KeresésA KAB testületének tagjai

regionális tudomány
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Kolozsvár
orvostudomány
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Marosvásárhely
történettudomány
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Kolozsvár
matematika, nem lineáris analízis
III. Matematikai Tudományok Osztálya
Kolozsvár
művészettörténet, művelődéstörténet
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Kolozsvár
statisztikus fizika
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Kolozsvár
nemlineáris analízis
III. Matematikai Tudományok Osztálya
Kolozsvár
Erdély története a XVII-XIX. században
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Marosvásárhely
nyelvtudomány; szociolingvisztika, dialektológia, kisebbségi nyelvhasználat, népnyelv és népikultúra viszonya
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Kolozsvár
mikrobiológia
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Marosvásárhely
néprajz, folklór, kulturális antropológia
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Kolozsvár
politikatudomány
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Kolozsvár
sugárbiológia
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Kolozsvár
XX-XXI. századi magyar irodalom
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Kolozsvár
térképtudomány, helynévtan
X. Földtudományok Osztálya
Marosvásárhely
kulturális antropológia, szociológia
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Csíkszereda
Anyagtudomány
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Kolozsvár
pszichológia
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Székelyudvarhely
Számítógépes fizika, Neurobiológia, Infobionika
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Kolozsvár
növényélettan, növényszervezettan
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Kolozsvár
régi magyar irodalom
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Kolozsvár
számítógépes modellezés az építészetben
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Kolozsvár
villamos hajtások szabályozása, teljesítmény elektronika, léptető motorok
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Kolozsvár
leíró és elméleti szintaxis és morfológia, grammatikaelmélet, anyanyelvi nevelés a közoktatásban, szociolingvisztika
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Kolozsvár
kombinatorika
III. Matematikai Tudományok Osztálya
Kolozsvár
kisebbségkutatás
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Kolozsvár
nemlineáris analízis
III. Matematikai Tudományok Osztálya
Sepsiszentgyörgy
vegyészmérnök, elektrokémiai technológiák, korrózió és korrózióvédelem, egyen és változó áramú kóboráramok
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Bukarest
Ércteleptan, gazdasági földtan, geokémia, kőzettan
X. Földtudományok Osztálya
Bánffyhunyad
atomfizika
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Kolozsvár
építőmérnöki tudományok
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
-
fogaskerékhajtások, számítógépes grafika
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Kolozsvár
szerves kémia, biokémia, környezettudomány
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Kolozsvár
Erdély urbanizációja a XIX. században
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Kolozsvár
gyógyszertechnológia
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Marosvásárhely
erdélyi művelődéstörténet, református egyháztörténet (17-18. század)
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Kolozsvár
Értékteremtő folyamatok menedzsmentje, Ellátási lánc menedzsment
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Kolozsvár
Jelenkori filozófia
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Kolozsvár
élettan, idegtudomány
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Marosvásárhely
Archaikus népi imádságok; a moldvai csángók népi vallásossága: szövegek és rítusok; folklór szimbólumok; a csíksomlyói búcsú vallási néprajza; népi vallásossság
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Kolozsvár
állatorvostudományok, szaporodásbiológia, genetika
IV. Agrártudományok Osztálya
Csíkszereda
irodalomelmélet, dráma- és színházesztétika
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Marosvásárhely
szociológia
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Kolozsvár
agrárközgazdaságtan, agrárpolitika, vidékfejlesztés, regionális politika
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Kolozsvár
20. századi angol-amerikai irodalom-, film- és médiatörténet
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Magyarkapus