Vissza

Tudományos díjak szabályzata

A Kolozsvári Akadémiai Bizotság 2022-ben is várja a tudományos díjakkal kapcsolatos javaslatokat.  

Javaslatot tehetnek egyfelől a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottságának szakbizottságai, kategóriánként egy-egy jelöléssel, másfelől az MTA romániai külső tagjai, szintén egy-egy jelöléssel - kizárólag saját szakterületükről. 

A díjazásra vonatkozó szabályzat alább olvasható.

A díjra vonatkozó javaslatokat a KAB titkársága gyűjti össze. Kérjük, hogy a jelölések anyagait 2022. október 3-ig küldjék az office@kab.ro címre.

 

 

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Tudományos díjak szabályzata

 

  

A díjakról

A Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottsága 2012. június 23-i testületi ülésén úgy határozott, hogy a romániai magyar tudományos élet ösztönzésére, szakmai értékrendszerének folyamatos szabályozása céljából évente kiosztandó díjakat alapít. A díjakat olyan romániai magyar tudósok, kutatók jutalmazására kell fordítani, akik jelentős tudományos munkásságot mutattak fel életük során, kiemelkedő eredményt értek el, vagy fiatal kutatóként, oktatóként hoztak létre jelentős teljesítményt.

A díjazással egyaránt jutalmazni és ösztönözni kívánja a jelentős eredményt elért fiatalokat, el kívánja ismerni idősebb tudósoknak a képzésben, iskolateremtésben, szervezésben felmutatott teljesítményét, valamint azoknak a kiadóknak, szerkesztőségeknek, személyeknek a munkáját, amelyek és akik különösen kitűnnek a tudomány igényes közvetítésében, a tudománynépszerűsítésben, a tudományos munkák szakszerű és tárgyilagos bírálatában.

Ennek megfelelően a díjat az MTA Kolozsvári Területi Bizottsága évente négy kategóriában ítéli oda:

 

A) A Tudomány Erdélyi Mestere Díj

A díj odaítélésében általános szempont maga a tudományos teljesítmény és annak közösségi hatása (legalább olyan értelemben alapkutatások esetében, hogy a hazai képzést, a további kutatásokat erősítse), különös tekintettel a jelöltnek a hazai tudományos képzésben betöltött szerepére, a tudományszervezés, tanítványai intézményi státusának biztosítására, valamint a díjazásra jelölt személyiség tudományos működésének egészére. Ebben a kategóriában nincsen korhatár, de feltétele a köztestületi tagság.  Évente egy A Tudomány Erdélyi Mestere Díj osztható ki.

 

B) A Tudományos Kiválóság Díja

A díj odaítélésében általános szempont maga a tudományos teljesítmény és annak közösségi hatása (legalább olyan értelemben alapkutatások esetében, hogy a hazai képzést, a további kutatásokat erősítse), különös tekintettel a jelöltnek a hazai tudományos kutatásban és/vagy képzésben, továbbá tudományszervezésben betöltött szerepére. A Tudományos Kiválóság Díjának alsó korhatára a 40 év, feltétele a köztestületi tagság.

 

C) Fiatal Kutatói Díj

A díj odaítélésében általános szempont maga a tudományos teljesítmény és annak közösségi hatása (legalább olyan értelemben alapkutatások esetében, hogy a hazai képzést, a további kutatásokat erősítse), különös tekintettel az előző egy évben felmutatott teljesítményre. Minden évben két Fiatal Kutatói Díjat lehet kiosztani. Az egyik díjazottnak a természettudományok, a másiknak a társadalomtudományok területéhez kell tartoznia. A természettudományok területén a jegyzett szaklapokban történő publikálást is figyelembe veszi az elbíráló bizottság. A Fiatal Kutatói Díj odaítélésének felső korhatára 40 év, nem feltétele a köztestületi tagság. 

  

D) A Tudományközvetítés és a Tudományos Bírálat Díja

A D) kategóriában a megítélésben fontos szempont a nyelvi (szaknyelvi és stiláris) gondozottság. Ebben a kategóriában nincsen korhatár. Évente egy A Tudományközvetítés és a Tudományos Bírálat Díja osztható ki.

 

E) Fiatal Tanári Díj

A díjra jogosultak a romániai magyar nyelvű oktatásban legalább 5 éve főállásban dolgozó, 1-12. osztályban oktató pedagógusok. A díj odaítélésében általános szempont a pedagógusi teljesítmény és annak közösségi hatása. A Fiatal Tanári Díj odaítélésének korhatára 35 év, nem feltétele a köztestületi tagság.  A díjra a szakbizottságok tehetnek évente egy javaslatot. A javaslatnak tartalmaznia kell legalább 3 tapasztaltabb szakmabeli pedagógus írásbeli ajánlását. Ha a szakbizottsági elnök több javaslatot kap, ő dönt az elnökségnek előterjesztendő javaslatról.  

 

1. A díjazás alkalmai

A díjak évente egy alkalommal kerülnek átadásra, lehetőleg a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmával.

 

2. A díjak összege

Minden díj egy, a díjazás tényét és tömör indoklását rögzítő oklevélből és minimálisan 500 (a C. kategóriában: 2x500)  Euró értékű pénzjutalomból áll.

 

3. Javaslatok a díjazásra

A díj  kitüntetettjeire minden év október 10-ig tehetnek javaslatot:

- az A), B), C) és D) kategóriákban a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottságának szakbizottságai, kategóriánként egy-egy jelöléssel, valamint az MTA romániai külső tagjai, szintén egy-egy jelöléssel, kizárólag saját szakterületükről,

- a E) kategóriában a szakbizottságok tehetnek évente egy javaslatot.

Az A), B) és C) kategóriákra vonatkozó javaslathoz indoklást, valamint a javasolt személy tudományos életrajzát szükséges mellékelni, a D) kategóriához az indoklást. A E) kategóriához érkező javaslatoknak tartalmaznia kell legalább 3 tapasztaltabb szakmabeli pedagógus írásbeli ajánlását. A díjra vonatkozó javaslatokat a MTA KAB Titkársága (Kolozsvár, Ion Ghica u. 12, office@kab.ro) gyűjti össze.

 

4. A díjak odaítélése

A díjak odaítéléséről a KAB mindenkori vezetősége dönt titkos, egymástól független pontozással. A döntésben résztvevő öt személy (elnök, alelnökök, tudományos titkár) mandátuma idején díjazásban nem részesülhet.

A díjak nem kerülnek kiosztásra: amennyiben nincs megfelelő jelölt, vagy ha a Bizottság nem rendelkezik kerettel a pénzjutalom fedezésére.

 

5. A felhívás közzététele

A javaslattételre vonatkozó Felhívás a KAB honlapján jelenik meg (www.kab.ro).

 

Frisssítve: 2021. szeptember 27.