos. Kolozsvár-Napoca, Dacia Könyvkiadó, 5−20.

1985    A szociálpolitikus Venczel Józsefről. 1936–1940. Harmadkor (Szeged) 1985. 3. 5−26. (Gál Balázs álnéven. Társszerző: Berényi Viktor [Hajdú-Farkas Zoltán])

1985    Közösségi formák műhelye. Korunk XLII. 5. 372−373. (bevezetés a Kolozsvári Magyar Tanszék keretében működő Műhely Kör rendezvényein elhangzott társadalomtudományi előadásokhoz. Társszerző: Hajdú Farkas-Zoltán)

1984    Karteziánus és coccejánus eszmék hatása Bethlen Miklós személyiségének alakulására. Nyelv‑ és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár) XXVIII. 1. 9–22. (Online: http://www.sztanyi.ro/download/1984_1.pdf

Néprajzi esszék, „sűrű leírások”

2015 Négy börtöntörténet az ünnep lényegéről. Korunk XXVI (harmadik folyam). 12. 3−8. (Online: http://korunk.org/letoltlapok/KORUNK-2015-12.pdf)

2015 A legelső lépés. In: Borsodi L. László et alii (szerk.): A Csíkszeredai Márton Áron Gimnázium Évkönyve a 2013−2014. tanévről. Csíkszereda, 130−138.

2014 Vágykeresztség. Székelyföld XVIII. 5. 134−137. – Megjelent még: Moldvai Magyarság XXIV. 8. (279.) 14−15. (Online: http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MjI5Nw==)

2008    Csíki parainézis (2). In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 191−249.

2008    Csíki parainézis – metaforákkal. Székelyföld X. 2006. 1. 307–323. − Megjelent még: Csíki parainézis (1). In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 165−189.

2008    A történelmet nem én rontottam el. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 91−163.

2008    Amikor még a kő lágy volt. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 63−89.

2008    A csodálatos tehénfogat. Székelyföld XII. 12. 139−157. (Online: http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=NjU3) − Megjelent még: In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 33−58.

2008    Hajnali varázslat. Székelyföld XII. 1. 129−134. (Online: http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=Mzk0) − Megjelent még: In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 25−33.

2007    Az Európa Tanács raportőrével a moldvai csángóknál. Egy moldvai út feljegyzései. 2000. szept. 5−8. Erdélyi Társadalom, V. 2. 29−46. (Online: http://erdelyitarsadalom.adatbank.transindex.ro/pdfdok/et10_tanulmany_2.pdf) (ProQuest adatbázisban: http://search.proquest.com.web.bcucluj.ro:2048/docview/1708621742/abstract/1DCEAC48499C4F20PQ/1?accountid=8013) − Megjelent még: 1. Ilyés Sándor−Peti Lehel−Pozsony Ferenc (szerk.): Moldvai csángók. 1990−2010. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2010. 41−66.; 2. In: Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011. 213−234. ISBN 978-606-8178-41-7; 3. Visiting Moldavian Csángós with a Rapporteur of the Council of Europe. Notes from a Moldavian tour, September 5−8, 2002. In: Language Shift at the Moldavian Csángós. The Romanian Institute for Research on National Minorities. Cluj-Napoca, 2012. 243−267. ISBN 978-606-8377-10-0

2007    Etnográfusi történetek a csángó nyelvi identitásról. In: Benő Attila−Fazakas Emese−Szilágyi N. Sándor (szerk.): Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Kolozsvár, 2007. II. 379−388. − Megjelent még: 1. Székelyföld XI. 2007. 12. 111−121. (Online: http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MzY2); 2. In: Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011. 243−251. ISBN 978-606-8178-41-7

2005    Elhangzott a szó. Székelyföld IX. 12. 96–104. – Megjelent még: 1. Transsylvania XLVII. 2006. 1. 12–16.; 2. Ekler Andrea–Rosonczy Ildikó (szerk.): Az év esszéi – 2006. Antológia. Budapest, Magyar Napló, 2006. 106–113.; 3. Molnár Vilmos−Lövétei Lázár László (szerk.): Székelyföld Évkönyv 2010. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2010. 385−392.

2003    A tér szelleme, avagy a zárt tér biztonsága. Egy gondolat a Korunk csángó számának csíki bemutatójára. Moldvai Magyarság XIII. 2003. 12. (151.) 5. − Megjelent még: 1. Székelyföld VIII. 2004. 1. 66–67.; 2. Ha keleten kilyukad az ég. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 59−60.

1996    Keletnek megnyílt kapuja. Emlékképek a moldvai csángók szerkezet nélküli kultúrájáról. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM‑Press Korunk Baráti Társaság, 97–173. − Megjelent még: 1. Aufgetan ist das Tor des Ostens. Erinnerungsbilder über die unstrukturierte Kultur der Moldauer Tshangos. Moldau, August 1995. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro‑Print, 1999. 95–173.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 88−159.

1996    Kultúrák találkozása. Bonyodalmak egy gyimesi halottkísérő körül. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM‑Press Korunk Baráti Társaság, 74–96. − Megjelent még: 1. Die Begegnung der Kulturen. Verwicklungen um ein Totengeleit aus Gyimes. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro‑Print, 1999. 72–94.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 67−87.

1996    Egy nyári nap Bukovinában. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM‑Press Korunk Baráti Társaság, 65–73. − Megjelent még: 1. Ein Sommertag in der Bukowina. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro‑Print, 1999. 63–71.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 59−66.

1996    Nagyhét Csíkszentdomokoson. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM‑Press Korunk Baráti Társaság, 56–64. − Megjelent még: 1. Ökotáj. A Zöld Hálózat lapja. 1997. 16–17. 72–77.; 2. Die Karwoche in Csíkszentdomokos. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro‑Print, 1999. 55–62.; 3. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 51−58.

1996    Taxizó romák, juhmérő parasztok. Egy szempont a néprajzosi közérzet vizsgálatához. Kalligram (Pozsony), április, 4. szám, 120–122. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM‑Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 10–15.; 2. Roma, die Taxi fahren, Bauern, die Schafe auswiegen. Subjektive Anmerkungen zur Wissenschaftstheorie der Volkskunde. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro‑Print, 1999. 10–15.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 10−14.

1996    Ellene mondjak-e az ördögnek? In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM‑Press Korunk Baráti Társaság, 7–9. (előszó) − Megjelent még: 1. Soll ich denn dem Teufel widersprechen? In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro‑Print, 1999. 7–9.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 7−9.

1996    Búcsú Csíksomlyón – egy rituális dráma katarzisa. Korunk VI. 1995. 3. 53–59. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM‑Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 42–55.; 2. Religous Festival at Csíksomlyó. Catharsis of a Ritual Drama. In: Render. Anthology of Korunk. 1. 1996. 81–87.; 3. Wallfahrt in Csíksomlyó. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro‑Print, 1999. 42–55.; 4. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 39−50.

1996    Nekem vót bajom a Gonoszval! Találkozások Moldvával, a középkorral és a Gonosszal. In: Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1995/1996. 283−296.

1995    „Én román akarok lenni!” Csángók Erdélyben – az etnikai, nyelvi, nemzeti identitás kérdései. Korunk VI. 1. 61−69. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM‑Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 174–189.; 2. In: Halász Péter szerk.: Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai. 1994. október 28–30. Budapest, 1997. 45–56. (Csángó Füzetek 2. A Lakatos Demeter Egyesület Kiadványa); 3. „Vreau să fiu român”. Ceangăi în Transilvania – probleme ale identitătii etnice‑lingvistice‑nationale. In: Cumpăna. Antologia revistei de cultură Korunk. 3. é. n. [1996] 29–36.; 4. „Ich will Rumäne sein!” Tshangos in Siebenburgen. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro‑Print, 1999. 174–190.; 5. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 160−174.

1994    Kitántorgott... Magyarországra. Egy társasutazás margójára. Korunk V. 4. 62–73. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM‑Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 16–41.; 2. A emigrat bezmetic... în Ungaria. Pe marginea unei călătorii colective. In: Cumpăna. Antologia revistei Korunk. 1. 1994. 181–192.; 3. Hinausgetaumelt... nach Ungarn. Randbemerkungen zu einer Busreise. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro‑Print, 1999. 16–41.; 4. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 15−38.

1994    „Temetése a temető szélében vagy az akasztottak között lesz”. Adalékok egy határozat értelmezéséhez. Korunk V. 6. 99–101.

1993    Kaszáló kaláka. In: Hajdú‑Farkas Zoltán: Csíki kaláka. Csíkszereda, Pro-Print Rt., 117−118. − Megjelent még: In: Tánczos Vilmos: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 19−24.

1992    Itt is egy darab Európa süllyedt el. Bukovinai útinapló − 1992. július. Európai Idő III. 35−36., szept. 2.−szept. 15.

1990    „Olyan magos a keresztfa...” Gyimesi napló, 1989. november. Korunk I. 1990. 6. 756–766. − Megjelent még: In: Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1995/1996. 252−282.

Recenzió, ismertetés, méltatás

2017 Egy régi mirákulumgyűjtemény a csodákkal jeleskedő csíksomlyói kegyszoborról. Mohay Tamás: Istennek kincses tárháza. P. Losteiner Leonárd kézirata Szűz Mária csíksomlyói kegyszobráról. Csíksomlyó‒Budapest, 2015. Erdélyi Múzeum LXXIX. 2. 213‒217.

2017 Csíkszék régi népi imádságai. Takács György: Angyalok csenditének. Archaikus népi imádságok a régi Csíkszékről. Takács György: Elindula boldogságos szép Szűz Mária... Ráolvasók a régi Csíkszékről. Korunk XXVIII. 1. 95−97.

2016 A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége laudációja. Moldvai Magyarság XXVI. 12. 4−5.

2016 Régi tárgyak a mai világban. Petres László Kalagori nagy hegy alatt... című népművészeti kiállításának (Kolozsvár, Apáczai Galéria, 2016. jan. 22−23.) megnyitóbeszéde. Moldvai Magyarság XXVI. 3. 3−5.

2016 A mágikus erejű pap. Szerepek és helyzetek. Válogatta és sajtó alá rendezte Czégényi Dóra. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2014. 548 p. (Emberek és kontextusok, 11.) Ethnographia CXXVII. 1. 164−166. 

2015 Székely népi imádságok. Székelyföld XIX. 11. 170−173. (Ismertetés: Székely népi imádságok. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2015.)

2015 Egy moldvai csángó falu vallási néprajzi monográfiája. [Iancu Laura: Vallás Magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz−Kulturális Antropológia Tanszék, 2013. (Studia Ethnologica Hungarica XVII.)] Erdélyi Múzeum LXXVII. 2. 204−209.

2015 Erdélyi Zsuzsanna (1921. január 10−2015. február 13.) Erdélyi Múzeum LXXVII. 2. 139−144.

2015 In memoriam Erdélyi Zsuzsanna. Szabadság (Kolozsvár) XXVII. 41. 2015. febr. 20., péntek, 10. old. (Online: http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/112335)

2014 „A hallgatás, az elhallgatás is hazugság.” [Mihai Perca: Rădăcini. Despre maghiarii din Moldova. 2012.] Művelődés LXVII. 2. 4−6.

2013 Újabb források a Vadrózsák keletkezéstörténetéhez [Szakál Anna: „Így nőtt fejemre a sok vadrózsa...” Levelek, dokumentumok Kriza János népköltészeti gyűjtőtevékenységének történetéhez. Kriza János Néprajzi Társaság – Magyar Unitárius Egyház. Kolozsvár, 2012. 416 old.] Keresztény Magvető CXIX. 4. 470−476. – Megjelent még: Erdélyi Múzeum LXXVI. 2014. 1. 166−169.

2012 „Csodák sorozata az életem”. Az életműdíjjal kitüntetett P. Daczó Árpád−Lukács köszöntése. Keresztény Szó XXIII. 5. 8−9. (képpel)

2011 Búcsú Varga E. Árpádtól. Székelyföld XV. 6. 172−178. (Online: http://www.kia.hu/konyvtar/bucsu_varga_e_arpadtol.html)

2010 Erdélyi Zsuzsanna laudációja. Budapest, XIV. Csángó Bál, 2010. febr. 6. Moldvai Magyarság XX. 3. (226.), 2010. március, 6−7. − Megjelent még: 1. Erdélyi Zsuzsanna köszöntése. Székelyföld XV. 2011. 1. 112−116.; 2. Erdélyi Zsuzsanna laudációja. Budapest, XIV. Csángó Bál, 2010. február 6. In: Erdélyi Zsuzsanna−Várhelyi Ilona: „...századokon át paptalanúl...” Az archaikus népi imádságműfaj fogadtatástörténete. Budapest, Szent István Társulat, 2011. 739−742.

2009    Kitalált hagyomány? Mohay Tamás A csíksomlyói búcsújárás. Történet, eredet, hagyomány című könyvéről. Keresztény Szó XX. 2009. 8. 22−26. (ISSN 1220-630 X) − Megjelent még: 1. Erdélyi Múzeum LXXII. 2010. 1−2. 135−142.; 2. Regio XXI. 2010. 2. 129−138. (bővítve) (Online: http://epa.oszk.hu/00900/00939/00108/2009_08_06_00108.htm)

2009    Nyisztor Ilona laudációja. Moldvai Magyarság XIX. 3. (214) 8−9. (ISSN 12245356) − Megjelent még: Nyisztor Ilona laudációja. Polísz (Budapest) 2009. május, 124. 80−84. (ISSN 0865-4182) (Online: http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=19747)

2008   Néprajzi monográfia a székely tízesekről. Bárth János: Az eleven székely tízes. A csíkszentgyörgyi és a csíkbánkfalvi tízesek működése a XVII−XX. században. Kecskemét, 2007. Erdélyi Múzeum LXX. 3−4. 107−110.

2008    Eredmények és gondok a mondakutatásban. Két gyimesi csángó mondagyűjtemény margójára. (Magyar Zoltán: A csángók mondavilága. Gyimesi csángó népmondák. Budapest, Balassi Kiadó, 2003.; Takács György: Kantéros, lüdérc, rekegő. Hárompataki csángó hiedelemmondák. Budapest, Magyar Napló, 2004.) Erdélyi Múzeum LXX. 1−2. 132−134.

2007    Móser Zoltán erdélyi fényképei elé. Korunk XVIII. 6. 66–67.

2006    Gazda Klára laudációja [az EME tiszteleti tagjává való megválasztása alkalmával] Erdélyi Múzeum LXVII. 1–2. 157–159.

2005    Ünnepek és hétköznapok folklórja Moldvában. The Folklore of Hungarian Moldavia’s celebrations and everyday life. In: Nincs Pusztina békerítve. Ünnepek és hétköznapok Moldvában. I−II. Etnofon Records Hungary, ED-CD 079. (szerkesztés és kísérőtanulmány)

2004    Aki az Egészet akarta… Horváth István és Magyarózd. Transsylvania XLV. 3. 28–30. − Megjelent még: Aki az Egészet akarta… Horváth István és Magyarózd. In: Nagy Pál (szerk.): Az én vándorlásom. Horváth István emlékezete. Kolozsvár, Polis Könyvkiadó, 2010. 252−256.

2003    Nyisztor Ilonka csángó balladái. In: Nyisztor Ilona: Elment a madárka. Moldvai csángó népballadák. Budapest, Etnofon Records, ED-CD 057, (kísérőtanulmány)

2003    Moldvai csángó karácsonyi énekek. In: Nyisztor Ilona: Moldvai csángó karácsonyi énekek. Budapest, Etnofon Records, ED-CD 0666, (szerkesztés, kísérőtanulmány)

2002    Archaikus népi imádságok és ráolvasások a Csíki‑havasokból. (Takács György: Aranykertbe' aranyfa. Gyimesi, hárompataki, Úz‑völgyi csángó imák és ráolvasók. Budapest 2001. 570 lap.) Erdélyi Múzeum LXIV. 3–4. 163–164.

2000    A kilencvenéves Lükő Gábor köszöntése. Erdélyi Múzeum LXII. 1–2. 107–109. − Megjelent még: Erdélyi Magyarság 2000. XI. 41. 50–51.

1998    Egy különös tanulmány a csángókról. (Recenzió: The Moldavian Csango. Study by Valentin Stan and Renate Weber. h.n. [Budapest], é. n. [1998], 32. p.) Regio IX. 3. 181–195.) (Online: http://epa.oszk.hu/00000/00036/00033/pdf/12.pdf) − A recenzió interneten is elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban (http://mek.oszk.hu/00900/00983/pdf/index.html) és a Kulturális Innovációs Alapítvány honlapján (http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/nepes.htm). − Angol megjelenése: An Unusual Study of the Csángó. In: Regio. A review of studies on minorities, politics and society. 2000. 1. 153–170.

1996    Pr. Iosif Gabor: Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova (Bacău, 1996. 306. p.) Erdélyi Múzeum LVIII. 3–4. 355–357. − Megjelent még: Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1997. 3–4. 19–22.

1996    Recenzió Nagy Olga Pályakép fénnyel és árnyékkal (Székelyudvarhely, 1995. 236. p.) c. könyvéről. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 3–4. 32–33.

1992    A te katonád voltam, Istenem... Domokos Pál Péter és a csíki katolicizmus. Keresztény Szó III. 4. 14. (nekrológ)

1992    Domokos Pál Péter (1901−1992). Európai Idő III. 11−12., márc. 18−31.

1991    Colocviu despre maghiarii din Moldova. Csángó Újság II. 12., május

1991    Jöjj, Szentlélek Istenünk! Európai Idő II. 21., május 22. (ismertetés annak a levélnek kapcsán, amelyet kilenc moldvai származású erdélyi pap írt Ioan Robu bukaresti érsekhez) − Megjelent még: Kelet-Nyugat (Nagyvárad) II. 1991. 23., jún. 6.

1991    „Égi trónusodból, csillagos lakodból...” Tanácskozás a moldvai magyarokról. Budapest, 1991. március 2. Európai Idő II. 12., márc. 20. − Részlete megjelent még: Keresztény Szó 1991. II. 20., máj. 19.

1991    Erdélyi Zsuzsanna köszöntése. Honismeret XIX. 4. 96−98.

Interjúk (tudósokkal beszélgetőtársként)

2011 „Hosszú úton, széles úton...” Tánczos Vilmos beszélgetése Erdélyi Zsuzsannával. Székelyföld XV. 1. 117−129. (Online: http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MTI1NA==) − Megjelent még: „Hosszú úton, széles úton...” Tánczos Vilmos beszélgetése Erdélyi Zsuzsannával, az európai népek körében végzett összehasonlító kutatásairól. In: Erdélyi Zsuzsanna−Várhelyi Ilona: „...századokon át paptalanúl...” Az archaikus népi imádságműfaj fogadtatástörténete. Budapest, Szent István Társulat, 2011. 777−786.

2010    Szolgabarát. I−II. Tánczos Vilmos beszélgetése P. Ferencz Ervin gyergyószárhegyi ferences szerzetessel. Székelyföld XIV. 5. 119−147., 6. 123−160.

2003    A történések színe és visszája. I–IV. Tánczos Vilmos beszélgetése dr. Antal Árpád irodalomtörténész professzorral. Székelyföld VII. 6. 43–74.; 7. 27–58.; 8. 29–62.; 9. 31–60. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 511−621. − Részletek az I. részből: Beszélgetés Antal Árpád irodalomtörténész professzorral. Transsylvania. Az Amerikai Erdélyi Szövetség Negyedévi tájékoztatója. XLIV. 3. 23–25.

2001    „Elszántam magam egy pályára, és mindvégig kitartottam mellette.” Beszélgetés Szabó György klasszika‑filológussal. Székelyföld V. 3. 31–50. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 371−387.

2001    „Engem mindig az élő falu érdekelt”. Beszélgetés Nagy Olga néprajzkutatóval. Székelyföld V. 2. 43–59. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 353−367.

1998    „El lehet jutni oda, hogy egy objektív históriát írjunk.” Beszélgetés Csetri Elek akadémikus történésszel. Székelyföld II. 11. 85–100. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 171−186.

1998    „A hétköznapok története más, mint a foradalmaké.” Beszélgetés Egyed Ákos történészprofesszorral. Székelyföld II. 3. 53–70. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 65−81.

1997    Liberalizmus vagy hivatásrendiség? Beszélgetés Imreh István történészprofesszorral Venczel József eszméiről. Székelyföld I., október, 1. 60–69. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 9−20.

1991    „Nekem nem az a hazám, amit Kádár vagy Rákosi mondott.” Interjú Domokos Pál Péterrel. Európai Idő II. 40. és 41–42. szám. − Megjelent még: Székelyföld 2001. V. 6. 43–54.; In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 403−413.

Interjú (interjúalanyként)

2014    Beszélgetés Tánczos Vilmos néprajzkutatóval. Interjú abból az alkalomból, hogy Tánczos Vilmos kapta a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának díját. 2014. október 15. Magyar Művészeti Akadémia. Készítette: Lichter Péter−Nagy Borbála Réka (Online: http://www.mma.hu/web/mma-tv/mma-tv/-/video/1694445/beszelgetes-tanczos-vilmos-neprajzkutatoval)

2011    Intenzív nyelvcsere. 1−2. 1. 43 ezren beszélnek még magyarul a moldvai csángó falvakban.  2. Egy 20. századi csángó oktatási program megelőzhette volna az asszimilációt. Transindex, 2011. márc. 15. és 16.  – (Online: http://itthon.transindex.ro/?cikk=13851 és Online: http://itthon.transindex.ro/?cikk=13856 )

2009    „Be kell vallanom, hogy annak idején az időutazás vágya vitt engem Moldvába.” Mirk Szidónia-Kata beszélgetése Tánczos Vilmos néprajzkutatóval. Székelyföld XIII. 10. 125−161. (Online: http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=ODkz)

2007    Határhelyzet. Beszélgetés Tánczos Vilmos néprajztudóssal. Ökotáj 37–38. szám, 119–138. (Online: http://www.okotaj.hu/szamok/37-38/ot37-21.htm)

2005    Blos Jáni Melinda: Egy kultúrakutató a filmesek között. Interjú Tánczos Vilmossal, néprajzi filmek szakmai tanácsadójával. Filmtett 55., szeptember, 16–20.

2004    Mony és misze. In: Margittai Gábor (összeáll.): Mobil és katrinca. Konferencia a veszélyeztetett csángó örökségről. [Teleki László Alapítvány, 2004. márc. 25–26.] Magyar Nemzet, április 10., 24. old.

2003    Csángó reneszánsz? Kérdezett: Szabó Géza. Korunk XIV. 9., szeptember, 61–73. (Online: http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2003&honap=9&cikk=7316) − Megjelent még (magyarul és románul): Moldvai Magyarság XIV. 2004. 8. (159) 14–17., 9. (160). 5–8., 10. (161) 9–12.)

Néprajzi dokumentumfilmek (szakértőként és beszélgetőtársként)

2013 Ez már nem az én városom. Kolozsvár. Mohi Sándor és Tánczos Vilmos filmje. Gyártó: Dunatáj Alapítvány. 52 perc

2009    Szolgabarát. Találkozások Ferencz Ervin erdélyi ferences szerzetessel. (dokumentumfilm) Dunatáj Alapítvány, Budapest, 53 perc. Rendező-operatőr: Mohi Sándor. Szakértő-beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos. Hangmérnök: Kapcsos Vince. Gyártásvezető: Szederkényi Miklós.

2007    Imádság. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 28 perc. Rendező-operatőr: Mohi Sándor. Szakértő-beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos (A film megkapta a Gdanski Dokumentumfilm Fesztivál fődíját. 2009. április 22−25.)

2006    A közösség [Az udvarhelyszéki Béta−Dobó−Vágás falvak működő közösségeiről], 50 perc. Rendező-operatőr: Mohi Sándor.  Szakértő-beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos

2005    A Jeges. Dunatáj Alapítvány. Budapest, 41 perc. Rendező-operatőr: Mohi Sándor. Szakértő-beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos

2003    Se künn, se benn. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 55 perc. Rendező-operatőr: Mohi Sándor. Szakértő-beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos (Online: http://www.youtube.com/watch?v=vTWhdJg-I1o)

2002    Namika. Dunatáj Alapítvány, Budapest. Rendezte: Péterffy András. Operatőr: Mohi Sándor. Riporter: Tánczos Vilmos (A filmet bemutatták a 34. budapesti filmszemlén, 2003 januárjában.)

2002    Boldogok szobrásza. [Portréfilm Kós András szobrászművészről] Dunatáj Alapítvány, Budapest, 2002. Rendezte és fényképezte: Mohi Sándor. Szakértő‑beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos

2001    Ahogy az Isten elrendeli. Olga filmje. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 55 perc. Rendező, operatőr: Mohi Sándor. Szakértő: Tánczos Vilmos. Vágó: Kollányi Judit. Gyártásvezető: Szederkényi Miklós. Producer: Buglya Sándor. (A film a következő fontosabb díjakat nyerte el: 1. Rendezői díj és a diákzsűri díja a 32. Magyar Filmszemlén. Budapest, 2001. febr. 4–5.; 2. A Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesülete a 2000. év legjobb dokumentumfilmjének választotta. 3. 2001 októberében a Neubrandenburgi Dokumentum‑Art nemzetközi fesztivál fődíja.)

2000    Menekülés Romániába. Lükő Gábor a csángóknál. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 75 perc. Szerkesztő‑rendező: Halmy György. Operatőr: Kurucz Sándor. Beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos és Pozsgai Péter.

2000−2001 …és rólam feledkezzetek el! Találkozás a 90 éves Lükő Gáborral. Budapest,  Dunatáj Alapítvány, 55 perc. Szerkesztő‑rendező: Halmy György. Operatőr: Kurucz Sándor. Beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos és Pozsgai Péter. − A film kiegészítése: Barátai a Tűzcsiholó című kötettel köszöntik a 90 éves Lükő Gábort. 4 perc. (Megjegyzés: a Menekülés Romániába című film átszerkesztett változata.) (Online: https://www.youtube.com/watch?v=yP9s-IrZsF4)

1999    Három angyal fejem felett. Archaikus népi imádságok. I–II., 2 x 8 perc, Dunatáj Alapítvány, Budapest. Rendező, operatőr: Mohi Sándor. Szerkesztő: Tánczos Vilmos. Vágó: Kollányi Judit. (Az MTV 2 megrendelésére, 1999 vége és 2000 február)

1998    Gyöngyökkel gyökereztél. Moldvai archaikus népi imádságok. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 56 perc. Rendező, operatőr: Mohi Sándor. Szerkesztő: Tánczos Vilmos. Vágó: Kollányi Judit. Hang: Gonda János. Gyártásvezető: Szederkényi Miklós. Producer: Buglya Sándor. Gyártó: Dunatáj Alapítvány. Bemutatták: a 30. Magyar Filmszemlén dokumentumfilm kategóriában 1999. febr. 5‑én. és az I. Nemzetközi Ökomenikus Filmszemlén, 1999 okt. 15–19., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, Rendező: Fórum Film Alapítvány (Online: http://www.youtube.com/watch?v=ngKLIycDoaA)

1994    A csíksomlyói búcsú. Budapest, Krónika Alkotóközösség és Filmalapítvány, 20. perc, színes széles film. Rendező operatőr: Mester József. Szakértő: Barna Gábor−Hofer Tamás−Tánczos Vilmos.

1991    Erdély Leírása. (Csík, Kászon, Gyimes néprajzi bemutatása.) Forgatás: 1991–1992. Rendező: Kézdi‑Kovács Zsolt. Operatőr: Sára Balázs. Hangmérnök: Lantos György. Szakértő: Tánczos Vilmos

 

Egyéb közlemények

2008    Hozzászólás a moldvai csángó „magyarórák” kérdéséhez. Moldvai Magyarság XVIII. 6 (205). 8−10. − Megjelent még: 1. In: Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011. 235−241. ISBN 978-606-8178-41-7; 2. Comment on the ’Hungarian classes’ for the Csángós from Moldavia. In: Language Shift at the Moldavian Csángós. The Romanian Institute for Research on National Minorities. Cluj-Napoca, 2012. 269−274. ISBN 978-606-8377-10-0

2002    Egy teljes szerkezetű értelmiségi társadalomért. In: Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2002. Temesvár–Kolozsvár, 10–20.

2001    A moldvai csángók eredete/Originea Ceangăilor din Moldova. I–II. Moldvai Magyarság XI. 12. (127.), december, 16–17. és XII. 1. (128), 2002. január, 18–19.

2000    Milyen szerepe lehet egy magyar magánegyetemnek az Erdélyben zajló tudományos kutatásban? In: INFO‑Társadalomtudomány 51. szám, december, 43–46.

2000    A moldvai katolikusok számának történeti alakulása. Moldvai Magyarság X. 5. 9.

2000    Csíksomlyó, a világ magyarságának zarándokhelye. In: Kiss Melitta–Pápai Ferenc: Csíksomlyó 2000. Térkép. Nyír‑Karta Bt., Nyíregyháza − Megjelent még: Transsylvania. Erdélyi tájékoztató. XLVII. 2006. 2. 13–16.

1991    Transzilvanizmus és nemzeti identitás. 1−6. Európai Idő II. 4−9., jan. 23., jan. 30., febr. 6., febr. 13., febr. 20., febr. 27. (Online: http://www.ispmn.gov.ro/page/transilvanismul)

1991    Adatok az 1977−1991 közötti Hargita megyei magyar nyelvű oktatásról. Regio II. 2. 193−204. (Online: http://epa.oszk.hu/00000/00036/00006/pdf/13.pdf)