Vissza

Tudományos díjak szabályzata

A Kolozsvári Akadémiai Bizotság 2023-ban is várja a tudományos díjakkal kapcsolatos javaslatokat.  

Javaslatot tehetnek egyfelől a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottságának szakbizottságai, kategóriánként egy-egy jelöléssel, másfelől az MTA romániai külső tagjai, szintén egy-egy jelöléssel - kizárólag saját szakterületükről. 

A díjazásra vonatkozó szabályzat alább olvasható.

A díjra vonatkozó javaslatokat a KAB titkársága gyűjti össze. Kérjük, hogy a jelölések anyagait 2023. október 15-ig küldjék az office@kab.ro címre.

 

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Tudományos díjak szabályzata

 

  

A díjakról

 

A Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottsága 2012. június 23-i testületi ülésén úgy határozott, hogy a romániai magyar tudományos élet ösztönzésére, szakmai értékrendszerének folyamatos szabályozása céljából évente kiosztandó díjakat alapít. A díjakat olyan romániai magyar tudósok, kutatók jutalmazására kell fordítani, akik jelentős tudományos munkásságot mutattak fel életük során, kiemelkedő eredményt értek el, vagy fiatal kutatóként, oktatóként hoztak létre jelentős teljesítményt.

A díjazással egyaránt jutalmazni és ösztönözni kívánja a jelentős eredményt elért fiatalokat, el kívánja ismerni idősebb tudósoknak a képzésben, iskolateremtésben, szervezésben felmutatott teljesítményét, valamint azoknak a kiadóknak, szerkesztőségeknek, személyeknek a munkáját, amelyek és akik különösen kitűnnek a tudomány igényes közvetítésében, a tudománynépszerűsítésben, a tudományos munkák szakszerű és tárgyilagos bírálatában.

Ennek megfelelően a díjat az MTA Kolozsvári Területi Bizottsága évente öt kategóriában ítéli oda. A díjak odaítélésében általános szempont maga a tudományos teljesítmény és annak közösségi hatása, legalább olyan értelemben alapkutatások esetében, hogy a hazai képzést, a további kutatásokat erősítse.

 A) A Tudomány Erdélyi Mestere Díj

Döntő szempont a jelöltnek a hazai tudományos képzésben, a tudományszervezésben, tanítványai intézményi státusának biztosításában betöltött szerepe, valamint a díjazásra jelölt személyiség tudományos működésének egésze. Ebben a kategóriában nincsen korhatár, de feltétele a köztestületi tagság.  Évente egy A Tudomány Erdélyi Mestere Díj osztható ki.

 B) A Tudományos Kiválóság Díja

Döntő szempont a jelöltnek a hazai tudományos kutatásban és/vagy képzésben, továbbá tudományszervezésben betöltött szerepe. A Tudományos Kiválóság Díjának alsó korhatára a 40 év, feltétele a köztestületi tagság. Évente egy A Tudományos Kiválóság Díja osztható ki.

 C) Fiatal Kutatói Díj

Döntő szempont a jelöltnek az előző egy évben felmutatott teljesítménye. Évente két Fiatal Kutatói Díj osztható ki, az egyik díjazottnak a természettudományok, a másiknak a társadalomtudományok területéhez kell tartoznia. A természettudományok területén a jegyzett szaklapokban történő publikálást is figyelembe veszik elbírálásnál. A Fiatal Kutatói Díj odaítélésének felső korhatára 40 év, nem feltétele a köztestületi tagság. 

 D) A Tudományközvetítés és a Tudományos Bírálat Díja

A kategóriában a megítélésben fontos szempont a nyelvi (szaknyelvi és stiláris) gondozottság. Ebben a kategóriában nincsen korhatár, a jelölt lehet személy vagy intézmény. Évente egy A Tudományközvetítés és a Tudományos Bírálat Díja osztható ki.

 E) Fiatal Tanári Díj

A díjra jogosultak a romániai magyar nyelvű oktatásban legalább 5 éve főállásban dolgozó, 0-12. osztályban oktató pedagógusok. A díj odaítélésében általános szempont a pedagógusi teljesítmény és annak közösségi hatása. A Fiatal Tanári Díj odaítélésének nem feltétele a köztestületi tagság, felső korhatára 35 év. A korhatár gyermeknevelési szabadság esetében a gyermeknevelési szabadság időtartamával feljebb kerül. Évente egy Fiatal Tanári Díj osztható ki.

A díjak évente egy alkalommal kerülnek átadásra, lehetőleg a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmával. Minden díj egy, a díjazás tényét és tömör indoklását rögzítő oklevélből és pénzjutalomból áll. 

 

A díj  kitüntetettjeire október 15-ig tehetnek javaslatot:

- a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottságának szakbizottságai a szakbizottsági elnök révén, kategóriánként egy-egy jelöléssel, 

- valamint az MTA romániai külső tagjai, szintén egy-egy jelöléssel, kizárólag saját szakterületükről.

Ha a szakbizottsági elnök több javaslatot kap, ő dönt az elnökségnek előterjesztendő javaslatról.  

Az A), B) és C) kategóriákra vonatkozó javaslathoz indoklást, valamint a javasolt személy tudományos életrajzát szükséges mellékelni, a D) kategóriához indoklást. Az E) kategóriához érkező javaslatoknak tartalmaznia kell legalább 2 tapasztaltabb szakmabeli pedagógus írásbeli ajánlását.

 

A díjra vonatkozó javaslatokat a MTA KAB Titkársága (Kolozsvár, Ion Ghica u. 12, office@kab.ro) gyűjti össze. A díjak odaítéléséről a KAB mindenkori vezetősége dönt titkos, egymástól független pontozással. A döntésben résztvevő öt személy (elnök, alelnökök, tudományos titkár) mandátuma idején díjazásban nem részesülhet.

A díjak nem kerülnek kiosztásra: amennyiben nincs megfelelő jelölt, vagy ha a Bizottság nem rendelkezik kerettel a pénzjutalom fedezésére.

 

Frissítve: 2023. szeptember 18.